PDA

Xem bản đầy đủ : Giải phóng mặt bằng (tìm tài liệu, thảo luận...)TuvanXD246
26-05-2008, 03:38 PM
Trong quản lý dự án, giải phóng mặt bằng là một bước rất quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Mình lập ra chủ đề này với mong muốn mọi người cùng thảo luận về các vấn đề trong giải phóng mặt bằng. Các tài liệu làm căn cứ, các tình huống, các giải pháp...
Mong mọi người ủng hộ và cùng thảo luận nhé!

TuvanXD246
26-05-2008, 04:21 PM
Mình xin mở hàng với tổng hợp các quyết định ban hành đơn giá xây dựng để đền bù của một số địa phương. Mong mọi người cùng xây dựng để có đủ tài liệu cho mục này


Quyết định Ban hành bảng đơn giá xây dựng nhà ở và vật kiến trúc thông dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số: 15/2008/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13456200805031227000/attachments/2964_So%2015.pdf)

Quyết định Về việc điều chỉnh Đơn giá nhà cửa, các công trình kiến trúc để bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Số: 29/2008/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13455200805031225000/attachments/2963_So%2029.pdf)

Quyết định Về việc Điều chỉnh đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất, đơn giá một số loại cây cối hoa màu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Số: 740/2008/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13454200805031222000/attachments/2962_So%20740.pdf)

Quyết định Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Đà Nẵng
Số: 71/2007/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13034200804051551000/attachments/2846_So%2071.pdf)

Quyết định Quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số: 07/2008/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13025200804051524000/attachments/2837_So%2007.pdf)

Ban hành đơn giá XD nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Số: 09/2008/QĐ-UBND
Download tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/13023200804051511400/attachments/2835_So%2009.pdf)

Quyết định phê duyệt hồ sơ cập nhật nội dung Khung tái định cư Tiểu dự án Cái thiện môi trường đô thi Lăng Cô thuộc dự án Cái thiện môi trường đô thị miền Trung
Số: 1172/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/8213200706221546000/attachments/1576_1172.doc)

Quyết định về việc ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu các loại khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số: 22/2007/QĐ-UBND
>>DownLoad tại đây (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/8210200706221538000/attachments/1571_22.doc)

tandoan
26-05-2008, 07:38 PM
[QUOTE=TuvanXDGT246;24069]Mình xin mở hàng với tổng hợp các quyết định ban hành đơn giá xây dựng để đền bù của một số địa phương. Mong mọi người cùng xây dựng để có đủ tài liệu cho mục này


Bạn có đơn giá mới nhất của Tỉnh Gia Lai; Tỉnh Đắk Nông và Tỉnh Bình Phước không? Mình rất cần, thanks!!!

nguyentoanpham
03-06-2008, 04:07 PM
có các quyết định về GPMB của tỉnh Hà Tây không cho minh với:x:

Khanh_imc
03-06-2008, 04:09 PM
Quyết định số 17/2008/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND TP.HCM quy định về công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn TP.HCM

langduca
03-06-2008, 05:49 PM
Các bác có biết quyết định nào trong năm 2008 về đơn giá bồi thường hỗ trợ nhà cửa kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn Hà Nội không? Bác nào có cho em xin, em đang làm công tác GPMB.Em cảm ơn !

nguyentoanpham
04-06-2008, 09:48 AM
minh đang cần Quyết định 289/2006/QĐ-UBND ngày 20/2/2006 của UBND tỉnh Hà Tây bạn nào có gửi cho mình nhé nguyentoanpham@yahoo.com xin cảm ơn

hungvina16
04-06-2008, 10:15 AM
minh đang cần Quyết định 289/2006/QĐ-UBND ngày 20/2/2006 của UBND tỉnh Hà Tây bạn nào có gửi cho mình nhé nguyentoanpham@yahoo.com xin cảm ơn

Mình không có cái 289/2006 nhưng có cái Quyết định 493/2007 sửa đổi 289/2006 và Quyết định 494/2007 ban hành biểu giá bồi thường GPMB

nguyentoanpham
05-06-2008, 09:49 AM
Quyết định 493/2007 chỉ là sửa đổi bổ sung một số điểm, 289/2006/QĐ-UBND vẫn dùng song song mà

Khanh_imc
06-06-2008, 03:38 PM
Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND P.HCM Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố HCM.

lehobac
10-06-2008, 09:38 AM
đơn giá bồi thường thiệt hại về nhà, vật kiến trúc, mồ mả,cây cối,hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định

http://qppl.binhdinh.gov.vn/vbpq_binhdinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/16e0631488d52fe447257394000075e4?OpenDocument

TuvanXD246
16-06-2008, 02:49 AM
1. Quyết định Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/MaterialCost/14149200806091620000/attachments/3171_So%2015.pdf)
Số: 15/2008/QĐ-UBND

2. (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/14148200806091447000/attachments/3170_So%20230001.pdf)Quyết định Về việc ban hành Đơn giá bồi thường nhà và các công trình kiến trúc gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên (http://www.moc.gov.vn/Vietnam//MaterialCost/14148200806091447000/attachments/3170_So%20230001.pdf)
Số: 23/2008/QĐ-UBND

ktxd44
01-08-2008, 11:52 AM
Có bác nào có đơn giá bồi thường hỗ trợ nhà cửa kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn Hà Nội không? Bác nào có cho em xin, em đang làm công tác GPMB.Em cảm ơn !

kienak
14-08-2008, 11:47 AM
Mình đang cần quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của 5 Tỉnh: Cà mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang bạn nào có thì gửi cho mình với.
Cám ơn nhiều

Binh
17-08-2008, 07:02 PM
Quyết định số 29/2007/QĐ-UNBD của UNBD tỉnh Hậu Giang quy định các mức giá đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2008.

hanhaulac
21-08-2008, 04:02 PM
Bác nào có đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng trên địa bàn Vĩnh Phúc năm 2007 và 2008 cho em xin với! Xin cam on nhieu!

hungvina16
29-09-2008, 05:02 PM
Đơn giá bồi thường GPMB tỉnh Quảng Bình ban hành tháng 12 năm 2007 và điều chỉnh giá nhà cửa vật kiến trúc năm 2008.

MANHHUNGCT621
01-10-2008, 11:52 AM
Mình có QD19/QĐ-UBND của Tỉnh Vĩnh Long về công tác GPMB

baby123456
01-10-2008, 11:55 AM
Quyết định 137/2007/QĐ-UBND
Quyet dinh 151/2007/QĐ-UBND
Quyet dinh 36/2008/QD-UBND
Đấy là những quyết định có thể tham khảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

hungvina16
01-10-2008, 12:22 PM
Quy đinh về bồi thường , hỗ trợ , tái định cư và Đơn giá bồi thường tỉnh Lào Cai ban hành theo quyết định số 68/2007/QĐ-UBND ngày 14/9/2007.

kienak
13-10-2008, 11:03 AM
Mình đang cần quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án Bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư của 4 Tỉnh: Cà mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Kiên Giang bạn nào có thì gửi cho mình với. Bạn nào có văn bản của Tỉnh nào cũng được, chia sẻ cho mình, mình đang rất cần.
Cám ơn nhiều

nguyenduong171
16-10-2008, 09:20 AM
Trong cả một giai đoạn thực hiện dự án thì công tác giải phóng mặt bằng là hết sức quan trọng. Để công tác đền bù GPMB diễn ra được thuận lợi đúng tiến độ, thì một số chủ đầu tư cần lưu ý:
- Trước hết chủ đầu tư cần thuê đơn vị tư vấn đo vẽ bản đồ địa chính phải là đơn vị có kinh nghiệm, có uy tín và cũng phải có mối quan hệ với đơn vị thẩm định hồ sơ này, đồng thời phải quan hệ với địa phương tốt thì công việc mới trôi chảy được. Nếu ai đã từng làm qua công tác này thì mới thấu hiểu được mức độ phức tạp như thế nào như về ranh giới thửa đất, diện tích sử dụng, chủ sử dụng. Nếu bước đo vẽ bản đồ địa chính không chính xác ngay từ đầu thì sẽ mất rất nhiều thời gian điều chỉnh lại.
- Chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường GPMB của địa phương để công tác đền bù GPMB được thuận lợi.
- Chủ đầu tư có thể thỏa thuận mua trực tiếp đất của dân, biện pháp này có hiệu quả vì giá đất mua so với giá đất đền bù không chênh lệch là bao nhiêu, quan trọng nhất là rút ngắn thời gian rất là nhiều.

nguyenduong171
16-10-2008, 11:32 AM
Quy trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng thì ở địa phương nào cũng như nhau, bạn có thể tham khảo quy trình thực hiện một dự án như sau:

Trình tự thủ tục thu hồi đất và đền bù giải phóng mặt bằng dự án Cụm CN Tam Phước 1 được thực hiện theo các bước sau đây:
1/ Chủ đầu tư cung cấp hồ sơ pháp lý gồm:
+ Văn bản thoả thuận địa điểm;
+ Quyết định phê duyệt dự án.
2/ Phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất, các quy định về thu hồi đất, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: UBND xã Tam Phước phối hợp với Ban BTTH&GPMB huyện Long Điền thực hiện;
3/ Chuẩn bị hồ sơ địa chính cho khu đất bị thu hồi (gồm: trích lục hoặc trích sao hoặc trích đo và lập danh sách các thửa đất bị thu hồi): Phòng TNMT chỉ đạo Văn phòng đăng ký QSD đất phối hợp với chủ đầu tư thực hiện;
4/ UBND xã cung cấp cho Ban BTTH&GPMB số nhân khẩu, số lao động, số hộ nghèo (nếu có), hạng đất tại các thửa đất bị thu hồi;
- Chủ đầu tư, Văn phòng đăng ký đất đai (Phòng TNMT) giao mốc địa chính thực địa;
- Ban BTTH&GPMB phối hợp cùng UBND cấp xã, chủ đầu tư khảo sát, kiểm kê sơ bộ về tài sản trên đất;
5/ Lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (căn cứ trên số liệu, tài liệu hiện có do cơ quan Tài nguyên & Môi trường cung cấp): Ban BTTH&GPMB phối hợp với chủ đầu tư thực hiện;
6/ Báo cáo và thông qua Hội đồng BTGPMB huyện về phương án tổng thể: Ban BTTH&GPMB thực hiện;
7/ Thẩm định phương án tổng thể; Thời gian thực hiện không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án tổng thể: Sở Tài chính hoặc Phòng Tài chính thực hiện;
8/ Phê duyệt phương án tổng thể, thời gian thực hiện không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan tài chính: UBND tỉnh hoặc UBND huyện ra quyết định;
9/ Thông báo và tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân về thu hồi đất; Thời gian thông báo 20 ngày: Ban BTTH&GPMB phối hợp với UBND xã thực hiện;
10/ Quyết định thu hồi đất tổng; thời gian 20 ngày sau khi thông báo phương án tổng thể: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh quyết định;
11/ Quyết định thu hồi đất từng thửa đất; Thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận Quyết định thu hồi đất tổng: Phòng Tài nguyên Môi trường trình UBND huyện quyết định;
12/ Họp dân thông báo các quy định, chế độ, chính sách về bồi thường hỗ trợ và tái định cư, hướng dẫn kê khai, kế hoạch kiểm kê thực tế,…: Ban BTTH&GPMB, Phòng TN&MT, UBND xã, chủ đầu tư và người dân tổ chức thực hiện;
13/ Xác định nguồn gốc đất sử dụng, xác định các trường hợp bồi thường hỗ trợ và tái định cư: Ban BTTH&GPMB phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai và UBND xã thực hiện;
14/ Lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thời gian không quá 60 ngày sau khi hoàn thành việc kiểm kê: Ban BTTH&GPMB, chủ đầu tư và đại diện những hộ có đất bị thu hồi phối hợp thực hiện;
15/ Công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thời gian ít nhất là 20 ngày: Ban BTTH&GPMB, UBND xã, UBMTTQ cấp xã, đại diện những người có đất bị thu hồi tổ chức thực hiện;
16/ Điều chỉnh, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Ban BTTH&GPMB thực hiện;
17/ Thẩm định và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được phương án: Phòng Tài chính kế hoạch huyện thực hiện, thông qua Hội đồng BTGPMB huyện và trình UBND huyện ký;
18/ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được tờ trình của cơ quan tài chính: UBND huyện phê duyệt;
19/ Công khai và gửi quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho những người có đất bị thu hồi; Thời gian công khai là 05 ngày: Ban BTTH&GPMB, UBND xã phối hợp thực hiện;
20/ Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất ở (nhà ở, giấy CNQSD đất, QSH nhà ở,…) tái định cư; Thời gian 5 ngày sau khi thông báo: Chủ đầu tư phối hợp với Ban BTTH&GPMB, UBND xã thực hiện;
21/ Bàn giao đất đã bị thu hồi; Thời gian không quá 20 ngày sau ngày chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ: Người dân bị thu hồi đất cùng UBND xã, chủ đầu tư thực hiện, trong đó có lập biên bản cụ thể;
22/ Công nhận đất sạch: Phòng tài nguyên và môi trường phối hợp cùng Ban BTTH&GPMB tham mưu UBND huyện.

leanh_songhong
23-10-2008, 09:20 AM
Bác nào co đơn gia đền đền bù GPMT tỉnh Hưng yên ko? cho em xin với!!!

huy9
23-10-2008, 10:55 AM
gia den bu dat hung yen nam 2008, ngoai ra con co QD 02-2007 ban tim tren website cua tinh

trantrung78
24-10-2008, 04:54 PM
Công ty mình đang bị giải toả mặt bằng, mình đang phải xác định giá trị một số vật kiến trúc trên mảnh đất này (đúng ra phải thuê cty định giá nhưng xếp mình muốn tự xác định trước) đất thuộc địa bàn TP.HCM bác nào có bảng giá vật kiến trúc trên địa bàn TP.HCM thì giúp mình với! xin cảm ơn trước!!!

hungvina16
24-10-2008, 05:00 PM
Công ty mình đang bị giải toả mặt bằng, mình đang phải xác định giá trị một số vật kiến trúc trên mảnh đất này (đúng ra phải thuê cty định giá nhưng xếp mình muốn tự xác định trước) đất thuộc địa bàn TP.HCM bác nào có bảng giá vật kiến trúc trên địa bàn TP.HCM thì giúp mình với! xin cảm ơn trước!!!
Mình có mấy cái về biểu giá chuẩn suất vốn đầu tư của TPHCM dùng để bồi thường nhà của vật kiến trúc khi NN thu hồi đất.

hungvina16
25-10-2008, 10:26 AM
Bảng đơn giá hoa màu, cây cối - Đơn giá nhà của vật kiến trúc dùng cho việc bồi thường, hỗ trợ khi NN thu hồi đất ban hành tháng 10/2008.

trantrung78
27-10-2008, 12:20 PM
Xin cảm ơn bác HUNGVINA16 rất, rất nhiều, chúc bác mạnh khoẻ và làm việc tốt nha!

hitman83
29-10-2008, 04:04 PM
Hà Tây về với HN nên chắc áp dụng biểu mẫu mới này mình nghe nói là quyết định 40/QĐ-UBND nhưng tìm mãi mà không phải bạn nào biết hoặc có thì post lên cho anh em biết với

hungvina16
29-10-2008, 04:13 PM
Hà Tây về với HN nên chắc áp dụng biểu mẫu mới này mình nghe nói là quyết định 40/QĐ-UBND nhưng tìm mãi mà không phải bạn nào biết hoặc có thì post lên cho anh em biết với
Quyết định 40/QĐ-UBND của Hà nội ở ngay bài dưới đó , bạn tìm ở đâu nữa :D

hitman83
29-10-2008, 04:21 PM
Bác Hungvina oi bác gửi file cho anh em ma van ban thieu khong du, phan đat nong nghiep thi khong thay don gia dau,quyet dinh thi ... trang tron khong co, neu bac co gui ban full cho anh em biet dc khong cam on bac nhieu lam

hungvina16
29-10-2008, 04:30 PM
Bác Hungvina oi bác gửi file cho anh em ma van ban thieu khong du, phan đat nong nghiep thi khong thay don gia dau,quyet dinh thi ... trang tron khong co, neu bac co gui ban full cho anh em biet dc khong cam on bac nhieu lam
Bạn nên viết bài có dấu để dễ hiểu .
Bạn hỏi về "phan dat nong nghiep": Đây là đơn giá đền bù nhà cửa, vật kiến trúc , cây cối , hoa màu, vật nuôi trên đất chứ có phải đền bù đất đâu mà có giá đất.
Còn câu "quyet dinh thi ... trang tron khong co" thì mình không có hiểu là bạn viết gì ???
Các file đính kèm được tải về từ Cổng thông tin điện tử của Hà nội, bạn có thể vào đó xem kỹ nhé.

hitman83
30-10-2008, 10:31 AM
Vì mình dow cái của bạn gửi rồi nhưng QĐ thì không có gì mình đang cần QĐ đấy để làm việc mà, tìm trên mạng thì QĐ 40/2008/QĐ-UBND thì lại ra giá ca máy mình không hiểu sao hai văn bản có nội dung khac nhau mà lại có thể có ký hiệu như nhau nhỉ. Bạn có thể giúp mình không

hungvina16
30-10-2008, 10:53 AM
Vì mình dow cái của bạn gửi rồi nhưng QĐ thì không có gì mình đang cần QĐ đấy để làm việc mà, tìm trên mạng thì QĐ 40/2008/QĐ-UBND thì lại ra giá ca máy mình không hiểu sao hai văn bản có nội dung khac nhau mà lại có thể có ký hiệu như nhau nhỉ. Bạn có thể giúp mình không
File mình up có cả quyết định 40/QĐ-UBND ở ngay trang 1. Nếu bạn tải về nhưng không có thì có thể down lại hoặc cho email mình sẽ gửi trực tiếp .
Còn về số QĐ thì mình nghĩ đây là sự chuyển tiếp giữa Hà nội cũ và Hà nội mới nên có sự trùng lắp.

huynhkhacqui
30-10-2008, 04:54 PM
Quyết định 12/QĐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành đơn giá bồi thường vật kiến trúc trên địa bàn thành phố.

capovoc
30-10-2008, 05:43 PM
Tổ chức phát triển quỹ đất rất lúng túng khi thực hiện bồi thường,hỗ trợvà tái định cư theo quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt khi thực hiện quản lí thanh toán,quyết toán vốn từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định tại thông tư 107/2007/TT-BTC ngày 07/09/20007.Theo quy định tại mục 1 phần 1 phải lập Dự án giải phóng mặt bằng,nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có hướng dẫn về việc lập,thẩm định và phê duyệt loại Dự án này.Vì vậy,tiến độ và giải ngân bồi thường,hỗ trợ và tái định cư rất khó khăn để tạo quỹ đất "sạch" kêu gọi đầu tư.Ngày 28/08/2008,Bộ Tài chính đã có công văn số 10050/BTC-ĐT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị có hướng dẫn sớm và đề nghị:Trong khi chờ hướng dẫn chỉ cần có văn bản cho phép tiến hành công tác giải phóng mặt bằng của cấp có thẩm quyền thay cho quyết định phê duyệt Dự án GPMB.Địa phương tôi,Kho bạc đã vận dụng và chấp nhận thanh quyết toán.Bạn nào cần văn bản trên cung cấp số Fax tôi gửi cho.

quanghoatb
01-11-2008, 05:02 PM
cung cấp giúp mình các văn bản về gpmb ở Thái bình.xin cam ơn!

nguyenduong171
03-11-2008, 08:47 AM
Trong quản lý dự án, giải phóng mặt bằng là một bước rất quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Mình lập ra chủ đề này với mong muốn mọi người cùng thảo luận về các vấn đề trong giải phóng mặt bằng. Các tài liệu làm căn cứ, các tình huống, các giải pháp...
Mong mọi người ủng hộ và cùng thảo luận nhé!

Quả là công tác GPMB là một vấn gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình triển khai đầu tư một dự án.
Mình thực sự chưa trực tiếp tham gia từ A đến Z công tác đền bù GPMB của một dự án nào, nhưng theo mình thấy để dự án được triển khai suôn sẻ, thuận lợi thì người quản lý dự án cần lưu ý:
- Lập kế hoạch tiến độ công tác GPMB: Phải dựa trên trình từ thủ tục, thời gian theo quy định, có dự phòng thời gian để lập tiến độ cho chính xác. Nhiều nhà tư vấn lập dự án không coi trọng vấn đề này, nên khi triển khai thì dự án không theo đúng tiến độ đề ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dự án và tiền của của nhà đầu tư, nhất là đối với các nhà đầu tư nước ngoài,...
- Công tác đo đạc địa chính, lập danh sách chủ sử dụng đất: Nên chọn tư vấn có kinh nghiệm, uy tín để thực hiện công tác này. Như các bạn đã biết chỉ cần thống kê sai một hộ dân thôi là phải trình lên trình xuống rồi.
- Cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, ban bồi thường GPMB để triển khai được thuận lợi và hiệu quả.
-------

do anh duc
03-11-2008, 03:59 PM
Các bác cho em hỏi tại sao em tìm mãi mà không thấy các văn bản pháp quy liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư địa bàn tỉnh thái nguyên vậy nhỉ ( nếu không có thì các chi phí như hỗ trợ tái định cự, hỗ trợ di chuyển, thuê nhà em phải làm thế nào được nhỉ ?)

Hoai_Nam
05-11-2008, 04:35 PM
Đơn giá đền bù hoa màu, nhà cửa, vật kiến trúc của tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 26/2007/QĐ-UB

phongthuong
26-11-2008, 09:26 PM
các bác oi cho tôi xin đơn giá đền bù của tỉnh Bắc Kạn với tôi đang rất cần

Hoai_Nam
03-12-2008, 09:45 AM
Các bác có biết quyết định nào trong năm 2008 về đơn giá bồi thường hỗ trợ nhà cửa kiến trúc, cây trồng vật nuôi trên địa bàn Hà Nội không? Bác nào có cho em xin, em đang làm công tác GPMB.Em cảm ơn !

bạn xem mấy cái này nhé. Tuy ko được đầy dủ cũng giúp bạn được phần nào. CHúc bạn thành công

Hoai_Nam
03-12-2008, 09:50 AM
bạn xem mấy cái này nhé. Tuy ko được đầy dủ cũng giúp bạn được phần nào. CHúc bạn thành công

sao đc có 2 bản vây ta. chờ tôi thêm cho QĐ 18/2008/QĐ-UBND Hà nội

lifethuvi
03-12-2008, 10:04 AM
pác nào có đơn giá đền bù hoa màu, kiến trúc của tỉnh Quảng Ninh cho em với!

mrduck
26-12-2008, 05:17 PM
Bác hungvina ơi bác gửi cho em bản đơn giá đền bù cây cối hoa màu trên địa bàn hà nội năm 2008 được ko vì bản bác gửi thiếu mất mấy trang đầu

traitimhong1984
14-01-2009, 11:22 AM
Mình đang rất cần đơn giá giải phóng mặt bằng tỉnh Thanh Hóa mà cụ thể là thị xã Bim Sơn, bạn nào có xin gửi giúp mình vào địa chỉ mail traitimhong1984@yahoo.com. Xin cảm ơn!

Hoai_Nam
16-01-2009, 11:30 AM
Mình đang rất cần đơn giá giải phóng mặt bằng tỉnh Thanh Hóa mà cụ thể là thị xã Bim Sơn, bạn nào có xin gửi giúp mình vào địa chỉ mail traitimhong1984@yahoo.com. Xin cảm ơn!

Khung giá đất của Tỉnh Thanh Hóa năm 2008 và năm 2008 như nhau. Bạn xem ở đây. Chúc bạn thành công

bim bim
12-02-2009, 11:46 AM
Các bác cho tôi xin cái Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội với. Có tìm thấy trên diễn đàn nhưng về mở ra đọc thì bị lỗi mất mấy trang, kô in ra được.
Xin cám ơn các bác trước nhé !

honda69
19-02-2009, 05:43 PM
Tôi thấy có bác nào cần các văn bản yề GPMB ở Cà Mau bác có còn cần không thì liên hệ với tôi qua mail tuttptqd@yahoo.com.vn tôi cung cấp cho tôi không biết post file lên

TuvanXD246
19-02-2009, 06:06 PM
Tôi thấy có bác nào cần các văn bản yề GPMB ở Cà Mau bác có còn cần không thì liên hệ với tôi qua mail tuttptqd@yahoo.com.vn tôi cung cấp cho tôi không biết post file lên
Xin cảm ơn sự nhiệt tình của bạn, mong bạn sẽ chia sẻ nhiều tài liệu tại diễn đàn để nhiều người cùng được biết đến.
Cách gửi kèm file trong bài viết mời bạn đọc phần hướng dẫn cụ thể tại chuyên mục sau (Bấm vào link để chuyển đến):
http://giaxaydung.vn/diendan/huong-dan-tro-giup-thanh-vien/2544-huong-dan-dua-file-du-lieu-len-dien-dan-gan-attach-du-lieu-vao-bai-viet-de-chia-se.html
Chúc bạn mạnh khỏe và công tác tốt!

nghiap4dlh
20-03-2009, 04:59 PM
Các bạn làm ơn cho mình xin đơn giá đền bù tỉnh Thừa Thiên Huế.
Xin cảm ơn trước!!!

haweicco
11-04-2009, 11:57 AM
có bạn nao có Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND Thành Phố Hà Nội hướng dẫn về chuyển đổi đất kẹt thành đất ở không?

beautiful life
13-05-2009, 11:22 AM
Bạn nào có quyết định quy định bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2005 không?! Mình đang cần nó để bổ sung cho báo cáo. Giúp mình với!!!...

tr_n
15-05-2009, 09:43 AM
có ai có đơn giá giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp (hoa màu), đất Lâm Nghiệp tỉnh sơn La ko? júp mình với mình đang cần gấp...

vitbau03
15-05-2009, 10:02 AM
có bạn nao có Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND của UBND Thành Phố Hà Nội hướng dẫn về chuyển đổi đất kẹt thành đất ở không?
bạn xem nhé,khá cụ thể,hi vọng giúp bạn được đỡ được công đoạn nào của quá trình xin cấp sổ đỏ:D

vitbau03
01-06-2009, 01:45 PM
cac ban co don gia den bu ha noi ko load len cho minh voi.
thank you so much.
bạn mới vào nên chưa đọc hết các bài rồi,bạn xem cái này nhé,đơn giá đất bạn vào www.hanoi.gov (http://www.hanoi.gov). còn nhà cửa vật kiến trúc thì đây nè bạnhttp://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/22567-cac-quy-dinh-lien-quan-den-gpmb-tren-dia-ban-ha-noi.html
còn đơn giá hoa màu mới nhất(trong thông báo thiếu nhiều loại lắm)
http://giaxaydung.vn/diendan/giai-ph...au-ha-noi.html
chúc bạn tìm được thứ bạn cần:D

namdung
08-06-2009, 04:21 PM
Bác nào có đơn giá đền bù của Thái Bình không, cho em xin mới, em đang cần gấp lắm rồi, cảm ơn cả nhà. Chúc mọi người 1 tuần làm việc hiệu quả!

dieuhau0210
15-06-2009, 03:09 PM
Mình có các văn bản mới nhất của Tỉnh Quảng Nam đây, bạn nào dùng để cho GPMB thì loat nhe

vitbau03
18-06-2009, 09:41 AM
e tìm trên mạng cũng ko có, kho văn bản của e cũng ko thấy,nếu ai có up lên cho mọi người nhé,thanks

CVX
29-06-2009, 11:55 AM
Mình đang cần gấp Công văn số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng và rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông. Ban nào có thì upload cho mình xin nhé. Cảm ơn nhiều!

nguyen hung cuong
18-09-2009, 09:27 PM
Cung cấp giúp mình các thông tin và văn bản quy định về việc đền bù giải phóng mặt bằng ở tỉnh Tiền Giang với. Xin cảm ơn các bạn. Chúc vui vẻ !

vietanhhn
21-09-2009, 10:29 AM
Hi mọi người, Mình đang tìm phụ lục của "bộ đơn giá bồi thường" cùa Hải Dương năm 2008, ban hành kèm theo quyết định 44/2008/QĐ-UBND ngày 29/08/2008.
ai có cho mình xin với nhé.
Cảm ơn nhiều

vietanhhn
21-09-2009, 10:31 AM
Hi mọi người, Mình đang tìm phụ lục của "bộ đơn giá bồi thường" cùa Hải Dương năm 2008, ban hành kèm theo quyết định 44/2008/QĐ-UBND ngày 29/08/2008.
ai có cho mình xin với nhé.
Cảm ơn nhiều

aloveinrain
06-10-2009, 10:11 PM
lam on co ai biet khung gia den bu dat cho cong tac giai phong mat bang o bac ninh k cho e voi ! thanks!

linh_vd
07-10-2009, 10:49 AM
Phần mềm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng LandCE

http://www.harmonysoft.com.vn/images/stories/hopPM/hop_lanCE.gif
Phần mềm hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng

Là phần mềm quản lý trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.
Các tính năng chínhLập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Cả các dự án có kèm theo bản đồ hoặc không có bản đồ theo Luật Đất Đai cũng như các qui định hiện hành khác của Nhà Nước.Quản lý thống nhất bảng giá đền bù theo từng dự án: Danh mục các loại đất, nhà - vật kiến trúc, cây cối – hoa màu và hỗ trợ theo quy định của ngành Địa chính, Tài chính và Xây dựng, các loại danh mục đặc trưng tuỳ theo từng địa phương, từng dự án.
Cập nhật, thêm bớt các danh mục tài sản, thay đổi đơn giá của các tài sản đền bù một cách đơn giản và nhanh chóng.
Quản lý các loại biên bản kiểm kê, biên bản điều tra kinh tế, xã hội phục vụ công tác tái định cư, ổn định đời sống các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Quản lý quá trình chi trả, thanh - quyết toán kinh phí bồi thường GPMB theo qui định.
Tra cứu thông tin hạng mục một cách nhanh chóng và chính xác thông qua hệ thống giao diện được bố trí hợp lý, đơn giản và dễ sử dụng.
Land CE có thể nhận được dữ liệu bản đồ từ các phần mềm TOPO (Là phần mềm trợ giúp khảo sát và vẽ bản đồ), CADAS (Phần mềm trợ giúp vẽ bản đồ giải thửa), AutoCAD.
Tính toán tổng hợp kinh phí cho các công tác bồi thường GPMB của từng giai đoạn hoặc toàn dự án.
Hệ thống bảng biểu đầy đủ, đa dạng cho phép theo dõi, báo cáo từ chi tiết đến tổng hợp các thông tin liên quan đến từng hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.
Hiển thị bản đồ thể hiện trực quan chỉ giới GPMB, danh sách thửa đất bị ảnh hưởng của từng giai đoạn và của cả dự án.
Kết xuất hồ sơ kỹ thuật đền bù của từng thửa đất bị ảnh hưởng bởi dự án.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Vũ Duy Linh
Địa chỉ:Cụm Công nghiệp, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mobile: 0973.100.683
Email: linh_vd@harmonysoft.com.vn

daniel
28-10-2009, 03:16 PM
Đây là hướng dẫn cho dự án 100% vốn nước ngoài trên địa bàn TPHCM.

mingtt
09-12-2009, 10:13 AM
Đây là hướng dẫn cho dự án 100% vốn nước ngoài trên địa bàn TPHCM.

Theo tôi biết thì đã có VB thay thế! bạn xem lại hiệu lực của văn bản này nhé!:D:D:D:D

hongls5
05-01-2010, 11:02 PM
Các bác ơi! các bác có thông báo 6530/TB-STC của Sở tài chính Hà Nội ra ngày 28/12/2007 về đơn giá bồi thường cây cối hoa mầu TP hà nội khi thu hồi đất không và đơn giá bồi thường năm 2007 hoa mầu Hà Nội thì cho em xin với . Em đang rất cần . Xin cảm ơn các bác

vitbau03
28-02-2010, 12:01 PM
Chào các bác, các bác cho e hỏi các bác có tài liệu về các quan điểm và kinh nghiệm GPMB của các nước khác kg, share cho e với ạ. e cám ơn nhìu lắm. có gì liên hệ với e qua mail: haclong365@gmail.com
Bạn xem tại link này nhé, đây là 1 bài viết rất hay về kinh nghiệm GPMB của Trung Quốc http://giaxaydung.vn/diendan/giai-phong-mat-ba-ng/19193-kinh-nghiem-ve-den-bu-giai-phong-mat-ba-ng-va-chuc-tai-dinh-cu-cua-trung-quoc.html

Đinh Tấn Linh
10-03-2010, 12:34 AM
Xin cho hỏi ai có giá đền bù đất đai và cong trình trên đất của tỉnh Gia Lai cho mình xin với. Cảm ơn nhiều

Bạn có thể tải các thứ bạn đang cần tại đây: http://giaxaydung.vn/diendan/129566-post1.html

Thân chào.

hohuuthuc
10-05-2010, 10:29 PM
Em mới vào nghề. Cho em hỏi các bác là có tỉnh nào đang sử dụng đơn giá của năm 2005 đế áp giá cho năm 2010 không? nếu sử dụng đơn giá này thì liệu có điều chỉnh gì không? cách điểu chỉnh?
bà kon bị di dời chỗ của M rất bức xúc chuyện giá cả này nên rất khó làm việc. Nhiều gia đình không thèm hợp tác với tổ kiểm đếm, cứ đi đi về về mà chẳng có kết quae j đâm nản ! hix

dai22it
13-05-2011, 11:37 AM
Mình share một số tài liệu về quy trình đền bù giải phóng mặt bằng : Biên bản điều tra hiện trạng, Phương án đền bù, Phương án tổng thể mới, trình tự thu hồi đất, và một số QĐ
Bác nào muốn tham khảo phần mềm hỗ trợ công tác đền bù giải phóng mặt bằng có thể call trực tiếp cho mình
Chúc các bác thành công
Chúc 4R ngày càng tiện ích hơn với tất cả mọi người

naat
29-06-2011, 12:32 PM
Em mới vào nghề. Cho em hỏi các bác là có tỉnh nào đang sử dụng đơn giá của năm 2005 đế áp giá cho năm 2010 không? nếu sử dụng đơn giá này thì liệu có điều chỉnh gì không? cách điểu chỉnh?
bà kon bị di dời chỗ của M rất bức xúc chuyện giá cả này nên rất khó làm việc. Nhiều gia đình không thèm hợp tác với tổ kiểm đếm, cứ đi đi về về mà chẳng có kết quae j đâm nản ! hix
bạn tham khảo xem trường hợp của bạn sẽ áp đụng điều khoản nào trong quy định sau của Nghị định 197/2004/NĐ-CP nhé:
Điều 9. Giá đất để tính bồi thường và chi phí đầu tư vào đất còn lại
1. Giá đất để tính bồi thường là giá đất theo mục đích đang sử dụng tại thời điểm có quyết định thu hồi đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo quy định của Chính phủ; không bồi thường theo giá đất sẽ được chuyển mục đích sử dụng.
2. Trường hợp thực hiện bồi thường chậm được quy định như sau:
a) Bồi thường chậm do cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường gây ra mà giá đất tại thời điểm bồi thường do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công bố cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm trả tiền bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi;
b) Bồi thường chậm do người bị thu hồi đất gây ra, nếu giá đất tại thời điểm bồi thường thấp hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm bồi thường; nếu giá đất tại thời điểm bồi thường cao hơn giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi thì bồi thường theo giá đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.

saomaiangiang
16-07-2011, 03:50 PM
ai có bảng giá bồi thường của tỉnh HÒa Bình năm 2011 ko cho em xin với, thanks!

viet82
25-08-2011, 10:12 AM
Bác nào có đơn gái đền bù hoa mầu hà nội 2007, 2006 cho em xin voi.

Gio'
05-09-2011, 12:50 AM
Các ace trên diễn đàn xin cho Gio' hỏi QĐ 40/2008/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về ban hành đơn giá bồi thường nhà ở, công trình kiến trúc trên địa bàn Tp. Hà Nội khi thực hiện công tác GPMB hiện nay (2011) còn được áp dụng hay không? QĐ này đã được sửa đổi, bổ sung hay thay thế bằng QĐ nào không ạ? Xin ace cho e biết số và attach luôn văn bản mới thì tốt quá ạ!

Gio' xin cảm ơn nhiều!

naat
05-09-2011, 10:29 AM
hiện nay Hà Nội đang áp dụng quyết định 32/2010/QĐ- UBND, văn bản này có sẵn trên diễn đàn và bạn chỉ cần tìm là thấy
địa chỉ: http://www.giaxaydung.vn/diendan/f294/van-ban-huong-dan-cua-tp-ha-noi-7472-7.html

huyyt
25-11-2011, 04:02 PM
Cho mình hỏi có quy định nào về Chi thưởng cho hộ dân trong công tác GPMB?

hainb79
26-08-2014, 10:09 AM
cho minh xin don gia GPMB tren tinh hau giang 2014 voi, thank!

luongthien7701
27-08-2014, 11:44 AM
Mí cài này lẽ ra là phải thống nhất trên toàn quốc chứ he. Gì mà mỗi nơi mõi khác, chả hiểu làm sao

nhocxinh10x
28-11-2014, 10:39 AM
Uầy. Mò được kho tài liệu này nhiều lúc cần dùng lắm :)
.

tieunguno1
29-12-2016, 08:55 AM
box này lâu lắm ko có ai khuấy động nhỉ. cũng có vd xin tài liệu thôi ạ,
E đang làm ctac gpmb tỉnh hải dương. tìm trên mạng các tỉnh khác như (Hà nam, hải fong, thái bình...) đã có QĐ đơn giá bồi thường tài sản vật kiến trúc theo m2 sàn. nhưng tỉnh hải dương thì không thấy chỉ có các QĐ thay đổi hệ số khu vực. Pro nào có QĐ về đơn giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc up cho dd và cho e xin với ạ
Thanks các pro