PDA

Xem bản đầy đủ : Thắc mắc chưa được giải quyết về mã định mức!!!thuhuong761980
12-05-2008, 04:03 PM
Chào các bác, lần trước em có gửi câu hỏi thắc mắc về mã định mức lên diễn đàn và đã được bác Thế Anh và các bác nhiệt tình giúp đỡ trả lời. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Nhưng thật sự vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, em thấy vẫn vướng mắc quá. Em viết câu hỏi của em lên đây một cách cụ thể hơn để mong bác nào biết rõ trả lời cho em câu hỏi này với:
- Chúng em đang thi công phần cọc thí nghiệm và cần phải có việc cẩu đối trọng nén tĩnh. Bên chủ đầu tư yêu cầu chúng em dùng mã lắp dựng panel (AG.41511) cho công tác này nhưng vướng ở chỗ mã định mức này chỉ tính cho đơn vị "cái". Mà trong khi đối trọng của bọn em có nhiều chủng loại khác nhau về khối lượng (loại 500kg-700kg và 2000kg-2500kg). Nên em muốn hỏi Cái Panel được tính ở trong mã định mức AG.41511 ở đây có trọng lượng khoảng bao nhiêu kg?, áp dụng mã này tính cho các loại có trọng lượng khác nhau liệu có phải không hợp lý?
- Phần ép cọc thí nghiệm nén tĩnh, vị trí giữa các cọc xa nhau nên phải trung chuyển đối trọng giữa các điểm. Định mức dự toán của nhà nước ban hành cho phần cọc thí nghiệm này không được xây dựng nên chúng em tự vận dụng xây dựng định mức cho công tác này như sau.
Vận dụng mã CQ.16003 (nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng chất dàn tải) cho công tác trung chyển này và chỉ vận dụng lấy nhân công và máy. Vận dụng định mức ca cẩu 25 tấn (định mức là 0,017ca/tấn). Sau đó tính số ca máy dùng cho công tác trung chyển rồi lấy số ca này nhân với đơn giá ca cẩu 25 tấn.
VD: 60tấn đối trọng x 0,017ca/tấn x Đơn giá ca cẩu 25 tần = Thành tiền trung chuyển.
Vậy em xin hỏi các bác cách xây dựng cách tính giá cho công tác trung chuyển này theo như trên của em có hợp lý không? Bác nào có cách tính cụ thể và thuyết phục hơn thì xin chỉ bảo cho em với.
Các bác giúp giải quyết vấn đề này sớm với... Em xin cảm ơn các bác vô cùng!!!

hongngan99
16-05-2008, 05:48 PM
Bạn nên post bản dự toán thí nghiệm nén tính lên diễn đàn để anh em xem chi tiết thì có thể góp ý cho bạn được rõ hơn.

mt2009
16-08-2011, 11:49 AM
Chào các bác, lần trước em có gửi câu hỏi thắc mắc về mã định mức lên diễn đàn và đã được bác Thế Anh và các bác nhiệt tình giúp đỡ trả lời. Em xin chân thành cảm ơn các bác. Nhưng thật sự vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để, em thấy vẫn vướng mắc quá. Em viết câu hỏi của em lên đây một cách cụ thể hơn để mong bác nào biết rõ trả lời cho em câu hỏi này với:
- Chúng em đang thi công phần cọc thí nghiệm và cần phải có việc cẩu đối trọng nén tĩnh. Bên chủ đầu tư yêu cầu chúng em dùng mã lắp dựng panel (AG.41511) cho công tác này nhưng vướng ở chỗ mã định mức này chỉ tính cho đơn vị "cái". Mà trong khi đối trọng của bọn em có nhiều chủng loại khác nhau về khối lượng (loại 500kg-700kg và 2000kg-2500kg). Nên em muốn hỏi Cái Panel được tính ở trong mã định mức AG.41511 ở đây có trọng lượng khoảng bao nhiêu kg?, áp dụng mã này tính cho các loại có trọng lượng khác nhau liệu có phải không hợp lý?
- Phần ép cọc thí nghiệm nén tĩnh, vị trí giữa các cọc xa nhau nên phải trung chuyển đối trọng giữa các điểm. Định mức dự toán của nhà nước ban hành cho phần cọc thí nghiệm này không được xây dựng nên chúng em tự vận dụng xây dựng định mức cho công tác này như sau.
Vận dụng mã CQ.16003 (nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng chất dàn tải) cho công tác trung chyển này và chỉ vận dụng lấy nhân công và máy. Vận dụng định mức ca cẩu 25 tấn (định mức là 0,017ca/tấn). Sau đó tính số ca máy dùng cho công tác trung chyển rồi lấy số ca này nhân với đơn giá ca cẩu 25 tấn.
VD: 60tấn đối trọng x 0,017ca/tấn x Đơn giá ca cẩu 25 tần = Thành tiền trung chuyển.
Vậy em xin hỏi các bác cách xây dựng cách tính giá cho công tác trung chuyển này theo như trên của em có hợp lý không? Bác nào có cách tính cụ thể và thuyết phục hơn thì xin chỉ bảo cho em với.
Các bác giúp giải quyết vấn đề này sớm với... Em xin cảm ơn các bác vô cùng!!!
Hiện tại ở đơn vị tôi cũng đang vướng ở mục trên, mong các bác cho ý kiến. thanks