PDA

Xem bản đầy đủ : Quy định về lấy mẫu vật liệulemon68
29-05-2008, 03:59 PM
Chào các anh chị
Trong các biên bản lấy mẫu vật liệu ở công trường để mang đi thí nghiệm, thí dụ như mẫu thép, tôi chỉ ghi lấy bao nhiêu đoạn, loại gì. Nhưng khi các bác Sở XD về kiểm tra nói phải ghi rõ những mẫu đấy đại diện cho bao khối lượng bao nhiêu tấn. Tôi thấy cũng có lý, nhưng xin hỏi việc đấy có quy định rõ ràng ở Thông tư, tiêu chuẩn nào kô. Tôi tìm mãi, cả trong TCXD 371:2006 cũng kô nói rõ việc đấy, để còn có thể cãi lý chứ. Bác nào biết chỉ giúp tôi với. Thanks

minhtuong
30-05-2008, 12:12 AM
Chào các anh chị
Trong các biên bản lấy mẫu vật liệu ở công trường để mang đi thí nghiệm, thí dụ như mẫu thép, tôi chỉ ghi lấy bao nhiêu đoạn, loại gì. Nhưng khi các bác Sở XD về kiểm tra nói phải ghi rõ những mẫu đấy đại diện cho bao khối lượng bao nhiêu tấn. Tôi thấy cũng có lý, nhưng xin hỏi việc đấy có quy định rõ ràng ở Thông tư, tiêu chuẩn nào kô. Tôi tìm mãi, cả trong TCXD 371:2006 cũng kô nói rõ việc đấy, để còn có thể cãi lý chứ. Bác nào biết chỉ giúp tôi với. Thanks

Đúng rồi. Bạn lấy 10 mẫu thép, thì phải ghi rõ là 10 mẫu này đại diện cho lô hàng nhập về là bao nhiêu tấn, và dùng cho các hạng mục, cấu kiện nào, khối lượng bao nhiêu,....

Mình nhớ là có đọc qui định về việc này. Mình đang đi công tác nên không tìm gửi cho bạn bây giờ được.

myha_hh
30-05-2008, 10:15 AM
Bạn tìm hiểu kỹ đã?
Bạn hỏi câu này có phải Bạn đang công tác tại Tổng công ty công trình giao thông I không

sxddienbien
30-05-2008, 11:38 AM
1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.
2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.
3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.

lemon68
02-06-2008, 04:56 PM
Chào bạn myha_hh
Ô thế ra bạn ở SXD đấy à? Có gì xin được lượng thứ nhé, mong được chỉ giáo

khanhme01
05-06-2008, 05:49 PM
Cám ơn bạn sxddienbien về bài viết của bạn. Tuy nhiên nội dung cần chút hiệu chỉnh vì TCVN 1770-1986 và TCVN 1771-1986 đã hết hiẹu lực từ năm 2006 sau khi hai tiêu chuẩn: TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006 ra thay thế. Vậy phương pháp lấy mẫu cho cốt liệu cho bê tông và vữa phải tuân thủ quy định tại hai tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006

dathud9
06-06-2008, 04:23 PM
1)Tiêu chuẩn về thép XD cũng đã đổi rồi:
Ngày 17/04/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 707/QĐ-BKHCN về việc công bố 06 tiêu chuẩn Quốc gia. Các tiêu chuẩn Quốc gia mới ban hành gồm có:
1. TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn
2. TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn
3. TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn
4. TCVN 4399:2008 Thép và sản phẩm thép. Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp
5. TCVN 4507: 2008 Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thoát cacbon
6. TCVN 5747:2008 Thép. Xác định và kiểm tra chiều sâu lớp thấm cacbon và biến cứng
Cùng ngày, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã có Quyết định số 706/2008/QĐ-BKHCN về việc huỷ bỏ 06 Tiêu chuẩn Việt Nam. Các tiêu chuẩn huỷ bỏ gồm có:
1. TCVN 1651-85 Thép cốt bê tông cán nóng
2. TCVN 6285:1997 Thép cốt bê tông. Thép thanh vằn
3. TCVN 6286:1997 Thép cốt bê tông. Lưới thép hàn
4. TCVN 4399-87 Thép. Quy định chung về nghiệm thu, bao gói, ghi nhãn và lập chứng từ
5. TCVN 4507-87 Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thoát cacbon
6. TCVN 5747:1993 Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thấm cacbon
2) Anh em nào có TC mới xin chia sẻ!

Lê Chí Dũng
10-06-2008, 11:34 AM
Chào bạn Dathud9 !
Bạn ah, bạn có các tiêu chuẩn đã thay đổi đó không?
Bạn có thể Upload lên cho anh em được không? Nếu anh em nào có thì Upload lên cho mọi người xem đi. Nếu không, có thể nói vắn tắt sơ qua được không? Mình tìm mãi trên mạng các tiêu chuẩn đó mà không được.
Xin cảm ơn rất nhiều!

vvdau
21-07-2008, 10:49 PM
Xin cho hỏi các quí vị tiêu chuẩn này bao giờ áp dụng vậy? nếu có tiêu chuẩn này xin post lên cho mình xem với, cám ơn rất nhiều.
1. TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê tông. Phần 1: Thép thanh tròn trơn
2. TCVN 1651-2:2008 Thép cốt bê tông. Phần 2: Thép thanh vằn
3. TCVN 1651-3:2008 Thép cốt bê tông. Phần 3: Lưới thép hàn
4. TCVN 4399:2008 Thép và sản phẩm thép. Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp
5. TCVN 4507: 2008 Thép. Phương pháp xác định chiều sâu lớp thoát cacbon
6. TCVN 5747:2008 Thép. Xác định và kiểm tra chiều sâu lớp thấm cacbon và biến cứng

huy dat
05-08-2008, 01:51 PM
Cảm ơn bài viết của bác sxddienbien và bác dathud9.Nếu post dc nội dung các TC đó thì tuyệt.

hongphong119
06-08-2008, 05:41 PM
mình các các tiêu chuẩn mà các bạn đưa lên rất hay nhưng tại sao lại không post lên cho anh em tham khảo nhỉ

VMC
06-08-2008, 06:28 PM
Mình xin chia sẻ TCVN 7570 và TCVN 7572. Mời các bạn vào link sau để lấy:

MrHienNo1
17-08-2008, 12:30 AM
Nếu các bạn có quyển chỉ dẫn kỹ thuật của dự án thì xem ở trong đó luôn có tiêu chuẩn áp dụng và các quy định về Kiểm tra - Nghiệm thu - Thanh toán:D

dong8281
28-08-2008, 02:31 PM
Điều này "Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra" quy định ở tiêu chuẩn nào? Tôi tìm ko thấy ở 1651:1985, 6285:1997 đều không quy định rõ
Tôi đang rất cần nhờ các bạn giúp!

VhungC12
10-09-2008, 05:35 PM
cám ơn các ban. tài liệu các bạn cung cấp rất bổ ích

nguyen the viet
27-09-2008, 03:06 PM
giup minh tim tieu chuan TCVN1651-1:2008 vơi mình rất cần không thể tìm đâu ra đựoc lam on cai bạn nào biết chỉ cho mình cái xin cảm ơn

magic_man05x
20-10-2008, 12:05 AM
thanks. Bài viết của bạn hay quá. Rất hữu ích! Bạn quả là có kiến thức sâu xắc về quy trình thí nghiệm. Không biết bạn có phải là Thí nghiệm viên không?

ngocnhan97a
23-10-2008, 12:02 PM
****** Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.******

Theo sxddienbien thì số lượng mẫu BT cần là như thế. Cho mình hỏi điều ấy bạn căn cứ vào tiêu chuẩn nào vây? bạn nào biết giúp tui với.. Văn bản nào qui định bao nhiêu m3 BT thì lấy 1 mẫu thử ? Thanks !
*******

cuongban2
13-11-2008, 08:27 PM
Mình cần phương pháp thí nghiệm xác định hàm lượng mica cua cát xây dựng, ai có cho minh xin nhé. Cam ơn nhiều

vuvanminh82
29-11-2008, 03:43 PM
To sxddienbien có nhầm lẫn ở đâu không đấy hả Hùng, tần suất kiểm tra thép là 50 tấn 1 lần chứ đâu phải là 20 tấn 1 lần.
Lấy tiền xong mà sao lại thay luôn sdt thế hả Hùng sxddienbien?
To ngocnhan97a tần suất nghiệm thu bê tông như thế là lấy theo TCVN 4453-95


1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.
2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.
3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.

mrbomb
21-12-2008, 12:14 PM
Thấy có bác hỏi tiêu chuẩn 1651- 2008, em post lên cho mọi người, ai chưa có thì tham khao nhá. Chúc cả nhà mạnh khỏe, công tác tốt!

mrbomb
21-12-2008, 12:29 PM
Mình cần phương pháp thí nghiệm xác định hàm lượng mica cua cát xây dựng, ai có cho minh xin nhé. Cam ơn nhiều

Em up cả bộ tiêu chuẩn về cát dùng trong xây dựng cho bác nghiên cứu nha!

tranlongpzo
22-12-2008, 09:25 PM
hay, pzo cám ơn các bác đã đăng bài nha, tui tìm mãi mới ra. hay

tranlongpzo
22-12-2008, 09:29 PM
cho tôi hỏi ai biết các phương pháp chủ yếu trong thí nghiệm vật liệu và thí nghiệm công trình. tìm mãi mà không thấy ở đâu cả. Xin cám ơn trước nha

Đỗ Xuân Chiến
27-02-2009, 10:06 AM
Ai có TCVN 6285:1997 Thép cốt bê tông. Thép thanh vằn cho toi xin. cám ơn

Đỗ Xuân Chiến
27-02-2009, 10:14 PM
Trong thi công, khi lấy mẫu thép để thí nghiệm sác định các chỉ tiêu cơ lý tôi phải tuân thủ theo các qui định của TCVN 6258-1997 vì vậy có nhiều bất cập. Nay đã có
TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008 là thuận lợi rất lớn cho tôi khi làm việc, cám ơn rbomb.Nếu bạn (hoặc bạn nào) có TCVN 6258-1997 và QĐ 706/2008/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ TCVN 6259-1997 post nên hoặc gửi vào địa chỉ chienqn2w@gmail.com (chienqn2w@gmail.com) cho tôi xin.
Cám ơn cả nhà nhiều

tranvantrongapave
13-03-2009, 02:00 PM
thông tin hay và thật bổ ích
cảm ơn bạn

tuchiensl
18-03-2009, 10:53 PM
Có ai biết cách lây mẫu kính như thế nào không. Mình đang lam hồ sơ vật liệu kính mà không biết quy định lấy mẫu kính như thế nào cả. Bao nhiêu m2 kính thì lấy 01 tổ mẫu, và mỗi tổ mẫu như thế nào vậy.

sontnt
24-03-2009, 11:49 AM
Tôi vẫn thấy nhiều phòng Las vẫn sử dụng TC 6285-1997, hình như nhiều lúc đơn vị thi công, tvgs cũng không để ý đến vấn đề này lắm thì phải.

vanbang4
18-05-2009, 02:39 PM
bạn nào cần tiêu chuẩn. thì phone hoac mail cho minh minh goi cho
0989664833
vanbang4@yahoo.com

vanbang4
18-05-2009, 02:42 PM
vì mình không biết đính kèm tập tin. TCVN 1651-2008 mình cũng có. đưa địa chỉ mail đây mình gởi cho

vanbang4
18-05-2009, 02:59 PM
To sxddienbien có nhầm lẫn ở đâu không đấy hả Hùng, tần suất kiểm tra thép là 50 tấn 1 lần chứ đâu phải là 20 tấn 1 lần.
Lấy tiền xong mà sao lại thay luôn sdt thế hả Hùng sxddienbien?
To ngocnhan97a tần suất nghiệm thu bê tông như thế là lấy theo TCVN 4453-95
bạn nói tần suất khi lấy mẫu kiễm tra hiện trường là 500m2 lấy đều trên toàn tuyến hả. ở trong tiêu chuẩn bạn nói 22TCN 271-2001 đâu có nói đâu bạn, bạn có nhầm không vậy?

bamatit
19-05-2009, 10:42 PM
1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng ......
Xin cám ơn bạn đã chia sẻ nhưng thông tin quý báu trên nhé!

thanguong
20-05-2009, 01:24 PM
tôi có vấn đề này như sau: khi thi công đến công tác bê tông M250 có thiết kế thành phần cấp phối rồi. Nhưng sau 1 thời gian đến 1 công tác bê tông khác cũng có mác là 250 (ví dụ như từ móng sang dầm, nền chẳng hạn), như vậy có được phép lấy luôn kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông M250 đã làm cho công tác trước không? (vẫn tiến hành lấy mẫu viên nén bình thường).... mong các bạn giúp đỡ????

habeoto09
25-05-2009, 05:20 PM
Cho mình hỏi thời gian lấy mẫu vật liệu, sau bao lâu phải lấy lại một lân.
VD: Sau bao lâu phải lấy mẫu lại mẫu PVC ...

ks_tuan
26-05-2009, 08:55 AM
Toi dang tim mot tieu chuan mới noi ro ve quy dinh lay mau cot thep be tong de di thi nghiem (vat lieu dau vao) doi voi cong trinh xay dung. Ban nao biet cho toi biet voi nhe! Tien day toi thay trang Tieuchuanonline.net dung kha bo ich ai chua dung thi dung thu nhe. Cam on!

tienggoisongda
23-08-2009, 10:16 AM
Các tiền bối cho em hỏi, đối với việc đúc móng cột điện mỗi vị trí khối lượng bê tông cho một móng là 1,53 m3 vậy có phải lấy mẫu cho mỗi vị trí 1 mẫu hay không hay chỉ lấy mẫu theo xác xuất cho vài móng một mẫu ?!

Hoang-Giang
28-08-2009, 04:37 PM
I. CÁC QUY ĐỊNH LẤY MẪU,


1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.


2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.


3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.

Hoang-Giang
28-08-2009, 04:53 PM
Ai có "TCVN 7570:2006 và 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật" cho tôi xin vớiỡiin gửi về địa chỉ email: Riverkingvn@gmail.com. Chân thành cảm ơn !
(thanhc3@yahoo.com)

kcstung
28-08-2009, 05:38 PM
Ai có "TCVN 7570:2006 và 7572:2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật" cho tôi xin với gửi về địa chỉ email: Riverkingvn@gmail.com. Chân thành cảm ơn !
(thanhc3@yahoo.com)
Share cho bạn và những ai cần quan tâm:
- TCVN 7570:2006_Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.
- TCVN 7572:2006_Quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu của vật liệu.

quocthang0807
15-10-2009, 10:42 PM
Anh em nào có mẫu (file word) biên bản lấy mẫu vật liệu tại hiện trường cho mình xin với nhé! Cảm ơn nhiều!
Nếu có thể được thì mail cho mình với nhé!
Mail: quocthang0807@gmail.com

vanbang4
27-10-2009, 11:00 AM
Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm


số liệu này bạn tham khảo ở đâu vậy sao mình thấy nó không đúng tiêu chuẩn nào hết vậy yyyyyyyyyyy

Đinh Văn tài
04-11-2009, 03:55 PM
các bạn chú ý là 1651:1985 nay da bi bãi bỏ vf đổi thành 1651:2008 nhưng các ban chú ý giúp mình cái việc lấy mẫu thép thí nghiệm 20 tấn lấy 1 tổ mẫu là ở TC nào nhé, mình xem lại trong TCVN 4453 và 1651 và 97,98 đều không dc

mrhaict22
15-11-2009, 05:34 PM
Xin chào tất cả các thành viên! tui là 1 thành viên mới tham gia, hiện giờ tui đang làm bên nhà thầu thi công, tui muốn mọi người chỉ giúp, xin hỏi mọi người theo TCVN 1651:2008, khi đi thí nghiệm thi lấy bao nhiêu thanh? xin cảm ơn!

Namlas757
27-11-2009, 11:28 PM
:((Theo TCVN 1651:2008 thì lấy mẫu thep là nhỏ hơn 50 tấn lấy 15 mẫu thí nghiệm.
Có bác nao biêt tiêu chuẩn nào lấy 1 tổ mẫu 3 thanh không. Hoặc là <20 tấn lấy 3 mẫu cũng được.
mang thép đi kiểm tra mà lấy 15 mẫu thì vỡ nợ hihihihihihihihih

Namlas757
27-11-2009, 11:40 PM
:(Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
Cho minh hỏi ban lấy thông tin này ở tiêu chuẩn nào vậy?
Mình thấy TCVN 1651:08 là lấy 15 mẫu.

huatrungkien2512
27-01-2010, 06:24 PM
Bạn Hoang-Giang có chỉ rõ tần suất lấy mẫu vật liệu, mình thấy rất hay nhưng khi làm việc với các bên thì cần có văn bản. Mình lại chưa tìm ra tiêu chuẩn nào quy định tần suất lấy mẫu thí nghiệm như bạn nói. Bạn có thể cho mình xin các tiêu chuẩn quy định về việc này không? Mình đang rất cần. Cám ơn bạn nhiều

haicongai
09-03-2010, 10:16 AM
:((Cả nhà giúp với. Trong mẫu biên bản lấy mẫu tại hiện trường mình thấy có thời gian bắt đầu và kết thúc. Vậy thời gian lấy mẫu cho BT và vữa là bao nhiêu?

canvanloc
11-04-2010, 09:39 PM
Anh em nào có mẫu (file word) biên bản lấy mẫu vật liệu tại hiện trường cho mình xin với nhé! Cảm ơn nhiều!
Nếu có thể được thì mail cho mình với nhé!
Mail: quocthang0807@gmail.com
Mình có 1 bộ mẫu đầy đủ trình tự các công việc gửi để bạn tham khảo.

VoDinhLuat
12-04-2010, 10:33 AM
Xin chào quý vị!Tôi là thành viên mới đăng ký.Diễn đàn này thật tiện cho công việc của tôi quá! Cám ơn quý vị nhé!

dungto08
19-04-2010, 03:27 PM
xin cho mình hỏi có tiêu chuẩn nào quy định tần suất lẫy mẫu không
Những điều bạn đưa ra ở trên bạn lấy theo tiêu chuẩn nào chỉ cho mình được không. Mình vừa mới bắt đầu làm thí nghiệm đang phải chuẩn bị đề cương gửi nhà thầu mà không biết lấy tần suất như thế nào.

sututam
19-04-2010, 05:14 PM
em đang làm tiên lượng
có phần đá ballat và sup ballat
em không biết tần suất lấy mẫu là bao nhiêu
các bác có tiêu chuẩn nào qui định thì cho em xin với
thank

phuhoa2009
17-05-2010, 02:53 AM
em đang làm tiên lượng
có phần đá ballat và sup ballat
em không biết tần suất lấy mẫu là bao nhiêu
các bác có tiêu chuẩn nào qui định thì cho em xin với
thank


Bác này làm đường sắt à? Có phải ko nhỉ?! Nhưng em nhớ trong đường sắt làm gì có cái nào là subbalat nhỉ? Không rõ mấy cái vụ tên gọi này lắm.

Nếu như là cấp phối đá dăm loại I (Base hay A) và cấp phối đá dăm loại II (Subbase hay B) thì áp dụng theo tiêu chuẩn: 22TCN334-06. Trong này nói khá rõ đấy, Bác đọc thử xem

Khoithinghiem
21-05-2010, 09:00 AM
Khoảng 30 phút bạn ah, tuỳ từng trường họp cụ thể có thể ít hoặc nhiều hơn thé

phuhoa2009
27-05-2010, 02:07 AM
Bác nào có biết đối với cát đắp nền đường thì bao nhiêu m3 sẽ tiến hành lấy mẫu thí nghiệm tần suất không?
Bác nào có 22TCN71-02, cho em với!

mrhaict22
28-05-2010, 05:15 PM
:(Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
Cho minh hỏi ban lấy thông tin này ở tiêu chuẩn nào vậy?
Mình thấy TCVN 1651:08 là lấy 15 mẫu.

Theo mình hiểu theo TCVN 1651:08 là lấy 15 mẫu nhưng là áp dụng cho nhà sản xuất để kiểm tra chất lượng khi xuất xưởng. không biết có phải không?:confused:

mrhaict22
28-05-2010, 05:19 PM
Mình đang thi công phần hoàn thiện, mình muốn hỏi có bạn nào biết quy định lấy mẫu vữa trát tường trong nhà? 1 tầng khoảng 4000m2 trát thì lấy bao nhiêu tổ mẫu? và có tiêu chuẩn nào quy định ko?

tuananh221183
28-05-2010, 05:54 PM
Bạn mới đi thi công ah.Vậy tham khảo file tui gửi đó

thanhtungxd
29-05-2010, 12:01 AM
xin cho mình hỏi có tiêu chuẩn nào quy định tần suất lẫy mẫu không
Những điều bạn đưa ra ở trên bạn lấy theo tiêu chuẩn nào chỉ cho mình được không. Mình vừa mới bắt đầu làm thí nghiệm đang phải chuẩn bị đề cương gửi nhà thầu mà không biết lấy tần suất như thế nào.

Chào bạn, nội dung bạn hỏi đã trao đổi trong chủ đề này rồi, bạn tham khảo bài của sxddienbien đó

phuhoa2009
02-06-2010, 12:08 AM
Tình hình là em cần gấp lắm tiêu chuẩn quy định về việc lấy mẫu thí nghiệm tần suất đổi với cát đắp nền đường. Mẫu mỏ là 10000 m3 lấy lại một lần làm thí nghiệm.
Em đang làm đường cấp III Đông Bằng. Tiêu chuẩn dự án hỏi Chủ đầu tư thì họ trả lời là không có. Có lẽ tại đây là công trình chỉ định thầu (chạy vốn) nên hơi lởm khởm.
Bác nào giúp đỡ với

phamvanpham
08-06-2010, 11:06 PM
tôi có vấn đề này như sau: khi thi công đến công tác bê tông M250 có thiết kế thành phần cấp phối rồi. Nhưng sau 1 thời gian đến 1 công tác bê tông khác cũng có mác là 250 (ví dụ như từ móng sang dầm, nền chẳng hạn), như vậy có được phép lấy luôn kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông M250 đã làm cho công tác trước không? (vẫn tiến hành lấy mẫu viên nén bình thường).... mong các bạn giúp đỡ????

Yenthao168
08-06-2010, 11:12 PM
Được bạn ạ. Thiết kế cấp phối mác là dùng cho tất cả các cấu kiện có mác như thiết kế. Khi đó nếu thi công tới cấu kiện nào có mác như Thiết kế cấp phối đã có bạn chỉ cần đúc mẫu thí nghiệm là xong.

sututam
09-06-2010, 04:17 PM
Không biết bạn dùng loại bê tông thương phẩm hay là bê tông đổ tại chỗ.
Trước kia, mình làm, mình thường đặt hàng bê tông của trạm trộn. trạm trộn sẽ tự đưa ra thành phần cấp phối ( đạt yêu cầu của mình và yêu cầu tiêu chuẩn dự án ). rồi tiến hành trộn thử, nén kiểm tra. nếu ok thì dùng không thì lại làm lại
trường hợp của bạn, nếu như nguồn vật liệu đầu vào : cat, đá, xi, nước, phụ gia... bạn lấy cùng một nguồn như công trình trước thì chẳng vẫn đề gì.
còn nếu như bạn chỉ lấy cấp phối, thì phải tiến hành trộn thử và thí nghiệm cường độ, nếu ok thì mới được sử dụng.
Thực tế, tư vấn cũng ít khi chấp thuận sử dụng bê tông mà không thí nghiệm thử cường độ.

ngothithuhang-ttkd
13-07-2010, 11:14 AM
bạn nào cần tiêu chuẩn. thì phone hoac mail cho minh minh goi cho
0989664833
vanbang4@yahoo.com
Chào ban, Ban cho mình hỏi, mình đang thí nghiệm thép cốt bê tông bằng TCVN 197:2002, không biết bây giờ đã có tiêu chuẩn nào thay thế TCVN 197:2002 chưa? nếu bạn có cho mình xin với, nếu có gửi vào mail cho mình địa chỉ: Ngothithuhangttkd@gmail.com. Cám ơn nhiều nha.

daiholy
17-07-2010, 12:24 AM
Hỏi vui các anh em tí nhé! Trường hợp có những công trình giá trị XL lên đến "mấy chục triệu" lận. Hic, bê tông thì chỉ có 2 - 3m2, thép mấy chục kg, nhưng lại sử dụng vốn Ngân sách. Làm sao mà lấy mẫu mang đi thí nghiệm đây? chả nhẽ anh giám sát cứ đứng đó mà giám sát cả ngày thật ah? :">

namxd3a
03-08-2010, 09:48 PM
có chứ.mình đang giám sát tại 1 công trường o hà nội. Chỗ mình mỗi 1 công đoạn đổ bt như bt dầm sàn hay bt bể nước dều phải lấy mẫu .

pham dang suu
12-09-2010, 12:00 AM
Trường hợp bạn nêu ... Bạn vẫn được phép lấy lại kết quả thiết kế thành phần cấp phối bê tông M250 đã làm cho công tác trước.
Chào bạn ! Hẹn gặp lại nhé.:))

leanhxd
17-09-2010, 02:53 AM
bạn tìm trong TCXDVN 371:2006 không có là đúng r.
bạn phải lấy nội dung về lấy mẫu thí nghiệm trong các TCXD riêng từng loại VLXD.
bạn có thể tham khảo trong file đính kèm.
leanhxd - viettel land

Thanhqn
07-10-2010, 11:29 AM
Các bác cho em hỏi có tiêu chuẩn nào quy định về lấy mẫu vật liệu từ mỏ vật liệu để phục vụ công tác san lấp thì bao nhiêu m3 lấy một mẫu để tiến hành thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng ko? Và sau khi lấy mẫu từ mỏ về thí nghiệm thì khi san lấp có cần thí nghiệm lại ko?
Có bác nào biết ko chỉ cho em với!
Em xin cảm ơn!

tuan882
26-10-2010, 05:43 PM
Minh thay quy dinh nay tuy thuoc vao tung loai cong trinh, Ban nen xem trong TCKT, hay HS moi thau cua ben A da co chua? Nho phai xem ky do, minh thay cong trinh nao cung co ma!
Neu khong chac la dung theo tieu chuan chung roi.:)

minhchivodao
01-11-2010, 05:14 PM
Các bác cho em hỏi có tiêu chuẩn nào quy định về lấy mẫu vật liệu từ mỏ vật liệu để phục vụ công tác san lấp thì bao nhiêu m3 lấy một mẫu để tiến hành thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn trong phòng ko? Và sau khi lấy mẫu từ mỏ về thí nghiệm thì khi san lấp có cần thí nghiệm lại ko?
Có bác nào biết ko chỉ cho em với!
Em xin cảm ơn!
Chào bạn!
Theo mình khi san lấp công trình thì phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN4447-1987.Theo mình biết: Xác định độ chặt tiêu chuẩn:
- Tiêu chuẩn lấy mẫu: TCVN 2683-1991
- Số lượng mẫu: theo TCVN 4447-1987, 1mẫu/(20÷50000)m3/lớp
- Tiêu chuẩn thí nghiệm: TCVN 4201-1995 ( hoặc theo 22TCN 333-06)
* Và điều đặc biệt là phải có sự thống nhất giữa các bên : Chủ đầu tư + Tư vấn giám sát + phòng thí nghiệm + đơn vị thi công về số lượng mẫu sao cho đúng qui định.
* Sau khi lấy mẫu tại mỏ về thí nghiệm thì khi san lấp vẫn phải thí nghiệm lại. Vì mục đích của thì nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn là để xác khối lượng thể tích khô lớn nhất và độ ẩm đầm nén tốt nhất:
- Khi lấy mẫu ỡ mỏ: nhằm xác định loại vật liệu tại mỏ có thỏa mãn yêu cầu của thiết kế về khối lượng thể tích khô lớn nhất hay không.
- Khi lấy mẫu sau san lấp:

+ Một là để kiểm tra lại khối lượng thể tích khô của vật liệu đã thi công.
+ Hai là để kiểm tra hệ số độ chặt K

Đôi lời cùng bạn. Có gì sơ suất nhờ các bạn trên diễn đàn đóng góp thêm nhé.:D

badaiviet
02-11-2010, 05:01 PM
CÁC ANH, CHỊ TRONG NGHÀNH CHO EM XIN TIÊU CHUẨN 22TCN03-79 VÀ CHO EM XIN HỆ SỐ QUY ĐỔI MẪU VỮA 7,07x7,07x7,07cm NÉN Ở 7 NGÀY TUỔI ĐÚNG KHÔNG, NẾU ĐÚNG CÓ HỆ SỐ QUY ĐỔI SANG 28 NGÀY TUỔI THÌ EM XIN ANH CHỊ TRONG NGHÀNH CHO EM HỆ SỐ LÀ BAO NHIÊU

badaiviet
02-11-2010, 05:07 PM
anh chị nào cho em xin tiêu chuẩn 22tcn03-79 và cho em quy trình nén mẫu vữa xây ở 7 ngày quy đổi sang 28 ngày tuổi ( nén như vậy đúng ko anh chị trong nghành)

letuanan
05-11-2010, 05:28 PM
1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.
2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.
3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.

letuanan
05-11-2010, 05:54 PM
Cám ơn bạn sxddienbien nhiều.
Các bạn có thể cho mình xin List của 1 bộ hồ sơ hoàn công về Giao thông và Xây dựng dân dụng.
Xin cám ơn các bạn nhiều.

41kt7
28-11-2010, 12:10 PM
1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.
2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.
3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.
Cảm ơn bác, em đang rất cần tìm hiểu vấn đề này; vì chưa có điều kiện hiểu kỹ mà công trình của em tuần sau là thi công rồi, quy mô chỉ là nhà cấp IV, tổng mức đầu tư chỉ khoảng 120 triệu thôi (nhà kho) chủ yếu là xây, lợp tôn thôi, vậy em có cần thử các mẫu gạch, cát, đá, xi măng không ah. Xin đa tạ

597335
28-11-2010, 12:12 PM
Cảm ơn bác, em đang rất cần tìm hiểu vấn đề này; vì chưa có điều kiện hiểu kỹ mà công trình của em tuần sau là thi công rồi, quy mô chỉ là nhà cấp IV, tổng mức đầu tư chỉ khoảng 120 triệu thôi (nhà kho) chủ yếu là xây, lợp tôn thôi, vậy em có cần thử các mẫu gạch, cát, đá, xi măng không ah. Xin đa tạ
Cái này thì bạn phải căn cứ vào định mức dự toán xem khối lượng các vật tư chủ yếu đó là bao nhiêu, nếu lớn hơn quy định thì vẫn phải tiến hành kiểm tra như thường./.

daongockhanh
07-12-2010, 09:33 PM
ai có tiêu chuẩn về đúc mẫu bê tông nhựa không nhỉ. Cho mình Xin với. vì lâu lắm mình không làm cái đấy nên không nhớ

daongockhanh
07-12-2010, 09:36 PM
mình bên thí nghiệm. Theo mình thì khi bạn làm nhà kho như vậy thì cũng phải làm thí nghiệm vật liệu. Nếu mà đơn vị yêu cầu mà cần thì mình đưa kết quả ra chứ không có thì họ hành mình chết. Phòng còn hơn tránh mà bạn

phitu_t04
13-12-2010, 02:59 PM
Xin chào các bác
Em là người sinh sau đẻ muộn nên về kinh nghiệm công việc thì em còn non kém lắm
Tuy ngiên em thấy hầu hết các tài liêu mà các bác đưa lên đều là tiêu chuẩn cũ rồi.
Em cũng vừa mới tham khảo thấy các tiêu chuẩn mới về quy định lấy mẫu như sau:
1. Ngói : TCVN 1452-1995
2. Cốt liệu BT : TCVN 7570,7572-2006
3. Bêtông : TCVN 4453-1995
4. Gạch xây : TCVN 6355-1998, 1450,1451/1998
5.Thép cốt bêtông: TCVN 1651-2008
6. Xi măng: TCVN 6260-1995
E có một số file sẽ up lên sau.

phitu_t04
13-12-2010, 03:37 PM
http://giaxaydung.vn/diendan/attachment.php?attachmentid=30950&stc=1&d=1292226100

minhtuanda1
14-02-2011, 10:30 PM
Có bạn nào biết phương pháp lấy mẫu thử đối với thép bản hợp kim thấp để chế tạo dầm cầu thép không (dầm hàn)? Phải thực hiện bao nhiêu laọi thí nghiệm là những thí nghiệm nào? Các tiêu chuẩn liên quan đến nó? THANKS!

Chau Minh Vy
17-02-2011, 03:58 PM
Danh mục hồ sơ, tài liệu


hoàn thành công trình xây dựng.


I. Hồ sơ pháp lý.
1. Quyết định phê duyệt dự án đầu t­ư XDCT, từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền.
2. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào như­:
- Cấp điện;
- Sử dụng nguồn n­ước;
- Khai thác n­ước ngầm;
- Khai thác khoáng sản, khai thác mỏ;
- Thoát n­ước (đầu nối vào hệ thống thoát n­ước chung);
- Đ­ờng giao thông bộ, thủy;
- An toàn của đê (công trình chui qua đê, gần đê, trong phạm vi bảo vệ đê).
3. Hợp đồng xây dựng (nghi số, ngày, tháng, năm của hợp đồng) giữa chủ đầu tư­ với nhà thầu thầu t­ư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất l­ợng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như­ hợp đồng giữa nhà thầu chính ( t­ vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ ( t­ư vấn, thi công xây dựng).
4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư­ vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu n­ớc ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất l­ượng).
5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định.
6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu t­ư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định.
7. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lư­ợng công trình xây dựng của chủ đầu tư­ tr­ước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đ­ưa vào sử dụng.
II. Tài liệu quản lý chất l­ượng.
1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện...( có danh mục bản vẽ kèm theo).
2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất x­ởng, xác nhận chất l­ượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thiện...
3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất l­ợng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần: san nền, gia cố nền, cọc, đài cọc, kết cấu ngầm và kết cấu thân, cơ điện và hoàn thành... do một số tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có t­ư cách pháp nhân, năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện.
4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất l­ượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình nh­: cấp điện,cấp n­ước, cấp ga... do nơi sản xuất cấp.
5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lư­ợng vật tư­, thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư­ vấn có ưt­ cách pháp nhân đ­ợc nhà n­ước quy định.
6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lư­ợng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị. kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp đư­ợc nghiệm thu (có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo).
7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, vận hành thử thiết bị không tải và có tải).
8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.
9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy, chữa cháy, nổ.
10. Biên bản kiểm định môi trư­ờng, môi sinh (đối với những công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi tr­ờng).
11. Báo cáo kết quả thí nghiệm hiện tr­ường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc, móng, chất lư­ợng bê tông cọc, l­ưu l­ượng giếng, điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị, kết cấu chịu lực, thử tải bể chữa, thử tải ống cấp nư­ớc – chất l­ượng...).
12. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lư­ợng đ­ường hàn của các mỗi nối: cọc, kết cấu kim loại, đư­ờng ống áp lực (dẫn hơi, chất lỏng) bể chữa bằng kim loại.
13. Các tài liệu đo đạc, quan chắc lún và biến dạng các hạng mục công trình, toàn bộ công trình và các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hư­ởng trong quá trình xây dựng độ lún, độ nghiêng, chuyển vị ngang, góc xoay...).
14. Nhật ký thi công xây dựng công trình.
15. Lý lịch thiết bị, máy móc lắp đặt trong công trình; hư­ớng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình, quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị, công trình.
16. Văn bản (biên bản) nghiệm thu, chấp thuận hệ thống kỹ thuật, công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan nhà nư­ớc có thẩm quyền về:
- Chất lư­ợng sản phẩm n­ớc sinh hoạt;
- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nư­ớc;
- Phòng cháy, chữa cháy, nổ;
- Chống sét;
- Bảo vệ môi tr­ờng;
- An toàn lao động và an toàn vận hành;
- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với tr­ờng hợp phải có giấy phép xây dựng);
- Chỉ giới đất xây dựng;
- Đầu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện; cấp, thoát n­ước; giao thông...);
- An toàn về đê điều và giao thông (nếu có);
- Thông tin liên lạc nếu có).
17. Chứng chỉ phù hợp từng công việc (thiết kế, thi công xây dựng) của các hạng mục công trình, toàn bộ công trình do các tổ chức tư­ vấn kiểm định độc lập cấp (kể cả các nhà thầu n­ớc ngoài tham gia tư­ vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất l­ượng) xem xét và cấp trư­ớc khi chủ đầu tư­ tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình.
18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế (kỹ thuật, bản vẽ thi công) đã đư­ợc phê duyệt.
19. Hồ sơ giải quyết công trình (nếu có).
20. Báo cáo của tổ chức t­ư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lư­ợng tr­ước khi chủ đầu tư­ nghiệm thu (nếu có).
21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng.
22. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đư­a vào sử dụng./.

phambatuan11
24-02-2011, 04:30 PM
Chao cac anh chị!
Các anh chị có mẫu Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng mà bản thân hoặc bạn bè đã viết để nộp lên sở Xây dựng để xin cấp chứng chỉ hành nghề GS không cho em xin với. Bởi vì em da xem mẫu của Bộ xây dựng mà không biết ghi như thế nào cho chính xác.
Mong anh chi giúp đỡ.
Em xin cam ơn!

banme2010
17-03-2011, 10:58 AM
anh nao có mẫu Biên Bản lấy mẫu vật liệu Bê tông nhựa cho em xin với

thamgiahoctap
19-07-2012, 02:15 PM
TCVN 1651-2008 có quy định về vấn đề bạn quan tâm

phuongnam164
19-07-2012, 02:34 PM
Chao cac anh chị!
Các anh chị có mẫu Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng mà bản thân hoặc bạn bè đã viết để nộp lên sở Xây dựng để xin cấp chứng chỉ hành nghề GS không cho em xin với. Bởi vì em da xem mẫu của Bộ xây dựng mà không biết ghi như thế nào cho chính xác.
Mong anh chi giúp đỡ.
Em xin cam ơn!

Bạn cứ chịu khó mất tiền là có người lo hết ( họ tự lo cho bạn thủ tục hết ) như mình vừa rùi có làm một cái chứng chỉ GS mất mẩy củ tự họ làm mình chỉ đợi ngày lấy

shevavn
13-08-2012, 04:15 PM
Em nhớ ngày trước có bác nào làm 1 file excel tổng hợp các tiêu chuẩn và cách lấy mẫu cho từng loại vật liệu, sao giờ tìm không ra nhỉ? Có bác nào biết link đó không, cho em xin với.

xd2010
14-09-2012, 01:08 PM
Theo bạn xddienbien http://www.giaxaydung.vn/diendan/styles/giaxaydung/buttons/viewpost-right.png (http://www.giaxaydung.vn/diendan/f238/quy-dinh-ve-lay-mau-vat-lieu-6259-post24970.html#post24970) Xi măng: Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Tuy nhiên tôi không thể tìm thấy dòng nào quy định như trên trong TCVN 6260-1995 là sao nhỉ?
Một số vật liệu khác cũng tương tự
Xin chỉ giáo thêm!

xd2010
14-09-2012, 03:53 PM
có phải cái bạn đang cần không:
http://vinacityjsc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=191&lang=en

xd2010
14-09-2012, 03:54 PM
hình như bạn tìm thư này:
http://vinacityjsc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=191&lang=en

hiep_phuong
20-11-2012, 04:52 PM
Mình có tài liệu này để các bạn tham khảo thêm nhé!!
.................................

doccohan84
08-01-2013, 11:20 AM
1. Xi măng:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6260-1995:
Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết. Trong thời gian 60 ngày nếu không có khiếu nại nào giữa bên mua và bán xi măng về kết quả thí nghiệm thì phòng thí nghiệm làm thủ tục hủy bỏ mẫu lưu.
Khi bắt đầu nhập xi măng về công trường đại diện bên A, bên B cùng nhau lấy mẫu đóng gói niêm phong lập biên bản lấy mẫu và gửi đến phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được để trong hộp kín tránh nước, tránh các hóa chất khác, tránh nhiệt độ cao và để nơi khô ráo.
Mỗi mẫu thí nghiệm phải làm ít nhất 5 chỉ tiêu quy định trong bảng 1.
Phiếu thí nghiệm là căn cứ để nghiệm thu xi măng và thiết kế thành phần phối trộn bê tông và vữa.
2. Cát xây dựng:
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1770-1986, TCXD 127-1985.
- Cát xây dựng được phân làm 04 loại như sau: Cát to, cát vừa, cát nhỏ, cát mịn (có bẩng tra).
- Phương pháp lấy mẫu cát thí nghiệm: Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm cát là cơ sở để nghiệm thu vật liệu cát và là căn cứ thiết kế thành phần cấp phối bê tông.
3. Đá dăm (sỏi) các loại dùng trong bê tông:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1771-1986.
a) Đá dăm, sỏi được phân thành các nhóm sau:
Đá cỡ 0,5x1: cỡ hạt từ 5-10mm; đá cỡ 1x2: cỡ hạt từ 10-20mm; đá cỡ 2x4: cỡ hạt từ 20-40mm; đá cỡ 4x7: cỡ hạt từ 40-70mm.
b) Yêu cầu kỹ thuật:
- Thành phần hạt: Đối với các cỡ đá thành phần hạt nằm trong đường bao cấp phối được quy định như sau: (Có bảng tra)

- Phương pháp lấy mẫu đá dăm (sỏi) thí nghiệm: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử với khối lượng mỗi mẫu lấy theo bảng 7. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
Kết quả thí nghiệm đá là cơ sở để nghiệm thu vật liệu đá, là căn cứ để thiết kế thành phần cấp phối trộn bê tông.

4. Thép xây dựng
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 1651-1985, TCVN 6285-1997.
- Thép xây dựng có nhiều loại: thép tròn trơn, thép tròn đốt cán nóng, cán nguội, thép hình, thép lá, thép tấm….Thép xây dựng được sản xuất bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên cây thép đảm bảo chất lượng như: Thép Thái Nguyên: TISCO;, thép Việt-Úc: V-UC; thép Việt-Sinh: NSV; thép Hòa Phát: DANI; thép Việt-Ý: VIS; thép Việt-Hàn: VSP….
a) Kiểm tra đường kính cốt thép bằng cách cân trọng lượng: Khi đưa thép vào sử dụng cần kiểm tra đường kính thực của cốt thép như sau: Cắt 01 đoạn thép dài 1m để cân kiểm tra trọng lượng Q (gam), đường kính thực của cây thép được tính bằng công thức sau:
Dthực=0,43x √Q (mm)
b) Đo đường kính cốt thép vằn (phương pháp xác định đường kính danh nghĩa của cốt thép vằn):
- Đường kính danh nghĩa D của cốt thép vằn tương đương với đường kính danh nghĩa của cốt thép tròn trơn có diện tích mặt cắt ngang bằng nhau. Diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài của thanh thép theo đường kính danh nghĩa với khối lượng riêng của thép bằng 7,85g/cm3.
- Lấy một mẫu thép dài đúng 1m được chọn trong lô thép cần kiểm tra, làm sạch mẫu trước khi cân và và xác định tiết diện. Sử dụng thiết bị đo cân có thang chia nhỏ để xác định (đến 1/1000kg) để cân mẫu.
- Diện tích mặt cắt ngang F (tính bằng cm2) của cốt thép được xác định theo khối lượng và chiều dài mẫu quy định tại TCVN1651:1995 theo công thức: F=Q/7,85L.
(Trong đó: F là diện tích mặt cắt ngang của thanh thép tính bằng cm2. Q là khối lượng của mẫu cốt thép vằn tính bằng g. L là chiều dài mẫu tính bằng cm. 7,85 là khối lượng riêng của thép tính bằng g/cm3. So sánh kết quả với tiêu chuẩn thép).
- Xác định đường kính danh nghĩa (có hai phương pháp):
+ Xác định bằng phương pháp tra bảng theo TCVN 1651-1985 từ F và Q đã xác định được.
+ Xác định bằng công thức: D= √4F/3,14
c) Thí nghiệm thép:
- Lấy mẫu và thí nghiệm thép: Cứ mỗi lô thép có khối lượng <=20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm thép:
+ Giới hạn chảy, giới hạn bền;
+ Độ giãn dài;
+ Đường kính thực đo;
+ Uốn nguội;
- Kết quả thí nghiệm và kiểm tra thép là cơ sở để nghiệm thu thép xây dựng.
5. Gạch xây dựng
a) Gạch xây: Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 1450-1986, TCVN 1451-1986.
Gạch xây dùng trong công trình có nhiều loại: gạch rỗng đất sét nung, gạch, gạch đặc đất sét nung, gạch xi măng, gạch silicat…
- Lấy mẫu gạch: Cứ mỗi lô 50.000 viên gạch lấy 01 mẫu thử gồm 30 viên. Mỗi lô nhỏ hơn 50.000 viên xem như một lô.
- Các chỉ tiêu cơ lý khi thí nghiệm gạch:
+ Cường độ nén;
+ Cường độ uốn;
+ Khối lượng thể tích;
+ Hình dạng và kích thước;
+ Các khuyết tật ngoại quan.
- Kết quả thí nghiệm là cơ sở để nghiệm thu, đăng ký chất lượng gạch.
b) Gạch bê tông tự chèn, gạch bê tông lát:
Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6476-1999.
Cứ một lô 15.000 viên lấy một tổ mẫu gồm 20 viên. Một lô nhỏ hơn 15.000 viên xem như một lô. Kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6476-1999.

II. THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CẤU KIỆN,
KẾT CẤU CÔNG TRÌNH TẠI HIỆN TRƯỜNG THI CÔNG XÂY DỰNG
1. Thí nghiệm kiểm tra cấu kiện bê tông
a) Phương pháp đúc mẫu bê tông thí nghiệm. (Lấy mẫu bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 4453-1995):
- Trong quá trình thi công xây dựng cán bộ giám sát của Chủ đầu tư và cán bộ kỹ thuật thi công của nhà thầu xây dựng phải lấy mẫu bê tông tại hiện trường, cán bộ kỹ thuật của Chủ đầu tư ký xác nhận trên tem và dán lên mẫu ngay sau khi vừa đúc mẫu bê tông (khi bê tông còn ướt). Thí nghiệm ép mẫu bê tông ở tuổi từ 07-28 ngày.
- Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo quy định của TCVN 3105-1993. Kích thước viên mẫu 10x10x10cm hoặc 15x15x15cm. Số lượng tổ mẫu được quy định theo khối lượng như sau:
+ Đối với bê tông khối lớn: cứ 500m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ lớn hơn 1000m2 và cứ 250m3 lấy 01 tổ mẫu khi khối lượng bê tông trong một khối đổ ít hơn 1000m3.
+ Đối với các móng lớn: cứ 100m3 bê tông lấy 01 tổ mẫu nhưng không ít hơn một tổ mẫu cho một khối móng.
+ Đối với bê tông móng bệ máy có khối lượng đổ lớn hơn 50m3 thì cứ 50 m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng vẫn lấy một tổ mẫu khi khối lượng ít hơn 50m3.
+ Đối với kết cấu cấu khung cột, dầm, sàn cứ 20m3 lấy 01 tổ mẫu, nhưng khi khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu cho mỗi loại cấu kiện.
+ Đối với các kết cấu đơn chiếc khác có khối lượng ít hơn thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
+ Đối với bê tông nền, mặt đường ô tô, đường băng sân bay… cứ 200m3 lấy 01 tổ mẫu nhưng nếu khối lượng bê tông ít hơn 200m3 thì vẫn phải lấy một tổ mẫu.
b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông.
2. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
3. Thí nghiệm kiểm tra độ chặt nền đất đắp, độ chặt của các lớp móng.
- Kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN 4447-87.
- Thí nghiệm kiểm tra theo tiêu chuẩn 22TCN02-71 và 22TCN03-79.
- Mỗi lớp đắp dày 15-18 cm có diện tích đắp <=300m2 kiểm tra 01 điểm.
3. Thí nghiệm kiểm tra các lớp móng trong xây dựng đường ô tô.
- Thí nghiệm kiểm tra độ chặt K của các lớp đất móng. Thí nghiệm kiểm tra modul đàn hồi theo tiêu chuẩn 22CN 211-93 để so sánh với yêu cầu thiết kế.
- Cứ 1000m2 đo 03 điểm và trên toàn tuyến.
4. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường bê tông nhựa
- Khoan mẫu bê tông nhựa để kiểm tra chiều dày và chất lượng. Đo modul đàn hồi bằng cần Belkenman. Đo độ phẳng bằng thước 3m.
- Cứ nhỏ hơn 500m2 mặt đường khoan 01 điểm tại vệt xe chạy. Từ 500md đến 1000md đo modul đàn hồi tại 20 điểm và đo trên toàn tuyến.
3. Thí nghiệm kiểm tra mặt đường láng nhựa
- Kiểm tra chất lượng nhựa theo tiêu chuẩn 22TCN-279-01. Kiểm tra chất lượng vật liệu theo tiêu chuẩn 22TCN-259-98 và 22TCN171-01. Kiểm tra hàm lượng nhựa mặt đường.
- Cứ 500m2 đường kiểm tra 01 lần và trên toàn tuyến.

cảm ơn câu trả lời chi tiết của bạn, tuy nhiên trong tiêu chuẩn không có mục nào ghi là: " Mỗi lô xi măng nhỏ hơn 40 tấn đều phải lấy 02 mẫu, mỗi mẫu 20kg để làm thí nghiệm. Mẫu xi măng phải được lấy rải rác ở các bao trong kho, mỗi bao lấy 1kg. Làm thí nghiệm 01 mẫu và 01 mẫu lưu để đối chứng khi cần thiết.". hoặc là " Cứ 100m3 cát lấy một mẫu thử với khối lượng không nhỏ hơn 50kg, lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống cát cùng loại, góp lại và trộn đều, đóng gói và lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm". tôi cũng đã áp dụng cách thức trên cho một số công trình phụ trách thi công, tuy nhiên có 1 số Phòng thí nghiệm lại bắt buộc tần suất lấy mẫu nhiều hơn và khối lượng mẫu cũng nhiều hơn. không có các nào giải thích được theo cách của bạn.
Mong bạn góp ý thêm

romano
30-01-2013, 12:35 PM
Tôi có ý kiến này! Tôi biết có rất nhiều chuyên gia ở đây và rất nhiều người biết phương pháp khoan lấy mẫu và đúc mẫu thí nghiệm. Vậy tôi muốn các chuyên gia góp ý cho tôi về bê tông vữa dâng. Kích thước hạt thô của bê tông vữa dâng là đá hộc, Dmax rất lớn ( có thể lớn hơn 15cm, ví dụ dùng đá 20x40 cm chẳng hạn) Khi đó khoan lấy mẫu, đúc mẫu kích thước bao nhiêu? Thiết bị thí nghiệm có đáp ứng được với mẫu kích thước lớn không???
Mong các chuyên gia cho lời khuyên. Xin cảm ơn nhiều
Romano_hnvn@yahoo.com (Romano_hnvn@yahoo.com)

duongchihieu89
06-03-2013, 03:43 PM
bê tông thì chỉ có 2 - 3m2 ? m2 hay m3 bạn? mình cần linh động 1 tý chứ. Vốn ngân sách -> nhà nước, mình vẫn lấy mẫu theo quy định thôi. Về phần BT thì chỉ cần lấy mẫu để thí nghiệm thui 15x15x15 . về thép thì cứ lấy mõi loại thép 3 mẫu dài từ 0.5-0.8m là đc. an toàn trên hết bạn à. đó là cơ sở để chứng minh sau này....hihi

nguyenvanhai18487
30-03-2013, 12:13 AM
Bao giờ nhập thép cũng phải lấy mẫu
Bạn phải ghi tên hạng mục lấy mẫu chứ không phải đại diện cho bao nhiêu tấn
chẳng nhẽ mỗi lần nhập thép lại vào lần đi kéo nén à
bạn phải biết bảo vệ mình chứ
thông thường là mỗi loại lấy 03 mẫu dài 0.6m ghi rõ chủng loại số lô số ca ngày sản xuaart và cả chứng chỉ nhà máy nữa
chúc bạn thành công

danhluu
04-05-2013, 10:18 AM
Tôi thấy chúng ta đưa ra các con số lấy mẫu cụ thể tuy nhiên trong tiêu chuẩn viện dẫn chỉ là chỉ tiêu kiểm tra cơ lý mà không nói rõ là bao nhiêu tấn, kg, m3 lấy 1 tổ mẫu. Mong các bạn đóng góp ý kiến

trunglupin
09-01-2014, 05:50 PM
Bác nào rõ về mục lấy mẫu bê tông cho em hỏi với ạ. Ở phần lấy mẫu bê tông cốt thép:
"b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông."
như này vẫn còn chung chung quá. có tiêu chuẩn hay tài liệu nào về việc siêu âm, hay lấy mẫu bê tông hiện trường(khoan lõi)... quy định cụ thể hơn ko ạ

bqldagnnvbv
10-01-2014, 11:56 AM
Bác nào rõ về mục lấy mẫu bê tông cho em hỏi với ạ. Ở phần lấy mẫu bê tông cốt thép:
"b) Phương pháp thí nghiệm trực tiếp trên cấu kiện.
Tiêu chuẩn áp dụng:
Dùng phương pháp kiểm tra hiện trường bằng súng bắn bê tông (phương pháp thử bằng súng bật nẩy), siêu âm, khoan cắt bê tông tại hiện trường để thí nghiệm đánh giá, xác định cường độ chất lượng bê tông."
như này vẫn còn chung chung quá. có tiêu chuẩn hay tài liệu nào về việc siêu âm, hay lấy mẫu bê tông hiện trường(khoan lõi)... quy định cụ thể hơn ko ạ

Bạn tham khảo TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9347:2012 CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐÚC SẴN - PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM GIA TẢI ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN, ĐỘ CỨNG VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG NỨT.

Gửi bạn tham khảo. Trân trọng!

satthucodonnqq
26-06-2014, 09:17 AM
các bác cho em hỏi chút, theo hướng dẫn của SXD điện biên thì:
. Thí nghiệm kiểm tra vữa xây trát các cấu kiện.
- Lấy mẫu vữa theo tiêu chuẩn TCVN 3121-1993.
- Kiểm tra thiết kế thành phần vữa.
- Mỗi hạng mục công việc xây trát công trình nghiệm thu lấy 01 nhóm mẫu.
- Kích thước mẫu 4x4x16cm hoặc 7,07x7,07x7,07cm.
Nhưng em tìm mãi trên mạng và trang thuvienphapluat cũng không có, bác nào có tiêu chuẩn này cho em xin với được không ạ

hikarubelieve
22-07-2014, 07:35 AM
đồng chí nào có file văn bản "quy định vật tư đầu vào gửi cho mình nhé" cám ơn nhiều . địa chỉ mail luuxuanhuu2013@gmai.com

aboutautolisp
07-10-2014, 04:08 PM
TRong trang 25 (Khoản 7, điểm e) của TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4453 : 1995 có ghi :
e) Trường hợp đổ bê tông các kết cấu đơn chiếc có khối lượng ít hơn thì khi cần vẫn lấy một tổ mẫu;
Vậy, có thể hiểu với những cấu kiện nhỏ đơn chiếc như thanh lam, tấm nắp cho 01 hố ga nhỏ....nếu không cần thiết thì không cần phải lấy mẫu có đúng không?
Xin được chỉ giáo!

minh23m6n
27-10-2014, 09:11 AM
các bác cho em hỏi chút cái " TCVN 6260-1995" được thay thế bằng TCVN 6260-2006 nhưng đọc cái đó thì k thấy chỉ dẫn là tần xuất bao nhiêu thì lấy mẫu 1 lần :|. Mà cty em nhập kho 1 lô khối lượng 2000 tấn .Mà giám sát thì không cho lưu trữ bê tông quá 3 tháng vậy giờ em phải làm thế nào

Nad SK
02-12-2014, 02:47 PM
Có bác nào có file tổng hợp về quy trình lấy mẫu của các vật tư vật liệu không??? Cập nhật mới nhất luôn ấy, có mấy bác đưa lên nhưng toàn hàng lỗi thời rồi.

vandung494390
25-12-2014, 10:20 AM
Gửi các bạn spec gói 5 dự án hầm đường bộ qua đèo cả. Quy trình nghiệm thu thanh toán, tần suất lấy mẫu thí nghiệm đều được trình bày rất rõ ràng: http://www.mediafire.com/view/mmlvc6cc3wsbnba/Spec_Package_5.pdf
Thân!

ducminhpham
11-10-2015, 10:53 PM
Hỏi các bác:
1. Đối với vật liệu rời: cát, đất , cấp phối, ví dụ 500 m3/lần thí nghiệm: thì 500 khối này là khối chặt hay khối rời.

dieumy2212
17-12-2015, 10:20 AM
:x:xCám ơn bạn về bài viết của bạn. Tuy nhiên nội dung cần chút hiệu chỉnh vì TCVN 1770-1986 và TCVN 1771-1986 đã hết hiẹu lực từ năm 2006 sau khi hai tiêu chuẩn: TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006 ra thay thế. Vậy phương pháp lấy mẫu cho cốt liệu cho bê tông và vữa phải tuân thủ quy định tại hai tiêu chuẩn TCVN 7570:2006 và TCVN 7572:2006

phichan
25-04-2017, 09:42 AM
Bác nào có quy định lấy mẫu vật liệu M&E không? THông não cho tôi với!

tquan
28-06-2017, 09:24 AM
Ai biết có quy định nào bắt buộc phải lấy mẫu thí nghiệm tôn lợp mái pos lên cho mình xin với. Đơn vị mình thi công xây dựng nhà xưởng SC bảo dưỡng mái lợp tôn xốp, mấy ông tư vấn giám sát cứ yêu cầu phải lấy mẫu và thí nghiệm tôn mái. Mấy bác phòng Las xây dựng có cao kiến gì chỉ giáo giúp với.
Xin chân thành cảm ơn./.

tquan
28-06-2017, 09:50 AM
Ai biết có quy định nào bắt buộc phải lấy mẫu thí nghiệm tôn lợp mái pos lên cho mình xin với. Đơn vị mình thi công xây dựng nhà xưởng SC bảo dưỡng mái lợp tôn xốp, mấy ông tư vấn giám sát cứ yêu cầu phải lấy mẫu và thí nghiệm tôn mái. Mấy bác phòng Las xây dựng có cao kiến gì chỉ giáo giúp với.
Xin chân thành cảm ơn./.