Anh em nào có mẫu thiết kế bể bơi, sân vận động huyện cho mình xin với.
Cam ơn anh em nhieu, email cua mình la langbe1210@yahoo.com.vn