Câu hỏi của bạn Doan Tich Thuan Tại hòm thư thuandoan@hunglongphuoc.vn hỏi :

Tôi đang làm đồ án sản xuất cọc bê tông li tâm tròn ứng suất trước, muốn hỏi về vấn đề lực căng thép. Thép đang sử dụng cho cọc tròn là 7.1 và 9.0, nay tôi muốn nhờ quý Bộ trả lời giúp tiêu chuẩn nào về lực căng thép và công thức tính lực căng (nếu có)?

Sau khi nghiên cứu, Vụ khoa học Công nghệ & Môi trường có ý kiến như sau:

1. Việc tính toán lực căng trước trong kết cấu bê tông cốt thép nói chung và cụ thể cho cọc bê tông ly tâm ứng lực trước được nêu trong các tiêu chuẩn Việt Nam sau:

- Tiêu chuẩn TCVN 7888-2008 “Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước”.

- Tiêu chuẩn TCVN 356:2005 “Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế”.

2. Độc giả cũng có thể tham khảo các phương pháp tính trong các tiêu chuẩn nước ngoài như BS 8110 (Anh), ACI 318 (Mỹ)…