Công ty Cổ phần COXANO có kế hoạch tổ chức đấu thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh mua sắm 1 trạm trộn bê tông nhựa nóng với nội dung chi tiết như sau:
Trạm trộn bê tông nhựa nóng công suất 40-50 tấn giờ do Việt Nam sản xuất, mới 100%.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt trạm tại xã Hương Thọ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế.
- Nguồn vốn: Sử dụng nguồn vốn tự có và vốn vay
Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm tham gia chào hàng gói thầu mua sắm trạm trộn bê tông nhựa nóng nói trên.
Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: Từ ngày 10-6-2010 đến ngày 20-6-2010 (trong giờ hành chính).
Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
Mọi chi tiết liên hệ Phòng kế hoạch Công ty Cổ phần COXANO
Địa chỉ số 76 Lý Thái Tổ, Thành phô Huế;
Điện thoại: 054.3580304 - Fax: 054.3539428