Về phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Thông tu 03/2009/TT-BKH ngày 16/42009 về việc Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư Dự án có sử dụng đất.
Các Bác ơi. Em có vấn đề này kính mong các Bác quan tâm, để cùng nhau đóng góp vào hệ thống Văn vản pháp quy của Nhà nước:
- Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản gửi các cơ quan và doanh nghiệp về việc tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị sửa đổi Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư Dự án có sủ dụng đất.
- Thông tư số 03/2009/TT-BKH được xây dựng căn cứ trên cơ sở: Điều 54 Luật Nhà ở năm 2005;
Em ở doanh 1 nghiệp được yêu cầu đóng góp, được sếp giao nghiên cứu đề xuất; nhưng ít thời gian quá, kinh nghiệm chưa nhiều... hì hì. Vì vậy, em đưa vấn đề này ra thảo luận, hỏi kinh nghiệm các Bác đi trước, các Bác đã bị vướng mắc trong khi thực hiện... cho ý kiến giúp và để cùng nhau đóng góp ý kiến xây dựng hệ thống văn bả pháp luật VN.
Kính mong các Bác quan tâm, cho ý kiến đóng góp: chỉ ra "những khó khăn, vướng mắc và có những kiến nghị sửa đổi Thông tư số 03/2009/TT-BKH nếu có" . Càng nhiều ý kiến hội tụ từ thực tế và các chuyên gia, thì văn bản được sử đổi phù hợp hơn các Bác ạ. cảm ơn các Bác quan tâm.