PDA

Xem bản đầy đủ : Xin Mẫu: Công văn xin điều chỉnh giá và điều chỉnh dự toán thi côngItcorner
23-07-2008, 12:08 PM
>:D< Mình đang muốn làm điều chỉnh giá và xin điều chỉnh dự toán thi công của bản hợp đồng cũ, do biến động của thị trường và theo hướng dẫn của thông tư 09/2008 của chính phủ. Bạn nào có mẫu của công văn này xin cho mình một bản nhé.
Email: khanhtq82@gmail.com

Binh
05-08-2008, 03:19 PM
x(Mình đã làm điều chỉnh giá xong theo TT09 và TT03 và đã có phê duyệt của người quyết định đầu tư. Bạn muốn xin công văn và dự toán điều chỉnh gửi mail cho mình binhlx207@gmail.com. Địa chỉ load bài này http://giaxaydung.vn/diendan/viet-bai-xin-tai-lieu-o-day/13021-xin-mau-trinh-xin-bu-gia-theo-09-2008-a.html