xin file cad bể bơi công cộng trong nhà để làm mẫu.
em đang cần nhanh. cảm ơn các bác nhiêu