xin chào mọi người!
tôi đang cần mẫu "biên bản xác nhận hoàn thành thi công phần công việc tương ứng với từng giao đoạn thi công" cho gói thầu trọn gói. tôi đang cần gấp để nộp CDT, xin mọi người giúp đỡ. cảm ơn!