Xây 1 m2 tường chịu lực 20cm với mác vữa 75 hết bao nhiêu xi măng, bao nhiêu cát ?
Trát hồ 1 m2 tường dày 2cm với mác vữa 100 hết bao nhiêu xi măng và bao nhiêu cát ?
Đổ bê tông mái nhà mác BT 200 hết bao nhiêu xi măng, bao nhiêu sỏi và bao nhiêu cát vàng ?