PDA

Xem bản đầy đủ : Xin hỏi về điều chỉnh dự toánducloiacc
31-05-2008, 10:27 PM
Công ty tôi đang làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung giá trị một số gói thầu xây lắp. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, giá hợp đồng trọn gói, khởi công năm 2004, hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 6/2008. Dự toán TKKT được duyệt và dự toán dự thầu tính theo các thông tư số 09/2000/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD. Kính nhờcác anh chị trong diễn đàn chỉ bảo giúp nội dung sau:

Trong giai đoạn thi công từ khi Thông tư 04/2005/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định 24/2005/QĐ-BXD có hiệu lực, khi tính bổ sung chi phí nhân công và máy thi công theo chế độ tiền lương mới (thông tư số 03/2005/TT-BXD; số 16/2005/TT-BXD;số 07/2006/TT-BXD; số 03/2008/TT-BXD), sẽ phải áp dụng cách tính dự toán theo thông tư và định mức XDCB nào (theo thông tư 09/2000/TT-BXD, số 07/2003/TT-BXD và Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD hay theo Thông tư 04/2005/TT-BXD và Quyết định 24/2005/QĐ-BXD)?

ducloiacc
04-06-2008, 04:52 PM
Vấn đề tôi hỏi có nhiều người quan tâm, nhưng không có ai trả lời thoả đáng. Mong Bác Nguyễn Thế Anh trả lời giùm.
Xin cảm ơn!

Kynam175
04-06-2008, 05:00 PM
Công ty tôi đang làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung giá trị một số gói thầu xây lắp. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, giá hợp đồng trọn gói, khởi công năm 2004, hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 6/2008. Dự toán TKKT được duyệt và dự toán dự thầu tính theo các thông tư số 09/2000/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD. Kính nhờcác anh chị trong diễn đàn chỉ bảo giúp nội dung sau:

Trong giai đoạn thi công từ khi Thông tư 04/2005/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định 24/2005/QĐ-BXD có hiệu lực, khi tính bổ sung chi phí nhân công và máy thi công theo chế độ tiền lương mới (thông tư số 03/2005/TT-BXD; số 16/2005/TT-BXD;số 07/2006/TT-BXD; số 03/2008/TT-BXD), sẽ phải áp dụng cách tính dự toán theo thông tư và định mức XDCB nào (theo thông tư 09/2000/TT-BXD, số 07/2003/TT-BXD và Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD hay theo Thông tư 04/2005/TT-BXD và Quyết định 24/2005/QĐ-BXD)?
Tôi cũng đã quyết toán công trình trong giai đoạn đấy và đã làm như sau:
- Trước khi có thông tư là giai đoạn 1
- Theo thông tư 03,04/2005 giai đoạn 2
- Theo thông tư 16/2005 giai đoạn 3
- Theo thông tư 07/2006 giai đoạn 4
-......hihi mình chỉ làm đến thông tư đấy thôi.
Mỗi một giai đoạn phải tách được khối lượng của nó rồi áp dụng thông tư cho từng giai đoạn. ( Hơi phúc tạp đấy )

quycong
25-06-2009, 12:19 PM
Em được giao kiểm tra lại khối lượng quyết toán của công trình sử dụng định mức 1242, nhưng không có tài liệu. Anh chị nào file word, excel hoặc pdf cho em nhé. Em không sử dụng phần mềm dự toán.

Xin chân thành cảm ơn.

sancunglin
25-06-2009, 10:04 PM
Tôi cũng đã quyết toán công trình trong giai đoạn đấy và đã làm như sau:
- Trước khi có thông tư là giai đoạn 1
- Theo thông tư 03,04/2005 giai đoạn 2
- Theo thông tư 16/2005 giai đoạn 3
- Theo thông tư 07/2006 giai đoạn 4
-......hihi mình chỉ làm đến thông tư đấy thôi.
Mỗi một giai đoạn phải tách được khối lượng của nó rồi áp dụng thông tư cho từng giai đoạn. ( Hơi phúc tạp đấy )
Anh cho em hỏi bộ đơn giá sau 72a/2006/QĐ-UBND, Số 72c/2006/QĐ-UBND, Số 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được áp dụng cho mức lương cơ bản nào. Nếu công trình em ở Phúc Yên - VP xây dựng xong tháng 5/2008 thì dùng hệ số NC, M như thế nào?

buithethoi
26-06-2009, 09:32 AM
Anh cho em hỏi bộ đơn giá sau 72a/2006/QĐ-UBND, Số 72c/2006/QĐ-UBND, Số 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được áp dụng cho mức lương cơ bản nào. Nếu công trình em ở Phúc Yên - VP xây dựng xong tháng 5/2008 thì dùng hệ số NC, M như thế nào?

Mình được biết 3 bộ đơn giá này xây dựng trên mức lương tối thiểu là 350k.
Các bạn cũng có thể tham khảo cách xác định lương tối thiểu của một bộ đơn giá địa phương như sau:
Bạn dùng Dbf editor, Bạn mở file giá vật tư của một địa phương mà bạn đã biết LTT là bao nhiêu.
Sau đó bạn mở tiếp file giá vật tư của địa phương mà chưa biết LTT là bao nhiêu.
Bạn so sánh giá nhân công cùng bậc của hai bộ đơn giá địa phương đó, căn cứ vào các hệ số điều chỉnh dự toán phù hợp.
Bạn sẽ xác định ngược trở lại được LTT xây dựng lên bộ đơn giá mà bạn chưa biết.
chúc bạn thành công.

Ngocson.qs
03-07-2009, 12:57 AM
Công ty tôi đang làm thủ tục điều chỉnh, bổ sung giá trị một số gói thầu xây lắp. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi, giá hợp đồng trọn gói, khởi công năm 2004, hoàn thành, nghiệm thu vào tháng 6/2008. Dự toán TKKT được duyệt và dự toán dự thầu tính theo các thông tư số 09/2000/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD. Kính nhờcác anh chị trong diễn đàn chỉ bảo giúp nội dung sau:

Trong giai đoạn thi công từ khi Thông tư 04/2005/TT-BXD và định mức XDCB ban hành theo Quyết định 24/2005/QĐ-BXD có hiệu lực, khi tính bổ sung chi phí nhân công và máy thi công theo chế độ tiền lương mới (thông tư số 03/2005/TT-BXD; số 16/2005/TT-BXD;số 07/2006/TT-BXD; số 03/2008/TT-BXD), sẽ phải áp dụng cách tính dự toán theo thông tư và định mức XDCB nào (theo thông tư 09/2000/TT-BXD, số 07/2003/TT-BXD và Quyết định số 1242/1998/QĐ-BXD hay theo Thông tư 04/2005/TT-BXD và Quyết định 24/2005/QĐ-BXD)?
Bạn được quyền điều chỉnh chi phí nhân công , ca máy, chênh lệch giá 2007, 2008 nhưng về định mức vì trên cơ sở thực hiện của bạn là đấu thầu vì vậy vẫn giứu nguyên theo định mức dự toán củ được duyệt và điều chỉnh chi phí bằng hệ số thay đổi hoặc phân tích lại đơn giá xây lắp nhưng trên cơ sở định múc hao phí vật tư của dự toán đã được duyệt

phuongdhtl
04-08-2009, 09:46 PM
Anh cho em hỏi bộ đơn giá sau 72a/2006/QĐ-UBND, Số 72c/2006/QĐ-UBND, Số 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc được áp dụng cho mức lương cơ bản nào. Nếu công trình em ở Phúc Yên - VP xây dựng xong tháng 5/2008 thì dùng hệ số NC, M như thế nào?

Bạn ah! Bộ đơn giá 72 của tỉnh Vĩnh Phúc được xây dựng trên mức lương cơ bản là 450k. Còn nếu ctrình của bạn ở Phúc Yên thì hệ số nhân công và máy vẫn là 1,2 và 1,08 với mức lươg 540k mà.