Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 11
 1. #1
  Thành viên rất tích cực nguyendinhquang's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2008
  Bài viết
  102
  Thanks
  0
  Thanked 197 Times in 28 Posts

  Nghiệm Thu Nội Bộ Nghị Định 209

  Điều 19-e) Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình xây dựng, hạng mục công trình xây dựng và công trình xây dựng hoàn thành;
  Nếu đơn vị chúng tôi không có đội thị công mà chỉ là kỹ thuật trực tiếp thi công dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo. Vậy thì chúng tôi nghiệm thu nội bộ với ai?
  Xin chỉ giúp
  Ng?y mai s? t?t h?n ng?y h?m nay.
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên mới maingaxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  11
  Thanks
  3
  Thanked 7 Times in 2 Posts

  nghiệm thu nội bộ

  Nghiệm thu giữa người đại diện theo pháp luật và người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình.
  Các thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng đã được hướng dẫn tại điểm 3.6 khoản 3 mục II của Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng”.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
  Sửa lần cuối bởi maingaxd; 02-11-2009 lúc 12:11 PM.
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  Thành viên mới maingaxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  11
  Thanks
  3
  Thanked 7 Times in 2 Posts

  tham khảo thêm

  Đây là mẫu BBNT nội bộ mà tôi đã từng làm. Bạn tham khảo nhé.
  Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  Thành viên rất ưu tú Xe Dap Oi's Avatar
  Ngày tham gia
  Aug 2008
  Bài viết
  523
  Thanks
  571
  Thanked 674 Times in 299 Posts
  Qua đây tôi muốn hỏi thành phần của ban nghiệm thụ nội bộ nhà thầu thì vấn đề băng cấp có quy định không.Ví dụ Kỹ sư kinh tế xây dựng có tham gia được không hoặc kinh tế giao thông có tham gia được không.
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #5
  Thành viên BQL Diễn đàn nguyenhuutrinh's Avatar
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  1,723
  Thanks
  1,541
  Thanked 2,331 Times in 743 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi Xe Dap Oi Xem bài viết
  Qua đây tôi muốn hỏi thành phần của ban nghiệm thụ nội bộ nhà thầu thì vấn đề băng cấp có quy định không.Ví dụ Kỹ sư kinh tế xây dựng có tham gia được không hoặc kinh tế giao thông có tham gia được không.
  Mục đích của nghiệm thu nội bộ nhằm để khẳng định nhà thầu đã thi công hoàn thành đối tượng nghiệm thu trước khi phát hành giấy đề nghị nghiệm thu tới chủ đầu tư (hoặc đại diện chủ đầu tư). Thông thường nghiệm thu nội bộ có thể hai hoặc nhiều thành phần của nhà thầu thi công xây dựng như: Đội trưởng; Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp; Tổ trưởng tổ công nhân trực tiếp thi công; Đại diện nhà thầu thi công công việc, giai đoạn thi công xây dựng tiếp nhận để tiếp tục thi công (nếu có); Đại diện Tổ quản lý chất lượng giúp Chỉ huy trưởng công trường; Đại diện của Phòng kỹ thuật của nhà thầu thi công xây dựng hoặc thành phần khác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc tình hình thực tế của đơn vị.

  Không có quy định cụ thể về bằng cấp, chứng chỉ của các thành phần tham gia nghiệm thu nội bộ. Chắc chắn 100% là như vậy!

    Trả lời kèm trích dẫn

 6. #6
  Thành viên tích cực dohiepxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  39
  Thanks
  92
  Thanked 21 Times in 8 Posts
  Nguyên văn điều 13 thông tư 27/2009/TT-BXD
  §iÒu 13. NghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP
  Tr­íc khi yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù kiÓm tra, kh¼ng ®Þnh sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc x©y dùng do m×nh thùc hiÖn so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña tõng c«ng tr×nh x©y dùng, kÕt qu¶ nghiÖm thu néi bé cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng biªn b¶n nghiÖm thu gi÷a ng­êi trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng hoÆc thÓ hiÖn b»ng cam kÕt vÒ sù phï hîp chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thÓ hiÖn ngay trong phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu.
  cho em hỏi nếu như thông tư này thì có thể bỏ BBNT nội bộ không? chỉ cần cam kết sự phù hợp trong phiếu yêu cầu nghiệm thu. mà thực tế em chưa nghe, chưa thấy công trình nào có tổ chức nghiệm thu nội bộ , toàn gọi 3bên ra nghiệm thu, sai đâu sửa đấy cho nhanh
    Trả lời kèm trích dẫn

 7. #7
  Chiến sỹ thi đua của ngành
  Ngày tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  1,165
  Thanks
  355
  Thanked 1,415 Times in 424 Posts

  Smile Chú ý chữ hoặc

  Trích dẫn Gửi bởi dohiepxd Xem bài viết
  Nguyên văn điều 13 thông tư 27/2009/TT-BXD
  §iÒu 13. NghiÖm thu néi bé cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 19 NghÞ ®Þnh 209/2004/N§-CP
  Tr­íc khi yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu, nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng ph¶i tù kiÓm tra, kh¼ng ®Þnh sù phï hîp vÒ chÊt l­îng c¸c c«ng viÖc x©y dùng do m×nh thùc hiÖn so víi yªu cÇu cña thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt kÌm theo hîp ®ång x©y dùng. Tuú theo ®Æc ®iÓm vµ quy m« cña tõng c«ng tr×nh x©y dùng, kÕt qu¶ nghiÖm thu néi bé cã thÓ ®­îc thÓ hiÖn b»ng biªn b¶n nghiÖm thu gi÷a ng­êi trùc tiÕp phô tr¸ch thi c«ng x©y dùng vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng hoÆc thÓ hiÖn b»ng cam kÕt vÒ sù phï hîp chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng thÓ hiÖn ngay trong phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t­ nghiÖm thu.
  cho em hỏi nếu như thông tư này thì có thể bỏ BBNT nội bộ không? chỉ cần cam kết sự phù hợp trong phiếu yêu cầu nghiệm thu. mà thực tế em chưa nghe, chưa thấy công trình nào có tổ chức nghiệm thu nội bộ , toàn gọi 3bên ra nghiệm thu, sai đâu sửa đấy cho nhanh
  Bạn đọc ký lại điều 13 trích ở trên và chú ý chữ hoặc (tôi bôi đỏ) là tự trả lời được câu hỏi đặt ra.
    Trả lời kèm trích dẫn

 8. #8
  Thành viên tích cực dohiepxd's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2009
  Bài viết
  39
  Thanks
  92
  Thanked 21 Times in 8 Posts
  Trích dẫn Gửi bởi dinhdangquang Xem bài viết
  Bạn đọc ký lại điều 13 trích ở trên và chú ý chữ hoặc (tôi bôi đỏ) là tự trả lời được câu hỏi đặt ra.
  Hìhì em cũng biết chữ HOẶC đó là không làm kiểu này thì làm kiểu kia. Vậy cho em hỏi thêm một câu nữa, tại sao các đơn vị vẫn dùng BBNT nội bộ vừa tốn giấy, vừa thêm nhiều chữ kí có lí do nào khác không các bác./.
    Trả lời kèm trích dẫn

 9. #9
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jan 2011
  Bài viết
  5
  Thanks
  0
  Thanked 2 Times in 1 Post
  đúng la trên văn bản co quy định như vậy, nhưng trong thực tế , thường thì chỉ làm bb nghiệm thu nội bộ khi chủ đầu tư yêu cầu, chỉ là làm cho đủ thủ tục thôi bạn a
    Trả lời kèm trích dẫn

 10. #10
  Thành viên dự bị giathohue's Avatar
  Ngày tham gia
  Dec 2008
  Bài viết
  3
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Minh moi vao lam hoan cong nhung minh khong hieu trinh tu lam nhu the nao ! co anh chi nao huong dan minh tan tuy ty nha Minh rat biet on day ! Moi ngay ban lam mot viec tot thi viec tot dau tien trong ngay la hay giup do minh ! Emaill cua minh ne truongcongsau2011@gmail.com.vn
    Trả lời kèm trích dẫn

Trang 1 của 2 1 2 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

 1. CHi phí bảo hiểm nghề nghiệp
  Bởi trang2511 trong diễn đàn Hợp đồng tư vấn xây dựng
  Trả lời: 13
  Bài cuối: 05-09-2015, 01:34 PM
 2. Nghiệm thu và biên bản nghiệm thu theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP
  Bởi nguyentheanh trong diễn đàn Nghị định 15/2013/NĐ-CP
  Trả lời: 99
  Bài cuối: 15-12-2014, 05:00 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài cuối: 26-11-2013, 08:09 AM
 4. Trả lời: 12
  Bài cuối: 25-05-2012, 08:56 AM
 5. Cơ hội mới, thời vận mới cho nghề nghiệp Kỹ sư định giá ?
  Bởi nguyentheanh trong diễn đàn Tổng quan về định giá xây dựng, kỹ sư định giá
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 07-06-2008, 11:38 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 02:35 PM.