Mẫu hợp đồng khảo sát địa chất, địa hình


Công ty TNHH Địa Chất Xây Dựng Phú Nguyên trân trọng gửi mẫu hợp đồng khoan khảo sát địa chất như sau:

Mẫu hợp đồng khảo sát địa chất: Tại đâyHợp đồng mẫu trên được áp dụng cho các công trình xây dựng nhà xưởng, nhà ở... công trình qui mô nhỏ.

Tùy theo qui mô công trình, nguồn vốn; Hình thức hợp đồng và các điều khoản sẽ được thay đổi phù hợp.
Trong trường hợp vốn ngân sách hợp đồng sử dụng theo qui định của nhà nước.