PDA

Xem bản đầy đủ : Tài liệu hướng dẫn thủ tục hoàn công cho 1 công trìnhthanhmt
29-05-2008, 12:38 PM
Chào các bạn!
Nhờ tư vấn dùm danh mục các bước của 1 thủ tục làm hồ sơ hoàn công cho 1 công trình (nhà phố và công trình vốn ngân sách). Vd như quyết định trúng thầu, thành lập BCH công trình, quyết định khởi công, các bước. Thanks!

traita0
29-05-2008, 12:57 PM
-Văn bản pháp lý
-Biên bản nghiệm thu, biên bản thí nghiệm
-Bản vẽ hoàn công
-Quyết toán
-Nhật ký thi công

nhathyco
29-05-2008, 03:30 PM
Khi bạn đã có BCH công trường rồi.Theo mình thì bạn nên gặp người TVGS trực tiếp của bạn để xin các biểu mẫu của tất cả biên bản và thống nhất cách làm bản vẽ hoàn công; và bạn nên dựa vào nghị định 16 và 209 để nắm rõ luật.Nói chung bạn cần gì thì hội ý với TVGS của bạn.Mong bạn không tự vẽ vòng tròn rồi tự mình đứng trong vòng tròn đó.Chúc bạn thành công đến quyết toán cuối cùng.

vanluc67
15-07-2008, 03:22 PM
Chào Các Bạn.
Mình có mẫu Hướng dẫn lập Hồ sơ hoàn công gửi đến các bạn tham khảo
chào- file đính kèm
vanluc67- thành viên:cool:
************************************************** ******
I. MỤC ĐÍCH:
1/ Phục vụ công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định hiện hành.
2/ Phục vụ công tác thanh quyết toán công trình
3/ Phục vụ công tác sửa chữa bảo trì
II. PHẠM VI:
Áp dụng cho tất cả mọi công trường.
III. TRÁCH NHIỆM:
Ban Chỉ huy Công trường phải tuân thủ Hướng dẫn công việc này khi tiến hành chuẩn bị hồ sơ hoàn công.
IV. NỘI DUNG:
A. HỒ SƠ HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH:
Hồ sơ pháp lý:
1/ Tờ trình phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp)
2/ Quyết định phê duyệt dự án (Chủ đầu tư cung cấp)
3/ Giấy phép xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
4/ Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
5/ Biên bản nghiệm thu thiết kế xây dựng (Chủ đầu tư cung cấp)
6/ Quyết định phê duyệt kế hoạch đầu tư (Chủ đầu tư cung cấp)
7/ Hồ sơ mời thầu
8/ Hồ sơ dự thầu
9/ Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
10/ Thông báo trúng thầu
11/ Hợp đồng kinh tế
12/ Thông báo khởi công
B. HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH:
1/ Nhật ký công trình
BM-Nhật ký-01-Thông tin tổng quát về hợp đồng & các đối tác
BM-Nhật ký-02-Danh sách cán bộ tham gia & hồ sơ liên quan
BM-Nhật ký-03-Nhật ký Công trình
2/ Biên bản bàn giao tim, trục, mốc và cao độ công trình
3/ Tất cả hồ sơ biện pháp thi công
BM-Thi Công-02-Tiến độ thi công từng tuần/hai tuần
4/ Tất cả biên bản phê duyệt mẫu vật tư, thiết bị,
BM-ThiếtBịThiCông-04-Biên bản giao nhận thiết bị thi công
5/ Tất cả các báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng
BM-Thi Công-06-Báo cáo nhanh của giám sát
6/ Tất cả các biên bản kiểm tra hiện trường sự cố công trình xây dựng
7/ Tất cả các hồ sơ biện pháp xử lý khắc phục sự cố công trình xây dựng
BM-CAR-01-Phiếu xử lý &thực hiện hành động khắc phục (Phiếu CAR)
BM-CAR-02-Danh mục theo dõi phiếu CAR
BM-CAR-03-Phiếu thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến
BM-CAR-04-Danh mục theo dõi thực hiện hành động phòng ngừa/Cải tiến
8/ Tất cả các biên bản phát sinh
BM-Phát sinh-01-Sổ theo dõi các phát sinh
BM-Phát sinh-02-Phiếu xem xét các sửa đổi, phát sinh
9/ Tất cả các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng
BM-Ktra&Gsát-01-Biên bản nghiệm thu từng phần
BM-Ktra&Gsát-02-Biên bản nghiệm thu bàn giao
10/ Tất cả các biên bản nghiệm thu lắp đặt tĩnh thiết bị
11/ Tất cả các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
12/ Tất cả các kết quả thí nghiệm vật liệu và các giấy chứng nhận chất lượng-xuất xứ vật tư thiết bị do Nhà cung ứng cấp
13/ Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động không tải
14/ Tất cả các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động không tải
15/ Tất cả các biên bản nghiêm thu thiết bị chảy thử liên động có tải
16/ Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng.
17/ Bản vẽ hoàn công: được thể hiện chi tiết, chính xác và đầy đủ các hạng mục công tác đã thi công thực tế; bản vẽ hoàn công từng giai đoạn nghiệm thu được lập hoàn tất trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng; bản vẽ hoàn công công trình là tập hợp các bản vẽ hoàn công được lập theo từng giai đoạn nghiệm thu.
C. QUY ĐỊNH THỜI GIAN THỰC HIỆN:
1/ Thực hiện liên tục trong suốt quá trình xây dựng
2/ Phải hoàn tất hồ sơ hoàn công từng phần tương ứng với biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng trong vòng 15 ngày lịch kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu tương ứng
3/ Hoàn tất hồ sơ hoàn công trình trong vòng 15 ngày kể từ khi các bên thông qua biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình để đưa vào sử dụng
V. CÁC TÀI LIỆU HỖ TRỢ:Biên soạn

Huỳnh Anh Vũ

Xem xét

Lê Viết Hưng

Phê duyệt

Lê Viết Hải

Trần Anh
11-09-2008, 10:21 AM
Cần phải có thêm Hồ sơ Quyết toán cho Hồ sơ Hoàn công.

tiennen2001
01-10-2008, 11:28 AM
bác Vanluc67 ơi, bác xen lại Hồ sơ Hoàn công có bao gồm quyết toán không. Sao ở đây thấy có người bảo có cả quyết toán mà không thấy bác có. Tôi sang bên quyết toán hỏi thì họ bảo phải có Hồ sơ Hoàn công mới có quyết toán. Vậy kết quả là sao vậy bác

conglyhd
28-10-2008, 09:26 AM
Tài liệu hay quá. Tiếc là ko có mấy cái biểu mẫu đi kèm.

adv007
28-10-2008, 10:01 AM
Rất cảm ơn bác vanluc67 nhưng Hồ sơ Hoàn công của bác còn thiếu cuốn Hồ sơ quyết toán và phải phù hợp theo thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 nữa.

rexdalat
29-11-2008, 04:03 PM
Có bạn nào có quyết định thành lập BCH công trường ko? cho mình xin vói

Tran Van Nhat
27-02-2009, 11:15 AM
Cho mình hỏi: Số lượng các bộ hồ sơ hoàn công theo quy định là bao nhiêu?

phugiang2007
19-08-2009, 11:03 AM
cái này thực hiện theo TT27-2009, mình thấy cũng được, các Đ/c xem thế nào.

tieuhungtinh
15-09-2009, 10:25 PM
A. HỒ SƠ PHÁP LÝ

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình , từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền .

2. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào :

- Cấp điện ;
- Sử dụng nguồn nước ;
- Khai thác nước ngầm ;
- Khai thác khoáng sản , khai thác mỏ;
- Thoát nước ( đấu nối vào hệ thống nước thải chung) ;
- Đường giao thông bộ , thuỷ ;
- An toàn của đê ( công trình chui qua đê , gần đê , trong phạm vi bảo vệ đê …).
- An toàn giao thông (nếu có).

3. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu t­ư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất l­ượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng ).

4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng , kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng ...).

5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định;

6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định;

7. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (lập theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tư này).

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


1. Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo).

2. Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần : san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ...

3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần : san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân , năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện .

4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như : cấp điện , cấp nước , cấp gaz ... do nơi sản xuất cấp .

5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư , thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định .

6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị . Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu ( có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).

7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra , thí nghiệm , hiệu chỉnh , vận hành thử thiết bị ( không tải và có tải )

8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.

9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy,nổ.

10. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trưòng).

11. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc , lưu lượng giếng , điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị , kết cấu chịu lực , thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước-chất lỏng ....).

12. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối : cọc , kết cấu kim loại , đường ống áp lực ( dẫn hơi, chất lỏng ) . bể chứa bằng kim loại ...

13. Các tài liệu đo đạc , quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình , toàn bộ công trìnhvà các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng ( độ lún , độ nghiêng , chuyển vị ngang , góc xoay... )

14 Nhật ký thi công xây dựng công trình .

15. Lý lịch thiết bị , máy móc lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình

16. Văn bản ( biên bản ) nghiệm thu , chấp thuận hệ thống kỹ thuật , công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về :

- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt ;
- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước ;
- Phòng cháy chữa cháy,nổ;
- Chống sét;
- Bảo vệ môi trường;
- An toàn lao động, an toàn vận hành;
- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
- Chỉ giới đất xây dựng;
- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
- An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);
- Thông tin liên lạc (nếu có).

17. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế , thi công xây dựng) của các hạng mục công trình , toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập cấp ( kể cả các nhà thầu nước ngoài tham gia tư vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất lượng ) xem xét và cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình .

18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế ( kỹ thuật, bản vẽ thi công ) đã được phê duyệt.

19. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình ( nếu có )

20. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu ( nếu có ).

21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng .

22. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

Vu thi thu hang
17-05-2010, 02:32 PM
Cho mình hỏi: Số lượng các bộ hồ sơ hoàn công theo quy định là bao nhiêu?

quanghung1
10-06-2010, 10:49 AM
Nếu là đơn vị thi công thì bạn nên xin biểu mẫu ở BQLDA họ sẽ cung cấp cho bạn.
- Nhưng theo mình hiểu thì QĐ này thì đơn vị thi công nào củng phải có.

sontvbg
10-06-2010, 11:01 AM
Chắc bác quên hồ sơ quyết toán àh? bác nói rất đúng nhưng phần kê những thay đổi của bản vẽ hoàn công với bản vẽ thiết kế có cần thiết ko bác?

sontvbg
10-06-2010, 11:07 AM
Chào bạn Thu Hằng, nếu tôi nhớ ko nhầm thì nó gồm 7 bộ.

ky thuat
07-07-2010, 11:52 PM
toi cần một bài mẫu hoàn công chi tiết của một công trình

quynhpt83
06-11-2010, 10:05 PM
A. HỒ SƠ PHÁP LÝ

1. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình , từng dự án thành phần hoặc tiểu dự án của cấp có thẩm quyền .

2. Văn bản chấp thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành có thẩm quyền về việc cho phép sử dụng công trình kỹ thuật bên ngoài hàng rào :

- Cấp điện ;
- Sử dụng nguồn nước ;
- Khai thác nước ngầm ;
- Khai thác khoáng sản , khai thác mỏ;
- Thoát nước ( đấu nối vào hệ thống nước thải chung) ;
- Đường giao thông bộ , thuỷ ;
- An toàn của đê ( công trình chui qua đê , gần đê , trong phạm vi bảo vệ đê …).
- An toàn giao thông (nếu có).

3. Hợp đồng xây dựng (ghi số, ngày, tháng của hợp đồng) giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu t­ư vấn thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng chính, giám sát thi công xây dựng, kiểm định chất l­ượng, kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp và cũng như hợp đồng giữa nhà thầu chính (tư vấn, thi công xây dựng) và các nhà thầu phụ (tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng ).

4. Các tài liệu chứng minh điều kiện năng lực của các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng kể cả các nhà thầu nước ngoài (thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng , kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng ...).

5. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cấp có thẩm quyền phê duyệt kèm theo phần thiết kế cơ sở theo quy định;

6. Kết quả thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư kèm theo hồ sơ thiết kế theo quy định;

7. Biên bản của Sở Xây dựng kiểm tra sự tuân thủ quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư trước khi nghiệm thu giai đoạn xây dựng, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (lập theo mẫu tại phụ lục 2 của Thông tư này).

B. TÀI LIỆU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG


1.Bản vẽ hoàn công các hạng mục và toàn bộ công trình về kiến trúc, kết cấu, lắp đặt thiết bị, hệ thống kỹ thuật công trình, hoàn thiện... (có danh mục bản vẽ kèm theo).

2.Các chứng chỉ kỹ thuật xuất xưởng xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần : san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ...

3. Các phiếu kiểm tra xác nhận chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình để thi công các phần : san nền , gia cố nền , cọc , đài cọc , kết cấu ngầm và kết cấu thân , cơ điện và hoàn thiện ... do một tổ chức chuyên môn hoặc một tổ chức khoa học có tư cách pháp nhân , năng lực và sử dụng phòng thí nghiệm hợp chuẩn thực hiện .

4. Chứng chỉ xác nhận chủng loại và chất lượng của các trang thiết bị phục vụ sản xuất và hệ thống kỹ thuật lắp đặt trong công trình như : cấp điện , cấp nước , cấp gaz ... do nơi sản xuất cấp .

5. Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng vật tư , thiết bị nhập khẩu sử dụng trong hạng mục công trình này của các tổ chức tư vấn có tư cách pháp nhân được nhà nước quy định .

6. Các tài liệu, biên bản nghiệm thu chất lượng các công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị . Kèm theo mỗi biên bản là bản vẽ hoàn công công tác xây lắp được nghiệm thu ( có danh mục biên bản nghiệm thu công tác xây dựng kèm theo ).

7. Các biên bản nghiệm thu thiết bị chạy thử đơn động và liên động không tải, nghiệm thu thiết bị chạy thử liên động có tải, báo cáo kết quả kiểm tra , thí nghiệm , hiệu chỉnh , vận hành thử thiết bị ( không tải và có tải )

8. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị thông tin liên lạc, các thiết bị bảo vệ.

9. Biên bản thử và nghiệm thu các thiết bị phòng cháy chữa cháy,nổ.

10. Biên bản kiểm định môi trường, môi sinh (đối với các công trình thuộc dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trưòng).

11. Báo cáo kết quả các thí nghiệm hiện trường (gia cố nền, sức chịu tải của cọc móng; chất lượng bê tông cọc , lưu lượng giếng , điện trở của hệ thống chống sét cho công trình và cho thiết bị , kết cấu chịu lực , thử tải bể chứa, thử tải ống cấp nước-chất lỏng ....).

12. Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng đường hàn của các mối nối : cọc , kết cấu kim loại , đường ống áp lực ( dẫn hơi, chất lỏng ) . bể chứa bằng kim loại ...

13. Các tài liệu đo đạc , quan trắc lún và biến dạng các hạng mục công trình , toàn bộ công trìnhvà các công trình lân cận trong phạm vi lún ảnh hưởng trong quá trình xây dựng ( độ lún , độ nghiêng , chuyển vị ngang , góc xoay... )

14 Nhật ký thi công xây dựng công trình .

15. Lý lịch thiết bị , máy móc lắp đặt trong công trình; hướng dẫn hoặc quy trình vận hành khai thác công trình; quy trình bảo hành và bảo trì thiết bị và công trình

16. Văn bản ( biên bản ) nghiệm thu , chấp thuận hệ thống kỹ thuật , công nghệ đủ điều kiện sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về :

- Chất lượng sản phẩm nước sinh hoạt ;
- Sử dụng các chất chống thấm thi công các hạng mục công trình cấp nước ;
- Phòng cháy chữa cháy,nổ;
- Chống sét;
- Bảo vệ môi trường;
- An toàn lao động, an toàn vận hành;
- Thực hiện giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng);
- Chỉ giới đất xây dựng;
- Đấu nối với công trình kỹ thuật hạ tầng (cấp điện, cấp nước, thoát nước, giao thông...);
- An toàn đê điều (nếu có), an toàn giao thông (nếu có);
- Thông tin liên lạc (nếu có).

17. Chứng chỉ sự phù hợp từng công việc (thiết kế , thi công xây dựng) của các hạng mục công trình , toàn bộ công trình do các tổ chức tư vấn kiểm định độc lập cấp ( kể cả các nhà thầu nước ngoài tham gia tư vấn, kiểm định, giám sát, đăng kiểm chất lượng ) xem xét và cấp trước khi chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình và toàn bộ công trình .

18. Bản kê các thay đổi so với thiết kế ( kỹ thuật, bản vẽ thi công ) đã được phê duyệt.

19. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình ( nếu có )

20. Báo cáo của tổ chức tư vấn kiểm định đối với những bộ phận, hạng mục công trình hoặc công trình có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng trước khi chủ đầu tư nghiệm thu ( nếu có ).

21. Biên bản nghiệm thu giai đoạn xây dựng .

22. Biên bản nghiệm thu hạng mục công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

nguyenhaiban6
23-12-2010, 10:13 PM
tui đang cần các bước để bàn giao công trình cho đơn vị quản lý.
Bác nào hiểu kỹ về vấn đề này xin chỉ giúp
Hiện tại tôi mới biết thủ tục bàn giao công trình cho đơn vị quản lý gồm mấy bước sau:
1- Lập hồ sơ hoàn công nộp lại cho đơn vị quản lý
2- Tiến hành kiểm đếm hiện trường, đối chiếu với hồ sơ hoàn công.
3- Nhà thầu tiến hành sửa chữa những tông tại của công trình sau lần kiểm đếm
4- Tiến hành lập biên bản phúc tra việc sửa chữa những tồn tại nếu có.
5-Lập biên bản bàn giao công trình đưa vào sử dụng

greenlibra
27-12-2010, 09:25 AM
Em hiện đang làm cho một công ty tư vấn xây dựng. Xin mọi người chỉ giúp em quy trình làm việc giữa Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn gồm những bước nào, công việc gì, và trong từng bước đó, mình ký kết hợp đồng nào được không ạ? Và cho em hỏi có văn bản nào của nhà nước hay tiêu chuẩn gì qui định về vấn đề này không ạ?