Mình đang cần gấp thông báo giá vật liệu Hà Nội quý II/2005 và thông báo giá năm 2007. Help me!!! Vui lòng gửi mail về địa chỉ: maitranlinhgiang@gmail.com Xin cảm ơn.