PDA

Xem bản đầy đủ : Nghiên cứu tiền khả thi (F/S) là gì?busyman
03-06-2008, 11:59 PM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

hungvina16
04-06-2008, 09:23 AM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

Theo mình :
Nghị định 58 là Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, chứ không phải là Nghị định hướng dẫn về Quản lý dự án đầu tư XD công trình.

Trong NĐ 58 khi đề cập đến khái niệm Báo cáo nghiên cứu khả thi thường đồng thời với khái niệm Dự án đầu tư nhằm mục đích hướng dẫn áp dụng cả với các trường hợp chuyển tiếp khi chưa có Luật Xây dựng ( gọi là BCNCKT) cũng như sau khi có Luật Xây dựng ( được gọi là Dự án đầu tư )

Hiện nay, Để đầu tư xây dựng công trình thì bạn phải lập Báo cáo đầu tư - Dự án đầu tư hoặc Báo cáo KTKT tuỳ từng trường hợp cụ thể chứ không lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi / Báo cáo nghiên cứu khả thi nữa.

vinhlv
04-06-2008, 11:42 AM
Đúng là NĐ58 trong chương II điều 10 có nói Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi để cho các nhà thầu nước ngoài hiểu và vận dụng, vì trong các tài liệu và thông lệ quốc tế không có từ Báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, Báo cáo KTKT như cách dùng từ của nước ta. Vậy khi làm việc với nước ngoài, thay vì dùng Báo cáo đầu tư, Dự án đầu tư hoặc Báo cáo KTKT thì ta dùng từ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi.

chuotdong
04-06-2008, 11:48 AM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D
Theo mình nghĩ khái niệm này để phù hợp với thông lệ quốc tế (mà tại sao các Bác bên Bộ XD không gọi theo quốc tế nhỉ ?) và theo Nghị định sẽ sửa đổi NĐ 52 (phần không Xây dựng) đang soạn thảo :-?

busyman
23-06-2008, 02:53 PM
Nếu gọi là báo cáo khả thi để cho nhà thầu nước ngoài hiểu thì theo tôi lại nảy sinh vấn đề khác. Đó là nội dung của hai loại báo cáo này. Nội dung của Dự án đầu tư và Báo cáo khả thi (F/S) lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là xuất phát từ cách tiếp cận vấn đề của Ta và của Tây. Đọc và đối chiếu hai Báo cáo này mới thấy rõ các bác ạ.
Nói chung là chúng ta còn lâu mới hội nhập được.

phụng sự tổ quốc tôi
23-06-2008, 03:37 PM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

- Khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi là thuộc Nghị định 52/1999 hiện nay đang áp dụng để QLDA các dự án không phải xây dựng.

Với các dự án không có XD thì vẫn có gói thầu đấu thầu và tất nhiên vẫn tuân theo Luật đấu thầu và NĐ58. Chẳng hạn gói thầu mua sắm dây chuyền sản xuất để thay thế nâng cấp dây chuyền có sẵn (nó chỉ đơn thuần là thiết bị thay thế mà k có xây dựng).

* Vấn đề thực chất chỉ đơn giản vậy thôi!

minhtuong
23-06-2008, 03:37 PM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

Từ lúc Luật xây dựng ra đời thì trong văn bản pháp luật về đầu tư xây dựng không còn thấy dùng đến khái niệm Báo cáo NC tiền khả thi (preFS) và báo cáo khả (FS) thi nữa.
Trong thực tế (hiện nay), tuy chưa có một văn bản nào nói đến, nhưng mọi người đều hiểu Báo cáo NC tiền khả thi tương đuơng với báo cáo đầu tư và Báo cáo NC khả thi thì tương đương với dự án đầu tư xây dựng công trình.

Theo tôi thì Nghị định 58 nhắc lại hai khái niệm này không phải để cho nhà thầu nước ngoài hiểu. Vấn đề theo tôi là Nghị định 58 có phạm vi áp dụng là cho cả dự án đầu tư xây dựng và dự án đầu tư không có yếu tố xây dựng (hiện nay vẫn đang áp dụng thực hiện theo Nghị định 52/1999/ND-CP). Do vậy, Nghị định 58 cần phải nói đến cả PreFS và FS (tuy còn bất cập, chẳng hạn Điều 10 về kế hoạch đấu thầu của Nghị định 58 thì chỉ nói đến PreFS và FS mà không nói đến dự án đầu tư xây dựng công trình!).


Nếu gọi là báo cáo khả thi để cho nhà thầu nước ngoài hiểu thì theo tôi lại nảy sinh vấn đề khác. Đó là nội dung của hai loại báo cáo này. Nội dung của Dự án đầu tư và Báo cáo khả thi (F/S) lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ là xuất phát từ cách tiếp cận vấn đề của Ta và của Tây. Đọc và đối chiếu hai Báo cáo này mới thấy rõ các bác ạ.
Nói chung là chúng ta còn lâu mới hội nhập được.

Nội dung của dự án đầu tư và Báo cáo khả thi có khác nhau là vì đặc điểm qui mô của hai loại dự án có khác nhau, một bên là đầu tư có yếu tố xây dựng và một bên không có yếu tố xây dựng.

chuotdong
25-06-2008, 12:02 PM
Nội dung của dự án đầu tư và Báo cáo khả thi có khác nhau là vì đặc điểm qui mô của hai loại dự án có khác nhau, một bên là đầu tư có yếu tố xây dựng và một bên không có yếu tố xây dựng.
Bên mình vẫn làm các Dự án không có xây dựng theo kiểu Dự án xây dựng :">nhưng bỏ phần xây dựng đi, mặc dù hơi khó. Vì bây gờ có muốn áp dụng NĐ 52 thì văn bản hướng dẫn cụ thể không có ?

kimtoanco
28-06-2008, 10:50 PM
Theo mình hiểu : Nghị định 58 áp dụng cho tất cả các dự án bị chi phối bởi Luật đấu thầu, bao gồm cả các dự án có-và không có XDCB.
Riêng các dự án không có XDCB vẫn áp dụng quản lý theo nghị định 52/CP,(Bác Trịnh Tường nguyên Viện trưởng Viện KTXD-Bộ XD cũng tái khảng định việc này hồi giữa tháng 6/2008 tại Học viện HCQG-TP.HCM rồi)

minhtuong
29-06-2008, 10:30 PM
Bên mình vẫn làm các Dự án không có xây dựng theo kiểu Dự án xây dựng :">nhưng bỏ phần xây dựng đi, mặc dù hơi khó. Vì bây gờ có muốn áp dụng NĐ 52 thì văn bản hướng dẫn cụ thể không có ?

Đúng là việc áp dụng Nghị định 52 có ít thông tư hướng dẫn.
Dự án không có XD thì không thuộc phạm vi áp dụng của các qui định về dự án đầu tư xây dựng (NGhị định 16,99,..., các thông tư...).
Việc áp dụng như bạn (bỏ phần XD đi) mình không chắc là có phù hợp không? (theo mình là không), nhưng nếu cấp có thẩm quyền phê duyệt rồi thì bạn cứ làm (bạn nhớ phải bảo vệ được nhé:">).

huy15378
01-07-2008, 11:22 AM
Cái mà bạn gọi BCNCTKT hay BCNCKT là theo các quy định cũ về QLDA.
Theo NĐ16 và 112 thì dự án đầu tư xây dựng công trình sẽ được phân thành các nhóm dự án (tùy thuộc vào quy mô, tính chất và vốn). Tùy thuộc vào nhóm dự án thuộc loại nào thì sẽ có các bước thực hiện QLDA tương ứng.
Ví dụ nếu DA thuộc nhóm quan trọng quốc gia (theo nghị quyết số 66/2006/QH11) và nhóm A thì phải lập Báo cáo đầu tư XDCT.
Đối với các dự án nhóm B, C thì chỉ phải lập Dự án ĐTXDCT mà thôi.
Đặc biệt đối với một số công trình: tôn giáo; xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp có tổng mức ĐT < 7 tỷ thì chỉ phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật XDCT.

mar
31-10-2008, 12:29 AM
bạn có thể nói rõ hơn về nghiên cứu khả thi không? bạn cho tôi biết điểm giống và khác nhu giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi? có ví dụ càng tốt?hi. thanks

nguyenduong171
03-11-2008, 08:58 AM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

Khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi, hai thuật ngữ này xuất hiện ở Nghị định 52, bây giờ có Nghị định 16 thay thế và được thay luôn bởi hai thuật ngữ là Báo cáo đầu tư (hay là nghiên cứu tiền khả thi), và dự án đầu tư (hay là nghiên cứu khả thi) cũng vậy theo.
Bạn có tham khảo các tài liệu đính kèm sau đây:

nguyenduong171
04-11-2008, 11:58 AM
bạn có thể nói rõ hơn về nghiên cứu khả thi không? bạn cho tôi biết điểm giống và khác nhu giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi? có ví dụ càng tốt?hi. thanks

Theo tôi thì tùy theo cấp độ dự án mà lập Báo cáo tiền khả thi (hay Báo cáo đầu tư).
Ví dụ: Đối với dự án nhóm A thì phải lập BC tiền khả thi (BC đầu tư) trình chính phủ phê duyệt, sau đó mới tiến hành lập dự án nghiên cứu khả thi (hay dự án đầu tư)
Còn đối với dự án thuộc nhóm B thì không cần phải lập BC tiền khả thi nữa, mà lập ngay dự án nghiên cứu khả thi thôi.

chinhcadic
15-11-2008, 10:10 PM
Theo kinh nghiệm của tôi thì Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Pre-feasibility study) tương đương với Báo cáo đầu tư theo quy định hiện nay và Báo cáo nghiên cứu khả thi (Feasibility study) tương đương với Dự án đầu tư theo quy định hiện nay. Hơn nữa, hiện nay Thủ tướng CP đã ban hành QĐ số 48/2008 v.v sử dụng mẫu FS cho các dự án sử dụng vốn vay ODA.

quantrik52
10-09-2009, 09:47 PM
phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi

huongnb
22-09-2009, 12:00 PM
Báo cáo tiền khả thi là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo tiền khả thi là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi .
Nội dung của Báo cáo tiền khả thi bao gồm :

Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn
Qui mô dự án và hình thức đầu tư
Khu vực và địa điểm đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư ,nhân công .....) được phân tích, đánh giá cụ thể .
Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ ,kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư ,nguyên vật liệu ,dịch vụ ,hạ tầng cơ sở ..
Lựa chọn các phương án xây dựng
Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư , phương án huy động vồn ,khả năng thu hồi vốn ,khả năng trả nợ và thu lãi.
Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế - xã hội của dự án.
Thành phần ,cơ cấu của dự án :tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.
.........................
Trong trừơng hợp Báo cáo tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dưng bản báo cáo chi tiết ,đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo tiền khả thi , đó là Báo cáo khả thi.
Báo cáo khả thi là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích ,đánh giá ,đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn . Và như đã nói ở trên nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.
Nội dung của Báo cáo khả thi :
Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư:

Mục tiêu đầu tư
Địa điểm đầu tư
Qui mô dự án
Vốn đầu tư
Thời gian , tiến độ thực hiện dự án
Các giải pháp về kiến trúc , xây dựng , công nghệ ,môi trường
Phương án sử dụng lao động ,quản lý , khai thác dự án
Các hình thức quản lí dự án.
Hiệu quả đầu tư
Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án
Tính chất tham gia ,mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan .
........................
Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như : Tính hợp pháp, tính hợp lí , tính khả thi, tính hiệu quả ,tính tối ưu ....
Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án . Đặc biệt , nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư ... ) tham gia ngay từ khâu lập dự án .
Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo ( Theo một nghiên cứu của UNDP thì chi phí lập báo cáo thường chiếm 5% kinh phí dự án , có khi lên tới 15 - 20% đối với các dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, phức tạp ).
Sau khi hoàn thành Báo cáo tiền khả thi và Báo cáo khả thi nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư ( với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời ,gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư ( với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy, việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư trên thực tế .

thuyta
27-09-2010, 12:26 AM
phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi
co ai bit su giong va khac nhau giua nghien cuu tien kha thi va nghien cuu kha thi ki ? giai dap giup m voi !minh mun co mot dap an cu the hon

vivanhop
08-10-2010, 10:50 PM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

vivanhop
08-10-2010, 10:52 PM
Tôi mới đọc NĐ 58/2008, thấy có đề cập đến khái niệm nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Theo tôi hiểu thì đó là Feasibility Study (F/S). Khái niệm này trước đây đã được đưa ra trong Thông tư 52/1999, nhưng nay không thấy có trong Luật XD hay NĐ 16 và bất kỳ văn bản nào khác ngoài NĐ 58/2008. Vậy thì bản chất của nó là gì? qui trình lập và phê duyệt như thế nào? và được qui định trong văn bản nào?
Rất mong các bác chỉ giáo!
As I'm quite new in this field, TKS :D

hai_buawru
22-10-2010, 04:11 PM
Cho tôi hỏi muốn xây 1 khu đô thị mới thì chi phí % cho nghiên cứu tiền khả thi của dự án là bao nhieu % nhỉ

samsao
23-02-2011, 05:09 PM
co ai bit su giong va khac nhau giua nghien cuu tien kha thi va nghien cuu kha thi ki ? giai dap giup m voi !minh mun co mot dap an cu the hon "phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa nghiên cứu khả thi và nghiên cứu tiền khả thi
"

mấy bác ơi có ai giúp em trả lời đc câu hỏi này không?

ime13_3
02-08-2011, 01:12 PM
mấy bác ơi có ai giúp em trả lời đc câu hỏi này không?
Nếu DA đầu tư của bạn là DA ĐTXD thì bạn không nên gọi là nghiên cứu tiền khả thi và nghiên cứu khả thi. Đó là những khái niệm khi chưa có Luật Xây dựng. Sau khi có Luật XD thì từ ND 16 đã không còn tên gọi nữa mà thay bằng Báo cáo đầu tư và Dự án đầu tư. Nôi dung của 2 khái niệm trên cũng được nếu rất chi tiết kể từ ND 16, bạn có thể nghiên cứu và nhận ra sự khác biệt.

leochanh
12-10-2011, 11:11 AM
mấy bác ơi có ai giúp em trả lời đc câu hỏi này không?

Ông này không đọc ah, bạn hươngnb đã trả lời rồi còn j

vanduc9589
30-09-2015, 10:17 AM
Theo nghị định 59/2015 thì dự án nào lập và dự án nào không lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Mình đọc chỉ thấy nêu dự án nhóm A, ko thấy đề cập đến dự án nhóm B và C.
Help !!