PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp link download Cước vận chuyển + Bảng phân cấp đường các địa phương (Mục lục bài #1)malsoni810
24-07-2008, 12:07 PM
MỤC LỤC LINK DOWNLOAD CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA + BẢNG PHÂN CẤP ĐƯỜNG CÁC ĐỊA PHƯƠNG


An Giang
Cước vận tải hàng hóa bằng ghe ngày 08/11/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/38216-post11.html)

Bắc Giang
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 03/02/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/36930-post9.html)

Bình Định
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 08/12/2004 (http://giaxaydung.vn/diendan/34923-post7.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 18/04/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/17345-post2.html)
Xếp loại đường bộ năm 2008, ngày 10/06/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/43982-post17.html)

Bình Thuận
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 27/10/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/34766-post5.html)

Bến Tre
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 14/04/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/729-hoi-ve-cuoc-van-tai-hang-hoa-ba-ng-o-ban-hanh-kem-theo-quyet-dinh-so-89-2000-qd-bvgc.html)

Đà Nẵng
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 28/05/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/8467-xin-bang-gia-cuoi-c-vai-n-chuyen-cua-da-na-ung.html)

Điện Biên
Định mức bốc dỡ vật tư, vật liệu cho vận chuyển cơ giới ngày 23/01/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/38085-post10.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 14/04/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/34766-post5.html)

Gia Lai
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 06/12/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/34923-post7.html)

Kontum
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 25/07/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/8272-post2.html)

Khánh Hòa
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 05/01/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/34315-post2.html)

Hà Tĩnh
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 09/04/2008 (Link 1 (http://giaxaydung.vn/diendan/34757-post7.html), Link 2 (http://giaxaydung.vn/diendan/31600-post5.html), Link 3 (http://giaxaydung.vn/diendan/23560-post1.html))

Hậu Giang
Cước vận tải hàng hóa bằng đường sông tháng 10/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/47458-post23.html)

Thanh Hóa
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 26/01/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/34315-post2.html)

Quảng Bình
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 14/02/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/34331-post3.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 22/08/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/47996-post24.html)
Xếp loại đường bộ ngày 05/09/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/52773-post17.html)

Quảng Ngãi
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 07/01/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/34923-post7.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 13/06/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/2653-post1.html)

Quảng Nam
Bảng phân cấp đường bộ ngày 14/05/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/24965-post6.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 12/08/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/47303-post21.html)

Quảng Ninh
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô số 960/2006/QĐ-UBND (http://giaxaydung.vn/diendan/54331-post17.html)


Quảng Trị
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 05/05/2006 (http://giaxaydung.vn/diendan/36350-post1.html)

Lai Châu
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 12/09/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/34764-post4.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô số 12/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/38085-post10.html)

Lạng Sơn
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 14/07/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/36930-post9.html)

Lâm Đồng
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 10/11/2004 (http://giaxaydung.vn/diendan/8030-post2.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 27/06/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/32198-post1.html)

Long An
Cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường sông ngày 07/03/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/34766-post5.html)

Thừa Thiên Huế
Xếp loại đường bộ ngày 20/04/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/34769-post6.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 19/05/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/6046-cuoc-van-chuyen-tinh-tt-hue-thang-5-2008-a.html)

Tiền Giang
Xếp loại đường bộ ngày 27/09/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/34769-post6.html)

Phú Yên
Xếp loại đường bộ ngày 28/03/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/34769-post6.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 10/06/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/54012-post16.html)

Sơn La
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 23/10/2007 (http://giaxaydung.vn/diendan/57231-post8.html)
Cước vận tải hàng hóa bằng ô tô ngày 12/03/2008 (http://giaxaydung.vn/diendan/21524-post1.html)CÁC TÀI LIỆU DO THÀNH VIÊN TỰ TÍNH TOÁN VÀ CHIA SẺ


Bảng tính giá ca máy trên Excel theo Thông tư 06/TT-BXD ngày 15/04/2005 (http://giaxaydung.vn/diendan/50-post1.html) (tài liệu của nguyentheanh)
Bảng tính giá ca máy theo giá thực tế (http://giaxaydung.vn/diendan/53763-post1.html) (tài liệu của chuppy)
Bảng tính giá ca máy theo thời điểm thay đổi giá nhiên liệu (http://giaxaydung.vn/diendan/42487-post1.html) (tài liệu của 3077)
CÁC TÀI LIỆU KHÁC


Cách tính bù giá vận chuyển theo QD 89/2000/QĐ-BVGCP (QD 89 đã hết hiệu lực từ ngày 31/12/2003 theo QD số 57/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính). (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/5027-cach-tinh-bu-cuoc-van-chuyen-hang-hoa-ba-ng-oto-trong-qd-89-2000-qd-bvgcp.html)
Quyết định số 29/2007/QD-BGTVT ngày 26/06/2007 về xếp loại đường để tính cước vận tải đường bộ năm 2007. (http://giaxaydung.vn/diendan/7211-post1.html)
Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công. (http://giaxaydung.vn/diendan/1194-post1.html)
Văn bản tính cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô của bộ BCVT (http://giaxaydung.vn/diendan/18553-post4.html)
Cách tự xây dựng Biểu cước vận chuyển (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/6422-cach-tu-xay-dung-bieu-cuoc-van-chuyen.html)
Cách tính chi phí vận chuyển bộ và qui đổi độ dốc trong vận chuyển bộ. (http://giaxaydung.vn/diendan/bang-gia-ca-may-cuoc-van-chuyen/5555-cach-tinh-chi-phi-v-c-bo-qui-doi-do-doc-trong-v-c-bo.html)

yencmb
24-07-2008, 05:08 PM
Gửi GXD bảng quy định giá cước và tính cước vận chuyển hàng hóa bằng otô của Thanh Hóa và Khánh Hòa nhé

Malsoni810: Bạn vui lòng bổ sung File đính kèm

Lúc trước đính kèm rồi mà sao chưa được. Mình gửi lại nhé.

yencmb
24-07-2008, 05:45 PM
Mình gửi tiếp cước vận chuyển của tỉnh Quảng Bình nhé!

3077
28-07-2008, 10:20 AM
Số 74/2005/QD-UBND ngày 12/09/2005 của tỉnh Lai Châu

hungvina16
28-07-2008, 10:30 AM
1.Cước vận chuyển tỉnh Điện Biên 2008
2. Cước vận chuyển Long An 2007 ( đường bộ và đường sông)
3. Cước vận chuyển tỉnh Bến Tre 2006

hungvina16
28-07-2008, 10:35 AM
Để tiện tra cứu áp dụng giá cước ,xin gửi bảng xếp loại đường bộ các tỉnh:
1. Thừa thiên Huế 2007
2. Tiền Giang 2007
3. Phú Yên 2007

3077
28-07-2008, 07:44 PM
Thêm 1 số cái cũ :D

QD 127/QD-UBND ngày 08/12/2004 của Bình Định
QD 104/2006/QD-UBND ngày 06/12/2006 của Gia Lai
QD 03/2005/QD-UBND ngày 07/01/2005 của Quảng Ngãi

yencmb
06-08-2008, 05:57 PM
- Cước vận chuyển Lạng Sơn 2008
- Cước vận chuyển Bắc Giang 2005

ldt2007
12-08-2008, 12:04 PM
Giá cước vận chuyển vật liệu bằng cơ giới tại Lai Châu QĐ số 12/2007 http://www.mediafire.com/?sharekey=25809713d775540695af63b7d44918aafbf2b949 60f2e968

Định mức bốc xếp, vận chuyển thủ công tại Lai Châu, Điện Biên
http://www.mediafire.com/?sharekey=25809713d775540695af63b7d44918aafbf2b949 60f2e968

3077
12-08-2008, 09:21 PM
Quyết định số 3000/2005/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá cho công trình xây dựng và đơn giá dự toán cho công tác san lấp mặt bằng với phương tiện ghe + máy bơm công suất nhỏ trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành.

Acad
13-08-2008, 05:08 PM
Đây là quyết định 29/2006/QĐ-UBND của tỉnh Bình Định và quyết định 408/QDĐC-UBND quyết định đính chính quyết định 29/2006QĐ-UBND.

6550
6551

DutoanGXD
20-08-2008, 12:05 PM
Hiện nay mình đang làm dự toán của tỉnh Kon Tum. Ai có cước vận chuyển của tỉnh này cho mình xin.
Trân trọng cảm ơn vì mình đang rất cần

Gửi bạn cước vận chuyển tại tỉnh Kon Tum. Rất tiếc là đưa lên hơi muộn!

lehobac
10-09-2008, 03:53 PM
Mình gởi thêm QĐ số 359/QĐ-UBND

V/v phê duyệt xếp loại đường bộ năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Định


Tôi đã tìm ra ở trên mạng rồi. Tiện đây up lên cho ai muốn tìm luôn. Kèm theo quyết định điều chỉnh 408/QĐĐC-UBND ngày 18/4/2006 luôn (cái 29/2006 kia bị sai sót mà)
6550
6551

hungvina16
25-09-2008, 05:48 PM
- Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Quảng nam ban hành ngày 12/8/2008.

hungvina16
26-09-2008, 11:52 AM
Cước vận chuyển đường sông tỉnh Hậu Giang ban hành theo QĐ số 23/2007/QĐ-UBND tháng 10/2007.

hungvina16
29-09-2008, 04:19 PM
Cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô tỉnh Quảng bình ban hành theo quyết định số 10/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008

cu bin
06-10-2008, 05:58 PM
hiện đã có cước vận chuyển vật liệu tỉnh Quảng Trị thay thế cho QĐ 44/2006. bạn nào cần thì load về. cái này mới ký ngày 10/09/2008

hungvina16
22-10-2008, 09:13 AM
Xin các bác bảng phân loại đường để tính cước vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Bác nào có gữi em một bản em cam ơn nhiều
Phân loại đường bộ tỉnh Quảng Bình ban hành tháng 9 năm 2008:

minhng
28-10-2008, 10:31 AM
Mình có cước vận chuyển tỉnh Phú Yên mới nhất đây.

Enjoy
29-10-2008, 11:48 AM
Chào các bạn,

Gửi các bạn Cước vận chuyển số 990/2006 Quảng Ninh :
9862
Giải nén và mở bằng Access các bạn ạ

Trong đó :
+ Đường loại 6 = Đường cấp D3
+ Đường loại 7 = Đường cấp E, vùng đồng bằng, miền núi
+ Đường loại 8 = Đường cấp E, vùng miền núi ( trừ khu vực 3 )
+ Đường loại 9 = Đường cấp E, khu vực 3 vùng miền núi

sonmec
12-11-2008, 03:40 PM
Hi. tôi quên chưa upload. bạn xem nhé.........................................
:D

Đinh Tấn Linh
12-12-2008, 12:55 PM
em không giải nén được bác có thể gửi lại bằng file thông dụng dc ko. cam on nhiều

File này ở định dạng MS Access. Bạn tải lại và mở ra đọc nhé!

Thân chào!

yencmb
17-12-2008, 10:50 AM
cước vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ Tiền Giang 2006

hungvina16
18-12-2008, 12:18 PM
Em là thành viên mới của diễn đàn!
Xem các nội dung thấy diễn đàn thật hữu ích, đặc biệt là công tác giá rổ, đấu thầu..

Hiện nay em đang làm một cái ở Hà Giang vừa rồi lên báo cáo tỉnh mới thấy là chưa cập nhật cái cước vận chuyển của Tỉnh Hà Giang, Bác nào có cước vận chuyển Post cho em với!! em cảm ơn trước nhé!
Gửi bạn cước vận chuyển Hà Giang mới nhất ( tháng 10 năm 2008)
- Quyết định
- Bảng giá cước

quyettoan
19-03-2009, 10:37 PM
Gởi các bạn quyết định số 90/2005/QĐ-UBT của UBND Tỉnh Đồng Nai qui định cước vận chuyển

DutoanGXD
31-03-2009, 10:16 AM
Cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

quyettoan
08-08-2009, 10:08 AM
Gởi các bạn phân loại đường bộ và cước vận chuyển theo QĐ số 104/2006/QĐ-UBND của tỉnh Gia Lai.

quyettoan
10-08-2009, 10:50 AM
Cước vận chuyển tỉnh Bình Định theo QĐ số 38/2008/QĐ-UBND và 10/2009/QĐ-UBND

congpv
14-08-2009, 03:05 PM
Gửi các bạn bảng cước vận chuyển hàng hoá theo quyết định 1341/QĐ-UBND ngày 19/5/2008 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nhân tiện bác nào có cước vận chuyển 2845/2000/QĐ-TCVG ngày 24/12/2000 thì cho em với, e đang cần quá.

malsoni810
23-06-2010, 11:49 AM
Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 1/6/2010 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc ban hành biểu giá cước vận chuyển hàng hóa bằng otô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Toàn văn xem File đính kèm

GXD JSC
11-08-2010, 10:38 AM
Công bố bảng giá cước vận chuyển hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo số 08/2009/CB-LSXD-TC ngày 1/9/2009 của tỉnh Kon Tum

DutoanGXD
03-12-2011, 10:59 AM
Thân gửi đến các thành viên, đồng nghiệp bảng cước vận chuyển tất cả các tỉnh thành trong cả nước. Với nỗ lực của mình Giá Xây Dựng tổng hợp cước vận chuyển các tỉnh thành, tuy nhiên không được đầy đủ. Hãy chung tay ủng hộ thêm vào bộ sưu tập cho thật sự có ích đối với dân làng nghề xây dựng xin các bạn đưa tiếp thông tin mình có lên diễn đàn hoặc gửi về mail: phanmem@giaxaydung.com hoặc DutoanGXD@giaxaydung.com để chúng tôi giúp các bạn đăng tải thông tin giúp cho người dùng.
Xin cảm ơn nhiều sự đóng góp của các thành viên
Trân trọng
http://giaxaydung.vn/2011/12/cuoc-van-chuyen-cac-tinh-thanh-tren-ca-nuoc/

nguyenhuutrinh
15-05-2012, 11:59 AM
Cước vận chuyển hàng hóa theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Điện Biên.

Click vào đây (http://www.mediafire.com/?v62dc38fu5ll82c) để tải file

DutoanGXD
26-06-2012, 07:52 PM
Giá cước vận chuyển thành phố Vũng Tầu số 2325/2004 ngày 07/5/2004