Tôi rất muốn biết trong cơ cấu suất vốn đầu tư xây dựng công trình đường ô tô theo tiêu chuẩn tính bình quân cho 1km đường (gồm nền đường và mặt đường) thì nền đường chiếm (khoảng) bao nhiêu phần trăm (%), mặt đường chiếm bao nhiêu %? Nếu có khoảng chi phí cho từng phần việc như vậy sẽ giúp ích cho người sử dụng rất nhiều vì có thể lập khái toán cho xây dựng đường trong các dự án hoặc chỉ xây dựng phần nền, hoặc chỉ nâng cấp mặt, hoặc mở rộng...
Anh chị nào có thể giải đáp giùm thì rất cám ơn.