Mình là dân kinh tế đã tốt nghiệp nhưng hiện tại mình làm trong lĩnh vực tư vấn xây dựng. Vào đây mình cũng không làm được việc nên bây giờ mình muốn học thêm văn bằng 2 trường ĐHXD tuyển sinh vào tháng 8/2012 mình nhờ các bạn tư vấn:
1. Mình nên học chuyên ngành nào?
2. Thi vào trường khó không? Chất lượng đào tạo có được như sinh viên chính quy học 5 năm ko?
3. Bạn nào có để thi những năm trước up lên mình tham khảo với nhé!
Thank all!