Chào các bạn? Các bạn cho mình hỏi, nếu bê tông M200 đổ với chiều dày 10cm mà dùng đá 2*4 để thiết kế thành phần cấp phối thì có hợp lý không các bạn. Giúp mình với các bạn nhé.