PDA

Xem bản đầy đủ : Quyết toán chi phí tư vấn giám sáteducation_evn
04-07-2008, 02:55 PM
Do mình mới làm loại hồ sơ này nên không biết thủ tục quyết toán gồm những gì (báo cáo khảo sát, . . . . ).Anh chị nào giúp em với.

Đinh Tấn Linh
04-07-2008, 03:56 PM
Do mình mới làm loại hồ sơ này nên không biết thủ tục quyết toán gồm những gì (báo cáo khảo sát, . . . . ).Anh chị nào giúp em với.

Chi phí giám sát "ăn theo" khối lượng và chi phí xây dựng của công trình!
Vì vậy để có thể thanh tóan chi phí này bạn cần chú ý:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị giám sát, các biên bản trong quá trình thi công!
2. Quyết định chỉ định thầu giám sát
3. Và quan trọng nhất đó là hợp đồng tư vấn giám sát đó bạn à!

Các bạn góp ý thêm nhé!

hiennguyen654
08-07-2008, 03:37 PM
Chi phí giám sát thi công xây dựng hay giám sát lắp đặt TB theo quy định được tính ăn theo giá trị xây dựng hoặc thiết bị trước thuế của công trình.
Tuỳ theo từng hình thức hợp đồng cụ thể nhưng hồ sơ cần có vẫn phải tối thiểu như sau:
Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
báo cáo giám sát công trình
Nếu có dự toán chi tiết cho chi phí này thì vẫn phải có các chứng từ phù hợp về vật liệu, nhân công, các chi phí khác như lưu trú, thuê thiết bị kiểm tra giá sát... theo quy định hiện hành
chúc bạn thành công.

hoanghungtdh
09-07-2008, 04:46 AM
Chi phí giám sát thi công xây dựng hay giám sát lắp đặt TB theo quy định được tính ăn theo giá trị xây dựng hoặc thiết bị trước thuế của công trình.
Tuỳ theo từng hình thức hợp đồng cụ thể nhưng hồ sơ cần có vẫn phải tối thiểu như sau:
Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành.
báo cáo giám sát công trình
Nếu có dự toán chi tiết cho chi phí này thì vẫn phải có các chứng từ phù hợp về vật liệu, nhân công, các chi phí khác như lưu trú, thuê thiết bị kiểm tra giá sát... theo quy định hiện hành
chúc bạn thành công.
- Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành = Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành công việc tư vấn giám sát, có xác nhận đóng dấu của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát (viết là Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành nghe nó hoàng tráng quá :D)
- Báo cáo giám sát công trình thì mình cũng nghe nói là có nhưng chưa thấy văn bản nào quy định, mình chỉ biết là cần có Nhật ký giám sát
- Dự toán chi tiết của chi phí này thì mình chưa nghe nói đến bao giờ

hoanghungtdh
09-07-2008, 04:53 AM
Chi phí giám sát "ăn theo" khối lượng và chi phí xây dựng của công trình!
Vì vậy để có thể thanh tóan chi phí này bạn cần chú ý:
1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị giám sát, các biên bản trong quá trình thi công!
2. Quyết định chỉ định thầu giám sát
3. Và quan trọng nhất đó là hợp đồng tư vấn giám sát đó bạn à!

Các bạn góp ý thêm nhé!
Theo mình thì để quyết toán chi phí này thì không cần Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị giám sát và Quyết định chỉ định thầu giám sát vì 2 thứ này là căn cứ để chủ đầu tư chọn đơn vị TVGS, có 2 thứ này rồi thì chủ đầu tư mới lựa chọn đơn vị TVGS. Đến khâu quyết toán lại bảo đơn vị TVGS cung cấp 2 thứ này cho chủ đầu tư để quyết toán hình như hơi thừa.
Mong các bác bổ sung.

XDVietnamthoibaogia
10-07-2008, 01:59 PM
Do mình mới làm loại hồ sơ này nên không biết thủ tục quyết toán gồm những gì (báo cáo khảo sát, . . . . ).Anh chị nào giúp em với.
Chào bạn!
Chi phí khác thường bao gồm:
- Khâu tuyển chọn:
Hồ sơ năng lực nhà thầu( chỉ thầu, đấu thầu, chào hàng cạnh tranh dùng cho khâu tuyển chọn).
Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu giám sát( với chỉ thầu), QĐ phê duyệt đơn vị trúng thầu (chàng hàng cạnh tranh, đấu thầu).
- thực hiện:
Hợp đồng kinh tế, phụ lục hợp đồng (phát sinh nếu có).
Biên bản nghiệm thu công việc giám sát, báo cáo của đơn vị giám sát. nhật ký giám sát.
Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có).

Giá trị thanh toán theo thoả thuận hợp đồng trên cơ sở định mức nhà nước ban hành tại thời điểm thực hiện.=Dự toán xây lắp trước thuế được duyệt x tỷ lệ quy định+ Giá trị thiết bị trước thuế duyệt x tỷ lệ quy định.
Hiện tại dùng văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của BXD trước đây dùng QĐ 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/05; 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001.
Chúc bạn thành công!

education_evn
14-07-2008, 05:56 PM
Như vậy, giá trị quyết toán sẽ căn cứ vào đơn giá trong dự toán xây lắp/thiết bị hay căn cứ vào giá trị quyết toán của hợp đồng xâylắp/lắp đặt thiết bị??

education_evn
16-07-2008, 12:36 AM
Mình nói rõ 1 xíu:
1.Giá trị hđồng tư vấn giám sát = tỷ lệ % theo quy định x dự toán công trình (kèm theo cho tiết dự toán)
2. Khi thi công, một số công việc không thực hiện (do không cần thiết), một số công việc chỉ làm khoảng 70% khối lượng của hđồng (do thiết kế dư).
3. Hợp đồng thi công có ghi: giá trị quyết toán căn cứ vào khối lượng thực tế nghiệm thu và thông báo liên sở Tài chính & Xây dựng
4. Khi quyết toán: giá trị thanh toán hợp đồng xây lắp < giá trị hợp đồng với lý do như trên (mục 2 và mục 3).
Như vậy, giá trị thanh toán hợp đồng tư vấn giám sát sẽ là = tỷ lệ % theo quy định * Giá trị quyết toán hợp đồng xây lắp????
Như vậy có hợp lý không
Mong anh chị em (ACE) góp ý giúp.

thanhconghn
06-08-2008, 11:12 AM
Hiện tôi đang làm ở Ban QLDA xây dựng ( đã có lương của ban QLDA ) Nhưng chúng tôi tự giám sát phần xây dựng là 530 trieeu, ( gồm 60% chi phi lương và 40% chi phí còn lại ) , Vậy cho hỏi có văn bản nào hướng dẫn cho phép chúng tôi được lấy chi phí lương của 60% phần lương giám sát đó bổ sung lương cho anh em giám sát không) cấp trên tôi không cho vì bảo như thế là có 2 lương.

QLDATCHQ
07-08-2008, 09:09 AM
Hiện tôi đang làm ở Ban QLDA xây dựng ( đã có lương của ban QLDA ) Nhưng chúng tôi tự giám sát phần xây dựng là 530 trieeu, ( gồm 60% chi phi lương và 40% chi phí còn lại ) , Vậy cho hỏi có văn bản nào hướng dẫn cho phép chúng tôi được lấy chi phí lương của 60% phần lương giám sát đó bổ sung lương cho anh em giám sát không) cấp trên tôi không cho vì bảo như thế là có 2 lương.

Đúng vậy mình đang gặp trường hợp giống của bạn mong mọi người góp ý cho.

Đinh Tấn Linh
07-08-2008, 02:28 PM
Hiện tôi đang làm ở Ban QLDA xây dựng ( đã có lương của ban QLDA ) Nhưng chúng tôi tự giám sát phần xây dựng là 530 trieeu, ( gồm 60% chi phi lương và 40% chi phí còn lại ) , Vậy cho hỏi có văn bản nào hướng dẫn cho phép chúng tôi được lấy chi phí lương của 60% phần lương giám sát đó bổ sung lương cho anh em giám sát không) cấp trên tôi không cho vì bảo như thế là có 2 lương.

Thân chào bạn!
Mình có hỏi và nhận được công văn trả lời của Sở Tài chính tỉnh Đăk lăk về việc giải đáp một số vấn đề khi thực hiện chức năng giám sát kỹ thuật do chủ đầu tư giao!

Gởi các bạn tham khảo để có thể rõ hơn về vấn đề này!

macokt
26-04-2009, 03:51 AM
minh dang ko biet phải làm báo cáo giám sát công trình như thế nào. chẳng biết mẫu ở đâu. :( ai co chỉ dùm

nguyenlongxyz
26-04-2009, 08:28 AM
minh dang ko biet phải làm báo cáo giám sát công trình như thế nào. chẳng biết mẫu ở đâu. :( ai co chỉ dùm
.................................................. .............
Trên diễn đàn có 02 mẫu báo cáo tư vấn giám sát đã được post lên trước đây, giờ mình gửi cho bạn. sau này nếu cần tài liệu thì cố gắng search trên diễn đàn hoặc vào mục kho công cụ, tư liệu mà tìm nhé. Thân chào.

kalong688
13-11-2009, 04:17 PM
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hiện nay được áp dụng theo quyết định số 957.

naat
13-11-2009, 05:02 PM
Hiện tôi đang làm ở Ban QLDA xây dựng ( đã có lương của ban QLDA ) Nhưng chúng tôi tự giám sát phần xây dựng là 530 trieeu, ( gồm 60% chi phi lương và 40% chi phí còn lại ) , Vậy cho hỏi có văn bản nào hướng dẫn cho phép chúng tôi được lấy chi phí lương của 60% phần lương giám sát đó bổ sung lương cho anh em giám sát không) cấp trên tôi không cho vì bảo như thế là có 2 lương.

sếp nói thế cơ bản là đúng đấy. cùng lắm thì các bạn chỉ thêm 1 ít phụ cấp kiêm nhiệm thôi. vì vậy các BQLDA chẳng mấy khi tự giám sát mà thường thuê TVGS, họ chỉ làm trách nhiệm GS của CĐT thôi

Đinh Tấn Linh
14-11-2009, 04:45 PM
Hiện tôi đang làm ở Ban QLDA xây dựng ( đã có lương của ban QLDA ) Nhưng chúng tôi tự giám sát phần xây dựng là 530 trieeu, ( gồm 60% chi phi lương và 40% chi phí còn lại ) , Vậy cho hỏi có văn bản nào hướng dẫn cho phép chúng tôi được lấy chi phí lương của 60% phần lương giám sát đó bổ sung lương cho anh em giám sát không) cấp trên tôi không cho vì bảo như thế là có 2 lương.

Chào bác!

Chi phí hoạt động của ban quản lý dự án xây dựng hàng năm được tính theo chi phí quản lý dự án mà ban đó quản lý trong 1 năm. Đầu năm sẽ được cơ quan tài chính duyệt dự toán này cho Ban theo đúng các mục chi theo thông tư 117.

Trường hợp cán bộ ban quản lý dự án có đầy đủ chức năng (trứơc đây theo 12 và giờ là theo 27) để tự giám sát công trình của mình được giao làm đại điện chủ đầu tư thì vẫn được hưởng chi phí giám sát theo các công văn công bố định mức giám sát. Theo công văn của Sở Tài chính huớng dẫn mình đã up lên ở phía dưới!

Mọi người cho ý kiến thêm nhé!

lungtungt
16-11-2009, 01:12 PM
Mình đang làm thủ tục thanh toán giai đoạn cho TVGS theo đúng hợp đồng, nhưng để hồ sơ có cơ sở đầy đủ thanh toán cho TVGS thì phải cần những gì? Nhà thầu TVGS đã làm báo cáo tình hình chất lượng, khối lượng công việc đã thực hiện giám sát trong thời gian qua (có kèm theo BB nghiệm thu giai đoạn các hạng mục công việc do đơn vị thi công thực hiên có chữ ký xác nhận của TVGS, chủ đầu tư và nhà thầu thi công). Vậy tiếp theo để có văn bản xác nhận khối lượng thanh toán có phải là BB nghiệm thu vơi TVGS hay không? ai đã thực hiện và biết chỉ giùm mình với, rất mong có ý kiến, Xin cảm ơn trước.