PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Đăk LăkĐinh Tấn Linh
06-05-2008, 06:16 PM
Chỉ thị số 3/2008/CT-UBND ngày 03/4/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v V/v tăng cường quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh!

Đinh Tấn Linh
07-05-2008, 09:03 AM
Công văn số 1205/UBND-CN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v V/v thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng trọn gói, việc áp dụng giá vật liệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Đinh Tấn Linh
25-05-2008, 10:52 PM
Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v ban hành hệ số quy đổi chi phí xây dựng năm 2007 theo các loại công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
25-05-2008, 10:54 PM
QĐ số 19/ 2008/QĐ-UBND ngày 16/05/2008 Về việc ban hành quy định giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc Khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đinh Tấn Linh
25-05-2008, 10:59 PM
QĐ số 16/ 2008/QĐ-UBND ngày 15/05/2008 V/v Ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk!

Đinh Tấn Linh
10-06-2008, 12:02 PM
Công văn số: 2131/ UBND-CN ngày 04/06/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD trên địa bàn tỉnh!

haibangqt
17-06-2008, 02:56 PM
Bác Tanlinh ơi,
Bác có QĐ số 13/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 v/v Điều chỉnh dự toán các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các Bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành thì cho em xin với ạ.
XIn chân thành cảm ơn!

Đinh Tấn Linh
17-06-2008, 04:23 PM
Bác Tanlinh ơi,
Bác có QĐ số 13/2008/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 v/v Điều chỉnh dự toán các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đối với các Bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành thì cho em xin với ạ.
XIn chân thành cảm ơn!

Gởi bạn quyết định 13/2008/QĐ-UBND tỉnh Đăk lăk ngày 24/3/2008 v/v Điều chỉnh dự toán các loại công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk!

Đinh Tấn Linh
26-06-2008, 11:08 AM
Quyết định số: 23/ 2008/QĐ-UBND ngày 20/06/2008 của UBND tỉnh đăk lăk V/v phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
23-09-2008, 03:02 PM
Công văn số 3575/UBND-CN ngày 10 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v giải quyết chế độ tài chính của Ban QLDA các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Đinh Tấn Linh
04-12-2008, 02:28 PM
Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc Quy định tủ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk

Đinh Tấn Linh
12-04-2009, 12:30 AM
1. Quyết định số 06 /2009/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v phân cấp thẩm quyền quyết định phê duyệt hồ sơ đấu thầu, mua sắm, sửa chữa lớn tài sản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

2. Quyết định số 07 /2009/QĐ-UBND ngày 18/2/2009 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v ban hành quy định bổ sung giá bồi thường cây trồng, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 1, Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh.

Đinh Tấn Linh
27-05-2009, 03:56 PM
Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố, ban hành trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. ( theo lương 650.000 đồng)

Đinh Tấn Linh
07-07-2009, 03:54 PM
Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk lăk.

Quyết định này thay thế Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh, về việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 31/2008/QĐ-UBDN ngày 22/7/2008 của UBND tỉnh, về việc sửa đổi bổ sung khoản 2, Điều 1 Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh, về việc phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đinh Tấn Linh
13-07-2009, 02:20 PM
- Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 Ban hành Quy định khu vực phải xin giấy phép xây dựng và thủ tục cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS)trong đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

- Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 Về việc ban hành Quy định liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cây công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 16/06/2009 Ban hành quy định giá tối thiểu gỗ tròn, các loại khoáng sản động vật rừng tự nhiên và lâm sản phụ để tính thuế tài nguyên.

- Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 16/06/2009 Ban hành quy định giá tối thiểu gỗ, lâm sản phụ và động vật rừng tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Nguồn: www.daklak.gov.vn

Đinh Tấn Linh
09-10-2009, 08:28 AM
Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 V/v Ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đinh Tấn Linh
11-11-2009, 04:20 PM
Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 V/v ban hành Quy định về giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định này thay thế cho Quyết định số 16/2008/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của UBND tỉnh về Giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-12-2009, 10:04 AM
Mình cũng muốn tìm mà không thấy bác nào post cả:)

Bạn kích vào đường link sau để lấy giá vật liệu tháng 11/2009 của tỉnh Đăk Lăk: http://giaxaydung.vn/diendan/122124-post15.html

Thân chào!

Đinh Tấn Linh
10-12-2009, 10:21 AM
Bác co QĐ số 33/2007/QĐ -UBND ngày 05/9/2007 của UBND tỉnh ĐắkLắk về phân cấp ủy quyền quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình không ! Thanks

Bác có thể down quyêt định này được dính kèm theo bài viết dưới đây nhé:

Thân chào!

UBND_xa
18-12-2009, 08:23 AM
Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tới các Chủ đầu tư được biết để thực hiện, kể từ ngày 01/12/2009, vẫn tiếp tục sử dụng các mẫu tài liệu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo quy định của Nghị định 58/2008/NĐ-CP, trừ những nội dung trái với quy định của Luật số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP cho đến khi có quy định mới.
(Nguồn tin từ UBND xã Ea M'roh)

Đinh Tấn Linh
11-01-2010, 07:58 AM
Quyết định số 34 /2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 V/v Sửa đổi, bổ sung Định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UB ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Đăk Lăk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:05 AM
Quyết định 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:10 AM
Quyết định số 36/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:11 AM
Quyết định số 37/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị; Duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:12 AM
Quyết định số 38/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:13 AM
Quyết định số 39/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:14 AM
Quyết định số 40/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
23-01-2010, 02:15 AM
Quyết định số 41/2009/QDD-UBND ngày 18/12/2009 Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
29-01-2010, 01:20 AM
Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Quyết định hướng dẫn việc giải phóng mặt bằng tái định cư theo nghị định 69/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Với quyết định này thì những người làm công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đỡ lúng túng hơn trong việc lên phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

ngoc2105
25-03-2010, 09:51 AM
Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007
Về việc ban hành mức thu,chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

Đinh Tấn Linh
07-04-2010, 07:29 PM
Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND V/v điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 02/3/2009 của UBND tỉnh về quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Download (http://www.mediafire.com/download.php?oltuzz4ljmm)

Đinh Tấn Linh
07-04-2010, 07:30 PM
Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 08/02/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk V/v ban hành Quy định chỉ giới đường đỏ, kích thước mặt cắt ngang quy hoạch một số tuyến đường giao thông đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột.

Download (http://www.mediafire.com/download.php?ymwjndfhoyy)

Đinh Tấn Linh
12-04-2010, 11:49 AM
Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBDN tỉnh Đăk Lăk V/v phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk lăk.


Download (http://www.mediafire.com/download.php?nymdwwmnmyz)

Đinh Tấn Linh
14-04-2010, 10:58 AM
Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 V/v ban hành Quy định về thẩm quyền và Quy trình cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Download (http://www.mediafire.com/download.php?44ty4toywdr)

Đinh Tấn Linh
26-04-2010, 10:48 AM
Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ngoc2105
26-04-2010, 07:06 PM
Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (PDF)

Đinh Tấn Linh
28-06-2010, 01:27 AM
Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 23/6/2010 của UBND tỉnh Đăk Lăk Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

ktsvtc
07-09-2010, 11:32 PM
Lời đầu tien xin cảm ơn anh Linh, đã cung cấp rất nhiều văn bản rất cần thiết để anh em được biết và áp dụng.
Hiện nay em đang viết một dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, em không có cơ sở pháp lý để làm căn cứ về Phân quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, được biết trên diễn đàng anh có nêu danh mục văn bản nhưng không download được.
Rất mong anh post lên để chi sẽ cho anh em với.
Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khoẻ anh.

Đinh Tấn Linh: Bạn down Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND tại đây:http://www.mediafire.com/download.php?nymdwwmnmyz
Bạn nói danh mục văn bản ở đâu không down được báo lại hộ mình nhé. Cảm ơn

Đinh Tấn Linh
12-12-2010, 12:25 PM
Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm điện đường dây và Trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
12-12-2010, 12:27 PM
Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình: Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
12-12-2010, 12:28 PM
Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án thuỷ lợi, thuỷ điện trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk

ngoc2105
11-01-2011, 03:56 PM
Quyết định : 37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010
Về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh ĐắkLắk
Nguồn: http://portal.daklak.gov.vn

UBND_xa
15-03-2011, 08:55 AM
Triển khai NQ11-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Các chủ đầu tư triển khai gấp .....trước ngày 20/3/2011 File kèm theo !

ngoc2105
09-05-2011, 06:10 PM
Điều chỉnh dự toán trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2011
:x

Đinh Tấn Linh
10-05-2011, 08:38 AM
Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 V/v điều chỉnh nhân công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Bản Scan)

ngoc2105
24-05-2011, 09:24 AM
Xin cho biết quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 12/5/2009 của UBND tỉnh daklak
http://www.giaxaydung.vn/diendan/f294/van-ban-huong-dan-cua-tinh-dak-lak-5315-2.html
Lần sau bạn nên xem trong phần này kỹ hơn nhé tất cả đều đã post lên đây rồi.Thân gữi!

Đinh Tấn Linh
14-06-2011, 08:54 AM
Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v phân cấp quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
14-06-2011, 09:00 AM
Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Ban hành quy định phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
14-06-2011, 09:02 AM
Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 07/06/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk lắk

Đinh Tấn Linh
29-07-2011, 02:59 PM
Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 10/06/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành Quy định phân cấp về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch nghĩa trang và cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
17-08-2011, 02:31 PM
Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 20/07/2011 Về việc phân cấp thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, xây dựng công trình lâm sinh

Đinh Tấn Linh
25-08-2011, 01:38 PM
Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Ban hành hệ số quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
12-10-2011, 09:36 AM
Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc ban hành Quy định về giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk.

Nguồn: http://www.sotuphapdaklak.gov.vn/

Đinh Tấn Linh
12-10-2011, 03:35 PM
Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định tỷ lệ chi phí chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

huyphan
22-12-2011, 03:28 PM
Văn bản mới nhất về quản lý chi phí đtxd cuối năm 2011. Các bác tải về mà áp dụng! Thấy hữu ích thì nhấn thanks cho phát!

huyphan
22-12-2011, 03:37 PM
CÁI NÀY CŨNG QUAN TRỌNG KHÔNG KÉM CHO CÁC BÁC LÀM QLDA, KINH TẾ XD, TẢI VỀ GIẢI NÉN RỒI MẦN NHÉ!<br>THẤY HỮU ÍCH THÌ THANKS CHO PHÁT!!!<br>HEHEHEH

Đinh Tấn Linh
25-03-2012, 06:25 PM
Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v quy định đơn giá tiền lương tưới nghiệm thu trong công tác quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Đinh Tấn Linh
28-03-2012, 08:20 AM
Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 21/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư

Đinh Tấn Linh
29-03-2012, 10:36 AM
Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định trình tự lập, gửi, thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý

goldvish
13-05-2012, 01:22 PM
các anh cho em hỏi có văn bản nào nói về hệ số (H) cầu đường ko ạ? và trong 1 file dự toán thì em thấy hệ số này là 3,544 ở bảng tính chi phí khảo sát xây dựng còn ở bảng tổng hơp dự toán chi phí xây dựng lại là 3,312. các anh có thể chỉ em với nhé. em cảm ơn ạ!

Đinh Tấn Linh
22-05-2012, 11:15 PM
các anh cho em hỏi có văn bản nào nói về hệ số (H) cầu đường ko ạ? và trong 1 file dự toán thì em thấy hệ số này là 3,544 ở bảng tính chi phí khảo sát xây dựng còn ở bảng tổng hơp dự toán chi phí xây dựng lại là 3,312. các anh có thể chỉ em với nhé. em cảm ơn ạ!

Trước đây, phần dự toán như bạn nêu trên được tính theo Quyết định số 42/2006/QĐ-UBND; Hiện nay các hệ số này bạn căn cứ theo các quyết định số 43/2008/QĐ-UBND, 44/2008/QĐ-UBND, 45/2008/QĐ-UBND nhé!

Đinh Tấn Linh
22-05-2012, 11:21 PM
Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 12/4/2012 Ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ks.thanhtan
03-06-2012, 09:07 AM
Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 15/3/2012 của UBND Tỉnh Đăk Lăk : Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính thu tiền sử dụng đất, xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực sau mười (10) ngày, kể từ ngày ký
(nguồn: chinhphu.vn)

Đinh Tấn Linh
18-07-2012, 11:27 PM
Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v công bố bổ sung Đơn giá khảo sát xây dựng công trình điện vào Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-08-2012, 12:08 AM
Quyết định số 24/2012/QĐ-UBND ngày 10/7/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng các công trình điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-08-2012, 12:22 AM
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành giá cho thuê nhà ở xã hội, nhà ở sinh viên được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-08-2012, 12:25 AM
Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 UBND tỉnh Đắk Lắk Ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-08-2012, 12:34 AM
Thông báo số 539/SGTVT-GT ngày 17/7/2012 của Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk V/v phân loại đường bộ thuộc tỉnh quản lý để tính cước vận tải đường bộ năm 2012

moitran
16-08-2012, 11:01 AM
Anh Linh cho em hỏi về hệ số nhân công và ca máy của tỉnh đăklăk hiện giờ vẫn dùng theo QĐ 41/2011 à(Knc=2.593). Sao thấp dữ vậy anh! Mong anh trả lời sớm nha! Chúc a sức khỏe và thành công trong công việc.

Đinh Tấn Linh
16-08-2012, 11:57 PM
Anh Linh cho em hỏi về hệ số nhân công và ca máy của tỉnh đăklăk hiện giờ vẫn dùng theo QĐ 41/2011 à(Knc=2.593). Sao thấp dữ vậy anh! Mong anh trả lời sớm nha! Chúc a sức khỏe và thành công trong công việc.

Chào bạn!
Hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk lắk vẫn áp dụng hệ số điều chỉnh nhân công, máy thi công theo Quyết định 41/2011/QĐ-UBND. Việc điều chỉnh theo đúng quy định lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 70 của Chính phủ chứ thấp sao nhỉ.
Bộ đơn giá đắk lắk năm 2008 với mức lương tối thiểu là: 540.000 đồng x 2,593 = 1.400.220 đồng (Mức lương tối thiểu vùng tại các huyện ở Đắk Lắk là: 1.400.000 đồng đấy thay)

Thân

Đinh Tấn Linh
30-10-2012, 10:06 PM
Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 06/09/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 20/01/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%)để xác định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
07-11-2012, 11:56 PM
Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 Ban hành quy định về giá nhà mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
11-12-2012, 10:09 PM
Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lăk

Đinh Tấn Linh
11-12-2012, 10:20 PM
Quyết định số 47/2012/QĐ-UBND ngày 30/11/2012 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định về về giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
29-01-2013, 11:17 AM
Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

vanthien01x3c
26-03-2013, 03:01 PM
Bác Linh có QĐ số: 1463/QĐ-UBND của tỉnh Đăk Lăk không cho mình xin với! Thank you bác!

Đinh Tấn Linh
13-04-2013, 08:57 AM
Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh ban hành

Đinh Tấn Linh
04-05-2013, 10:21 PM
Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 23/04/2013 về việc bổ sung Điều 2, Quy chế về đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
20-06-2013, 09:16 PM
Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk về công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng(bổ sung) trên địa bàn tỉnh Đắk lắk

Đinh Tấn Linh
11-07-2013, 02:06 PM
Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v QĐ phân loại đường bộ thuộc Tỉnh quản lý để tính cước vận tải đường bộ năm 2013

Đinh Tấn Linh
10-09-2013, 05:56 AM
- Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 Về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

- Chỉ thị 05/2013/CT-UBND ngày 27/8/2013 về việc tăng cường công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
11-09-2013, 09:22 PM
- Công văn số 841/SXD-KTGĐ ngày 09/8/2013 của Sở Xây dựng V/v phối hợp thực hiện các quy định theo Thông tư số 10/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

- Công văn 908/SXD-KTGĐ ngày 26/8/2013 của Sở Xây dựng V/v thực hiện các nội dung liên quan đến công tác thẩm tra theo quy định tại Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng

Đinh Tấn Linh
29-10-2013, 02:18 PM
Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số lượng quặng khoáng sản không kim loại nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với từng loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Đinh Tấn Linh
19-11-2013, 01:54 PM
Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 V/v sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo QĐ số 28/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách ưu đãi sử dụng đất đối với các dự án xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đinh Tấn Linh
19-11-2013, 02:01 PM
Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
08-01-2014, 02:37 PM
Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
16-01-2014, 09:26 PM
Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 07/1/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v ban hành giá nhà xây dựng mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
26-01-2014, 10:03 PM
- Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v phê duyệt Thiết kế bản về thi công - dự toán mẫu công trình: Nhà Văn hóa, Sân Thể thao và Khu chứa rác tập trung thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk

- Quyết định số 2439/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v phê duyệt Thiết kế mẫu, thiết kế điển hình dự toán công trình: Đường trục thôn, buôn; đường ngõ, xóm và đường trục chính nội đồng thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới tỉnh ĐắkLắk, Hạng mục: Móng, mặt đường, cống, rãnh thoát nước và an toàn giao thông;

- Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Nhà vệ sinh mẫu thuộc Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT trên địa bàn tỉnh

Chi tiết các QĐ tải file dính kèm phía dưới

Đinh Tấn Linh
26-02-2014, 10:17 PM
Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 20/01/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc sửa đổi khoản 3, Điều 8 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của UBND tỉnh

Đinh Tấn Linh
10-03-2014, 03:49 PM
Công khai danh sách năng lực các nhà thầu tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Kết quả rà soát đến quý I/2014)

Nguồn: Sở Xây dựng Đắk Lắk

vu282909
15-03-2014, 02:35 PM
Anh cho em hỏi, danh sách này có được công bố bằng văn bản không ạ?
Anh xin được nguồn từ đâu? Em có tìm bên web sở xây dựng Đăklăk nhưng chưa thấy?
Em cảm ơn.

Công khai danh sách năng lực các nhà thầu tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Kết quả rà soát đến quý I/2014)

Nguồn: Sở Xây dựng Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
16-03-2014, 07:58 AM
Anh cho em hỏi, danh sách này có được công bố bằng văn bản không ạ?
Anh xin được nguồn từ đâu? Em có tìm bên web sở xây dựng Đăklăk nhưng chưa thấy?
Em cảm ơn.

Nguồn được lấy từ trang web Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk bạn à. Bạn có thể tham khảo theo đường link sau:
http://soxaydungdaklak.gov.vn/TintucSukien/TinSoXaydung/tabid/85/language/vi-VN/cat/28/ArticleDetailId/480/ArticleId/473/Default.aspx

Đinh Tấn Linh
03-06-2014, 02:14 PM
Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các bộ đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
10-06-2014, 08:59 AM
Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh Đắk lắk V/v ban hành quy định giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
11-10-2014, 08:04 PM
Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v Ban hành Định mức dự toán xây tường bằng gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ, 80x80x180mm) trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đinh Tấn Linh
18-10-2014, 08:21 PM
Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk V/v quy định lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất đất sét nung bằng lò thủ công, thủ công cải tiến, lò đứng liên tục, lò vòng sử dụng nhiện liệu hóa thạch (than, dầu, khí), lò vòng, lò vòng cải tiến không sử dụng nhiên liệu hóa thạch mà sử dụng phế liệu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk