PDA

Xem bản đầy đủ : Định mức dự toán XDCT phần thí nghiệm điệnxman
16-08-2007, 05:20 PM
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM
ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp (sau đây gọi tắt là định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.
Căn cứ để lập định mức dự toán: Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các quy trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến. Định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp đã được rà soát, hiệu chỉnh trên cơ sở “Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 78/1999/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp”.
I. NỘI DUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
Định mức dự toán bao gồm:
1. Mức hao phí vật liệu:
Là khối lượng vật liệu, năng lượng trực tiếp sử dụng cho thí nghiệm hoàn thành một đơn vị khối lượng thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
Hao phí vật liệu trong các bảng mức đã bao gồm cả hao hụt qua các khâu thi công và luân chuyển (nếu có).
2. Mức hao phí lao động:
Là mức sử dụng ngày công của kỹ sư, công nhân trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong đó đã bao gồm cả Kỹ sư, Công nhân, điều khiển máy thí nghiệm.
Số lượng ngày công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện hoàn chỉnh một đơn vị thí nghiệm từ khâu chuẩn bị, kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.
Cấp bậc kỹ sư, công nhân quy định trong tập định mức là cấp bậc bình quân tham gia thực hiện cho một đơn vị công tác thí nghiệm điện.
3. Mức hao phí máy thi công:
Là số ca máy và thiết bị thi công trực tiếp thực hiện thí nghiệm được tính bằng ca để hoàn thành một đơn vị thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.
II. KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
- Định mức dự toán được trình bày theo loại công tác và được mã hóa thống nhất bao gồm 8 Chương.
Chương I: Thí nghiệm các thiết bị điện
Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện
Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất
Chương IV: Thí nghiệm rơ le bảo vệ và tự động điện
Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện
Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt
Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơ le bảo vệ, tự động và tín hiệu.
Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa
- Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, nội dung thí nghiệm, điều kiện kỹ thuật, biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện hoàn thành cho một đơn vị công tác thí nghiệm.
III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
Định mức dự toán xây dựng công trình - phần thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp áp dụng để lập đơn giá, làm cơ sở để lập dự toán và quản lý chi phí thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp trong dự án đầu tư xây dựng công trình.
Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo, mở rộng đang có lưới điện thì định mức hao phí lao động được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).
Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần thứ nhất, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu được tính nhân công với hệ số là 0,8.
Ngoài thuyết minh và quy định áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức dự toán có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.
Trường hợp những loại công tác thí nghiệm điện có yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công khác với quy định trong tập định mức này thì lập định mức bổ sung theo quy định hiện hành và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành.

........
:beer:

khanhme01
06-10-2007, 08:54 PM
Gửi tới các bạn định mức 1781 Phần thí nghiệm điện- đường dây- Trạm biến áp:)

DutoanGXD
30-11-2007, 04:36 PM
Giaxaydung xin chia sẻ cùng các bạn toàn văn tập

ĐM dự toán xây dựng công trình phần Thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp công bố kèm theo văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16-8-2007 của Bộ Xây dựng.

gauhang
16-05-2008, 10:31 PM
Gủi các bạn file định mức lắp đặt trạm biến áp (dùng để chiết tính ra bộ đơn giá 286/QD-NLDK)

thuongevn
23-05-2008, 02:15 PM
Bác nào có đơn giá TNHC điện đường dây và trạm biến áp ban hành kèm theo Quyết định số 1426/QĐ-BCN ngày 31/05/2006 cho em xin với. em đang cần gấp. Cám ơn
OK, Gửi bạn trọn bộ bộ đơn giá ngành điện (285, 286, 1426). Có gì thì liên hệ thêm nhé.
Chúc toại nguyện