PDA

Xem bản đầy đủ : Xin định mứchuongktxd
25-11-2007, 05:14 PM
Em đang cần gấp cái định mức gia công lắp dựng vách kính tấm lớn. Em tìm mãi mà không thấy có ở đâu cả. Ai biết chỗ thì chỉ giúp hay cho em giá trị định mức thì tốt quá! Vô cùng cảm ơn!

lethihuedl
25-11-2007, 09:33 PM
Định mức gia công lắp dựng vách kính tấm lớn. Em tìm mãi mà không thấy có ở đâu cả.
Bạn làm vách kính khung gì?
Vì Định mức vật tư XDCB và Định mức nhân công XDCB không thay đổi - Định mức dự toán xây dưng công trình (QĐ 24) về vách kính chỉ có định mức lắp dựng không có định mức gia công - vì vậy, Bạn có thể vận dụng xây dựng cho mình một định mức&đơn giá như thế này nhé:
- Gia công: Lấy mã hiệu: TB.3200 hoặc TB.3300 (của ĐM 1242)
- Lắp dựng: Lấy mã hiệu: AL.63200 (của ĐM 24)
Sau đó, dùng bảng giá vật liệu đến hiện trường xây lắp và bảng lương nhân công xây dựng trong Đơn giá xây dựng công trình của địa phương bạn để tính - xong tính bù chênh lệch giá vật tư theo thời điểm. Lưu ý: nhân công mức lương tối thiểu 350.000đ -> 450.000đ. Hệ số quy đổi này bạn tìm ở 'hướng dẫn điều chỉnh dự toán" ở địa phương bạn.
Tương tự như vậy, từ khi sử dụng ĐM 1242 đến nay khi tính GCLD các loại cửa cũng bóc chi tiết cửa và vận dụng cách tính như thế, Bạn có làm theo cách này không? Hoặc có cách nào hay hơn hướng dẫn cho nhau cùng biết để làm nhé.
Chúc bạn thành công.

quyenpc
11-06-2008, 12:14 PM
Em đang cần Báo giá vật tư trong định mức Lắp đặt máy và thiết bị số 1782 ban hành ngày 16/08/2007.
Bác nào có thì gửi cho em nhé.
Cám ơn các bác nhiều.

cuopbien1985
20-06-2008, 11:59 AM
Ai có Định Mức Gia Công Cơ Khi không, share lên cho mình với.
mình tim mấy cái định mức về khoan tạo lỗ , tạo ren ... cho cốt thép mà không thấy.
ai biết giúp minh cái nha=D>

longngoc
21-06-2008, 12:18 PM
tôi mang sắt phi 6 ra cân thì thấy thế này : 3.4/ kg qui ra khoảng định mức là 0.291, các bạn thấy định mức cũ có đúng không , chỉ cho tôi với.chào thân ái.

stevenchu
22-06-2008, 03:20 PM
các bác làm ơn cho em xin bảng CHI PHÍ XÂY DỰNG CỢ SỞ HẠ TẦNG CHUNG CƯ(tính trên 1 m2) và ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHUNG CƯ được không? Ai có giúp dùm em với, càng nhanh càng tốt nha. Xin đa tạ nhiều lắm!!

Hadltb
23-06-2008, 04:26 PM
Em đang làm HĐ tư vấn giám sát công trình điện có bác nào có định mức theo văn bản số 1751 của Bộ xây dựng cho em xin với. Em xin cảm ơm!

minhtuong
23-06-2008, 10:42 PM
Em đang làm HĐ tư vấn giám sát công trình điện có bác nào có định mức theo văn bản số 1751 của Bộ xây dựng cho em xin với. Em xin cảm ơm!

Bạn muốn có định mức theo công văn 1751?
Bạn tải ở đây. Bạn cũng nên sử dụng chức năng tìm kiếm trên diễn đàn nhé.

chinhnd
25-06-2008, 11:58 PM
Thật ra các văn bản mới liên quan đến xdcb các anh MOD của giaxaydung update tương đối đầy đủ. Bạn và mọi người chịu khó search sẽ thấy nhanh thôi.

vansy
26-06-2008, 04:20 PM
Bác nào có định mức này chi xin với, tìm mãi không có.
Cảm ơn các bác nhiều.

tientruong_qn
27-06-2008, 10:32 AM
Cần gấp đơn giá vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Ninh ai có thì cho tôi xin. Nếu có xin gửi lên diễn đàn hoặc gửi qua địa chỉ:
Nguyễn Tiến Trường - phòng Công thương huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh.
Emai: Tientruong_qn@yahoo.com.vn
Xin cám ơn nhiều

cuongbill
27-06-2008, 03:32 PM
Sè: 1777/BXD –VP
V/v: C«ng bè ®Þnh møc dù to¸n x©y
dùng c«ng tr×nh – PhÇn l¾p ®Æt hÖ Hµ néi, ngµy 16 th¸ng 8 n¨m 2007

thèng®iÖn trong c«ng tr×nh ; èng vµ
phô tïng èng; b¶o «n ®­êng èng, phô
tïng vµ thiÕt bÞ ; khai th¸c n­íc ngÇm

Nhungsd505
03-07-2008, 10:17 AM
Ai có file đơn giá xây dựng công trình tỉnh Gia lai (mới nhất ) cho em xin với.:(

aliphuoc
03-07-2008, 10:58 AM
Đơn giá XDCB Gia Lai công bố theo công văn 168/CV-UBND ngày 21/01/2008, liên hệ Sở XD Gia Lai mua.

doanbn
03-07-2008, 11:28 AM
:))BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1777/BXD –VP

V/v: Công bố định mức dự toán xây

dựng công trình – Phần lắp đặt hệ Hà nội, ngày 16 tháng 8 năm 2007
thống điện trong công trình ; ống và

phụ tùng ống ; bảo ôn đường ống, phụ

tùng và thiết bị ; khai thác nước ngầm
:))

Tớ đã chuyển đổi thành ebook để tiện lưu trữ, tra cứu nội dung
Download tại đây nhé :((:((:(( http://www.box.net/shared/ya8bx76oko

doanbn
04-07-2008, 11:27 AM
BỘ XÂY DỰNG
*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 1782/BXD-VP
V/v: Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007
Kính gửi:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước


Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần lắp đặt máy, thiết bị kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Toà án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Sở XD, các Sở có công trình
xây dựng chuyên ngành;
- Các cục, Vụ thuộc Bộ XD;
- Lưu VP, Vụ PC, Vụ KTTC, Viện KTXD, QT.300.
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

Các bạn load tại đây :

http://www.box.net/shared/0wcwxh0ws0

Đây cũng là 1 bản ebook dạng help.

bibichun
04-07-2008, 11:42 AM
Trong định mức 1782 ko nói rõ tháo lắp máy và thiết bị công nghệ thì đc tính bao nhiêu % lắp đặt, thông thường như trước kia là 60%, nhưng ở đm này ko nói rõ chỉ nói chung chung, e ko biết có đơn giá và định mức nào cho phần công việc tháo lắp ko ah, giúp e với, cảm ơn rất rất nhiều ah

Ksor Thanh
08-07-2008, 04:56 PM
Có bác nào có Quyết định 179/BXD-VKT ngày 17/7/1995 cho em xin với, em đang cần để tham khảo. Cảm ơn các bác nhiều.

huudom
17-07-2008, 05:22 PM
Em đã có định mức dự toán xây dựng công trình về phần lăp đặt máy và thiết bị công nghệ nhưng còn phần dự toán chế tạo thiết bị thi chua có. Bác nào có thi em xin một bản. Cảm ơn các bác.

Định mức chế tạo và lắp đặt Van cung, van phẳng và đường ống có trong định mức 1776. Còn phần thiết bị đồng bộ của Nhà máy thủy điện thì theo kinh nghiệm và giá vật liệu tại thời điểm lập, hiện nay nếu ở giai đoạn lập DAĐT bạn có thể lấy 220 USD/Kw.

Truong thanh Dung
17-07-2008, 11:56 PM
Em đã có định mức dự toán xây dựng công trình về phần lăp đặt máy và thiết bị công nghệ nhưng còn phần dự toán chế tạo thiết bị thi chua có. Bác nào có thi em xin một bản. Cảm ơn các bác.

Mai Anh Quý
19-07-2008, 11:07 PM
Hiện nay mình rất cần Định mức lắp đặt ống nước PP - R tại Tỉnh Ninh Bình. Có ai biết thì giúp mình với nhé. Mình xin cảm ơn nhiều.

gauhang
21-07-2008, 08:19 PM
Đơn giá gia công chế tạo chuyên ngành thủy điện do bộ công nghiệp bân hành số QĐ 2519/QĐ-BCN ngay 24/7/2007 cua bo cong nghiep bạn có thể tham khảo.

Quoc TuanST
24-07-2008, 12:12 PM
Ai có bảng giá ca máy mới nhất của tỉnh Thanh Hóa cho tôi xin! Trân trọng cảm ơn!

son_78
24-07-2008, 04:40 PM
Chào các bạn. Mình đang làm công trình cấp điện chiếu sáng, trong đó có cột 6 đèn cao 25 m. Vì vậy mình phải áp dụng thêm bộ "Điều chỉnh, bổ sung định mức cho một số công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Nội (Kèm theo CV số 1767/BXD-VKT ngày 6/11/2002 của Bộ xây dựng). Bạn nào còn cho mình xin file với. Mình cảm on nhiều.

Toan dan
25-07-2008, 09:41 PM
Tôi đang làm dự toán công trình văn hóa, rất cần có đơn giá chuyên ngành văn hóa, ai có giúp tôi với nhé . dantoandinh@yahoo.com

dungcavico
30-07-2008, 11:08 AM
Mình đang cần bộ định mức dùng cho công tác xây dựng cầu. Ai có cấp cho tôi với.
Gửi cho mình theo địa chỉ mail : dungnt@cavicovn.com
Cảm ơn

dovantuxmbs
30-07-2008, 02:58 PM
Bác nào có cái Định mức và đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BDX ngày 20/12/2001 của Bộ xây dựng thì up len cho em xin với, em đang rất cần.
Xin trân thành cảm ơn nhiều nhiều !

teo
30-07-2008, 03:19 PM
Có Ai thấy định mức công tác kiểm định cầu cho minh xin
Cám ơn trước - mail batistuai2008@yahoo.com

forfun
02-08-2008, 11:29 PM
bác nào có đơn giá phần lắp đặt kèm theo quyết định 17/2008/QĐ-UBND không vậy, làm ơn share cho tui với

lypt
06-08-2008, 03:39 PM
Trong các chi phí liên quan quản lý dự án, có một số được tính từ "Công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình" 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007.

Đã có anh/chị lập cách tính này rồi. Mời xem ở đây
http://giaxaydung.vn/diendan/microsoft-excel/1224-cac-he-so-chi-phi-theo-van-ban-1751-bxd-vp.html#post5737

hungvina16
09-08-2008, 10:41 AM
Có bác nào có Quyết định 179/BXD-VKT ngày 17/7/1995 cho em xin với, em đang cần để tham khảo. Cảm ơn các bác nhiều.
Bác bấm vào link sau để tải về ( file mdi - dùng Microsoft Office Document Imaging có trong bộ office để mở)
http://www.4shared.com/file/57337557/65862155/Giathietke_179_BXD_VKT_17_7_1995.html

lydaibang2003
09-08-2008, 11:22 AM
Mình đang làm phần dự toán cần dùng đến Định mức dự toán 1479. Bạn nào có thì gửi cho mình với nhé, cám ơn rất nhiều!

eragon
10-08-2008, 02:11 PM
Em đang tìm bộ định mức chuyên ngành (or nội bộ)về công tác bóc phủ và khai thác mỏ của tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV), bác nào có thì giúp đỡ em được không ạ? Em xin chân thành cảm ơn!

TranKhanhND84
11-08-2008, 10:17 AM
Chao cac anh cho em xin don gia van chuyen rac tinh Nam Dinh.
em xin chan thanh cam on

TranKhanhND84
11-08-2008, 10:21 AM
Chao ca gia dinh
em can don gia van chuyen rac tinh Nam Dinh
xin chan thanh cam on
Email: doingheo8404@yahoo.com
DT: 0914.686.284

khongbietgi2007
11-08-2008, 10:53 AM
Hi!
Mình đang cần định mức đơn giá xây dựng cơ bản file excel chuyên ... ngành đường dây tải điện kèm theo quyết định số 66,67/1999/QĐ-BCN ngày 11/10/1999
Ai có cho mình xin nhé.
Cảm ơn nhiều!

tiendanbk
11-08-2008, 11:28 AM
Cho em xin bản định mức mẫu về lắp đặt một số loại máy như trên hoặc loại máy bất kỳ để làm tài liệu tham khảo. Xin cảm ơn trước.

lanfang2010
12-08-2008, 09:53 PM
Dear các bác trên diễn đàn và gửi lời cảm ơn rất nhiều đến các thành viên tích cực và các MOD của GXD.
Em thấy bên mục báo giá đã hệ thống xong hết các thông báo giá theo tỉnh và thời gian rất dễ dàng và thuận tiện cho người dùng và các thành viên chúng ta.
Nên chăng GIÁ XÂY DỰNG nên có 01 TOPIC hệ thống hết các file định mức: *excel, *doc
Cảm ơn bác T.A trước nhé, kho dữ liệu của bác thật tuyệt vời.

cauduong.mda
13-08-2008, 12:25 PM
Ai có file pdf đơn giá và định mức sửa chữa của TP Hà Nội cho em xin với. Em tìm mãi mà không có. Em đang phải làm mấy công trình cải tạo.

Cảm ơn mọi người!.


BQL: Bạn lưu ý dùng tiếng Việt có dấu, tiêu đề rõ ràng. Vi phạm nội quy có thể sẽ bị ban nick

Enjoy
13-08-2008, 12:50 PM
Chào bạn,

Hiện nay đơn giá sửa chữa của Hà Nội vẫn là đơn giá số 54.
Bạn vào trang www.dutoanG8.com (http://www.dutoanG8.com) , phần Download để tải về " Dự toán G8 Express miễn phí "
Sau đó cài đặt, chạy phần mềm và chọn tỉnh TP là Hà Nội, tiếp theo chọn đơn giá 54SCHN là xong.

Để tham khảo đơn giá sửa chữa bạn vào menu Đơn giá --> Đơn giá để xem toàn bộ đơn giá 54 này.

Chúc bạn thành công !

archvanhuong
14-08-2008, 12:47 PM
Chào các bạn. Mình muốn xin đơn giá đơn giá cây xanh tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm quyết định Số: 1217/2008/QĐ-UBND. Mình đang cần gấp. Ai có thì gửi lên diễn đàn dùm. Cảm ơn nhiều.
Đây là nguyên văn quyết định Số: 1217/2008/QĐ-UBND tỉnh Thừa thiên Huế. Mình muốn xin đơn giá ban hành kèm theo.

cauduong.mda
15-08-2008, 04:40 PM
Enjoy (http://giaxaydung.vn/diendan/members/enjoy.html) rất cảm ơn anh
Nhưng giả sử ai có có phải vẫn tốt hơn không

PMQ2
16-08-2008, 09:34 AM
mọi người ơi ai có quyết định 2829/2007/QĐ-UBND của tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ, đền bù cây trồng, vật kiến trúc cho e với. E tìm trên mạng mà chỉ thấy các quyết định bổ sung, điều chỉnh theo quyết định 2829 thôi. hix giúp e với e đang rất cần.

Binh
16-08-2008, 10:32 PM
Mình đang làm phần dự toán cần dùng đến Định mức dự toán 1479. Bạn nào có thì gửi cho mình với nhé, cám ơn rất nhiều!
Lần sau bạn vào đúng chuyên mục nhé. Còn bạn cần thì theo dường dẫn http://giaxaydung.vn/diendan/dinh-muc-xay-dung-cong-trinh

tuyet0765
19-08-2008, 04:22 PM
Bác nào có đơn giá XDCB khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng ( ban hành theo QĐ số 1352/QĐ-KHĐT ngày 11-06-2003 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ) cho em xin với.
Em xin cảm ơn!:))

Lê Hữu Trung - ĐCCT
19-08-2008, 04:41 PM
làm cách nào để dowload đơn giá xây dựng về mycomputer

Hương Dung
20-08-2008, 10:38 AM
Bác nào có định mức (đơn giá) phần trồng cây xanh thì gửi cho em với nhé!
Theo em biết định mức trồng cây có mã là CX.4...., định mức duy trì cây xanh ( CX.1...., CX.2...., CX.3....) thì em tìm thấy trên diễn đàn rồi.
Gửi cho em theo địa chỉ hoanang_98@yahoo.com.
Em cám ơn nhiều!

minhtamcadico
20-08-2008, 10:44 AM
Các Bác có VB điều chỉnh đơn giá Nhân Công và Ca Máy của tỉnh Tiền Giang cho em xin voi, em đang cần gấp lắm !

Binh
20-08-2008, 11:40 PM
Lần sau bạn xem xét tất cả các mục để viết bài cho đúng nhé. Bạn link theo đường dẫn sau nhé http://giaxaydung.vn/diendan/don-gia-xay-dung-cong-trinh

phạm ngọc loan
21-08-2008, 03:11 PM
Mình đang tim bảng Định mức dự toán đơn gía xây dựng cơ bản theo quyết định 1352 ngày 11/6/2003. Bạn nào tìm có giúp mình với. Thanks.

phạm ngọc loan
21-08-2008, 03:25 PM
Mình đang tìm bảng Định mức dự toán đơn giá xây dựng cơ bản theo quyết định số 1352 ngày 11/6/2003. Bạn nào có giúp mình với. THanks

catlinh25b
22-08-2008, 09:54 AM
bác nào có cho e xin với..hic.E dang lam nhung ko biết thế nào?

Mai Chi Tam
22-08-2008, 02:48 PM
Cho toi xin đơn giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La và qui định về đền bù giải tỏa trên địa bàn tỉnh Sơn La

pham ha minh
23-08-2008, 10:49 AM
Các anh chị cho em hỏi em muốn biết đơn giá ban hành theo định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình theo Cv số 1783- BXD tìm ở đâu ạ! Có anh chị nào có thì giúp em với em rất cần . Nếu có thể gửi vào Email cho em xin nhé: hoacatnd@gmail.com

Đinh Tấn Linh
23-08-2008, 10:56 AM
Các anh chị cho em hỏi em muốn biết đơn giá ban hành theo định mức dự toán xây dựng công trình phần truyền dẫn phát sóng truyền hình theo Cv số 1783- BXD tìm ở đâu ạ! Có anh chị nào có thì giúp em với em rất cần . Nếu có thể gửi vào Email cho em xin nhé: hoacatnd@gmail.com

Định mức kèm theo công văn 1783/BXD-VP của Bộ xây dựng đã được Admin Daovuchinh đưa lên diễn đàn tại đây: http://giaxaydung.vn/diendan/dinh-muc-xay-dung-cong-trinh/2284-dinh-muc-du-toan-xay-dung-cong-trinh-phan-truyen-dan-phat-song-truyen-hinh-1783-a.html#post10196

Bạn chú ý tìm kỹ trên diễn đàn trước khi xin nhé!

pham ha minh
23-08-2008, 11:07 AM
Có bác nào có đơn giá ban hành kèm theo công văn 1783 định mức XD trong lĩnh vực truyền dẫn phát sóng truyền hình không cho em xin được không a! Email của em là " hoacatnd@gmail.com

tienbts
25-08-2008, 11:27 PM
Xin chào!
Tôi là thành viên mới trong diễn đàn, hiện nay tôi đang tìm các định mức dự toán và đơn giá xây dựng của thành phố Hà Nội, muốn mua nhưng ở Hà Nội chưa có bán,ở Hoa Lư cũng không có do nhà xuất bản Xây dựng chưa xuất bản.
Vậy bạn nào trong diễn đàn có các văn bản trên làm ơn gửi lên diễn đàn cho tôi và các bạn.
Xin trân trọng cảm ơn!

moraftnig
26-08-2008, 04:07 PM
Tôi đang dùng phần mềm dự toán của bộ xây dựng, nay có chút công việc về vấn đề khảo sát, thành lập bản đồ địa hình của tỉnh Điện Biên. Bạn nào có đơn giá xây dựng cơ bản phần khảo sát của tỉnh Điện Biên dưới dạng file dbf cho tôi xin với. Tôi rất chân thành cảm ơn

hoanglong_xd
26-08-2008, 05:31 PM
Có đơn giá dbf của Điện Biên năm 2006.Hy vọng đúng phần anh cần :D

Binh
26-08-2008, 09:32 PM
Bạn vào đây nhé http://giaxaydung.vn/diendan/dinh-muc-xay-dung-cong-trinh/

kiennghe
27-08-2008, 11:31 AM
Chào các bạn!
mình có 1 thắc mắc nhỏ mong các bạn giải đáp giúp .
Từ trước tới nay các hồ sơ thiết kế để xin phép xây dựng đều lấy giá theo thỏa thuận, mình xin hỏi là ko biêt có văn bản nào quy định về định mức chi phí thiế kế của bước này không?
mong các bạn trả lời giúp mình nhe.

pham van thuan
27-08-2008, 11:55 AM
Em đang cần công văn 1751 bác nào có cho e xin voi.

pham van thuan
27-08-2008, 11:56 AM
Em đang cần công văn 1751 bác nào có cho e xin voi.

http://giaxaydung.vn/diendan/images/misc/progress.gif

langduca
27-08-2008, 12:00 PM
Em đang cần công văn 1751 bác nào có cho e xin voi.
Công văn 1751 được bác minhtuong đưa lên ngay ở bài trên với file kèm theo đấy thôi. Bạn nhấp chuột vào file kèm theo là tải về được mà :(

hongngan99
27-08-2008, 12:01 PM
Em đang cần công văn 1751 bác nào có cho e xin voi.
Bạn chỉ việc tải về thôi, bạn minhtuong đã post ở trên.

huongthao3101
27-08-2008, 03:26 PM
Xin chào. Tôi là thành viên mới tham gia, hiện tại tôi đang tham gia viết bao cáo khả thi cho một đự án. Các phần sơ thảo đã xong. Nhưng bây giờ tôi đang bí ở phần tính toán các khoản lãi lỗ- kế hoạch trả nợ vốn vay,....nói chung là phần tính toán. Tôi có tìm hiểu một vài bài nhưng hầu hết nó chung chung quá, tôi đọc mà không hiểu gì hết. Và hình như là nó có phần mềm chạy riêng phải không? Mong các bạn giúp tôi nhé, hii. Cảm ơn các bạn nhiều lắm

has
27-08-2008, 05:15 PM
Tôi đang cần định mức khoan ngầm qua đường cao tốc để lắp đặt ống HDPE phi 200. Bạn nào có gửi cho tôi xin vào địa chỉ sau : khaihacisco@gmail.com
Cám ơn các bạn nhiều!

Taothao
29-08-2008, 04:13 PM
Mình đang nghiên cứu về đơn giá, định mức trồng cây xanh các bác nào có bộ đơn giá & định mức cho em xin với! Cảm ơn
Gửi cho em theo địa chỉ ngocanttt@yahoo.com (ngocanttt@yahoo.com).

Đinh Tấn Linh
30-08-2008, 01:38 AM
Chào các bạn!
mình có 1 thắc mắc nhỏ mong các bạn giải đáp giúp .
Từ trước tới nay các hồ sơ thiết kế để xin phép xây dựng đều lấy giá theo thỏa thuận, mình xin hỏi là ko biêt có văn bản nào quy định về định mức chi phí thiế kế của bước này không?
mong các bạn trả lời giúp mình nhe.

Theo mình biết thì hồ sơ cấp phép xây dựng được phân theo 2 loại!
1. Chủ đầu tư tự thiết kế
2. CĐT thuê đơn vị tư vấn thiết kế

Hiện nay cơ quan nhà nước quản lý cấp phép xây dựng thường chỉ quan tâm về chừng chỉ, năng lực của nhà thầu thiết kế cấp phép xây dựng thực hiện công việc này!
Vấn đề chi phí vẫn chủ yếu là thỏa thuận

Mong các bác góp ý thêm nhé!

efarmer
31-08-2008, 02:06 AM
Chào các bạn!
mình có 1 thắc mắc nhỏ mong các bạn giải đáp giúp .
Từ trước tới nay các hồ sơ thiết kế để xin phép xây dựng đều lấy giá theo thỏa thuận, mình xin hỏi là ko biêt có văn bản nào quy định về định mức chi phí thiết kế của bước này không?
mong các bạn trả lời giúp mình nhe.

Nếu công trình có nguồn vốn nhà nước thì chắc chắn là chủ đầu tư đã phải làm (hoặc thuê làm) thiết kế theo các bước quy định. Chi phí thiết kế lúc đó tính theo định mức thiết kế do BXD quy định (CV 1751/2007 của BXD). Khi lập hồ sơ xin phép XD thì nộp chính các bản vẽ đó (Điều 10 Nghị định 112/2006/ND-CP) cho cơ quan cấp phép.

Còn nếu công trình không sử dụng vốn nhà nước thì chi phí thiết kế các bản vẽ đính kèm hồ sơ xin phép XD phụ thuộc hoàn toàn vào thỏa thuận của chủ đầu tư và tư vấn thiết kế. Thường thì thỏa thuận này thấp hơn so với việc tính theo định mức chi phí của BXD vì nhà tư vấn thường sẵn sàng giảm giá .

vnmachine
06-09-2008, 05:49 PM
Có ai cứ mình được không? Đang phải làm cái khái toán về xây dựng xưởng tuyển khai thác quặng sắt mà lần mò không ra. Phải vào đây cầu cứu mọi người thôi.

LHuong
08-09-2008, 03:48 PM
Mình đang lập dự toán về đường giao thông bê tông nhựa Asphan. Bạn nào có định mức và đơn giá về phần này giúp mình với. Cám ơn nhiều!

toanly
08-09-2008, 04:42 PM
em đang bị vướng về định mức (tỷ lệ %) của chi phí thiết kế cơ sở, các bác làm ơn cho e biết văn bản pháp luật nào có hướng dẫn lập chi phí này xin chi giúm e voi, cám ơn các bác nhiều lắm

hoanglong_xd
08-09-2008, 04:55 PM
Theo mình không có định mức tỷ lệ của thiết kế cơ sở, chi phí này thường được lấy theo đề cương hay theo kinh nghiệm, hợp đồng...
TT 05/2007 : Chi phí quản lý dự án bao gồm
- Chi phí tổ chức thực hiện lập báo cáo đầu tư, chi phí tổ chức lập dự án hoặc báo cáo kinh tế kĩ thuật
......

TuvanXD246
08-09-2008, 08:16 PM
em đang bị vướng về định mức (tỷ lệ %) của chi phí thiết kế cơ sở, các bác làm ơn cho e biết văn bản pháp luật nào có hướng dẫn lập chi phí này xin chi giúm e voi, cám ơn các bác nhiều lắm
Chi phí thiết kế cơ sở nằm trong phần chi phí lập dự án đầu tư quy định theo công văn 1751 bạn ạ.
Tham khảo công văn 1751 tại đây
-> Tải công văn 1751 (http://giaxaydung.vn/diendan/attachments/quan-ly-du/3545d1213154839-dinh-muc-1751-070814-cong-van-so-1751-dm-chi-phi-qlda-va-thue-tu-van-dtxd-.doc)

DuongNhung
09-09-2008, 09:32 AM
Bác nào có đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ mới nhất cho em xin với, em đang rất cần ạ! em xin cảm ơn trước.:x

Enjoy
09-09-2008, 09:47 AM
Chào các bạn,

Hiện nay Phú Thọ đã công bố 3 bộ đơn giá sau :

1.) Đơn giá 377/2008/QĐ-UBND-XD1 ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ. Phần xây dựng. Ứng với Định mức 1776/2007

2.) Đơn giá 380/2008/QĐ-UBND-XD1 ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ. Phần lắp đặt. Ứng với Định mức 1777/2007

3.) Đơn giá 379/2008/QĐ-UBND-XD1 ngày 15/02/2008 của UBND tỉnh Phú Thọ. Phần khảo sát. Ứng với Định mức 1779/2007


Bạn vào trang www.DutoanG8.com (http://www.DutoanG8.com) , phần " Download đơn giá " ở bên trái, phía dưới để tải về dùng đơn giá 64 tỉnh MIỄN PHÍ, trong đó có Phú Thọ năm 2008

congaixaydung_hello
11-09-2008, 11:06 AM
Xin chào các bạn!
Hiện mình đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp, mình đang rất cần định mức nội bộ của một doanh nghiệp xây dựng để làm phần tổ chức xây dựng. Bạn nào có cho mình xin, và gửi vào mail cho mình. conon_conon2001@yahoo.com . Mình xin chân thành cảm ơn.

NPDL
11-09-2008, 11:18 AM
ĐM nội bộ của danh nghiệp khó mà xây dựng được, đa số ĐM nội bộ của doanh nghiệp đều xây dựng trên ĐM nhà nước và được xào nấu lại ( tăng hay giảm vật liệu , nC, máy cho 1 số công tác như đổ bê tông, ván khuôn...) Tóm lại bạn cứ dùng ĐM nhà nước mà làm, khi bảo vệ ĐA giáo viên có hỏi lấy ĐM ở đâu bạn cứ trả lời ĐM nội bộ của đơn vị Xây dựng và ĐM ấy dựa trên cơ sở DM nhà nước là Ok. Chúc bạn làm tốt DA của mình

huongtl
11-09-2008, 04:41 PM
Bạn nào có định mức khảo sát ban hành kèm theo văn bản số 177/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng cho mình xin với. Chẳng hiểu sao bên tư vấn thiết kế lại sử dụng định mức này để tính chi phí cho công tác cắm tuyến (xác định vị trí, tọa độ, cao độ các điểm trên cạn). Cái này đã hết hiệu lực từ lâu sao vẫn còn sử dụng nhỉ?
Mình có xem định mức khảo sát công bố kèm theo văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 chỉ có công tác khống chế mặt bằng. Không hiểu công tác khống chế mặt bằng có tương đương với công tác xác định vị trí, tọa độ, cao độ các điểm trên cạn không nhỉ?

tinhl
12-09-2008, 09:47 AM
xin chào! Tôi là thành viên mới, xin hỏi ai có bộ đơn giá khảo sát tỉnh lâm đồng cho tôi xin với, cảm ơn nhiều

nguyenhongson
12-09-2008, 05:44 PM
Hiện nay tập Định mức lao động 726 có còn hiệu lực sử dụng không, nếu đã hết hiệu lực thì tiếc quá, ai biết xin vui lòng giúp tôi với

mr_sam
13-09-2008, 09:08 AM
minh đang rất muốn biết đơn giá xây dựng cơ bản của Nam Định. Nếu ai có cho mình cập nhật vói nhé. xin chân thanh cảm ơn

Enjoy
13-09-2008, 09:23 AM
Chào bạn,

Bạn vào trang www.DutoanG8.com , phần Download đơn giá để tải về Đơn giá Nam Định

Hoancbxd
15-09-2008, 05:06 PM
Các bác ơi, em đang làm dự toán xây dựng 1 công trình ở Đồng Mỏ, Lạng Sơn mà không có quyển đơn giá XDCB Tỉnh Lạng Sơn và Thông báo giá mới nhất. Bác nào có post lên giúp em nhé.
Em cám ơn nhiều nhiều

minh80
17-09-2008, 01:25 PM
tôi cần đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Đồng Nai năm 2008. ai có cho tôi xin, xin giử vào hộp thư minhxd@gmail.com. cảm ơn nhiều.

ttdtth
17-09-2008, 02:51 PM
có ai biết bộ định mức 153 ngày 29/4/2004 của Hội đồng quản trị tổng công ty điện lực việt nam về sửa chữa đại tu máy biến áp không cho mình biết với !

thanh_pdc3
18-09-2008, 11:52 AM
Chào các sư huynh.
Sư huynh nào có đơn giá ca máy, cước vận chuyển và giá VLXD tháng 8 hoặc 7/2008 của TP Đà Nẵng cho đệ xin với.
Cảm ơn các sư huynh rất nhiều.

nguyenhonghoi
18-09-2008, 03:43 PM
ai có bảng giá ca may mới nhất của Hà Nội cho mình với. Thanks!

efarmer
18-09-2008, 05:25 PM
TA đã post ở đây rồi này: http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/9545-bang-gia-ca-may-ha-noi-cong-bo-theo-quyet-dinh-so-17-2008-qd-ubnd-ngay-31-03-2008-a.html

Tuy nhiên tôi gộp vào 1 file pdf cho tiện. Bạn có thể tải ở đây.

thy
18-09-2008, 05:33 PM
Mình đang cần định mức và đơn giá trồng cây xanh, bạn nào có chia sẻ cho mình với.
Cảm ơn mọi người nhiều!

vuchau
19-09-2008, 05:21 PM
Chào các bác trong diễn đàn. Sắp đến e làm việc bảo dưỡng các tuyến cáp quang nhưng ko rõ có bộ định mức cho công việc này ko ? Bác nào đã từng làm qua thì tư vấn giúp e với. Thank a lot.

trần sơn
20-09-2008, 09:59 PM
anh chị nào có đơn giá vật liệu xây dựng và đơn giá vận chuyển tỉnh nghệ an cho Em với . Em cảm ơn nha

nguyenhongson
21-09-2008, 09:14 AM
Bác nào có bảng giá ca máy tỉnh quảng bình mới nhất cho hongson với nhé xin cám ơn trước

greehnvn
22-09-2008, 06:26 PM
Tôi là phụ trách KD của cty SX ống nước PP-R, bạn muốn định giá ống PP-R. vì không biết cụ thể qua những gì bạn cung cấp lên nếu có thể bạn liên hệ trực tiếp với tôi, tôi sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ lúc nào. Mobile:0986.811.330

sythinhbk
22-09-2008, 08:53 PM
Hiện nay mình rất cần Định mức lắp đặt ống nước PP - R tại Tỉnh Ninh Bình. Có ai biết thì giúp mình với nhé. Mình xin cảm ơn nhiều.

theo mình được biết thì định mức lắp đặt ống PP-R chưa có ở bất cứ tình nào thì phải, chỉ có định mức lắp đặt ống thép và ống nhựa PVC thôi

uocmoxanhvp_2003
25-09-2008, 11:51 AM
bác nào có văn bản 1778 ngày 16 tháng 08 năm 2007 về định mức sửa chữa công trình xây dựng, làm ơn cho em xin với.x(

hungvina16
25-09-2008, 12:18 PM
Bạn có thể tải về ở link sau ( bản pdf):http://www.box.net/shared/lhmmo7grel (http://www.box.net/shared/lhmmo7grel)
hoặc :
http://giaxaydung.vn/diendan/dinh-muc-xay-dung-cong-trinh/2281-dinh-muc-du-toan-cong-tac-sua-chua-cong-trinh-xay-dung-1778-a.html

3077
25-09-2008, 12:31 PM
Các link trên box.net hầu hết đều bị hỏng hoặc out banwith nên không sử dụng được. Có ai có thì up lại được không?

hungvina16
25-09-2008, 12:44 PM
Up lại file định mức 1778 theo đề nghị của các bạn ( dạng file pdf) :

linhhabs
25-09-2008, 05:09 PM
Em đang cần gấp Đơn giá sửa chữa công trình xây dựng của Tỉnh Thanh Hoá. Anh chị nào có cho em xin với, em cảm ơn nhiều nhiều!

VMC
26-09-2008, 03:27 PM
Bạn nào có đơn giá mới nhất của tỉnh Lào Cai không làm ơn cho mình xin với, mình đang cần quá! :((
Xin cảm ơn các bạn trước.

conmachetdoi
30-09-2008, 12:08 PM
Hiện nay em đang lập dự toán của một số công trình ở tỉnh Ninh Bình mà không kiếm được quyển đơn giá của tỉnh Ninh Bình, bác nào có thì cho em xin với. Em sẽ hậu tạ sau.

seagull
03-10-2008, 08:21 AM
Chào tất cả các thanh viên! Xin làm ơn ai có Định mức về kết cấu thếp mạ kẽm giành riêng cho chuyên ngành Điện cho minh xin nhé.Hiên tại mình rất cần.Cảm ớn

minhtuan
03-10-2008, 08:43 AM
Trên diễn đàn đã có định mức và đơn giá này. Bạn kiểm tra lại xem. Định mức này trong thời gian tới sẽ được thay đổi cho phù hợp với thực tế công nghệ.

tr hoan
03-10-2008, 11:34 AM
Bạn nào có đơn giá Nghệ An giúp tôi vì đang cần lắm, của TuvanXDGT246 là file DBF tôi không đọc được
email.: hoan871@gmail.com

maianhgl
06-10-2008, 09:21 AM
Bác nào biết định mức hao hụt vật tư trong khâu thu hồi cho em xin với. Em đang rất cần. Cám ơn các bác nhiều nha

quangvuhn
06-10-2008, 11:19 AM
Bác nào có bộ đơn giá lắp đặt cho hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, chiếu sáng đô thị cho xin với. Cám ơn nhiều!

langdu_xd
06-10-2008, 05:07 PM
Hiện nay em đang lập dự toán khảo sát của một số công trình ở tỉnh Ninh Bình mà không kiếm được quyển đơn giá của tỉnh Ninh Bình, sếp nào có thì cho em xin với. Em sẽ hậu tạ sau.

TuvanXD246
06-10-2008, 05:37 PM
Hiện nay em đang lập dự toán của một số công trình ở tỉnh Ninh Bình mà không kiếm được quyển đơn giá của tỉnh Ninh Bình, bác nào có thì cho em xin với. Em sẽ hậu tạ sau.
Bạn vào chuyên mục sau, tìm và tải về đơn giá tỉnh Ninh Bình:
http://giaxaydung.vn/diendan/don-gia-xay-dung-cong-trinh/5006-file-dbf-don-gia-64-tinh-thanh.html

nguyenhongson
07-10-2008, 06:41 PM
các bác nào có đơn giá xây dựng tỉnh quảng bình ban hành theo quyết định số 21/2006/QĐ-UBND của tỉnh Quảng bình ngày 12 tháng 5 năm 2006 cho em xin với, em đọc trong tập đơn giá của 64 tỉnh thành thì vấn không đủ và rỉu thay lại thiếu tỉnh quảng bình rất mong được các bác giúp đỡ

thietbidien
08-10-2008, 10:02 AM
Bác nào có bộ đơn giá lắp đặt cho hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, chiếu sáng đô thị cho xin với. Cám ơn nhiều! Anh có thể gửi cho tôi bản vẽ hoặc khối lượng chi tiết tôi sẽ làm dự toán giúp bạn. mail cho tôi nguyenhuuhoa1980@gmail.com . HP 091 639 8338

toanlm
09-10-2008, 10:23 AM
Bác nào có đơn giá XDCB mới nhất của tỉnh Vĩnh Phúc đang được ban hành và sử dụng cho em xin được không ạ.
Cảm ơn sự giúp đỡ của các bác!

congchanh209
11-10-2008, 09:25 AM
Cho em xin đơn giá XDCB tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang. Giá vật liệu tháng 9/2008 của 2 tỉnh này. Cám ơn nhiều!

congaixaydung_hello
11-10-2008, 12:00 PM
mình đang cần làm dự toán bằng phần mềm ACIT, nhưng mình chưa có định mức 1777 dạng bdf. Bạn nào có cho mình xin,mình mong các bạn giúp đỡ. Nếu được xin bạn gửi vào hòm thư của mình conon_conon2001@yhaoo.com .Mình xin chân thành cảm ơn.

mr_law
11-10-2008, 08:23 PM
mình đang làm kê khai hiện trạng tài sản trên đất để đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án công ty, có ai biết đơn giá quy định cụ thể của UBND tp Hà Nội về việc đền bù cây cối và hoa màu giúp mình với.
Cảm ơn mọi người trước nhé

TuvanXD246
11-10-2008, 10:27 PM
mình đang cần làm dự toán bằng phần mềm ACIT, nhưng mình chưa có định mức 1777 dạng bdf. Bạn nào có cho mình xin,mình mong các bạn giúp đỡ. Nếu được xin bạn gửi vào hòm thư của mình conon_conon2001@yhaoo.com .Mình xin chân thành cảm ơn.
Nếu bạn dùng phần mềm Acitt có bản quyền thì có thể liên hệ với nhà cung cấp để có thêm định mức 1777.
Trên diễn đàn có box của Acitt tại đây:
http://giaxaydung.vn/diendan/du-toan-acitt/

dinhson444
12-10-2008, 01:29 AM
Ai có file Don giá xây dựng Tỉnh Đồng Nai gơi giùm cho tôi với
D/c : dinhson444@vnn.vn
Thank!

trongliem
13-10-2008, 09:43 AM
tôi cần giá vật liệu xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2008. ai có cho toi xin, xin gửi vào hộp thư vinashin@yahoo.com.vn. xin cảm ơn nhiều

nhan200679
13-10-2008, 11:45 AM
Chào các bác trong diễn đàn. Sắp đến e làm việc bảo dưỡng các tuyến cáp quang nhưng ko rõ có bộ định mức cho công việc này ko ? Bác nào đã từng làm qua thì tư vấn giúp e với. Thank a lot.
Tôi cũng đang kiếm định mức bảo dưỡng cáp quang, Có Bác nào có help mình với. Thanhks verry much. my mail : nhan200679@gmail.com

minhduc0782
13-10-2008, 12:26 PM
Chào bạn mình cũng biết là có quyết định đó nhưng không biết mua nó ở đâu cả, bạn có thể cho mình địa chỉ mua không? cảm ơn nhé!

Nghiệp
18-10-2008, 03:25 PM
cho em xin đơn giá xây dựng gia lai quy IV năm 2008 và giá tháng 01,tháng 02, tháng 03 năm 2008

Thachchu
20-10-2008, 04:01 PM
Ai có định mức 18/2002/QĐ-BXD ngày 02/7/2002 về phần điện nước và thông tin trên biển và hải đảo cho mình xin

tuyet75
20-10-2008, 05:28 PM
Ai có đơn giá khảo sát tỉnh Lào cai năm 2006, năm 2008 gửi cho mình xin với. Mình đang cần gấp, gửi cho mình theo địa chỉ mail: trantuyettk2@gmail.com. Mình xin cảm ơn!:))

gialinh2007
21-10-2008, 12:04 PM
Mình đang cần gấp 1 file dự toán về cầu.Ai có gửi cho mình nhé!
Địa chỉ email: hbngoc82@yahoo.com

ottieu
22-10-2008, 03:35 PM
Bác nào cấp cho mình đơn giá của Màng chống thấm Bentonite tráng HDPE và vải địa kỹ thuật cường độ chịu kéo 50KN/m với

ThanhUSB
22-10-2008, 04:57 PM
Đơn giá XDCB Gia Lai công bố theo công văn 168/CV-UBND ngày 21/01/2008, liên hệ Sở XD Gia Lai mua.
dẫu sao cũng cảm ơn bác dẫn ra cái 168 để anh em tìm,chứ mua thì còn nói làm gì.

Hoàng Phú
23-10-2008, 10:52 AM
Bạn nào có tài liệu về định mức, đơn giá vữa Barit M75, M75 dùng để trát tường cho phòng chụp Xquang cuang cấp cho mình với.

ngocanhAT74
27-10-2008, 05:00 PM
Các bạn nào có sưu tầm đồ cổ ở Kiên Giang xin cho mình mấy tài liệu xưa cũ sau đây:
1. Đơn giá Khảo sát kèm theo Quyết định số 1463/UB-QĐ ngày 18/07/2001.
2. Đơn giá xáng cạp theo quyết định số 401/QĐ-UB ngày 05/03/2004.
3.Quyết định số 762/QĐ-UB ngày 31/03/2003 về chi phí Kiểm định công trình.
Đa tạ

0982009014
31-10-2008, 08:35 AM
Có bác nào có định mức xây dựng cấp thoát nước 24/1999/QĐ-BXD cho em xin.
Em xin chân thành cảm ơn!

Tran dinh quoc
01-11-2008, 09:33 AM
Em đang làm dự toán, công việc đóng tường vây bằng cừ larsen, nếu áp dụng đóng cọc ván thép ( AC.22211) thấy giá vật liệu cao quá, theo mã đóng cừ larsen (AC.2710) thì không có vật liệu, anh chị nào từng làm xin chỉ giáo xin cảm ơn nhiều - Trandinhquoccty756@yahoo.com

vinhlv
01-11-2008, 09:44 AM
Nhờ các cao thủ trên diễn đàn giải đáp giúp mình với: văn bản luật nào hiện nay áp dụng định mức cho chi phí thiết kế và giám sát công trình cây xanh khi lập dự toán công trình trồng cây xanh theo Định mức MTĐT kèm theo Quyết định 39/2002/QĐ-BXD. (Giá trị dự toán khoảng 4tỷ)
Có thể vận dụng cho loại công trình hạ tầng kỹ thuật trong ĐM 1751 được không?
Xin cảm ơn.

thanhlv.arch
01-11-2008, 04:56 PM
bac nao co don gia khao sat cua thanh pho Da Nang, theo QD 90/2006/QD-UBND ngay 14/06/2006 cho thao dan xin voi, ket qua cac bac oi
Cam on cac bac

thanhlv.arch
01-11-2008, 05:12 PM
Bac có kg cho thảo dân xin voi,Cứu em bac oi, em dang lam khao sat cho đà nẵng nhưng lai chưa co bao giá

doducthang
01-11-2008, 05:33 PM
Hiện nay tôi dang dùng phần mềm dự toán 97 phiên bản 2007. Tôi đang làm xây dựng ở tỉnh QUẢNG NINH. Từ khi ban hanh văn bản 1776,1777,1778 để thay thế sửa đổi định mức 24. Hiện nay tại tỉnh Quảng Ninh tôi thấy vẫn sử dụng định mức 24 để làm dự toán. Dựa trên đơn giá 3777,3778,3779. Định mức 24 hiện nay đã bị huỷ bỏ như vậy cách làm trên là sai. Tôi nhận ra điều đó. Tôi biết căn cứ để xây dựng đơn giá là dựa vào định mức. Nên tôi đã add file DPF của 1776 vào trong phần mềm dự toán với hi vọng sẽ làm được dự toán bằng đơn giá mới theo đúng quy định của nhà nước. Nhưng chương trình k chạy được. Mong tất cả các bạn trong ngành chỉ giúp cho cách làm.Mình chỉ thay file DPF của 1776, phụ lục vữa 1776, giữ nguyên giá vật tư của 3777 mà chạy dự toán không được. Nếu bạn nào làm trong ngành có ý kiến giúp mình để mình có thể xây dựng một đơn giá mới phù hợp với chính sách. Xin cảm ơn

Duong chua
03-11-2008, 01:33 AM
Em đang thiết kế công trình ở trên núi, bác nào có Định mức Vận chuyển bằng thủ công giúp em với

hoacotu
03-11-2008, 08:34 AM
Các bạn làm ơn cho mình xin đơn giá 3777 của tỉnh Quảng Ninh ?

vodinhtien
03-11-2008, 08:12 PM
Nhờ các bạn chỉ giúp:
- Có văn bản hiện hành nào (định mức nào) áp dụng để tính chi phí thẩm định sản phẩm, công trình khảo sát địa hình không ?
- Phương pháp nào, quy định nào để tính cây tiêu chuẩn trong thiết kế khai hoang

vivo
04-11-2008, 02:22 PM
em đang lập dự án trung tâm 1 thành phố nhưng thiếu số liệu về định mức xây dựng quảng trường, công viên cây xanh thành phố bác nào có giúp em với ^^

hongngan99
04-11-2008, 05:20 PM
em đang lập dự án trung tâm 1 thành phố nhưng thiếu số liệu về định mức xây dựng quảng trường, công viên cây xanh thành phố bác nào có giúp em với ^^
Về trước đây thì mình không biết có có hay không. Hiện tại theo mình được biết thì bộ định mức hiện hành không có định mức xây dựng tổng hợp về quảng trường, cây xanh thành phố cả. Chỉ có định mức về các công tác xây dựng, trồng, duy trì cây xanh mà thôi.

sunflower
05-11-2008, 04:49 PM
ai có văn bản của UBND tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn điều chỉnh hệ số máy thi công theo TT03 ko?

hungvina16
05-11-2008, 04:51 PM
Đó là văn bản 535/SXD-KTKH của Sở xây dựng Nghệ an . Bạn gõ "535" vào mục Tìm kiếm của diễn đàn là tìm được thôi.

UngHTT
05-11-2008, 05:16 PM
Có bác nào có đơn giá cấp thoát nước của Đà Nẵng 2001 thì cho em xin một bản với. Em đang cần rất gấp. Thanks các bác >:D<

LHuong
05-11-2008, 06:11 PM
Em đang cần định mức sửa chữa công trình 1778/2007, file DBF. Bác nào có cho em xin, em đang rất cần. Xin chân thành cám ơn!

huantoe
05-11-2008, 06:21 PM
Bạn có thể tìm thấy dm1778 trong đơn giá sửa chữa thanh hóa 2007.Mình gửi file dính kèm.

vivo
06-11-2008, 09:06 AM
cám ơn chị chắc em phải chạy ra vựa cây hỏi giá về tạm tính thôi

vudangchinh
06-11-2008, 11:58 AM
mình cúng đang rất cần ma chưa có
ai có thì share cho mình với

huyvh
06-11-2008, 05:35 PM
Mình đang muốn tìm đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng một số tỉnh miền Bắc như Hưng yên, hà Nam, Thanh Hóa... ai biết nguồn hoặc có cho mình xin được không, mình cảm ơn trước.

Hoai_Nam
07-11-2008, 10:18 AM
Mình đang muốn tìm đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng một số tỉnh miền Bắc như Hưng yên, hà Nam, Thanh Hóa... ai biết nguồn hoặc có cho mình xin được không, mình cảm ơn trước.

Bạn có thế vào link dưới đây để tham khảo. Chúc bạn thành công
http://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/6048-giai-phong-mat-ba-ng-tim-tai-lieu-thao-luan.html

haisd
07-11-2008, 12:20 PM
Không có đâu bạn ơi, mới chỉ có mầy định của một số Công trình Như sê san 3; 3A ... của Sông Đà; A Vương của Công ty diện TVĐ1. còn đầu toàn là mua của nước ngoài thôi. Chịu khó xin cái có cái định mức của các Công trình mà áp dụng thụi (Chỉ có của thiết bị Cơ Khí thủy công thôi đấy nhé, chứ còn thủy lực thì mình chưa làm được)

haisd
07-11-2008, 12:22 PM
Khong có định mức quy định cụ của Nhà nước. Mấy cả bạn hỏi thu hồi trong trường hợp nào cụ thể thì mới cho được chứ.

tuankietxn3
10-11-2008, 10:47 AM
Bác nào có định mức 29/2000/QĐ-BXD cho em xin với. Và các bác cho em hỏi luôn, Định mức này bây giờ có còn hiệu lực không vớí. Em cảm ơn các bác nhiều nhiều.

tuanminhtdhbthn
10-11-2008, 11:02 AM
Quyết định này bị bãi bõ bởi quyết định 26/2007/QĐ-BXD rồi

Bạn có thể xem quyết định ở đây

zamiliakd
11-11-2008, 09:33 AM
Bác nào có đơn giá xây dựng, lắp đặt tỉnh Ninh Bình thì cho em xin với. Cảm ơn các bác nhiều

dinh2712
11-11-2008, 09:46 AM
Neu ban dung chuong trinh du toan cua acitt vao trang do ma down

camtumai
12-11-2008, 09:46 AM
xin chào mọi người !.
Em xin nhờ mọi người chút việc ạ. Em đang phân tích vật tư cho một hạng mục canteen trong nhà công nghiệp nhưng lại fải phân tích vật tư theo phụ lục hợp đồng và em chẳng biết làm thế nào vì nó chung chung quá. Ví dụ: công tác đất thì bao gồm những công việc sau: đào đất(m3), lấp đất(m3), rải đá nền(m30, đắp đất( sử dụng đất đào - m3), đắp đất ( sử dụng đất mua - m3), lu lèn (m2). Với những công tác thế này thì mình fải lấy ĐM như thế nào ạ?
Mong mọi người giúp em sớm sớm vì em có một đống công trình như thế này cần fải làm mà chưa biết làm thế nào.
thank you mọi người trước.

cuong.sonla
12-11-2008, 03:49 PM
xin chào các pác tôi là lính mới nhập nghề . các pác nào có ĐỊNH MỨC SƠN SẮT HÌNH cho tôi xin với , tôi không biết tìm ở đây :((các pác gửi cho tôi theo mail: cuong.sonla@gmail.com :Xin chân thành cám ơn =D>

ducky_dhkt
12-11-2008, 11:12 PM
Bạn nào có File excel định mức của tỉnh Quảng Ngãi kèm theo bảng đơn giá nhân công và máy thi công tương ứng với các mã vật tư trong định mức do tỉnh Quảng Ngãi ban hành cho mình xin với mình đang cần để áp dụng nó thử lập dự toán trên excel.

thongktnl
13-11-2008, 04:57 PM
Bác nào có đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực 3836/QĐ-BCn ban hành ngày 22/11/2005 không cho em xin với.
hunterbk2003@yahoo.com

thaobk10
14-11-2008, 10:21 AM
Mình cũng đang cần tìm đơn giá Quy hoạch phát triển điện lực 3836/QĐ-BCN ngày 22/11/2005 của Bộ công nghiệp.
Bạn nào có post lên cho mình xin với nhé.
Mình cám ơn nhiều
Địa chỉ email: Thao21082@yahoo.com.

tannhantp84
15-11-2008, 06:05 PM
Anh em có đơn giá đền bù nhà cửa vật kiến trúc tỉnh Đăk Lăk cho mình với.Cảm ơn!

trantv
18-11-2008, 12:19 PM
Toi cần đơn giá xây dựng tỉnh Đồng nai ( mới nhất) và văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng của Tỉnh Đồng Nai . Ai có cho tôi xin ( gủi vào dia chỉ: tranvantran@gmail.com hoặc trantran@pap.vn cảm ơn nhiều.

thongktnl
18-11-2008, 03:03 PM
Trên diễn đàn đã có giá VLXD tháng 9/2008 của Tỉnh Đồng Nai, bạn có thể lấy về tại:
http://giaxaydung.vn/diendan/don-gia-xay-dung-cong-trinh/14327-minh-muon-xin-bao-gia-thang-09-2008-cua-tinh-dong-nai.html#post58250

huuduc48
18-11-2008, 03:23 PM
Mấy hôm trước mình có tìm được file Đính chính 24 của anh daovvuchinh . xin cảm ơn anh nhiều. Hiện em rất cần file đính chính 33, mong các anh post giùm. Xin cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!

Gaubaccuc
18-11-2008, 04:53 PM
Bạn đã xin được đơn giá tháng 10 chưa?nếu xin được rồi thì làm ơn cho mình xin được không?minh đang rất cần

excel2050
19-11-2008, 12:47 PM
Đang có nhu cầu tìm giá của bu lông ốc vít cho thép kết cấu. Member nào trên diễn đàn có giá up lên anh em tham khảo với. Xin cảm ơn trước :D.

Nhenden5878
19-11-2008, 04:24 PM
Bác nào có văn bản quy định về định mức khảo sát thì cho tớ xin với.

knt304
19-11-2008, 05:08 PM
Bac Nào có đơn giá khảo sát tỉnh Vĩnh Phúc kem theo QD189/QĐ-UB cho em với.em dang can gấp

tandiego2001
20-11-2008, 11:35 AM
minh dang rat can don gia cac loai bulong,ton,xa go...cang nhieu cang tot,mem nao co xin share cho minh nha.
Email: tandiego2001@gmail.com
thanks!

excel2050
20-11-2008, 01:36 PM
Gửi bạn file báo giá bu lông của hãng Hilti vừa xin được. Hy vọng giúp ích cho bạn ít nhiều.

phamhuonghuyen
20-11-2008, 03:11 PM
Theo mã AC.271... cho đóng và nhổ cừ larsen, tôi nghĩ cừ larsen là sản phẩm có sẵn, bạn mua chứ có phải sản xuất nó đâu. Trong thiết kế, người ta tính ra khối lượng cừ cần dùng, theo đó mà tính khấu hao và thành tiền thôi.

Chu van Thang
20-11-2008, 04:15 PM
(chu van thang ) minh đang rất muốn biết đơn giá xây dựng cơ bản của Nam Định. Nếu ai có cho mình cập nhật vói nhé. xin chân thanh cảm ơn

tuongls
20-11-2008, 04:34 PM
Xin các bạn cho biết theo định mức 1776, thì các thành phần hao phí trong 100m2 ván khuôn (gỗ, kim loại...) đã có luân chuyển hay chưa?

nhuthuyvu
21-11-2008, 03:37 PM
bảng giá các thiết bị điện phần trung hạ thế tại miền nam:-<

do anh duc
23-11-2008, 01:57 PM
Em đang rất cần định mức nguyên vật liệu chế tạo 1 tấn clinker, xi măng cùng đơn giá các nguyên vật liệu ấy. Bác nào có thì cho em xin nha
Mail doducksxd@gmail.com
Thanks

Hoa_pro
24-11-2008, 10:30 AM
Bạn nào có tập đơn giá ca máy của Bộ Xây Dựng số 1291/BXD-KTTC ngày 24 tháng 8 năm 2004
V/v: Thỏa thuận giá dự toán ca máy chuyên ngành hầm lò ko?
Cho mình xin tập đơn giá đó với! Mình xin cảm ơn rất nhiều...:x:x:x

thongktnl
24-11-2008, 12:52 PM
Bác nào có đơn giá XDCB Lào cai 2006 file excel cho em xin với, em tìm mà chẳng thấy nó đâu

DacTuyen
24-11-2008, 05:09 PM
Anh em nào có đơn giá khảo sát tỉnh Long An cho mình với.mình cảm ơn rất nhiều

nguyenduong171
25-11-2008, 09:16 AM
Mình đang viết một dự án về đầu tư nhà máy sản xuất đồ gỗ, để xác định được đơn giá một sản phẩm (cửa, bàn, ghế,...) thì phải biết được chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu, máy móc,...là bao nhiêu, từ đó cộng thêm các khoản chi phí khác để ra được đơn giá bán trên thị trường sao cho phù hợp nhất. Vậy bạn nào có kinh nghiệm có thể tư vấn cho mình biết được không?

thucavico
25-11-2008, 10:38 AM
Bác nào có bộ định mức về khai thác than trong hầm lò của tập đoàn Than khoáng sản TKV làm ơn Share cho em xin với. thank:x

kimanhnguyen
26-11-2008, 02:35 PM
Các bác ơi có bác nào có đơn giá tỉnh Long An cho tôi xin với (file exel thì càng tốt). Cám ơn các bác trước nhé.

DutoanGXD
26-11-2008, 02:59 PM
Tài liệu bạn cần đã có trên diễn đàn:
http://giaxaydung.vn/diendan/dinh-muc-don-gia-du-toan/11210-xin-mang-pc-40-cho-long.html

Linh70
26-11-2008, 03:31 PM
CÓ anh nào cho em xin đơn giá quý 1 của tỉnh Thái Nguyên với.

Congnv
27-11-2008, 09:23 AM
Tôi đang quản lý hệ thống an toàn của cơ quan, trong đó có hệ thống chống sét và báo cháy tự động, muốn cần bảo trì hệ thống này, vậy có tài liệu nào cho đơn giá không? Xin các bác chỉ giùm với.

chichipipet
27-11-2008, 02:57 PM
xin chào vansy !
Anh đã sưu tập được đơn giá 2519 chưa?
E cũng đang cần quá, mà không làm sao xoay sở được, anh giúp e với nhé

phamvanhiep
27-11-2008, 03:06 PM
Tôi đang lập dự toán công trình có phần vận chuyển vật liệu xd, đất thải đào... bằng thủ công do điều kiện thi công chật hẹp nên phải vận chuyển ra, vào bằng thủ công nhưng không tìm được đơn giá,định mức để tính toán phần đơn giá nhân công. Ai có những bảng giá mới nhất cho tôi xin, post lên diễn đàn hoặc gửi theo địa chỉ email:ctycpvt_ddthomo@yahoo.com.
Xin trân thành cảm ơn!:">

Tamsla
27-11-2008, 03:22 PM
1. Nếu là vận chuyển bộ VLXd thì bạn phải tham khảo các quyết định quy định về công tác này lại địa phương XD công trình.2. Vận chuyển đất, VL thải ra khỏi công trường thì bạn phải vận dụng các định mức, đơn giá hiện hành thôi.

hungvina16
27-11-2008, 03:35 PM
Bạn tham khảo định mức bốc xếp, vận chuyển vật liệu bằng thủ công của tỉnh Điện Biên , có tại bài viết sau :
http://giaxaydung.vn/diendan/viet-bai-xin-tai-lieu-o-day/14275-xin-gia-cuoc-boc-xep.html#post56741

ngoctrongntc
27-11-2008, 04:45 PM
các bác cho em hỏi? định mức chi phí cho 1 km đường dây trung thế đi trên không và đi ngầm là khoảng bao nhiêu?

manhhuanxd
30-11-2008, 01:58 PM
Tôi đang muốn tìm định mức về công tác kéo đường dây điện cao thế ai có gửi cho toi với

DacTuyen
30-11-2008, 02:16 PM
Anh em nào có đơn giá khảo sát tỉnh Long An cho mình xin.mình đang cần gấp lắm.thanks

BẠCH THÁI BƯỞI
01-12-2008, 03:41 PM
Xin bác Thế Anh cho em định mức khấu hao, sửa chữa, nhiên lệu, nhân công, chi phí khác của ô tô tưới nhựa đường 7 tấn với. Em tìm mãi mà ko thấy đâu. Chân thành cảm ơn bác nhiều, chúc bác mạnh khỏe để chỉ giáo cho lớp trẻ bọn em được nhiều hơn.

haiau
01-12-2008, 04:54 PM
Bác nào có định mức này chi xin với, tìm mãi không có.
Cảm ơn các bác nhiều.
Cái này chắc chỉ NARIME mới có thôi bác ơi. Hồi làm dự thảo tập Đơn giá này thì có định mức.

newbie2307
03-12-2008, 09:50 AM
Xin hỏi khi thiết kế, chi phí tư vấn giám sát thi công XD, TVGS lắp đặt thiết bị được tính bằng công thức: Gxl hoặc Gtb nhân với tỉ lệ phần trăm tra theo công văn 1751 và thêm 10% thuế VAT, ngoài ra có thêm hệ số nào nữa không? Tôi đang có trong tay 1 dự án đầu tư mà thiết kế tính cũng công thức đó, nhưng nhân thêm hệ số là 1,05, không hiểu là hệ số gì. Nếu đó là hệ số tính dự phòng trượt giá thì quy định ở đâu, mục nào, văn bản nào? Xin mọi người chỉ giáo.

3077
03-12-2008, 12:32 PM
Mỗi địa phương có một chi phí ca máy riêng, bạn phải nêu cụ thể là bạn xin hao phí ở địa phương nào chứ.

dungcn
04-12-2008, 10:50 AM
Mình hiện nay muốn làm dự toán cho việc sơn lại kết cấu thép cho nhà máy( bao gồm đánh gỉ, sơn chống gỉ 3 lớp, 2 lớp sơn phủ) bàn nào có đơn giá này cho minh sin.

Haitung08
06-12-2008, 11:34 AM
Các bạn làm ơn chỉ cho mình địa chỉ định mức và đơn giá liên quan đến lập DT công tác PCCC. Mình cảm ơn.
Địa chỉ: Powereng08@gmail.com

buingohung
07-12-2008, 12:19 AM
Mình đang làm kiểm toán ở tỉnh Kon Tum nên cần một số đơn giá, thông báo giá vật liệu của tỉnh này. Bạn nào có đơn giá, thông báo giá của tỉnh này cho mình xin nhé (tất cả các văn bản của tỉnh Kon Tum).

congaixaydung_hello
07-12-2008, 01:04 AM
Nếu như mình dùng ván khuôn thép định hình để thi công. Ván khuôn thì nhà thầu đi mua. Vậy mình xin hỏi trong định mức lắp dựng ván khuôn thép đó đã có phần sản xuất hay không? Nếu trong trường hợp này thì định mức lắp dựng ván khuôn thép mình sẽ lấy bằng bao nhiêu là hợp lý? Mong mọi người chỉ cho mình với.

lehongphong.lhp
11-12-2008, 11:21 AM
minh dang trong tan HCM co nen minh khong co. Ban noa co cho Thao-npt nha

lo_co_happy252
11-12-2008, 04:17 PM
c.ty tôi vừa mua xe bồn tưới cây xanh nhưng tôi không rõ về định mức về lượng dầu/ca xe. mọi người jup đỡ tôi nhé. cảm ơn rất nhiều

thucavico
12-12-2008, 11:56 AM
Thưa các Bác.
Bác nào đã làm hoặc có biết về bộ Đơn giá hoặc Định mức về Bốc xúc, vận chuyển đất, đá, than vỉa, mà tập đoàn Than khoáng sản hiện đang thực hiện không?
Nếu các bác biết Share hoặc gửi mail cho em theo địa chỉ: tranthu255@gmail.com

Em xin chân thành cảm ơn!:x

ngocarch
12-12-2008, 03:34 PM
cảm ơn bác rất nhiều.
cảm ơn diễn đàn bổ ích này, cảm ơn ban quản trị nhé.

hungpc15
14-12-2008, 03:53 PM
tôi có link vào trang web www.Dutoang8.com (http://www.Dutoang8.com) nhưng không được, bác nào có dự toán đơn giá của tỉnh phú thọ thì cho tôi nha, tôi cám ơn nhiều

phuongdhtl
14-12-2008, 03:59 PM
tôi có link vào trang web www.Dutoang8.com (http://www.Dutoang8.com) nhưng không được, bác nào có dự toán đơn giá của tỉnh phú thọ thì cho tôi nha, tôi cám ơn nhiều

Ý bạn hỏi là gì nhỉ " dự toán đơn giá" của tỉnh Phú Thọ hay chỉ là đơn giá thôi bạn phải nói rõ ra thì mọi người mới có thể giúp bạn được

dienminhhoa85
17-12-2008, 04:50 PM
Bạn nào có đơn giá khảo sát của tỉnh Quảng Bình send cho mình với!!!!!!!!:-<

Honghh
22-12-2008, 10:07 AM
Anh Chị nào cho file đơn giá tỉnh Bình Dương, Sóc Trăng vui lòng gởi cho H với.
H

chuminh2212
22-12-2008, 05:07 PM
Đây là đơn giá của tỉnh Bình Dương.Các bạn load về tham khảo nhé.

hungcivs
25-12-2008, 02:58 PM
Có bác nào có đơn giá ban hành kèm theo công văn 1783 định mức XD trong lĩnh vực truyền dẫn phát sóng truyền hình không cho em xin được không a! Email của em là: hungcivs@gmail.com

hoangminh85
27-12-2008, 12:28 PM
Sao mà tìm khắp nơi không thấy giá ca máy của lào cai năm 2006 thế nhỉ :(. Bác nào có cho tui xin cái. Xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

thanh_pdc3
10-02-2009, 04:17 PM
Định mức chuyên ngành xây lắp đường dây và TBA mới ra lò đây
Các bác dl vui vẽ nhé.

thanh_pdc3
10-02-2009, 04:44 PM
Định mức chuyên ngành xây lắp đường dây và TBA mới ra lò đây
Các bác dl vui vẽ nhé.

ngocanhAT74
12-02-2009, 03:59 PM
Thân gởi các bạn,
Mình đang làm quyết toán cho công trình kênh tại Kiên Giang năm 2004-2006, mình đang cần hai văn bản sau, mong các bạn giúp:
1. Đơn giá xáng cạp theo QĐ số 2381/QĐ-UB ngày 1/12/2005 của UBND Tỉnh Kiên Giang.
2. Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND ngày 13/02/2006 của UBND Tỉnh Kiên Giang.
Mong được giúp đỡ.

Suong_Rong
05-09-2009, 05:30 PM
Đơn vị em khai thác mỏ.em đang lập kế häch khai thác mỏ nên cần định mức máy thi công VD Máy xúc đào bánh xích gầu 1.6m3 1 ca máy hoạt động được bao nhiêu m3 đất đá) Bác nào có định mức cho em xin nhe. em đang kẹt quá không biết làm thế nào.em cám ơn trước.

luunien_3467
07-10-2009, 09:44 PM
tặng bạn tài liệu này, có thể đã cũ nhưng theo mình vẫn tham khảo tốt
mình đã up file đính kèm nhưng không biết có lên ko

goodriver
09-12-2009, 11:26 AM
em chào các anh chị. Em đang tìm định mức kinh tế kỹ thuật trong khai thác mỏ lộ thiên. anh chị nào có gửi giúp em với ạ. cảm ơn anh chị nhìu!

Ngoctuansl
08-03-2010, 10:50 AM
em đang tính toán làm định mức cho khai thác đá và trạm nghiền sàng có ai biết xin chỉ giáo

tuando.atmt
22-04-2010, 10:43 PM
chị oi! em đang làm dự toán về đường bê tông asphan, em được biết chị đã từng làm. do mới làm em không biết phải lập thế nào. chị có bản dự toán nào cho em tham khảo với. em cảm ơn chị!

nguyenducmanh.videc
20-05-2010, 01:19 PM
cho tôi xin định mức xây dựng của Tỉnh Quảng Ninh voi

tieudongtaa
21-06-2010, 11:15 AM
Anh Chị làm ơn cho em xin định mức Xây dựng và khảo sát về tỉnh hà tĩnh.
Em xin cảm ơn.
xin gửi vào mail: saochoi_h_13@yahoo.com

huanphamhd
12-09-2010, 10:08 PM
anh chị ơi em đang cần tìm định mức 22 nếu ai biết hãy mách em với

trannnhung
15-10-2010, 05:15 PM
mình thấy phần mềm này nhẹ, dễ sử dụng, nhưng mình có băn khoăn là không biết phần mềm này có cập nhập đơn giá mới thường xuyên không? và có tính được bù giá ca máy không? bạn mình dùng rồi, mình muốn xin 1 bản dùng thử với.

buivanthai
02-03-2011, 11:45 AM
Bạn xem trong định mức 24 hoặc định mức 1776, chương IX, các công tác AI.63200 :)

NNVP
15-03-2011, 09:31 AM
- Hiện nay mình thấy với trình độ kỹ thuật, công nghệ càng ngày càng cao và hiện đại. Do đó hiện nay rất nhiều công trình thi công với biện pháp kỹ thuật cao với yếu tố công nghệ hiện đại vì vậy việc áp dụng các định mức do BXD công bố cũng rất khó khăn. Việc vận dụng linh hoạt các định mức có sẵn là điều rất cần thiết giúp các nhà thầu có thể nghiệm thu thanh toán thu hồi vốn. Nhằm đẩy nhanh tiến độ của công trình.
- Trong quá trình làm tôi thấy rất nhiều dự án đã vận dụng đối với công việc đào đá C4 bằng máy đào, vì thực tế đối với đá cấp 4 có thể đào bằng máy đào có công suất lớn. Một số dự án đã vận dụng công tác đào đá C4 bằng mã đào đất cấp 4 bằng máy đào 2,3 m3 trong đó hao phí máy và nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,3.
- Vài điều chia sẻ với các bạn, rất mong mọi người đóng góp ý kiến xây dựng.

cuongthuycong
15-03-2011, 11:07 AM
Có ai có định mức phun mạ kẽm không cho mình với (mạ điện phân và mạ nhúng nóng)
Cảm ơn các bạn nhiều!

XD.congtruong
17-03-2011, 12:14 PM
Có ai có định mức phun mạ kẽm không cho mình với (mạ điện phân và mạ nhúng nóng)
Cảm ơn các bạn nhiều!
Anh có thể tham khảo và tìm tại web http://congtruong.vn (http://congtruong.vn/) tại đây có chức năng tra cứu Định mức miễn phí

xuanna
13-04-2011, 02:22 PM
Em đang cần gấp cái định mức gia công lắp dựng vách kính tấm lớn. Em tìm mãi mà không thấy có ở đâu cả. Ai biết chỗ thì chỉ giúp hay cho em giá trị định mức thì tốt quá! Vô cùng cảm ơn!

Em cũng đang cần quá, bác nào có up lên cho anh em với.
Cảm ơn cả nhà.

hoaxuongrong155
24-08-2013, 11:56 AM
Mình cũng đang lập dự toán chiếu sáng công trình có cột 30m, có dàn đèn 12 bóng nâng hạ, mình cũng đang tìm mỏi mắt bộ "Điều chỉnh, bổ sung định mức cho một số công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật của thành phố Hà Nội (Kèm theo CV số 1767/BXD-VKT ngày 6/11/2002 của Bộ xây dựng giống như bạn, mong mọi người chia sẻ cho mình và bạn son_78 với

jun29
19-11-2016, 01:38 PM
adasdadannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

hanh87
21-09-2017, 04:34 PM
add ơi cho m hỏi ngu tí, sao trong tập định mức nhà nước gạch thẻ là 4x8x19cm mà ra ngoài mua chỉ có loại 4x8x18cm nhỉ! 2 loại đó có là 1 không