PDA

Xem bản đầy đủ : TT 09/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giáhasonxd
12-03-2008, 05:16 PM
:beer:Mình cần mẫu thương thảo hợp đồng cơ, nhưng tài liệu này cũng rất bổ ích. Cảm ơn bạn nhiều nhé.

TuvanXD246
26-04-2008, 03:45 PM
Ngày 17/04/2008 Bộ xây dựng đã ban hành thông tư số 09/2008/TT-BXD về việc Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.
-> Tải về (http://www.moc.gov.vn/Vietnam/Documents/Circular/13254200804180943000/attachments/2897_Thong%20tu%2009.doc)