Mình đang có phần mềm tính chọn tháp giải nhiệt dưới dạng excel.Bạn nào quan tâm thì gửi mail cho mình qua địa chỉ: trinh.ihere@gmail.com mình sẽ gửi lại qua mail cho các bạn.Hi vọng được trao đổi và hợp tác.

Đoàn Tất Trịnh - Sale Department.
Tu Phuong VietNam Co.,Ltd