các bácơi giúp em với.em chuẩn bị làm đồ án tổng hợp về đề tài trung tâm thương mại.bác nào có cho em xin với.em xin cảm ơn rất nhìu. tài liệu xin hãy gửi cho em qua hòm thư : anhht.eg@gmail.com