PDA

Xem bản đầy đủ : Đơn giá Bentonite trong đơn giá 192/2006/QĐ-UBND Hà Nội tính saiNGUYENMANHHA
17-08-2007, 10:54 AM
Trong đơn giá Bentonite của đơn giá tính chi phí vật liệu là 111.698 đồng là bị sai do nhầm đơn giá nước (4,5đồng/m3). Đơn giá đúng là 114.770 đồng (4.500đồng/m3)
Vừa cãi nhau với máy ông BQL các ông áy bảo đơn giá họ in ra thế thì cứ áp dụng thế, không điều chỉnh. Bó tay luôn

malsoni810
17-08-2007, 11:38 AM
Trong đơn giá Bentonite của đơn giá tính chi phí vật liệu là 111.698 đồng là bị sai do nhầm đơn giá nước (4,5đồng/m3). Đơn giá đúng là 114.770 đồng (4.500đồng/m3)
Vừa cãi nhau với máy ông BQL các ông áy bảo đơn giá họ in ra thế thì cứ áp dụng thế, không điều chỉnh. Bó tay luôn

Cái này Công ty bạn nên có văn bản gửi về sở xây dựng để họ xem xét điều chỉnh. Chứ nói với A thì cũng vậy thôi.
Thân chào