Hiện mình đang làm Hồ sơ nghiệm thu, đang đến hạng mục đấu nối. mọi người ai có mẫu BBNT thì cho mình xin nhé !!!
Thanks trước nhé !