PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Thừa Thiên HuếTuvanXD246
21-06-2008, 10:08 AM
Văn bản Số: 2175/UBND-XD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợp đồng XD cảu UBND tỉnh TT Huế ngày 29/4 /2008

Trích:
I. Nguyên tắc điều chỉnh:
1. Các loại vật liệu được điều chỉnh giá: các loại vật liệu có biến động giá ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư và các nhà thầu từ năm 2007 bao gồm: xăng, dầu, sắt thép các loại (bao gồm cả cáp thép, ống thép các loại), nhựa đường, xi măng, cát, đá, sỏi, gạch, dây điện, cáp điện các loại, gỗ các loại (bao gồm cả cốp pha gỗ, cửa gỗ các loại), kính các loại. Các loại vật liệu này sau đây gọi tắt là vật liệu xây dựng.
2. Cho phép điều chỉnh dự toán xây dựng theo chế độ tiền lương mới thực hiện theo hướng dẫn tại các thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.
3. Cho phép điều chỉnh dự toán xây dựng theo giá ca máy mới và cước vận chuyển mới (sẽ được cấp có thẩm quyền ban hành) cho các khối lượng thực hiện (hoặc đang lập dự toán) sau ngày 01/01/2008; các khối lượng thực hiện trong năm 2007 vẫn thực hiện theo giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 2968/2006/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh và cước vận chuyển hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2845/2000/QĐ/TCVG-CVT ngày 24 tháng 10 năm 2000 của Sở Tài chính.
II. Phạm vi áp dụng:
1. Tất cả khối lượng thực hiện từ năm 2007 (trong phạm vi từ 01/01/2007 đến thời điểm phê duyệt điều chỉnh dự toán) đối với các hợp đồng chưa thanh toán xong hoàn toàn giá hợp đồng (bao gồm giá trị của hợp đồng đã ký kết và phần bổ sung nếu có - trừ các khoản bảo hành theo qui định).
2. Các gói thầu đã chỉ định thầu, tự thực hiện, đã có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng chưa ký hợp đồng: cho phép điều chỉnh giá các loại vật liệu xây dựng được qui định tại điểm 1 mục I của hướng dẫn này, điều chỉnh giá ca máy mới và cước vận chuyển mới theo thời điểm ký hợp đồng, không thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu.
3. Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị của hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007 - trừ các khoản bảo hành theo qui định) thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.
..............................

http://vbdh.thuathienhue.gov.vn/images/paperclip.gif Tệp đính kèm (http://ttcongbao.thuathienhue.gov.vn/Upload/VANBAN/2175.doc)

malsoni810
31-07-2008, 09:32 AM
QĐ số 1692/2008/QĐ-UBND ngày 26/7/2008 Về việc Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Toàn văn xem file đính kèm.


Nguồn : chinhphu.vn

minhtuong
01-08-2008, 12:52 PM
Quyết định UBND TỈnh Thừa Thiên Huế số 1592/QĐ-UBND Về việc qui định bổ sung, đính chính giá đất một số tuyến đường.

1. Bổ sung giá đất đoạn đường nối đường Thiên Thai đến đường đi Lăng Khải Định, thuộc địa phận xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy:
Đường phố: Đoạn đường nối đường Thiên Thai đến đường đi Lăng Khải Định (địa phận xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy)
Điểm đầu đường phố: Đường Thiên Thai
Điểm cuối đường phố: đường đi Lăng Khải Định (địa phận xã Thủy Bằng)
Loại đường: Không phân loại
Mức giá theo vị trí đất: Vị trí 1: 400.000đ/m2;
Vị trí 2: 240.000đ/m2;
Vị trí 3: 160.000đ/m2;
Vị trí 4: 120.000đ/m2.
2. Bổ sung giá đất tuyến đường thị trấn Tứ Hạ đi Hương Thủy (đường tránh Huế):
Mức giá theo vị trí đất: Vị trí 1: 600.000đ/m2,
Vị trí 2: 420.000đ/m2,
Vị trí 3: 300.000đ/m2
3. Đính chính mục 186 phụ lục số 1 kèm theo Quyết định số 2838/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh về loại đường của đường Phan Bội Châu, đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Đào Tấn là 3C. Mức giá đất không thay đổi.

minhtuong
03-08-2008, 11:45 AM
Quyết định số 571 /UBND-XD ngày 30 tháng 01 năm 2008 của UBND Tỉnh TT Huế V/v quy định một số nội dung thực hiện trong công tác đấu thầu.

1. Thông báo mời thầu
2. Về mẫu hồ sơ mời thầu.
3. Về khối lượng mời thầu
4. Về nhân lực nhà thầu.
5. Về xử phạt vi phạm trong đấu thầu.
6. Về làm rõ hồ sơ dự thầu
7. Về báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.
8. Về lựa chọn nhà thầu để chỉ định thầu.

Xem toàn văn quyết định file đính kèm dưới đây.

tranthetai79
21-07-2009, 11:10 AM
Điều chỉnh CP NC. MTC.............................................

ngoc2105
26-04-2010, 07:57 PM
về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

pth911
22-05-2010, 03:22 AM
Quyết định Số: 05/2010/QĐ-UBND ngày 28/01/2010 của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế Về việc ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

malsoni810
03-06-2010, 05:36 PM
Quyết định 16/2010/QĐ-UBND ngày 25/05/2010 của UBND tỉnh Thừa thiên huế về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2010

Nguồn : chinhphu.vn

Toàn văn xem File đính kèm

tranthetai79
06-07-2010, 11:29 AM
QĐ Về việc xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2009 - Huế
(ngày 03 tháng 4 năm 2009)

ngoc2105
26-07-2010, 11:18 AM
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Thừa thiên Huế theo NĐ97-CP
Tăng lương từ 01/01/2010
Nguồn : SXD Thừa thiên Huế:D

dangngoctung
24-08-2010, 03:52 PM
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Thừa thiên Huế theo NĐ97-CP
Tăng lương từ 01/01/2010
Nguồn : SXD Thừa thiên Huế:D

Bạn có luôn bản có ngày tháng, số công văn và con dấu ko. Tìm mãi ko thấy.

tranthetai79
11-09-2010, 01:47 AM
Hướng dẫn điều chỉnh dự toán Thừa thiên Huế theo NĐ97-CP
Tăng lương từ 01/01/2010
Nguồn : SXD Thừa thiên Huế:D

Cái gì chưa có ngày tháng không nên up lên mất thời gian tìm hiểu :-w

Đây là file có ngày tháng cụ thể:
SỞ XÂY DỰNG Huế Số: 593 /SXD-QLXD Huế, ngày 19 tháng 07 năm 2010. Hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo mức lương tối thiểu mới.

ngoc2105
06-12-2010, 10:34 AM
Quyết định số 2446/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh TTHuế Ban hành Quy định tạm thời về quản lý nội dung chi, mức chi áp dụng cho công tác lập, phê duyệt dự toán thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước.
Nguồn : http://sxd.hue.gov.vn

pth911
25-12-2010, 10:13 AM
Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10-4-2010 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

pth911
25-12-2010, 10:16 AM
Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 18/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

pth911
25-12-2010, 10:19 AM
Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ.

Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho các đối tượng tái định cư, đối tượng chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế.

pth911
25-12-2010, 10:20 AM
Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

pth911
25-12-2010, 10:26 AM
- Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác quy hoạch và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23/08/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư không có xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế.

pth911
25-12-2010, 10:30 AM
Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 28/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống thoát nước các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

pth911
25-12-2010, 10:34 AM
- Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư vào các Khu công nghiệp.

- Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/09/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

pth911
25-12-2010, 10:40 AM
Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh.

pth911
25-12-2010, 10:41 AM
Quyết định số 54/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp và ủy quyền công tác quy hoạch xây dựng - kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguồn: http://congbao.thuathienhue.gov.vn

pth911
14-03-2011, 11:18 PM
Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 của UBND tỉnh TT Huế Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi, đơn giá nhà ở, công trình kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hổ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh TT Huế.

pth911
14-03-2011, 11:20 PM
Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 10/3/2011 của UBND tỉnh TT Huế V/v ban hành tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

pth911
23-08-2011, 11:44 AM
Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 09/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 47/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá các loại đất năm 2011 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

http://www.4shared.com/file/W3NFIaT9/29-2011QD-UBND.html

Nguồn: http://congbao.thuathienhue.gov.vn

pth911
22-12-2011, 07:43 AM
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND ngày 01/11/2011 về Quy định việc cấp giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011

ks.thanhtan
15-06-2012, 08:46 PM
Quyết định 11/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v/v xếp loại đường bộ để xác định cước vận tải năm 2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

ks.thanhtan
10-11-2012, 10:10 AM
Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế v/v giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ks.thanhtan
29-11-2012, 08:53 PM
Quyết định 36/2012/QĐ-UBND ngày 27/11/2012 về Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về Đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/12/2012./.

ks.thanhtan
03-04-2014, 04:51 PM
Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ngày 25/01/2014 của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Ban hành Quy định quản lý và phân công, phân cấp quản lý công trình Hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

ks.thanhtan
03-04-2014, 04:54 PM
Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

huyhoang0903
18-11-2014, 09:01 AM
Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

huyhoang0903
11-12-2014, 10:37 AM
Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 12/09/2014 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế: Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế