Chào các bạn.

Mình đang thẩm định gói thầu tư vấn (đấu thầu rộng rãi). Trong đó, Bên mời thầu đăng báo đấu thầu sau khi có Quyết định phê duyệt KHĐT khoảng 1,5 tháng nên Báo cáo thẩm định phải ghi là không tuân thủ (theo 85).

Ngoài vấn đề này ra thì cũng không có gì khác.

KHông biết trong trường hợp này thì phải giải quyết như thế nào?