đang lam thầu công trình ơ long an phần dịch vụ công ích (duy trì cây xanh) rất cấn bảng giá nhân công ca máy . vậy có anh em nao co cho minh xin. Xin lien he email: khoanam202@gmail.com.
xin chan thanh cam ơn!