ai từng làm mẫu hồ sơ này rùi thì cho mình xin để tham khảo với !