Mình đang làm đồ án tôt nghiệp phần biện pháp thi công cọc đóng.Bác nào bản thuyết minh cho mình xin bản nhé.
Gửi giúp vào mail minh nhé:ngochuyen_gt05@yahoo.com
Xin chân thành cảm ơn!