Chào tất cả thành viên giaxaydung.vn
Các phần mềm hỗ trợ thiết kế đường hiện nay rất đa dạng. Tuy nhiên mình xin giới thiệu thêm một phần mềm mới là ADS Civil Series. Phần mềm này do nhóm cựu sinh viên K41 trường ĐH GTVT phát triển. Đây là sản phẩm hỗ trợ khảo sát thiết kế đường hoàn chỉnh đầu tiên do chính những người KS thiết kế đường phát triển nên bám rất sát quy trình thiết kế xuất bản hồ sơ thiết kế.
ADS civil series chạy trên nền AutoCad R17 (2007-->2009) thực sự ấn tượng với giao diện đẹp, thân thiện, dễ sử dụng nhưng không kém phần tiện ích. Nó tập trung đi sâu vào hỗ trợ công tác cải tuyến và xuất bản hồ sơ bản vẽ.
Các tính năng chính:
1. Thiết kế theo TCN 4054-2005 và TCN 4054-98. Với các tiêu chuẩn khác người sử dụng có thể tự bổ sung thêm.
2. Thiết kế tuyến đường nhiều phần đường xe chạy độc lập. Mỗi phần đường có tốc độ thiết kế khác nhau, siêu cao và mở rộng khác nhau.
3. Cải tuyến dễ dàng thông qua việc định vị đỉnh tuyến, thêm đỉnh, loại đỉnh, thay thế đỉnh tuyến mà vẫn đảm bảo giữ được các thiết kế trắc dọc, trắc ngang tự nhiên và thiết kế trong các đoạn tuyến cố định. Lý trình của trắc dọc, trắc ngang tự động được cập nhật. Người sử dụng chỉ cần thiết kế lại trong các đoạn tuyến thay đổi.
4. Thiết kế trắc dọc với 5 phương án thiết kế độc lập giúp người KS luôn chọn được phương án tối ưu nhất. Mỗi phương án đường đỏ thiết kế sẽ có các thiết kế trắc ngang độc lập với nhau và tương ứng có bảng tổng hợp khối lượng khác nhau để dễ dàng so sánh và đánh giá.
5. Thiết kế trắc ngang chi tiết với mặt cắt khai báo đơn giản. Thiết kế nâng cao với nền đào sâu, đắp cao, nền đào địa chất, thay thế nền đất yếu, đắp sét bọc cát cho nền đường đắp cao, phân tách khối lượng đào cho thi công đường miền núi đào sâu, ...
6. Thiết kế kết cấu áo đường chi tiết: mở rộng từng lớp khuôn, cập nhật khuôn tự động. Thiết kế bù vênh theo chiều cao tự động cho đường cải tạo, ...
7. Tính toán diện tích chi tiết. Hiển thị (High light) từng mã diện tích trên trắc ngang giúp cho người sử dụng dễ dàng kiểm soát kết quả tổ hợp diện tích.
8. Tự động sắp xếp và in ấn trắc dọc trắc ngang vào các khổ giấy tiêu chuẩn (A0-->A4)
9. Thiết kế và kiểm toán tầm nhìn qua nhiều đoạn cong liên tục.
10. Kết xuất biểu đồ bao khối lượng trực quan cho người sử dụng ước tính dự toán trong từng đoạn tuyến.
Các bạn có thể xem thêm thông tin và download bản dùng thử tại www.vietbuddytech.com