PDA

Xem bản đầy đủ : Hỏi về thời gian bán Hồ sơ mời thầuhaanh167
28-05-2008, 10:10 AM
Trong Luật đấu thầu, điều 31 có quy định: Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Nhưng trong Nghị định 111 tại điều 26 (nay là nghị định 58 tại điều 28 ) lại quy định rằng phải bán Hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Như vậy, xét về thời gian thì những nhà thầu mua hồ sơ dự thầu kê từ số báo đăng cuối cùng sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chẳng hạn như trước thơì điểm đóng thầu 1 ngày nhà thầu mới mua hồ sơ mời thầu thì 1<15, rõ ràng không đủ thời gian lập hồ sơ dự thầu.

Như vậy theo tôi thì 2 hướng dẫn này mâu thuẫn với nhau, và khi thực hiện các chủ đầu tư chỉ tuân theo Nghị định là bán hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Theo logic thì Luật>Nghị định, lẽ ra phải thực hiện theo Luật mới phải chứ nhỉ

dungpc
28-05-2008, 11:01 AM
Nghị định là văn bản hướng dẫn thi hành Luật! Điều đó có nghĩa là Nghị định đóng vai trò cụ thể hóa Luật.
Thời gian thông báo bán HSMT tối thiểu là 10 ngày, thời gian bán HSMT và chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày trước thời điểm đóng thầu. Điều đó có nghĩa là trong vòng 15 ngày đó sẽ diễn ra cùng lúc hai công tác: Bên mời thầu bán hồ sơ và bên dự thầu chuẩn bị HSDT!
Ý kiến của bạn là phù hợp thực tế, tuy nhiên Nghị định là như vậy . Tôi nghĩ không có gì mâu thuẫn.
Trong thực tế, khi triển khai bán HSMT thì thường chỉ trong vòng 5-7 ngày là HSMT đã được mua sạch. Các nhà thầu khác nhau, độc lập nhau mua cũng có, một nhóm khoảng 2-3 nhà thầu gì đó "bao" toàn bộ cũng có... nên ít khi xảy ra trường hợp mua HSMT ở ngày thứ 14 như bạn nói.

haanh167
28-05-2008, 11:14 AM
Đó là giả sử vậy, có thể không xảy ra.Nhưng nếu lúc đó có nhà thầu mua mà Bên mời thầu vì 1 lý do nào đó lại không bán thì sao? Lúc đó nhà thầu có thể kiện là: chưa đến thời điểm đóng thầu thì vần phải bán, còn bên mời thầu lại lý luận rằng: chỉ có 1 ngày thì không đủ thời gian tối thiểu là 15 ngày để lập hồ sơ

Lúc đó thi Luật hay nghị định thắng nhỉ?

dungpc
28-05-2008, 11:19 AM
Thì vẫn bán, có vấn đề gì đâu. Nhưng nhà thầu đó làm sao chuẩn bị kịp. Thậm chí đã xảy rất nhiều trường hợp Bên mời thầu đã có giấy hẹn nhà thầu ngày mai, ngày kia quay lại mua HSDT mà! Vì lúc đó HSDT đã hết và thời gian bán vẫn còn.

minhtuong
28-05-2008, 11:48 AM
Trong Luật đấu thầu, điều 31 có quy định: Thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 15 ngày đối với đấu thầu trong nước kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Nhưng trong Nghị định 111 tại điều 26 (nay là nghị định 58 tại điều 28 ) lại quy định rằng phải bán Hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Như vậy, xét về thời gian thì những nhà thầu mua hồ sơ dự thầu kê từ số báo đăng cuối cùng sẽ không đủ thời gian để chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chẳng hạn như trước thơì điểm đóng thầu 1 ngày nhà thầu mới mua hồ sơ mời thầu thì 1<15, rõ ràng không đủ thời gian lập hồ sơ dự thầu.

Như vậy theo tôi thì 2 hướng dẫn này mâu thuẫn với nhau, và khi thực hiện các chủ đầu tư chỉ tuân theo Nghị định là bán hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu.

Theo logic thì Luật>Nghị định, lẽ ra phải thực hiện theo Luật mới phải chứ nhỉ

Việc qui định bán HSMT đến trước thời điểm đóng thầu là một qui định rất hay. Nó hạn chế việc "quân xanh, quân đỏ" trong đấu thầu. Nhà thầu, tùy vào năng lực của mình về làm hồ sơ, tùy vào thời điểm nhận thông tin, tùy vào "chiến lược đấu thầu" của mình mà có thể mua HSMT bất kỳ lúc nào kể từ thời điểm phát hành đến trước thời điểm đóng thầu.
Có Nhà thầu mua HSMT trước 1 ngày nhưng vẫn chuẩn bị được HSDT, bên mời thầu không nhất thiết phải quan tâm đến việc làm thế nào nhà thầu chuẩn bị kịp HSDT.
Hơn nữa, HSMT một khi đã được ban hành thì không còn là bí mật nữa (mà ngược lại càng công khai rộng rãi càng tốt), chẳng hạn không điều luật nào cấm nhà thầu mượn photo HSMT của nhau cả, nhà thầu chỉ cần mua HSMT chính thức vào thời điểm thích hợp để có tên trong danh sách mua HSMT để được tham dự đấu thầu. Nhiều khi, thời điểm mua HSMT cũng là một trong các chiến lược đấu thầu của nhà thầu.

Vấn đề về "mâu thuẫn" như bạn nêu ra giữa Luật và Nghị định, theo mình vấn đề này không hề có "mâu thuẫn", Nghị định (58 hay 111) là Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu, do đó phải thực hiện theo Nghị định. Chính phủ khi ban hành Nghị định đã chịu trách nhiệm về các qui định trong Nghị định, bạn cứ yên tâm thực hiện.