Tôi đang làm công trình có yêu cầu kỹ thuật về khoan dẫn cọc trước khi ép cọc . Đường kính khoan dẫn D300, cọc ép KT 350x350Nếu ai có xin gửi giúp tôi theo địa chỉ: lamvanhoc009@gmail.com . Tôi xin cám ơn rất nhiều