PDA

Xem bản đầy đủ : Tập hợp các tiêu chuẩn thiết kếhongngan99
26-06-2008, 04:56 PM
1. TCVN 198-1997-Nhà cao tầng-Thiết kế kết cấu BTCT toàn khối
2. TCVN 205-1998-móng cọc-Tiêu chuẩn thiết kế
3. TCVN 289-299-300-2003- cách nhiệt các bộ phận công trình
4. TCVN 2737-1995-Tải trọng và tác động
5. TCVN 3993-1985-Chong an mon trong xay dung-KCBTCT

hongngan99
26-06-2008, 05:00 PM
6. TCVN 4116- 1985- ket cau be tong va BTCT thuy cong
7. TCVN 5066-1990-Thiet ke chong an mon ong dan khi-dau
8. TCVN 5573-1991-Ket cau gach da va gach da cot thep-Tieu chuan thiet ke
9. TCVN 5574-1991-Ket cau be tong cot thep-Tieu chuan thiet ke
10. TCVN 5575-1991-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke

hongngan99
26-06-2008, 05:14 PM
11. TCVN 7440-2005-Tieu chuan thai nganh cong nghiep Nhiet dien
12. TCXD 40-1987-Ket cau xay dung va nen-Nguyen tac co ban ve tinh toan
13. TCXD 189-1996-Mong co tiet dien nho-Tieu chuan thiet ke
14. TCXD 245-2000- Gia co nen dat yeu bang bac tham
15. TCXDVB 333-2005-Chieu sang nhan tao ben ngoai cong trinh cong cong va ky thuat ha tang do thio

hongngan99
27-06-2008, 11:38 AM
16. TCXDVN 33-2006-Cấp nước-Mạng lưới đường ống va CT-TCTK
17. TCXDVN 60-2004 - TK trường dạy nghề
18. TCXDVN 175-2005-Mức ồn tối da cho phép trong CT công cộng
19. TCXDVN 276-2003-Công trình công cộng-Nguyên tắc thiết kế
20.TCXDVN 281-2004-Nhà văn hóa thể thao

hongngan99
28-06-2008, 09:48 AM
21. TCXDVN 287-2004-Công trình thể thao - Sân thể thao
22. TCXDVN 287-2004-Công trình thể thao-Sân thể thao-Phụ lục
23. TCXDVN 288-2004-Công trình thể thao-Bể bơi
24. TCXDVN 289-2004-Công trình thể thao-Nha the thao
25. TCXDVN 293-2003-Chống nóng nhà ở-chỉ dẫn thiết kế
26. TCXDVN 306-2004-NO va CTCC-Thông số vi khi hậu trong phòng

hongngan99
28-06-2008, 09:59 AM
27. TCXDVN 315-2004-Thủy điện Sơn La-đê quay và kênh dẫn dòng
28. TCXDVN 320-09-11-2004-Bài chộn lập chat thái nguy hạii-TCTK
29. TCXDVN 323-09-11-2004-Nhà cao tầng-TCTK
30. TCXDVN 323-09-11-2004-Nhà cao tầng-TCTK - sửa đổi, bổ sung
31. TCXDVN 327-2004-Kết cấu BT va BTCT-Yê cầ chống ăn mòn trong môi trường biển
32. TCXDVN 335-07-02-2005-Tiêu chuẩn thiết kế thủy điện Sơn la

hongngan99
30-06-2008, 02:56 PM
33. TCXDVN 338-2005-Kết cấu thép-Tiêu chuẩn thiết kế-QĐ
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 3-103
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 23
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang 91-106
33. TCXDVN 338-2005-Ket cau thep-Tieu chuan thiet ke-Trang bia

hongngan99
01-07-2008, 06:58 PM
34. TCXDVN 339-ISO9836-1-Dinh nghia phuong phap tinh cac chi so dien tich va khong gian
34.TCXDVN 339-340-342-343-344-345-346-347-348
35. TCXDVN 340-ISO102-1-Thuat ngu va ban ve

hongngan99
02-07-2008, 03:41 PM
36. TCXDVN 342-ISO834-1-lan2-Yêu cầu chung
37.TCXDVN 343-ISO834-3-Phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm
38. TCXDVN 344-ISO834-4-Yêu cầu đối với bộ phận ngăn cách dung

hongngan99
04-07-2008, 09:01 AM
39. TCXDVN 345-ISO834-5-yêu cầu đối với bộ phận ngăn cách
40. TCXDVN 346-ISO834-6-Các yêu cầu đối với dầm
41. TCXDVN 347-ISO834-7-Các yêu cầu riêng đối với cột

hongngan99
04-07-2008, 09:05 AM
42. TCXDVN 348-ISO834-8-Thử nghiệm chịu lửa-Các bộ phận kết cấu tòa nhà
43. TCXDVN 353-2004-Nhà ở liền kề-Tiêu chuẩn thiết kế
44. TCXDVN 355-2005-Thiết kế Nhà hát-Phòng Khán giả

hongngan99
04-07-2008, 09:22 AM
44. TCXDVN 355-2005-Thiết kế Nhà hát-Phòng Khản giả
45. TCXDVN 356-2005-Kết cấu BT và BTCT-TC thiết kế
46. TCXDVN 361-2006-Chờ-Tiêu chuẩn thiết kế
47. TCXDVN 362-2005-Quy hoạch cây xanh sư dụng công cộng trong các đô thị
48. TCXDVN 365-2007-Bệnh viện đa khoa-Hướng dẫn thiết kế
49. TCXDVN 375-2006-Thiết kế công trình chịu động đất
50. TCXDVN 377-2006-HT cap khi dot trung tam trong nha o
những tiêu chuẩn này mình không post lên được. Bạn nào càn mình gửi mail cho

hongngan99
11-07-2008, 03:37 PM
51. TCVN 4-1993-ký hiệu bằng chữ của các đại lượng
52. TCVN 2848-1991- Phân cấp CTXD-Ng. tắc chung
53. TCVN 3986-1985-Ký hiệu trong xây dựng
54. TCVN 3987-1985-Quy tắc sửa đổi hồ sơ thi công
55. TCVN 3988-1985-Trình bày sửa dổi khi vận dụng Tài liệu TK

hongngan99
11-07-2008, 03:37 PM
64. TCVN 4610-1988-HTTLTKXD-Kết cấu gỗ-ký hiệu trên bản vẽ
65. TCVN 4612-1988-HTTLTKXD-Ket cau BTCT-ký hiệu trên bản vẽ
66.TCVN 4613-1988-HTTLTKXD-Kết cấu thep-ký hiệu trên bản vẽ
67. TCVN 4614-1988-HTTLTKXD-Cac bo phan cau tao ngoi nha
68. TCVN 5422-1991-HTTLTK-ký hiệu trên bản vẽ

hongngan99
11-07-2008, 03:43 PM
56. TCVN 3990-1985- Quy tắc thống kê bảo quản bản chính HSTK
57.TCVN 4057-1985- HTCTCLSP XD-nguyên tắc cơ bản
58. TCVN 4058-1985-HTCTCLSPXD-Sản phầm KCBTCT
59. TCVN 4059-1985-HTCTCLSPXD-Sản phẩm KC Thép
60.TCVN 4455-1987-Quy tắc ghi kích thước tiêu đề

hongngan99
11-07-2008, 03:47 PM
61. TCVN 4607-1988-Ký hiệu quy ước trên bản vẽ TMB và MBTC
62.TCVN 4608-1988-Chữ và chữ số trên bản vẽ XD
63. TCVN 4609-1988-Ký hiệu quy ước đồ dùng trong nhà

hongngan99
11-07-2008, 03:52 PM
69. TCVN 5570-1991-HTTLTKXD-Ký hiệu đường nét và trục
70. TCVN 5571-1991-Khung tên bản vẽ TKXD
71. TCVN 5572-1991-Bản vẽ thi công KCBT và BTCT

hongngan99
11-07-2008, 03:55 PM
72. TCVN 5671-1992-HTTLTKXD - HSTK kiến trúc
73. TCVN 5686-1992-HTTLTKXD-Ký hiệu kết cấu CTXD
74. TCVN 5889-1995-Bản vẽ cac ket cau kim loai

hongngan99
11-07-2008, 03:59 PM
75. TCVN 5896-1992-Bộ trì hình vẽ chú thích và khung tên
76.TCVN 5897-1995-Ký hiệu bộ phận công trình-Phong-DT khac
77. TCVN 5898-1995-Bản vẽ xây dựng và công trình dân dụng-Ban thong ke cot thep

hongngan99
12-07-2008, 05:44 PM
78. TCVN 6003-1995-BVXD-Ký hiệu CT và bộ phận công trình
79. TCVN 6048-1995-Bản vẽ nhà và công trình xây dựng-Ký hiệu cho cốt thép BT
80. TCVN 6078-1995-BVCTXD-Lap ghep KC che san

hongngan99
12-07-2008, 05:47 PM
81. TCVN 6079-BVXDKT-Cách trình bày BV-Tỷ lệ
82. TCVN 6080-1995-Phương pháp chiếu
84. TCVN 6082-1995-BVXD- Từ vựng

hongngan99
12-07-2008, 05:50 PM
83. TCVN 6081-1995-Thể hiện các tiết diện mặt cắt và mắt nhìn
85. TCVN 6083-1995-BVXD-Trình bày BV bố cục chung và lắp ghép
86. TCVN 6085-1995-BVKT-BVXD-Nguyen tac chung de lap BVTC cac KC che san

hongngan99
10-11-2008, 04:08 PM
Tiếp tục các tiêu chuẩn thiết kế công trình .............................

tower
26-02-2009, 10:16 PM
TCVN_4054-05.pdf
TCVN314-05(hanKLoai-thuatngu).zip
TCVN 2737-1995-Tai trong va tac dong.pdf
08-TCVN 2737-1995.pdf
TCVN 4091-1985 Nghiem thu cong trinh xay dung.doc
TCVN 4604_1988_Industrial enterprises - Production building - Design standard.pdf
QUY DOI ACI-TCVN.XLS
TCVN 3993-1985-Chong an mon trong xay dung-KCBTCT.doc
TCVN 4054 2005 Duong o to 07-02-2006.doc
NOI DUNG TCVN 7570-06.doc
TCVN_ISO_14001_2005.pdf
08-TCVN 2737-1995.pdf
tcvn 1771-1987- cat da dam soi dung trong xay dung.doc
qlcl xay lap cong trinh xd tcvn 5637-1991-.doc
tcvn7690_2005.pdf
tcvn 4054 2005(duong oto-tctk).doc
tcvn 3972-1985 cong tac trac dia trong xay dung.doc
tcvn 4087-1985 su dung may xay dung-yeu cau chung.doc
15 TCVN 5577 1991.pdf
TCVN 5574-1991.Ket cau BTCT-Tieu chuan thiet ke.pdf
(2) TCVN356-05(KCBTCT-TKe-ko dung cho cau).rar
TCVN3-.VN.rar
24 TCVN 5576 1991(he thong thoat nuoc_quy pham quan ly ky thuat).pdf
CVN4054-98(tieu chuan thiet ke duong o to).doc
TCVN 5571-1991-Khung ten ban ve TKXD.doc
TCVN 4055-1985 To chuc thi cong.doc
31_TCVN_4453_1995.pdf
14-TCVN 4244.doc
TCVN 7189-2002.pdf
TCVN 5066-1990-Yeu cau chung thiet ke chong an mon ong dan khi dau.doc
TCVN338-05(KCThep-TKe-ko dung cho cau).rar
TCVN4252-88 LapTC&TKthicong.zip
TCVN 184-1997 Nha cao tang-Ct khao sat dia ky thuat.doc
(2) TCVN5729-1993 Duong cao toc.zip
TCVN 4419-1987- Khao sat cho xay dung.doc (http://vn.myblog.yahoo.com/batdongsan12/article?mid=340)

tducphuong
08-06-2009, 08:50 AM
Mình có mấy tc nè up lên xem có ai dùng được thì ... Nhé

tantuan
22-05-2010, 05:19 PM
TCXDVN 375-2006-Thiết kế công trình chịu động đất ( file word )
Các bạn down về dùng winrar giải nén file part1, file sẽ tự động ghép lại thành 1 file

kyhoang
11-04-2014, 11:39 AM
Các bác cho em hỏi chút, có tiêu chuẩn nào quy định về khoảng cách các mặt cắt trong công trình không ạ. Theo em nghĩ thì mỗi khi thay đổi tiết diện thì phải có một mặt cắt thể hiện, nhưng tìm hoài không ra các nào quy định điều đó cả...hic...các bác giúp em với...

Nhân Ái
18-04-2014, 04:50 PM
Có ái có TCVN 4449-1987 không cho mình xin với ạ............................................... ............ thanks nhiều

lamquyen3001
09-10-2015, 07:29 PM
Có ái có TCVN 4449-1987 không cho mình xin với ạ................................................. .......... thanks nhiều Theo dán phim cách nhiệt (http://noithatoto-daimy.com/noi-that/dan-phim-cach-nhiet), Chiếc SUV cỡ nhỏ mang thiết kế tương tự Santa Fe, động cơ 1,6 lít cùng mức giá tiệm cận phân khúc của Tucson.

http://4.bp.blogspot.com/-BddHFj0JnBY/VhexiJuWDMI/AAAAAAAABnw/EYKRR3jBnhM/s400/Hyundai-Creta-Dong-Van-Meo-Vac-2813-5841-1444275059.jpg (http://4.bp.blogspot.com/-BddHFj0JnBY/VhexiJuWDMI/AAAAAAAABnw/EYKRR3jBnhM/s1600/Hyundai-Creta-Dong-Van-Meo-Vac-2813-5841-1444275059.jpg)

Khi Hyundai ra mắt Creta hồi cuối tháng 7 tại Ấn Độ, các chuyên gia trong ngành tại thị trường này đánh giá, hãng xe Hàn đang có công thức phát triển đúng hướng, bằng cách trang bị nhiều tính năng, thiết kế không quá trung tính và động cơ vừa phải. Hyundai cũng áp dụng cách làm này với thị trường Việt Nam. Creta về Việt Nam sau chỉ hơn 2 tháng ra mắt tại Ấn Độ, và cũng chỉ sau 2 tháng từ ngày i20 Active ra mắt khách hàng Việt. Hyundai đánh dồn dập, lấp đầy các phân khúc xe cỡ nhỏ, tăng lựa chọn cho khách hàng khi sắp bước vào mùa mua sắm cuối năm. Creta mang thiết kế lấy cảm hứng từ đành anh Sante Fe và Tucson. Nhưng nếu các anh lớn vẫn giữ nét mượt mà thường thấy của Hyundai thì Creta lại vuông vức, thẳng tắp và có phần gai góc. Đèn pha, dải LED ban ngày, lưới tản nhiệt tượng tự Santa Fe, cản trước thể thao chiếm nửa không gian đầu trước, đèn sương mù lớn, dựng dọc. Nội thất cũng mang cách bố trí chung của Hyundai, với hai khe gió điều hòa lớn giới hạn màn hình tiện ích, bên dưới là các núm chỉnh điều hòa tự động, quạt gió. Hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối CD, Mp3, USB, AUX, Bluetooth.

Nguồn: dán phim cách nhiệt (http://noithatoto-daimy.com/noi-that/dan-phim-cach-nhiet)