PDA

Xem bản đầy đủ : Xin công văn 660/CV-EVN áp dụng TT03/2008hunoka
28-04-2008, 09:33 AM
Mình đang làm dự toán công trình điện khu vực TPHCM.Anh em nào có Công văn 660/CV-EVN cho mình xin. Cảm ơn nhiều.:x

hungvina16
28-04-2008, 09:37 AM
Gửi bạn văn bản 660 của EVN và 1243 của Bộ công thương, kèm theo phụ lục của Văn bản số 1243/BCT-NL hướng dẫn điều chỉnh dự toán chuyên ngành điện.

toanthang747
15-07-2008, 11:59 PM
Bạn có thể vào trang web Công ty Điện lực 2 http://www.srpc.vn để load các quy định của EVN trong mục các văn bản QLXD