1. Bóc tách khối lượng công trình dân dụng: Bạn tham khảo Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 26/08/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Download tại đây hoặc tại đây

2. Tham gia khóa học đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng tại Công ty CP Giá Xây Dựng. Đăng ký tại đây.

3. Bóc tách khối lượng công trình cầu đường: bằng kiến thức được học, kinh nghiệm thực tế và dựa vào một số phần mềm chuyên dụng.