Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Jun 2008
  Bài viết
  1
  Thanks
  1
  Thanked 1 Time in 1 Post

  Hợp đồng trọn gói trong trường hợp chỉ định thầu.

  Theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP, đối với hình thức lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu (không chỉ định thầu), khi ký hợp đồng trọn gói nhà thầu được chủ đầu tư thanh toán theo đúng giá trị hợp đồng đã ký mà không phụ thuộc vào khối lượng thực hiện theo đúng thiết kế bị thừa hoặc thiếu.

  Tuy nhiên trong Nghị định 85 lại không rõ với trường hợp chỉ định thầu. Theo em hiểu có 2 tình huống:

  1. Hình thức hợp đồng trọn gói không áp dụng đối với phương thức chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Chỉ định thầu chỉ áp dụng đơn giá cố định khối lượng thanh toán theo thực tế thực hiện và nghiệm thu.

  2. Hình thức hợp đồng trọn gói khi chỉ định thầu nếu khối lượng nhà thầu thực hiện thực tế theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng trong hợp đồng sẽ chỉ thanh toán theo khối lượng thực tế, còn nếu khối lượng thực hiện theo đúng thiết kế lớn hơn khối lượng trong hợp đồng thì chỉ thanh toán theo khối lượng hợp đồng.

  Tuy nhiên cả hai tình huống trên đều hiểu theo kiểu suy diễn chứ chưa được logic, thuyết phục. Có bác nào đã gặp, nghiên cứu kỹ tình huống trên cũng như có tài liệu văn bản giải thích rõ hơn cho mọi người.

  Luật Đấu thầu:
  Điều 49. Hình thức trọn gói
  1. Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng.
  2. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

  Nghị định 85/2009/NĐ-CP

  Điều 48.Hình thức hợp đồng trọn gói
  1. Nguyên tắc thanh toán đối với hình thức hợp đồng trọn gói được quy định tại Điều 49 của Luật Đấu thầu, cụ thể như sau:
  a) Giá hợp đồng không được điều chỉnh trong quá trình thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng theo thỏa thuận trong hợp đồng (là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, không liên quan đến sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận). Việc thanh toán được thực hiện nhiều lần hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu cho đến khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Trường hợp bất khả kháng thì thanh toán theo thỏa thuận trong hợp đồng (nếu có).
  Đối với hợp đồng theo hình thức trọn gói thuộc gói thầu gồm hai hoặc nhiều phần công việc như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật thì trong hợp đồng cần quy định phương thức thanh toán cho từng phần, trong đó quy định cụ thể: trong trường hợp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; trong trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt thì nhà thầu chỉ được thanh toán cho công việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi;
  b) Đối với nhà thầu được lựa chọn thông qua các hình thức lựa chọn nhà thầu trừ hình thức chỉ định thầu, việc thanh toán phải căn cứ vào giá hợp đồng và các điều khoản thanh toán nêu trong hợp đồng, không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.
  2. Đối với công việc xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc bên mời thầu phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chính xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế. Đối với công việc xây lắp này, sau khi hợp đồng theo hình thức trọn gói được ký kết, khối lượng công việc thực tế nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo thiết kế (nhiều hơn hay ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng) không ảnh hưởng tới số tiền thanh toán cho nhà thầu. Việc thanh toán cho nhà thầu được tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này.
  Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp có thất thoát xảy ra (do tính toán sai số lượng, khối lượng công việc) thì cá nhân, tổ chức thuộc chủ đầu tư làm sai có trách nhiệm đền bù và xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, lập dự toán có quy định về việc xử lý đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc thì chủ đầu tư được đền bù theo thỏa thuận trong hợp đồng với nhà thầu tư vấn này.
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. Các thành viên sau đã bấm like vì thích bài viết của bạn nikenneu:

  trunghai2014 (16-01-2015)

 3. #2
  Chiến sỹ thi đua của ngành
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  1,165
  Thanks
  355
  Thanked 1,415 Times in 424 Posts

  Smile Hợp đồng trọn gói đối với chỉ định thầu

  Trích dẫn Gửi bởi nikenneu Xem bài viết
  Theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP, đối với hình thức lựa chọn nhà thầu qua đấu thầu (không chỉ định thầu), khi ký hợp đồng trọn gói nhà thầu được chủ đầu tư thanh toán theo đúng giá trị hợp đồng đã ký mà không phụ thuộc vào khối lượng thực hiện theo đúng thiết kế bị thừa hoặc thiếu.
  Tuy nhiên trong Nghị định 85 lại không rõ với trường hợp chỉ định thầu. Theo em hiểu có 2 tình huống:
  1. Hình thức hợp đồng trọn gói không áp dụng đối với phương thức chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu. Chỉ định thầu chỉ áp dụng đơn giá cố định khối lượng thanh toán theo thực tế thực hiện và nghiệm thu.
  2. Hình thức hợp đồng trọn gói khi chỉ định thầu nếu khối lượng nhà thầu thực hiện thực tế theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng trong hợp đồng sẽ chỉ thanh toán theo khối lượng thực tế, còn nếu khối lượng thực hiện theo đúng thiết kế lớn hơn khối lượng trong hợp đồng thì chỉ thanh toán theo khối lượng hợp đồng.
  Tuy nhiên cả hai tình huống trên đều hiểu theo kiểu suy diễn chứ chưa được logic, thuyết phục. Có bác nào đã gặp, nghiên cứu kỹ tình huống trên cũng như có tài liệu văn bản giải thích rõ hơn cho mọi người.
  Theo tôi:
  1. Các quy định PL về đấu thầu và về hợp đồng hiện hành không hạn chế hình thức hợp đồng trọn gói đối với trường hợp chỉ định thầu. Điều này NĐ 85 không nói cụ thể về diều không hạn chế này nhưng nếu bạn nghiên cứu mẫu HSYC chỉ định thầu xây lắp ban hành theo TT04/2010/TT-BKH thì sẽ thấy là chỉ định thầu cũng có thể ký hợp đồng xây lắp theo hình thức trọn gói. Vì thế bạn cần xem lại việc suy diễn tình huống 1 của bạn!
  2. Đã là hợp đồng trọn gói thì nguyên tắc thanh toán là theo giá ghi trong hợp đồng và giá này không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Vấn đề này NĐ 85 cũng đã quy định và TT04/2010 cũng đã hướng dẫn trong mẫu hợp đồng. Vì thế bạn cũng cần xem lại sự suy diễn tình huống 2 của bạn!
  3. Trên thực tế, nhiều bạn tham gia diễn đàn có nhiều kinh nghiệm thực tế đã cho biết: Mặc dù nhà thầu ký hợp đồng trọn gói nhưng trong trường hợp hoàn thành khối lượng ít hơn khối lượng ghi trong hợp đồng thì chủ đầu tư cũng chỉ thanh toán theo khối lượng thực tế (vì nếu thanh toán theo giá ghi trong hợp đồng theo quy định thì chủ đầu tư lại phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc gây thất thoát tiền nhà nước do tính khối lượng không đúng!).
  Mong các đồng nghiệp khác trao đổi thêm cho rõ thêm vấn đề này.
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn tới dinhdangquang về bài viết hữu ích này:

  naat (03-12-2012), phusuonggio (10-07-2015), trunghai2014 (16-01-2015)

 5. #3
  Thành viên tích cực
  Ngày tham gia
  Sep 2007
  Bài viết
  51
  Thanks
  7
  Thanked 24 Times in 10 Posts
  Trường hợp bạn nêu, theo tôi:
  Về cơ bản luật đấu thầu là để lựa chọn nhà thầu; hình thức hợp đồng là do chủ đầu tư xem xét nên chọn hình thức nào cho phù hợp, ngay cả trường hợp đủ điều kiện để làm trọn gói nhưng chọn bằng hình thức theo đơn giá cố định không có sao. Nhiều trường hợp 1 hợp đồng nhưng dùng hỗn hợp nhiều hình thức hợp đồng. Ví dụ: phần cọc BTCT ép trước dùng đơn giá cố định, phần thân dùng đơn giá cố định mà.
  Riêng việc thực hiện HĐ trọn gói thì thực tế thực hiện theo đúng tinh thần của văn bản hướng dẫn là cả 1 vấn đề rất khó làm, phần nào thể hiện được tính chưa thực tiễn của 1 số văn bản qui định trong Đtư XD.
    Trả lời kèm trích dẫn

 6. Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn tới nguyenthequan về bài viết hữu ích này:

  phusuonggio (03-04-2015), trunghai2014 (16-01-2015)

 7. #4
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Sep 2010
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post

  OK

  Nhung y tren cung hop ly. Nhung trong thuc te thi cac nha thau deu muon sao cho nhan ctrinh dc cai da. Khi thi cong thi chu dau tu thuong co tinh trang them nay bot kia. Da so la tang, nen khi quyet toan thi thuong luong 2 ben la hop ly.
    Trả lời kèm trích dẫn

 8. Các thành viên sau đã bấm like vì thích bài viết của bạn khoaimamg:

  trunghai2014 (16-01-2015)

 9. #5
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Feb 2008
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 1 Time in 1 Post
  Khi thực hiện hợp đồng theo hình thức trọn gói, chủ đầu tư tự cắt khối lượng, nhà thầu quyết toán có bị giảm trừ không?
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. Các thành viên sau đã bấm like vì thích bài viết của bạn hamdudon:

  trunghai2014 (16-01-2015)

 11. #6
  Thành viên rất tích cực rowants's Avatar
  Ngày tham gia
  May 2008
  Bài viết
  186
  Thanks
  127
  Thanked 134 Times in 74 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi hamdudon Xem bài viết
  Khi thực hiện hợp đồng theo hình thức trọn gói, chủ đầu tư tự cắt khối lượng, nhà thầu quyết toán có bị giảm trừ không?

  chủ đầu tư tự cắt khối lượng? bạn nên nói rõ trường hợp chủ đầu tư giảm trừ khối lượng do bạn thi công không đủ hay chủ đầu tư tự cắt bỏ 1 số hạng mục, không thi công nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu. 2 vấn đề là khác nhau và theo mình nhà thầu quyết toán vẫn sẽ bị giảm trừ giá trị.
  QUAY ??U N? B?
  TI?N N?N B? ? PH?A TR??C
    Trả lời kèm trích dẫn

 12. Các thành viên sau đã bấm like vì thích bài viết của bạn rowants:

  trunghai2014 (16-01-2015)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 09:16 AM.