Kết quả 1 đến 8 của 8
 1. #1
  Thành viên mới phuclong7984's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2009
  Bài viết
  25
  Thanks
  3
  Thanked 2 Times in 1 Post

  Thông báo chủ trương thu hồi đất (NĐ 84), và thông báo thu hồi đất (NĐ 69)?

  - Em xin nhờ các bác giúp đỡ về vấn đề này.
  - Dự án của em là 1 dự án lớn nên còn kéo dài. Chính vì thế, nó sẽ có rất nhiều bước chuyển tiếp giữa các Nghị định, Thông tư, Quyết định. Em làm bên mảng Bồi thường, và đơn giản nhất gần đây là vấn đề "Thông báo chủ trương thu hồi đất và Thông báo thu hồi đất", bên cạnh đó là Quyết định thu hồi đất giữa 2 Nghị định 84, và NĐ 69.
  - Dự án của em đc phê duyệt năm 2007, và phê duyệt DAĐT điều chỉnh cuối năm 2009. Và đã trình UBND thành phố ra Thông báo chủ trương thu hồi đất, đã công bố đến các hộ dân cư. Tuy nhiên, do bản đồ địa chính mới hoàn thành 1 số hạng mục công trình, nên vẫn chỉ ở mức thông báo, chưa triển khai. Nay, bản đồ địa chính đã hoàn thành ở một số hạng mục thì bên em bắt đầu triển khai công việc, và chính là GPMB. Bên em đã có họp và thông báo với các hộ dân để triển khai thông báo chủ trương thu hồi đất, và kiểm kê để lập Phương án bồi thường. Tuy nhiên, theo em đc biết thì nếu theo NĐ 84 (và Quyết định 877 của TP Hải Phòng) thì thông báo chủ trương, cũng như thông báo thu hồi đất theo NĐ 84 chưa đủ để thực hiện các bước tiếp theo (kiểm kê), mà phải là Quyết định thu hồi đất. Đơn vị lập bồi thường (Trung tâm phát triển quỹ đất Quận), thì họ nói rằng thực hiện theo NĐ 69, nhưng, NĐ 69 thì sẽ phải có thông báo thu hồi đất và về nội dung cơ bản em thấy nó giống như thông báo chủ trương thu hồi đất của NĐ 84, nhưng nó áp dụng cho các dự án chưa đc phê duyệt DAĐT, trong khi Dự án của em đã đc phê duyệt. Và theo QĐ 877 của UBND thành phố Hải Phòng, thì bên em chỉ việc nộp hồ sơ tới Sở TN & MT để Sở TN & MT trình ra thông báo chủ trương thu hồi đất.
  Nói tóm lại là rất lằng nhằng. Nhưng nó phân loại DAĐT đã đc phê duyệt, và chưa đc phê duyệt.
  Giờ Trung tâm phát triển quỹ đất Quận họ có văn bản xin ý kiến về vấn đề đó: UBND thành phố ra thông báo thu hồi đất (theo NĐ 69), hoặc tiếp tục thực hiên như NĐ 84 các bước tiếp theo.
  Em xin hỏi thêm, chỉ với chủ trương thu hồi đất thì có đủ cơ sở pháp lý để kiểm kê hay không? Hay phải ra quyết định thu hồi đất (theo NĐ 84). Nhưng theo NĐ 69 thì lại khác ở chỗ, Quyết định thu hồi đất nó sẽ gần như sau khi hoàn tất các công việc, và PHương án chi tiết chỉ còn chờ QĐ thu hồi đất để phê duyệt?
  Giờ theo các anh chị, Dự án của em phải làm thế nào?
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên tích cực ManU's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2008
  Bài viết
  57
  Thanks
  0
  Thanked 6 Times in 3 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi phuclong7984 Xem bài viết
  - Em xin nhờ các bác giúp đỡ về vấn đề này.
  - Dự án của em là ...
  Em xin hỏi thêm, chỉ với chủ trương thu hồi đất thì có đủ cơ sở pháp lý để kiểm kê hay không? Hay phải ra quyết định thu hồi đất (theo NĐ 84). Nhưng theo NĐ 69 thì lại khác ở chỗ, Quyết định thu hồi đất nó sẽ gần như sau khi hoàn tất các công việc, và PHương án chi tiết chỉ còn chờ QĐ thu hồi đất để phê duyệt?
  Giờ theo các anh chị, Dự án của em phải làm thế nào?
  Mình góp ý với bạn thế này: Theo Điều 30 Nghị định 69 về Lập PA BTHTTDC thì sau khi DA ĐT được phê duyệt cần tiến hành Lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, trong đó có bao gồm việc kiểm kê, trích đo,... Như vậy, với thông báo thu hồi đất đã đủ căn cứ pháp lý để tiến hành công tác trên. Sau khi Phương án BTGPMB được phê duyệt thì UBND tỉnh hoặc huyện sẽ ra quyết định Thu hồi đất. Khi đó ta tiếp tục triển khai các bước tiếp theo là được.
  LX - Tranh lu?n ?? ph?t tri?n.
  Thank = h?nh ??ng = click
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  Thành viên mới phuclong7984's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2009
  Bài viết
  25
  Thanks
  3
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Mình thì lăn tăn ở chỗ như ý kiến của bạn sẽ là đồng nhất việc "Thông báo chủ trương thu hồi đất" và "Thông báo thu hồi đất"; cái này thực ra là 2 bước trong 2 quy trình khác nhau. Theo nghị định 84: việc thông báo chủ trương thu hồi đất chưa đủ căn cứ để triển khai, tiến hành kiểm kê, mà phải có Quyết định thu hồi đất. CÒn trong NĐ 69 thì việc có "Thông báo thu hồi đất" là đã đủ căn cứ để tiến hành kiểm kê, lập PABT rồi. Đó là điều mà mình, cũng như BỘ phận làm Bồi thường các Quận, huyện lăn tăn.
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Bài viết
  40
  Thanks
  140
  Thanked 13 Times in 7 Posts
  Theo khoản 3 điều 39 NĐ69 : Đối với những dự án, hạng mục đã chi trả xong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày NĐ này có hiệu lực thi hành thi không áp dụng hoặc không điều chỉnh theo NĐ này.
  Theo khoản 4 điều 39 NĐ69 : Đối với những hạng mục, dự án đã được phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ và TĐC hoặc đang thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ và TĐC theo PA đã được phê duyệt trước khi NĐ này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo PA đã được phê duyệt, không áp dụng hoặc điều chỉnh theo quy định của NĐ này. Trường hợp bồi thường chậm thì giá đất để thực hiện bồi thường, hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 9 NĐ197/2004/NĐ-CP.
  Vậy theo mình trường hợp của bạn chưa phê duyệt PA bồi thường, hỗ trợ nên làm theo các bước của NĐ69
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #5
  Thành viên mới phuclong7984's Avatar
  Ngày tham gia
  Feb 2009
  Bài viết
  25
  Thanks
  3
  Thanked 2 Times in 1 Post
  Nên làm, hay phải làm? Làm theo NĐ 69 là phải làm, nhưng đồng nghĩa với việc bác bỏ Thông báo chủ trương thu hồi đất, và ra Thông báo thu hồi đât để triển khai Kiểm kê, Bồi thường ,giải phóng mặt bằng? Mặc dù giống nhau về nội dung giữa 2 thông báo, nhưng không thể đồng nhất do các bước chuẩn bị, và triển khai khác nhau.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #6
  Thành viên rất tích cực thanhnam_vt's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  112
  Thanks
  40
  Thanked 377 Times in 56 Posts
  Ở địa phương tôi thì Thông báo thu hồi đất trước ->kiểm kê, XD phương án bồi thường tổng thể-> Ra QĐ thu hồi đất tổng của Dự án ->Thẩm định PA BTGPMB -> QĐ bồi thường từng hộ + QĐ thu hồi đất riêng từng hộ
  Mình đã chuyển công tác sang Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh BRVT kể từ tháng 9/2014. Sau này chắc không có ai đăng giá VLXD tỉnh BRVT nữa, anh chị em liên hệ Website Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
  http://sotc.baria-vungtau.gov.vn hoặc Sở XD để down giá nhé.
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #7
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Theo Điu 30 Nghịđịnh 69 v Lp PA BTHTTDC th× sau khi DA ĐT được phê duyt cn tiến hành Lp phương ¸n bi thường h tr t¸i định cư, trong ®ã bao gm vic kim kª, trÝch đo,... t¹i thùc ®Þa vµ ®èi chiÕu víi b¶n ®å ®Þa chÝnh cña ®Þa ph­¬ng Theo Như vy, víi dù ¸n cña b¹n khi ®· cã th«ng b¸o thu hi đất lµ ®· đủ căn c ph¸p lý để tiến hànhaccs viÖc tiÕp theo. Sau khi b¹n lµm ®­îc Phương ¸n båi th­êng GPMB ®· được phê duyt th× UBND tnh hoc huyn cã thÈm quyÒn s ra quyết định Thu hi đất vµ tiếp tc trin khai c¸c bước tiếp nh­ bµn giao cho bªn thi c«ng,….. ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh.
    Trả lời kèm trích dẫn

 8. #8
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  36
  Thanks
  3
  Thanked 32 Times in 15 Posts
  Bạn không xem điều khoản thi hành à. Tại mục đ khoản 2 Điều 41 Nghị định 69/2009/NĐ-CP (bãi bỏ các quy định sau: các điều 43, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 và Điều 62 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP). Vậy theo Nghị định 69 đó là Thông báo thu hồi đất. Sau đó nộp hồ sơ thu hồi đất lên Sở TNMT để cắm mốc --> bàn giao mốc giới --> trích đo --> điều tra, kiểm đếm -->lập dự thảo phương án bồi thường -->thẩm định--> niêm yết dự thảo (ít nhất 20 ngày)-->Quyết định thu hồi đất nhỏ lẻ(UBND quận)-->nộp hồ sơ thu hồi đất Sở TNMT-> Quyết định thu hồi đất TP-->Quyết định phê duyệt phương án-->giao cho các hộ dân.
    Trả lời kèm trích dẫn

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 10:56 PM.