PDA

Xem bản đầy đủ : Nhân viên Kế hoạch - kỹ thuật cần thông tinpham van truong
20-05-2008, 08:31 AM
Tôi là một nhân viên của phòng Kế hoạch - Kỹ thuật của một Nhà thầu xây dựng. Đã có hai năm kinh nghiệm thi công tại công trường, nhưng nay làm công tác Thanh toán, tham gia làm giá cho Dự toán xây dựng công trình. Nhưng do kinh nghiệm chưa có nên rất rễ dẫn đến việc áp sai mã Định mức dự toán gây thiệt hại cho Công ty. Vì vậy rất mong các tiên sinh, Các anh chị đi trước trong lĩnh vực chỉ bảo dùm. Xim chân thành cảm ơn!