nhà em định làm nhà kho 17x26m anh em có thể cho em xin file bản vẽ kết cấu thép không? cảm ơn anh em nhiều lắm. nhà kho có 1 gát cho công nhân ở khoang 15 người. Ai có bản vẽ nhà kho có thể cho em xin tham khảo nhe.