PDA

Xem bản đầy đủ : Tập hợp các Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu CTXDhongngan99
20-06-2008, 10:33 AM
1. 14 TCN 59-2002-CT Thuỷ Lợi-KCBT va BTCT-Thi công và nghiệm thu
2. 22TCN 266 - 2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu Cầu - Cống
3. TCVN 3994-1985-Chống ăn mòn trong xây dựng
4. TCVN 4055-1985-Tổ chức thi công
5. TCVN 4085-1985-Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

hongngan99
20-06-2008, 10:41 AM
6. TCVN 4087-1985-Sử dụng máy xây dựng-Yêu cầu bắc ninh
7. TCVN 4091-1985- Nghiệm thu công trình xây dựng
8. TCVN 4252-1988-Quy trình lập TKTCXD và TKTC
9. TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP TC và NT
10. TCVN 4452-1987-Ket cau BT va BTCT lap ghep

hongngan99
20-06-2008, 10:53 AM
11. TCVN 4453-1995- Ket cau BT va BTCT toan khoi
12. TCVN 4459-1987-Pha tron va sung dung vua xd
13. TCVN 4517-1988-HT bao duong sua chua may xay dung

hongngan99
20-06-2008, 10:56 AM
14. TCVN 4519-1988-He thong cap thoat nuoc trong va ngoai nha
15. TCVN 4528-1988-Ham duong sat va ham duong o to-QPTC va NT
16. TCVN 4606-1988-Duong ong dan dau va san pham dau-QPTC va NT

hongngan99
20-06-2008, 12:41 PM
17. TCVN 5592-1991-Be tong nang-Yeu cau bao duong am tu nhien.doc
18 TCVN 5637-1991-QLCL xay lap cong trinh XD.doc

hongngan99
20-06-2008, 02:56 PM
19. TCVN 5639-1991-Ng. thu thiet bi da lap xong-Ng. tac co ban
20. TCVN 5640-1991-Ban giao cong trinh xay dung
21. TCVN 5641-1991- Be chua bang BTCT
...

hongngan99
20-06-2008, 02:59 PM
22. TCVN 5672-1992-HTTLTK-Ho so Thi cong-Yeu cau chung
23. TCVN 5674-1992-Cong tac hoan thien trong xay dung
24. TCVN 5718-1993-Mai va san BTCT trong CTXD-Yeu cau KT chong tham nuoc

hongngan99
20-06-2008, 03:01 PM
25. TCXD 25-1991-Dat dan dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke
26. TCXD 27-1991-Dat thiet bi dien trong nha o va CT cong cong-TC thiet ke

hongngan99
20-06-2008, 03:05 PM
27. TCXD 65-1989-QC su dung hop ly xi mang trong XD
28. TCXD 79-1980-Thi cong va nghiem thu cac cong tac nen mong
29. TCXD 159-1986-Trat da trang tri-Thi cong va nghiem thu
...

hongngan99
20-06-2008, 06:01 PM
30. TCXD 170-1989-Ket cau thep-Gia cong lap rap nghiem thu
31. TCXD 180-1996-May nghien nguyen lieu-Sai so lap dat
32. TCXD 181-1996-Bang tai gau tai xich tai vit tai-Sai so lap dat

hongngan99
20-06-2008, 06:03 PM
33. TCXD 182-1996-May nen khi -Sai so lap dat
34. TCXD 183-1996-May bom-Sai so lap dat

hongngan99
21-06-2008, 10:09 AM
35. TCXD 184-1996-May quat-Sai so lap dat
36. TCXD 185-1996-May nghien bi-Sai so lap dat
37. TCXD 186-1996-Lo nung clinker kieu quay-Sai so lap dat
38. TCXD 187-1996-Khop noi truc-Sai so lap dat
39. TCXD 190-1996- Mong coc thiet dien nho

hongngan99
21-06-2008, 10:12 AM
40. TCXD 196-1997-NCT-Thu tinh va kiem tra CL coc khoan nhoi
41. TCXD 197-1997-Nha cao tang-Thi cong coc khoan nhoi
42. TCXD 199-1997-NCT-Ky thuat che tao be tong mac 400-600
43. TCXD 200-1997-Nha cao tang-Ky thuat ve be tong bom
44. TCXD 201-1997-Nha cao tang-Ky thuat su dung giao treo

hongngan99
21-06-2008, 10:18 AM
45. TCXD 202-1997-Nha cao tang-Thi cong phan than
46. TCXD 206-1998-Coc khoan nhoi-Yeu cau chat luong
47. TCXD 207-1998-Bo loc bui tinh dien-Sai so lap dat
48. TCXD 245-2000- Gia co nen dat yeu bang bac tham
49. TCXDVN 286-2003-Dong va ep coc-TC thi cong va nghiem thu

hongngan99
21-06-2008, 05:27 PM
50. TCXDVN 296-2004-Dàn giáo - Yêu cầu về an toàn
51. TCXDVN 302-2004- Thi công chống nứt BT va BTCT duoi tac dong nong am
52. TCXDVN 303-2006-Cong tac hoan thien trong XD-Thi cong va nghiem thu
53. TCXDVN 303 -2004-Cong tac lat va lang-TC va NT
54. TCXDVN 305-2004- Be tong khoi lon-QPTC va NT

hongngan99
28-06-2008, 10:06 AM
55. TCXDVN 313-2004- Thi công chống nưt BT và BTCT dưới tác động nóng ẩm
56. TCXDVN 318-2004-Bảo trì kết cấu BT và BTCT
57. TCXDVN 319-20-8-2004-Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho CTCN
58. TCXDVN 326-2004-Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu-Phụ lục C
58. TCXDVN 326-2004-Cọc khoan nhồi-Thi công và nghiệm thu-Thay 197-1997
59. TCXDVN 351-2005-Quy trinh kỹ thuậtt quan trắc chuyển dịch ngang nhà

Mình không post được các tiêu chuẩn này lên bạn nào cần mình sẽ gửi mail cho

hongngan99
28-06-2008, 10:13 AM
60. TCXDVN 357-2005-Nhà và công trình dạng thấp-Quy trình quan trắc đo nghiêng
61. TCXDVN 363-2006-KCBTCT-Đánh giá đo bền cấu kiện chịu uốn bằng pp thí nghiệm chất tải
62. TCXDVN 364-2006-TCKT đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa CT
63. TCXDVN 371-2006-Nghiem thu chat luong thi cong cong trinh xay dung
64. TCXDVN 372-2006-Ong BTCT thoat nuoc
65. TCXDVN 385-2006-PP gia co nen dat yeu bang tru dat xi mang

hongngan99
28-06-2008, 10:20 AM
66. TCXDVN 387-2006-HT cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở-TC và NT
67. TCXDVN 387-2006-HT cấp khí đốt TT trong nhà ở-TC va NT-ruột
68. TCXDVN 389-207-Sản phẩm BT ửng lực trước-Yêu cầu kỹ thuật và NT
69. TCXDVN 390-2007-Kết cáu BT và BTCT lắp ghép-Quy phạm thi công và NT
70. TCXDVN 391- 2007-Bê tông yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên

hongngan99
28-06-2008, 10:27 AM
60. TCXDVN 357-2005
61. TCXDVN 363-2006-KCBTCT
62. TCXDVN 364-2006
63. TCXDVN 371-2006
64. TCXDVN 372-2006
65. TCXDVN 385-2006

Nội dung các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu. Một số tiêu chuẩn không post được lên diễn đàn bạn nào cần để lại email mình sẽ gửi cho các bạn. Hy vọng tập hợp tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu này giúp ích cho các bạn trong công việc

vipblack
04-08-2008, 10:58 AM
Nội Dung Quyết định số 41XD06 TCVN 371 nghiệm thu công trình xây dựng

hungvina16
12-08-2008, 03:22 PM
Gửi các bạn Phụ lục C - Tiêu chuẩn TCXDVN 326-2004 : Báo cáo tổng hợp thi công cọc nhồi.

hongngan99
21-08-2008, 09:25 AM
TCVN 173-1989-Phụ gia hóa giẻo và vữa BT XD.doc
TCVN 4314-1986-Vữa xây dựng - yêu cầu kỹ thuật.doc
TCVN 4506-1987- Nước cho bê tông và vữa -Yêu cầu kỹ thuật.doc

hungvina16
21-08-2008, 09:44 AM
Xin đóng góp tiếp với hongngan99 và matnaden84 một số tiêu chuẩn . Các bạn tiếp tục gửi nhé...

Tamsla
21-08-2008, 09:55 AM
Theo mình các bạn nên thường xuyên cập nhật các nội dung liên quan ở 2 trang web của Bộ xây dựng và Giao thông. Mình cập nhật món này theo định kỳ bởi vì theo nội dung mà cánh nhà ta trao đổi ở phần trên thì có một số tiêu chuẩn đã được thay thế rồi. Ví dụ như: TCVN.5592-1991- Bê tông nặng - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên hoặc TCVN -5674-1992-Công tác hoàn thiện trong xây dựng. Bởi vì khi ta làm thuyết minh tổ chức thi công mà đưa vào các tiêu chuẩn đã "cũ" nếu gặp người không để ý thì cho qua, còn gặp phải chủ đầu tư " biết tuốt" thì ngoài việc họ đánh giá thấp nhà thầu có thể lại phải sửa chữa hồ sơ dự thầu nữa chứ.Chúc thành công!

hongngan99
21-08-2008, 10:20 AM
Tiêu chuẩn về cốt liệu trong bê tông. Mình cũng không biết nó còn hiệu lực hay bị thay thế chữa nữa. Các tiêu chuẩn đang dần được thay thế nên ai biết những tiêu chuẩn thay thế thì post lên để anh anh kịp update thông tin.

hongngan99
21-08-2008, 10:36 AM
Tiêu chuẩn về công tác sơn - bi tum trong xây dựng

hongngan99
21-08-2008, 10:42 AM
Tiếp theo các tiêu chuẩn về công tác sơn - bi tum trong xây dựng:
Còn tiêu chuẩn này TCXDVN 368-2006-VL chong tham-Son nhu tuong bitum Polyme. không post lên được. Bạn nào cần mình sẽ gửi bằng mail cho.

MatNaDen84
21-08-2008, 11:04 AM
Đồng chí hongngan99 ơi MatNaDen84 cần tìm 1 số tài liệu sau. Rất mong hongngan99 post lên chom mình nha.
Tiêu chuẩn Việt Nam:
+ TCVN 356-2005
+ TCVN 3118:1993
+ TCVN 7570:2006
+ TCVN 1770:1986
+ TCVN 4453:1995
+ TCVN 1651:1985
+ TCVN 6285:1997
+ TCVN 2682:1992
+ TCVN 1771:1987
+ TCVN 1651:1985
+ TCVN 6285:1997
Tiêu chuẩn Anh và Nhật:
+ BS 449
+ BS 5135
+ BS 4870 (Phần 1 hoặc trọn bộ)
+ BS 639
+ BS 4871 (Phần 1 hoặc trọn bô
+ BS 8004 (Điều 6.4.4.2.3 hoặc trọn bộ)
+ BS 4483:1985
+ BS 5896
+ JIS 3101
+ JIS G3112
+ ASTM A 615/A 615M-01b
Mong hongngan99 hồi âm. Trân trọng cám ơn. Đối với những file lớn hongngan99 gửi qua địa chỉ mail của mình nha black.mask23@yahoo.com Một lần nữa cám ơn hongngan99 rất nhiều.

hongngan99
07-10-2008, 05:31 PM
Gửi các bạn TCVN 4055 - 1985: Tổ chức thi công và TCVN 4085-1985-Kết cấu gạch đá - Quy phạm thi công và nghiệm thu

caycanh6
19-12-2008, 05:15 PM
6. TCVN 4087-1985-Sử dụng máy xây dựng-Yêu cầu bắc ninh
7. TCVN 4091-1985- Nghiệm thu công trình xây dựng8. TCVN 4252-1988-Quy trình lập TKTCXD và TKTC
9. TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP TC và NT
10. TCVN 4452-1987-Ket cau BT va BTCT lap ghep

Cái này bị thay bằng TCVN 371-2006 rồi bác ah, em load lên giúp các bác.

chuotdong
01-04-2009, 07:20 PM
Tiêu chuẩn về cốt liệu trong bê tông. Mình cũng không biết nó còn hiệu lực hay bị thay thế chữa nữa. Các tiêu chuẩn đang dần được thay thế nên ai biết những tiêu chuẩn thay thế thì post lên để anh anh kịp update thông tin.
Kích để tải file đính kèm, bấm nút Cảm ơn tác giả đã gửi tài liệu chia sẻ
Loại file: doc TCVN 1770-1986-Cat xay dung.doc (646.0 KB, 161 lần tải)
Loại file: doc TCVN 1771-1987- Cat da dam soi dung trong xay dung.doc (421.5 KB, 131 lần tải)

.v.v...

Tôi thấy nhiều Tiêu chuẩn bị thay thế quá, bạn nào hệ thống lại thì tốt, ví dụ:

a) Tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 đã thay thế “TCVN 1770:1986 - Cát xây dựng -Yêu cầu kỹ thuật” và “ TCVN 1771:1987- Đá dăm sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật”

b) Tiêu chuẩn TCVN 7572:2006 đã thay thế “ TCVN 1772:1987- Đá sỏi trong xây dựng - Phương pháp thử”

pth911
05-06-2009, 05:50 PM
File tổng hợp TCXDVN về Thi công và Nghiệm thu

File tổng hợp TCXDVN về Thi công và Nghiệm thu Size: 50,3 MB (gồm 05 tập)gửi tới các thành viên www.giaxaydung.vn =D>

Download tập 1 (http://www.mediafire.com/?lndmzihjlo2) [Y] (Size: 11,2MB)

Download tập 2 (http://www.mediafire.com/?53njzzz2t2a) [Y] (Size: 4,01MB)

Download tập 3 (http://www.mediafire.com/?3mynylzhj1h) [Y] (Size: 6,07MB)

Download tập 4 (http://www.mediafire.com/?eemh3kmn5wd) [Y] (Size: 21,7MB)

Download tập 5 (http://www.mediafire.com/?dkt3nmunnwm) [Y] (Size: 7,24MB)

Chúc các bạn thành công !=D>

QuocvanP_hung
27-08-2009, 05:55 PM
Xin lỗo quên mất up file.
Phần tiêu chuẩn này mình mới sưu tầm đươc Volumm1 và 2 hy vọng giúp ích được bạn, chúc mọi người vui vẻ.

QuocvanP_hung
27-08-2009, 06:09 PM
Một số tiêu chuẩn liên quan đến thi công bê tông cốt thép,Hy vọng giúp ích được mọi người. happy!

nguyenxuandoi
05-10-2009, 09:33 PM
ban gui file len con thieu file TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP TC và NT
TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP thi công và nghiệm thu

PTG
16-11-2009, 04:14 PM
TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP thi công và nghiệm thu
Mình có tiêu chuẩn "TCVN 4447-1987-Công tác đất-QP thi công và nghiệm thu" file word và một số TC khác, gửi lên có bạn nào cần thì load về dùng nhé.

pro_mouse
05-07-2010, 06:18 PM
Mình cũng chia sẻ một số tiêu chuẩn mình down được với các bạn! Thật ra bây giờ các bạn cần TC nào chỉ việc vào gặp anh "Gu gồ" là ok ngay! :D

tuan7788
18-10-2010, 01:51 PM
Trong quá trình thi công mình dã tập hợp được các TCVN này để các bác tham khảo

tuan7788
21-03-2011, 09:06 PM
hôm nay mình lại đóng góp cho anh em tham khảo danh mục 2000 TCVN tuy một số TC đã cũ rồi

0989232326
15-11-2012, 05:47 PM
Chào bạn
mình đang làm hồ sơ quyết toán công trình
mình không biết các tieu chuan nao thi cần trong hồ sơ pháp lý
nếu bạn có, thì vui lòng gửi cho mình với
thanks

quynd85
16-04-2013, 04:31 PM
Bạn Hongngan99 và các anh chị có thể cho em xin " Tiêu chuẩn chống thấm TCVN 3316-1993" vào mail nduyq.cst@gmail.com được không ah. Xin chân thành cảm ơn.

sonhn76
11-03-2014, 05:48 PM
Các bác cho em xin tiêu chuẩn về chất lượng,thí nghiệm,thi công,hoàn thiện kết cấu gỗ với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều!

mt2009
26-03-2014, 05:31 PM
Bác nào có TCVN 4452:2011 thay cho TCVN 4452:1987 cho em xin. Cám ơn các bác nhiều.

nnt03081980
13-08-2014, 02:08 AM
Các bác ơi , có bác nào có bộ tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống cấp nuocs khu đô thị cho em xin với

ndtin
18-08-2014, 12:41 PM
Gởi các bạn bản
DANH SÁCH TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VÀ HIỆN TRẠNG BAN HÀNH, THAY THẾ
CẬP NHẬT ĐẾN 5/2014

maiductu
06-09-2014, 07:15 PM
Mình có tập hợp các TCXD đến tháng 6 năm 2013 ai cần thì down nhá. Bộ TCVN này gần như đầy đủ cho các công trình của năm 2014

thanhlong188
22-09-2014, 11:14 AM
các bác chon em xin "TCVN 4095-1985: quy phạm thi công và nghiệm thu công trình kết cấu thép" với

thuongsykx
12-09-2015, 11:21 AM
Tiêu chuẩn, nội dung và phương pháp nghiệm thu công việc.
Mình tự làm đừng ném đá nha!

csamcoct3kieu
02-10-2015, 12:18 AM
Thanks! bạn thật nhiều nha, đang cần như mèo mù vớ được cá ráng.

bachecc
29-11-2016, 02:53 PM
Quan trọng, thống kê các tiêu chuẩn XD DD và CN hay dung: 61007