PDA

Xem bản đầy đủ : Trình tự quyết toán vốn XDCB tại Kho bạc nhà nướcĐinh Tấn Linh
13-01-2008, 02:59 PM
Đây là một vấn đề "ngoài luồng"! Em post lên để bác nào có nhu cầu thì load về tham khảo nhé! Bài giảng slieshow CHUYÊN ĐỀ: KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC Của GIẢNG VIÊN: TS - TỐNG THIỆN PHƯỚC
Thân chào!

tuấn râu
11-03-2008, 11:21 AM
Cho mình hỏi để cần đủ hồ sơ quyết toán cho một dự án XDCB tại kho bạc nhà nước thì cần có những hồ sơ gì? và khi kiểm tra hồ sơ đó thì các hệ số trong các bảng dự toán chi phí XD, bảng tổng hợp dự toán theo qui định hiện nay theo NĐ, TT, QĐ nào các Anh chị giúp mình với cảm ơn nhiều.

minhtuong
11-03-2008, 11:40 PM
Cho mình hỏi để cần đủ hồ sơ quyết toán cho một dự án XDCB tại kho bạc nhà nước thì cần có những hồ sơ gì? và khi kiểm tra hồ sơ đó thì các hệ số trong các bảng dự toán chi phí XD, bảng tổng hợp dự toán theo qui định hiện nay theo NĐ, TT, QĐ nào các Anh chị giúp mình với cảm ơn nhiều.

Với Kho bạc NN thì không phải là quyết toán mà chỉ là qui trình thanh toán vốn đầu tư. KBNN không có chức năng quyết toán.
Bạn tham khảo Quyết định Số 297/QÐ – KBNN ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Kho bạc NN về việc ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư
và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước
qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

tapsu
28-05-2008, 10:58 PM
Bạn cần bổ sung quy trình 1359/QĐ-KBNN về sửa đổi bổ sung Quy trình 297

tyanh
25-06-2008, 05:33 PM
Giải ngân là gi hả các bác? Các bác trả lời giùm mình nhé. Cám ơn các bác.

hungvina16
25-06-2008, 05:55 PM
Giải ngân là gi hả các bác? Ccác bac trả lời giùm mình nhé. Cám ơn các bác.
Giải ngân là gì?
Giải ngân là yêu cầu của quý khách đối với ngân hàng trong việc xuất quỹ tài trợ xây dựng để thanh toán các chi phí. Các khoản tiền thanh toán dưới tên của quý khách bao gồm những chi phí chuyên biệt vướng phải trong thời gian xây dựng như đã được liệt kê ở phần Phân loại Tổn phí của Hợp đồng Tài trợ Xây dựng. Chi phí xây dựng có hai loại căn bản: tổn phí trực tiếp và gián tiếp. Sự dị biệt này thì quan trọng để nhớ vì những thủ tục thanh toán hoàn toàn khác nhau giữa tổn phí trực tiếp và gián tiếp. Để tiện việc xử dụng, có một mẫu đơn Yêu cầu Giải ngân được đính kèm trong tập hồ sơ Hợp đồng Tài trợ Xây dựng.
( Nguồn http://www.fvab.com)

minhtuong
25-06-2008, 08:04 PM
Giải ngân (Disbursement) là một quá trình chi tiêu (hợp pháp) nguồn vốn, nguồn tiền theo một kế hoạch đã được phê duyệt trước.
Một ví dụ:
Một nước cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại ODA để phát triển hạ tầng. Nhà tài trợ yêu cầu lập một kế hoạch thực hiện hàng năm (annual workplan), trong đó thể hiện ngân sách chi tiêu (budget) của cả năm. Kế hoạch này đã được nhà tài trợ thông qua và đồng ý cung cấp ngân sách. Việc chi tiêu, thanh toán một cách hợp pháp cho các hoạt động, dự án theo kế hoạch này gọi là giải ngân. Tỉ lệ giữa số tiền đã chi tiêu, thanh toán hợp pháp so với nguồn ngân sách đã phân bổ, phê duyệt trong cùng khoảng thời gian được gọi là tỉ lệ giải ngân (Disbursement rate). Tỉ lệ giải ngân thường được tính theo Quí , Năm.

giangbx
27-06-2008, 12:07 AM
Giải ngân (Disbursement) là một quá trình chi tiêu (hợp pháp) nguồn vốn, nguồn tiền theo một kế hoạch đã được phê duyệt trước.
Một ví dụ:
Một nước cung cấp một khoản viện trợ không hoàn lại ODA để phát triển hạ tầng. Nhà tài trợ yêu cầu lập một kế hoạch thực hiện hàng năm (annual workplan), trong đó thể hiện ngân sách chi tiêu (budget) của cả năm. Kế hoạch này đã được nhà tài trợ thông qua và đồng ý cung cấp ngân sách. Việc chi tiêu, thanh toán một cách hợp pháp cho các hoạt động, dự án theo kế hoạch này gọi là giải ngân. Tỉ lệ giữa số tiền đã chi tiêu, thanh toán hợp pháp so với nguồn ngân sách đã phân bổ, phê duyệt trong cùng khoảng thời gian được gọi là tỉ lệ giải ngân (Disbursement rate). Tỉ lệ giải ngân thường được tính theo Quí , Năm.

Giải ngân ( theo kiểu VN) trong việc thực hiện DA đầu tư: Là số tiền xuất ra từ ( Kho bạc Nhà nước, NH..) trong 1 thời kỳ nhất định.
VD: 1 DA được ghi kế hoạch năm 2008 là 10 tỷ, tính từ 01/01/2008 đến 26/6/2008 đã thanh toán qua KBNN được 2 tỷ thì gọi là đã giải ngân được 2 tỷ.

phongnha86
18-09-2008, 08:03 AM
mình đang làm đề tài thuyết trình về thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc nhưng mình không hiểu về dề tài này lắm:từ thủ tục,các quy trình thanh toán như thế nào?có bạn nào giúp mình ko?cảm ơn mấy bạn trước nha.

vipnt2
07-10-2008, 08:56 PM
vậy giải ngân nguồn vốn FDI ở Việt Nam là như thế nào các bác chỉ giúp em

Cá heo nhộn
11-10-2008, 09:26 AM
Xin chào các bác !
Em hiện đang phải chuẩn bị hồ sơ để thanh toán tiền với kho bạc nhà nước. Em đã tham khảo đầy đủ các quy trình thanh toán QT 297 và QT 1539. Tuy nhiên, em nghe người quen nói rằng gần đây kho bạc đã ban hành quy trình thanh toán mới. Quy trình này là sự hợp nhất giữa QT 297 và QT 1539. Bạn em đã photo cho em trang đầu của quy trình này. Phần còn lại thì em tự google. Khổ nỗi trình google của em hơi kém nên không tìm thấy. Vì vậy nếu có bác nào có thể post lên đây thì em rất cảm ơn. Em xin trích tiêu đề của văn bản đó như sau :
Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống kho bạc nhà nước
( Văn bản này đã hợp nhất hai quy trình ban hành theo QD số 297/QD-KBNN ngày 18/5/2007 và QD số 1539/QD-KBNN ngày 11/12/2007)
Mong nhận được sự quan tâm của mọi người. Thank you !:D

znhieu
28-10-2008, 07:46 PM
Bạn nên đọc các thông tư hướng dẫn, quản lý và thanh toán vốn đầu tư XDCB của Bộ tài chính hướng dẫn, chứ mình thấy trong đó nói đầy đủ các tài liệu hay hồ sơ rùi. Với lại KBNN trực thuộc Bộ tài chính nên những quy định của Bộ TC thì KBNN không thể sửa đổi được.

cu ba
24-11-2008, 01:18 AM
Mình muốn hỏi các bạn khi nào thì Nhà thầu phải ra Ngân hàng để lấy tiền thanh toán?

Và Vốn sự nghiệp là gì?

Hoatran
25-11-2008, 09:49 AM
Mình muốn hỏi các bạn khi nào thì Nhà thầu phải ra Ngân hàng để lấy tiền thanh toán?

Và Vốn sự nghiệp là gì?

Mình trả lời 2 vấn đề này của bạn, có gì anh em bổ sung thêm nhé
1. Nhà thầu ko bao giờ có thể ra kho bạc rút tiền được, mà việc rút tiền ở kho bạc là của chủ đầu tư
Khi có khối lượng hoàn thảnh ( Khối lượng tư vấn hoàn thành, khối lượng xây lắp hoàn thành, khối lượng thiết bị hoàn thành) Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi KBNN bao gồm các tài liệu sau:
- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành
- Đề nghị thanh toán khối lượng của nhà thầu
- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư
- giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư ( nếu có)
- Giấy rút vốn đầu tư
2. Vốn sự nghiệp là các nguồn vốn có tính chất duy trì và phát triển hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thể là hành chính sự nghiệp, sự nghiệp GD và đào tạo, NCKH.... Hàng năm các đơn vị Hành chính sự nghiệp ( HCSN) căn cứ vào tình hình hoạt động của mình trong năm kế hoạch, lập dự toán ngân sách gửi cho cơ quan chủ quản trình duyệt với các cấp NSNN sau đó các cơ quan này sẽ phê duyệt và xem xét phân bổ dự toán ngân sách cho đơn vị, nguồn dự toán này được chia ra thành các khoản: chi thường xuyên ( chi trả tiền lương nhân viên, văn phòng phẩm....) chi đầu tư phát triển ( chi đầu tư xây dựng cơ bản, chi dự trữ) và các khoản chi khác..........
---------------------
Hoatranpm

Echxanhdihoc
18-12-2008, 01:09 PM
"b) Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: cho phép tiếp tục giải ngân số vốn còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009. Đối với các dự án, công trình quan trọng, cấp bách nhưng chưa bố trí được nguồn vốn, trong đó có dự án tái định cư các khu kinh tế, các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý nguồn vốn, kể cả việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước để thực hiện."

Trích Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008.

Em hiểu đoạn bôi đậm theo 2 cách như thế này:
- Khối lượng thực hiện trong kế hoạch vốn năm 2008 vẫn chốt đến hết 31/12/2008, công tác thanh toán tại kho bạc thực hiện đến hết tháng 6/2009;

- Phần khối lượng thực hiện đến hết tháng 6/2009 vẫn được phép tính vào khối lượng thực hiện kế hoạch vốn năm 2008, thanh toán bình thường tại kho bạc.

Bác nào thạo môn này chỉ giúp em với.
Tks cả nhà!

minhtuong
18-12-2008, 04:12 PM
"b) Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: cho phép tiếp tục giải ngân số vốn còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009. Đối với các dự án, công trình quan trọng, cấp bách nhưng chưa bố trí được nguồn vốn, trong đó có dự án tái định cư các khu kinh tế, các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý nguồn vốn, kể cả việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước để thực hiện."

Trích Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008.

Em hiểu đoạn bôi đậm theo 2 cách như thế này:
1. Khối lượng thực hiện trong kế hoạch vốn năm 2008 vẫn chốt đến hết 31/12/2008, công tác thanh toán tại kho bạc thực hiện đến hết tháng 6/2009;

2. Phần khối lượng thực hiện đến hết tháng 6/2009 vẫn được phép tính vào khối lượng thực hiện kế hoạch vốn năm 2008, thanh toán bình thường tại kho bạc.

Bác nào thạo môn này chỉ giúp em với.
Tks cả nhà!
Riêng mình thì hiểu như thế này:
- Thời hạn giải ngân thanh toán vốn ngân sách NN của năm 2008 được phép kéo dài đến hết tháng 6 năm 2009. Như vậy, khối lượng thực hiện (của kế hoạch 2008) không nhất thiết phải chốt đến 31/12/2008. Vì nếu chốt như thế thì việc kéo dài giải ngân đến hết tháng 6/2009 không có mấy ý nghĩa (khi đó thời gian kéo dài chỉ là thời gian dành cho Kho bạc NN) và không phù hợp với mục tiêu kích cầu đầu tư của Nghị quyết 130.
-Có kéo dài thời gian thực hiện khối lượng thì mới có giá trị thực hiện để giải ngân chứ:confused:

Đó là suy luận của mình thôi, chưa thấy có văn bản, chỉ thị nào hướng dẫn cả. Cả nhà có thông tin, hướng dẫn từ các ban ngành TW, địa phương về vấn đề này thì cho mọi người biết nhé.

cao van ha
23-12-2008, 05:31 PM
:x Chào các bác!
cho em hỏi tí,em vẫn chư hiểu lắm về hợp đồng trọn gói:
Theo em hiểu giá hợp đồng trọn gói là giá mà nhà thầu sẽ được quyết toán khi hoàn thành các điều khoản ghi trong HD,tức là khi nhà thầu hoàn thành đúng thiết kế, về chất lượng, khối lượng và phải được tư vấn giám sát,chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được thanh toán đúng giá trị trọn gói ghi trong HD: khi xảy ra trường hợp sau thì giải quyết tn?:
+ Khối lượng thực tế thi công nhỏ hơn trong hồ sơ thầu nhưng đúng thiết kế được duyệt,về khối lượng, chất lượng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu. do hồ sơ mời thầu tính thừa.mà lại thấp hơn nhiều thì nhà thầu có được thanh toán đúng giá trọn gói ghi trong HD k?
- ai chịu trách nhiệm khi lượng tiền bị thanh toán"Không đúng thực tế",?
- nhà thầu đã chấp nhận rủi ro khi kí hợp đồng trọn gói kiểu "Lời ăn,lỗ chịu"rồi mà....?=>phải được thanh toán
+ Khối lượng thực tế thi công lớn hơn trong hồ sơ mời thầu,giả sử vượt nhiều thì khi quyết toán sẽ NTN?nếu theo ý hiểu của em mà cứ tính theo giá trọn gói như trong hợp đồng thì....
- Nhà thầu sẽ...tuy trong đó có yếu tố"lời ăn lỗ chịu", nhưng nếu trường hợp ở trên mà thực thi thì sẽ mâu thuẫn với với điều này!?
Ai trả lời giúp em thắc mắc này với!
em k hiểu lắm về hợp đồng trọn gói...Hicc...thật là khổ khi trình độ non kém!

luuvananh
14-02-2009, 01:59 PM
mình muốn hỏi diễn đàn mẫu biểu hồ sơ thanh toán chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

phanvantoan
16-02-2009, 05:48 PM
bạn nên đọc hướng dẫn của bạn hoatran. nhưng mình cũng nói thêm cho bạn rõ: nếu công trình đã hoàn thành thì cần những thứ sau:
1. biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng
2.bảng xác nhận khối lượng hoàn thành ( theo thông tư 02)lưu ý là bạn phải diễn giải làm sao ra cái giá trị như hợp đồng bạn ký
3. giấy đề nghị thanh toán của nhà thầu ( công ty bạn)
4.giấy đề nghị rút vốn đầu tư ( do kế toán của Chủ đầu tư - hoăc DHDA Lập )
5. giấy thanh toán vốn đầu tư ( như trên)
6. phần thu hồi tạm ứng từng đợt ( vd: bạn có 3 đợt tạm ứng) thì trong giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư có thể hiện luôn phần này và kho bạc sẽ thu hồi tạm ứng.
lưu ý chú ý tên chủ tài khoản thụ hưởng và mã tài khoản ( vì không đúng kho bạc không chuyển được tiền thì khổ đó)

nk99x1
16-02-2009, 06:48 PM
Thực ra quyết định 1359/QĐ-KBNN là sửa đổi, bổ sung QĐ 297/QĐ-KBNN nên không có quyết định nào hợp nhất 2 QĐ trên đâu bạn à. Bạn chỉ cần so sánh nội dung 2 QĐ trên và tự tổng hợp lại thành một văn bản thống nhất thôi.

nguyennhan
25-04-2009, 04:50 PM
chào bạn Cao van ha
Đúng là những trăn trở của bạn đúng y như những trăn trở của mình bấy lâu nay.
đi làm được khá nhiều năm chưa ở đâu tôi thấy thể hiện hợp đồng trọn gói là đúng nghĩ với trọn gói cả. vẫn cứ lập bản vẽ hoàn công đúng và tính lại toàn bộ dự toán, tính phát sinh tăng giảm. Mình đã từng chứng kiến Ngay cả kiểm toán cũng kiểm tra như thế. dù đó là hợp đồng trọn gói.
- Đúng như bạn nói là hợp đồng trọn gói là hợp đồng đã xác định được về mặt khối lượng và nhà thầu phải chịu rủi ro khi thò bút vào ký cái hợp đồng này.
- Vấn đề thắc mắc này có lẽ phải chờ câu trả lời của người cao hơn xem thực tế vấn đề này là thế nào thôi!! xem nó có xẩy ra như thế không.

huyxalo
25-04-2009, 05:34 PM
:x Chào các bác!
cho em hỏi tí,em vẫn chư hiểu lắm về hợp đồng trọn gói:
Theo em hiểu giá hợp đồng trọn gói là giá mà nhà thầu sẽ được quyết toán khi hoàn thành các điều khoản ghi trong HD,tức là khi nhà thầu hoàn thành đúng thiết kế, về chất lượng, khối lượng và phải được tư vấn giám sát,chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được thanh toán đúng giá trị trọn gói ghi trong HD: khi xảy ra trường hợp sau thì giải quyết tn?:
+ Khối lượng thực tế thi công nhỏ hơn trong hồ sơ thầu nhưng đúng thiết kế được duyệt,về khối lượng, chất lượng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu. do hồ sơ mời thầu tính thừa.mà lại thấp hơn nhiều thì nhà thầu có được thanh toán đúng giá trọn gói ghi trong HD k?
- ai chịu trách nhiệm khi lượng tiền bị thanh toán"Không đúng thực tế",?
- nhà thầu đã chấp nhận rủi ro khi kí hợp đồng trọn gói kiểu "Lời ăn,lỗ chịu"rồi mà....?=>phải được thanh toán
+ Khối lượng thực tế thi công lớn hơn trong hồ sơ mời thầu,giả sử vượt nhiều thì khi quyết toán sẽ NTN?nếu theo ý hiểu của em mà cứ tính theo giá trọn gói như trong hợp đồng thì....
- Nhà thầu sẽ...tuy trong đó có yếu tố"lời ăn lỗ chịu", nhưng nếu trường hợp ở trên mà thực thi thì sẽ mâu thuẫn với với điều này!?
Ai trả lời giúp em thắc mắc này với!
em k hiểu lắm về hợp đồng trọn gói...Hicc...thật là khổ khi trình độ non kém!
Theo mình hiểu thì như thế này:
- Khi đã ký hợp đồng trọn gói thì giá trị thanh quyết toán cho nhà thầu sẽ bằng giá trị ký hợp đồng ( trong trường hợp nhà thầu làm đúng hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật- kể cả làm nhiều hay ít hơn khối lượng thiết kế) nếu không có sự thoả thuận hoặc thay đổi khác được 2 bên ký kết bằng văn bản.
- Trường hợp khối lượng mời thầu thiếu hoặc thừa sẽ không làm thay đổi giá hợp đồng nếu Chủ đầu tư hoặc nhà thầu không phát hiện ra trong quá trình đấu thầu ( nếu phát hiện ra thì phải có ý kiến trong HS dự thầu trong trường hợp là nhà thầu hoặc có thay đổi khối lượng mời thầu nếu là chủ đầu tư).
- Khi chủ đầu tư cần thay đổi so với hồ sơ thiết kế được duyệt ( để phù hợp với yêu cầu sử dụng của chủ đầu tư chẳng hạn) thì 2 bên phải làm biên bản và ký xác nhận, phần khối lượng tăng hoặc giảm do các thay đổi này sẽ được thanh quyết toán.
Ngoài các nội dung trên đơn vị thi công sẽ được thanh toán đúng bằng số tiền theo hợp đồng (kể cả có những công việc thi công ít hơn thiết kế hoặc không thi công do dự toán thiết kế được duyệt tính thừa).
Mọi người cùng góp ý nhé!

chiennd
09-05-2009, 07:47 PM
Mình muốn hỏi các bạn khi nào thì Nhà thầu phải ra Ngân hàng để lấy tiền thanh toán?

Và Vốn sự nghiệp là gì?

Trả lời bạn thế này nhé,
Nhà thầu ra Ngân hàng (không phải ra KB) thì do nhu cầu của nhà thầu và dựa trên căn cứ văn bản pháp quy có quy định trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Ngân hàng (hay KB) sẽ thanh toán cho nhà thầu theo quy định của NN.

Vốn sự nghiệp là tiền chi cho các mục đích sự nghiệp. Bạn hiểu "sự nghiệp" của bạn là gì? Nôm na thì sự nghiệp là các yếu tố để duy trì và phát triển của tổ chức. Bao gồm các hoạt động: giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch... chứ không phải dùng để xây dựng công trình, hạ tầng cơ sở (vốn cấp cho hoạt động này được gọi là vốn đầu tư XDCB).

chiennd
09-05-2009, 07:55 PM
Giải ngân là gi hả các bác? Các bác trả lời giùm mình nhé. Cám ơn các bác.

Giải ngân đơn giản hiểu là hoạt động xuất tiền ra khỏi két để thanh toán cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có nhu cầu rút vốn và gửi đến tổ chức "giải ngân" hồ sơ hợp lệ.

chiennd
09-05-2009, 07:58 PM
vậy giải ngân nguồn vốn FDI ở Việt Nam là như thế nào các bác chỉ giúp em
Giải ngân vốn FDI ở VN được thực hiện tương tự như trên, nhưng kèm theo điều kiện thỏa thuận của nhà (nước) tài trợ và các điều khoản điều ước quốc tế (nếu có)

chiennd
09-05-2009, 08:06 PM
:x Chào các bác!
cho em hỏi tí,em vẫn chư hiểu lắm về hợp đồng trọn gói:
Theo em hiểu giá hợp đồng trọn gói là giá mà nhà thầu sẽ được quyết toán khi hoàn thành các điều khoản ghi trong HD,tức là khi nhà thầu hoàn thành đúng thiết kế, về chất lượng, khối lượng và phải được tư vấn giám sát,chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được thanh toán đúng giá trị trọn gói ghi trong HD: khi xảy ra trường hợp sau thì giải quyết tn?:
+ Khối lượng thực tế thi công nhỏ hơn trong hồ sơ thầu nhưng đúng thiết kế được duyệt,về khối lượng, chất lượng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu. do hồ sơ mời thầu tính thừa.mà lại thấp hơn nhiều thì nhà thầu có được thanh toán đúng giá trọn gói ghi trong HD k?
- ai chịu trách nhiệm khi lượng tiền bị thanh toán"Không đúng thực tế",?
- nhà thầu đã chấp nhận rủi ro khi kí hợp đồng trọn gói kiểu "Lời ăn,lỗ chịu"rồi mà....?=>phải được thanh toán
+ Khối lượng thực tế thi công lớn hơn trong hồ sơ mời thầu,giả sử vượt nhiều thì khi quyết toán sẽ NTN?nếu theo ý hiểu của em mà cứ tính theo giá trọn gói như trong hợp đồng thì....
- Nhà thầu sẽ...tuy trong đó có yếu tố"lời ăn lỗ chịu", nhưng nếu trường hợp ở trên mà thực thi thì sẽ mâu thuẫn với với điều này!?
Ai trả lời giúp em thắc mắc này với!
em k hiểu lắm về hợp đồng trọn gói...Hicc...thật là khổ khi trình độ non kém!

Tuy rằng mình cũng "non kém" trong lĩnh vực này, nhưng vấn đề này trao đổi cùng bạn thế này nhé: Hợp đồng trọn gói là hợp đồng được xác định rõ ràng về khối lượng và giá để thực hiện khối lượng đó (dựa trên HĐKT giữa CĐT với NT)

Khi giá thực hiện thấp hơn giá trúng thầu (kí kết trong HĐKT) thì vẫn phải trả đủ theo giá kí kết trong HĐKT (nếu được nghiệm thu).

Ngược lại,... cái này trong thực tế thường xảy ra. Khi đó thường thì nhà thầu trì hoãn kéo dài thậm chí "bỏ bê" thi công. Chủ đầu tư thì "cong mông" xin bổ sung vốn. => Nếu được phê duyệt sẽ lại thực hiện tiếp. Nếu không được cấp thẩm quyền phê duyệt thì... CHẤM HẾT. Dự án này coi như "tiêu". :((:cool::-w Ở VN thì là phổ biến vì "lạm phát" liên hồi và giá cả vô tội vạ khống chế hổng có dễ!

chiennd
09-05-2009, 08:10 PM
Mình có văn bản hợp nhất 2 quy trình trên. Nếu bạn cần thì liên hệ với mình, mình sẽ giúp.

Có bạn nói thông tư BTC nên coi kỹ. Điều này đúng, nhưng phải căn cứ vào thực tế, bám sát cái mình cần thông qua. Chứ theo logic của bạn thì nên xem Luật Quốc hội thì là yên tâm nhất. Xem rồi, đố ai hiểu và biết phải thực hiện ntn đấy. Vì Nghị định là rõ Luật, Thông tư làm rõ NĐ, Quy trình làm rõ Thông tư. Ok nhỉ.

chiennd
09-05-2009, 11:54 PM
b) Đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước: cho phép tiếp tục giải ngân số vốn còn lại của năm 2008 đến hết tháng 6 năm 2009. Đối với các dự án, công trình quan trọng, cấp bách nhưng chưa bố trí được nguồn vốn, trong đó có dự án tái định cư các khu kinh tế, các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư và chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để xử lý nguồn vốn, kể cả việc tạm ứng từ ngân sách nhà nước để thực hiện."


Bạn thân mến, NQ trên đã được BTC làm rõ thông qua TT số108/2008/TT-BTC. Ở đây hiểu là các dự án được thực hiện kéo dài thanh toán đến hết 31/6/2009 là nghiệp vụ thanh toán cấp vốn của KB. Còn chủ đầu tư phải khẩn trương lên, cố gắng hoàn thành khối lượng và hoàn tất hồ sơ gửi về KBNN để kịp kiểm soát thanh toán. Sau ngày 31/6/2009 thì sẽ ngừng giải ngân. Dự án nào chậm ráng chịu hoặc lại xin gia hạn.:((

Quyết toán cho vụ này chắc chắn rắc rối, mệt lắm các bác ạ.:-w

chiennd
10-05-2009, 12:19 AM
mình đang làm đề tài thuyết trình về thanh toán vốn đầu tư qua kho bạc nhưng mình không hiểu về dề tài này lắm:từ thủ tục,các quy trình thanh toán như thế nào?có bạn nào giúp mình ko?cảm ơn mấy bạn trước nha.

Nếu bạn cần thì đến thẳng cơ quan KBNN nào đó thử đứng làm thủ tục sẽ rõ. Có thể tra cứu mạng nội bộ của ngành TC nữa.

Mách bạn tham khảo tài liệu về quy chế 1 cửa; quy trình thanh toán vốn ĐT XDCB, quy trình vốn ĐT ngoài nước, quy trình VĐT thuộc xã, phường quản lý. :cool: Đọc những cái này dễ đau đầu mất ngủ đấy nha. Cảnh báo bạn trước. :(


Cho mình hỏi để cần đủ hồ sơ quyết toán cho một dự án XDCB tại kho bạc nhà nước thì cần có những hồ sơ gì? và khi kiểm tra hồ sơ đó thì các hệ số trong các bảng dự toán chi phí XD, bảng tổng hợp dự toán theo qui định hiện nay theo NĐ, TT, QĐ nào các Anh chị giúp mình với cảm ơn nhiều.

Thường thì bạn cần nghiên cứu thêm TT của BXD và BTC để lên các bảng biểu dự toán cho đúng. Còn thủ tục hồ sơ cứ theo quy trình 1539 mà thực hiện.

huongdung
20-05-2009, 04:19 PM
kinh gui kho bac nha nuoc xin cho toi hỏi quy trinh thanh toán vốn đầu tư tai kho bạc nhanh nhất là bao nhiêu ngày và chậm nhất là bao nhiêu ngày khi gửi chứng từ thanh qua kho bạc ( xin gửi về địa chỉ mail: vanminh1807@yahoo.com)

nguyenthuykt
20-05-2009, 05:09 PM
Xin chào các bác các bác đã gặp trường hợp như thế này chưa. Theo các bác phương án thanh toán như thế nào nhé.
Hợp đồng thi công xây lắp là trọn gói VD tính theo m2. Với vật tư chính bê tông, thép do chủ đầu tư cấp. Khi thi công thực tế do các điều kiện khách quan mà khối lượng thi công phát sinh lớn hơn so với thiết kế, vd khoan cọc nhồi sâu hơn thiết kế...
vậy khi làm công tác thanh quyết toán, phần bê tông, cốt thép và chi phí khác thanh toán như thế nào. Mong anh em đóng góp ý kiến nhé

boytongdat
22-05-2009, 12:01 PM
Để nói về hợp đồng trọn gói mình cũng xin tham gia một vài ý kiến góp ý

- Theo quan điểm của các bạn và rất nhiều người thì hợp đồng trọn gói "theo ý nghĩa của nó là lời ăn lỗ chịu". Tôi cũng rất đồng tình với quan điểm này.
Và chính vì điều đó mà rất nhiều hợp đồng trọn gói được thực hiển rất nhanh trong một số lĩnh vực. Nhưng trong lĩnh vực xây dựng thì khi thực hiện hợp đồng trọn gói xẩy ra rất nhiều mâu thuẫn.
Cụ thể:
Khi thi công phải thực hiện theo thiết kế được duyệt, có bản vẽ hoàn công, khối lượng phát sinh,... và rất nhiểu thứ văn bản khác liên quan. Nhưng khối lượng trong xây dựng để xác định được chính xác là rất khó, điều kiện thời gian thi công dài, ảnh hưởng tác động của môi trường lớn,... làm cho việc xác định "giá trọn gói" rất nhiều yếu tố rủi ro.
Hợp đồng trọn gói cũng nói rõ là khối lượng, giá trị đã được 2 bên xác định cụ thể, để xác định vấn đề thanh toán hợp đồng trọn gói theo quan điểm của tôi:
+ Hợp đồng trọn gói vẫn thực hiện theo những gì quy định như thực hiện theo thiết kế, tiểu chuẩn, quy phạp và pháp lý quy định,...Và khi thực hiện đúng những điều như thế thì việc thanh toán chỉ tuân theo một tuần tự nào đó:
VD: Giá trị hợp đồng trọn gói là A đồng
Tạm ứng 10% A
Thanh toán 3 lần mỗi lần (30%A) theo tiến độ, không quan tâm đến khối lượng chi tiết cụ thể.
Kết thúc công việc đảm bảo chất lượng thì 2 bên thống nhất thanh quyết toán là A đồng.
+ Về việc hợp đồng trọn gói trong thi công phần ngầm
Khối lượng theo thiết kế chỉ là theo số liệu khảo sát, đặc biệt là trong công tác khoan cọc nhồi việc khối lượng thực tế lớn hơn thiết kế là điều đương nhiên.
Theo tôi nếu thực hiện hợp đồng trọn gói cho trường hợp này cần hiểu rõ các yếu tố:
Khối lượng thi công không lớn
Thời gian thi công không dài
Chấp nhận rủi ro
...
Lúc đó việc thi công nghiệm thu vẫn theo quy định, nhưng giá trị thanh toán là giá trọn gói như ví dụ trên.

Mình cảm thấy điều đó ở VN vấn chưa thực sự thực hiện được, không hiểu lý do tại sao cả (chắc tại "cơ chế")

tuyetha
01-06-2009, 11:53 AM
bạn à mình dow cai QDD sao không được nhỉ. bạn gửi cho mình file được không.
Mail: love.logi@gmail.com

chiennd
18-01-2010, 11:27 AM
Tài liệu này cũ quá rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn chia sẻ. Bạn có tài liệu nào cập nhật thì share với nhé. Cám ơn nhiều nhiều. :x

kieuhunglc
21-01-2010, 10:30 AM
Mình đang thanh toán cho 1 hợp đồng cung cấp thiết bị. Nhà thầu nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài. Tuy nhiên mình chưa nắm rõ hồ sơ nhập khẩu máy móc thiết bị. Qua tìm hiểu chỉ biết có các hồ sơ:
Hoá đơn thương mại (COMMERCIAL INVOICE)
Danh sách đóng thùng (PACKING LIST)
Vận đơn hàng hoá (BILL OF LADING OF CARRIGE)
Tờ khai hải quan
Biên bản giao nhận thiết bị tại hiện trường
Phiếu nhập kho
Chứng nhận xuất xứ của nước xuất khẩu (C/O)
Chứng nhận chất lượng (C/Q)
Chứng nhận hợp cách ...
Hồ sơ thanh toán thì mình thấy rất nhiều loại, vấn đề ở chỗ cái nào là bắt buộc cái nào là ko bắt buộc? và quy định ở đâu?
(Ví dụ hóa đơn thương mại, tờ khai hải quan ... là bắt buộc phải có rùi
còn mấy cái chứng nhận chất lượng, xuất xứ, hợp cách ... thì khi nào cần, khi nào ko cần? Có văn bản nào quy định vấn đề này ko?)
Mong các bác giúp đỡ
(Quên mất là Hợp đồng này được thanh toán bằng nguồn vốn tín dụng đầu tư của nhà nước)

hatannguyen
04-03-2010, 09:01 AM
Cũng giống như thanh toán các khoản thuê tư vấn khác như: Lập HSMT, phân tích, đánh giá và xét chọn thầu; lập BCKTKT; thẩm tra bảng vẽ thi công-TDT... Hồ sơ gồm: HĐKT, QĐ chỉ định thầu, PL 02 (TT06/2007/TT-BXD); Giấy đề nghị TTVĐT; Giấy rút vốn. Chủ ĐT hoặc BQLDA đem nộp hồ sơ trên cho KBNN thanh toán (nộp 1 cửa). Chúc thành công:))

nobitapm
26-06-2010, 05:50 PM
:x Chào các bác!
cho em hỏi tí,em vẫn chư hiểu lắm về hợp đồng trọn gói:
Theo em hiểu giá hợp đồng trọn gói là giá mà nhà thầu sẽ được quyết toán khi hoàn thành các điều khoản ghi trong HD,tức là khi nhà thầu hoàn thành đúng thiết kế, về chất lượng, khối lượng và phải được tư vấn giám sát,chủ đầu tư nghiệm thu sẽ được thanh toán đúng giá trị trọn gói ghi trong HD: khi xảy ra trường hợp sau thì giải quyết tn?:
+ Khối lượng thực tế thi công nhỏ hơn trong hồ sơ thầu nhưng đúng thiết kế được duyệt,về khối lượng, chất lượng và được chủ đầu tư, tư vấn giám sát đồng ý nghiệm thu. do hồ sơ mời thầu tính thừa.mà lại thấp hơn nhiều thì nhà thầu có được thanh toán đúng giá trọn gói ghi trong HD k?
- ai chịu trách nhiệm khi lượng tiền bị thanh toán"Không đúng thực tế",?
- nhà thầu đã chấp nhận rủi ro khi kí hợp đồng trọn gói kiểu "Lời ăn,lỗ chịu"rồi mà....?=>phải được thanh toán
+ Khối lượng thực tế thi công lớn hơn trong hồ sơ mời thầu,giả sử vượt nhiều thì khi quyết toán sẽ NTN?nếu theo ý hiểu của em mà cứ tính theo giá trọn gói như trong hợp đồng thì....
- Nhà thầu sẽ...tuy trong đó có yếu tố"lời ăn lỗ chịu", nhưng nếu trường hợp ở trên mà thực thi thì sẽ mâu thuẫn với với điều này!?
Ai trả lời giúp em thắc mắc này với!
em k hiểu lắm về hợp đồng trọn gói...Hicc...thật là khổ khi trình độ non kém!

Theo như em nghĩ thì đã là hợp đồng trọn gói thì khối lượng là một (01) rồi
VD : Giá hợp đồng = đơn giá x khối lượng
Giá hợp đồng/A tiền = A tiền x 1

Khi đó CĐT chỉ thanh toán theo % của giá hợp đồng/A tiền

VD : Tạm ứng giai đoạn 1 (ngay khi khỏi công) : 20% x A
Thanh toán giai đoạn 2 ( sau khi thi công 5thang/ hoàn thành hạng mục nào đo) : 70% X A
Thanh toán giai đoạn 3/ sau khi hoàn thành : 10 x A

Như vậy thì làm sao có khối lượng cao hơn các bác nhỉ ?

hoanghh
03-08-2010, 11:35 PM
Với Kho bạc NN thì không phải là quyết toán mà chỉ là qui trình thanh toán vốn đầu tư. KBNN không có chức năng quyết toán.
Bạn tham khảo Quyết định Số 297/QÐ – KBNN ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Kho bạc NN về việc ban hành Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư
và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước
qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.
Cho em xin Quyết định số 477/QĐ-KBNN ngày 12/6/2009 của Kho bạc Nhà nước về kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn: em tìm trên mạng nhưng không thấy có em đang làm quyết toán vốn đầu tư ngân sách xã

cuthingoclan
16-11-2010, 11:26 AM
có anh chị nào biết chỉ giúp em với :-<
Theo quy định hợp đồng: sau khi được nghiệm thu khảo sát (theo đơn giá) và lập thiết kế bản vẽ thi công (theo tỷ lệ % - đã ký PLHD xác định lại giá trị) sẽ thanh toán 80% giá trị hợp đồng; còn lại sẽ thanh toán sau khi hoàn thành giám sát tác giả và thanh quyết toán hợp đồng
Nhà thầu lập HSTT theo quy định hợp đồng;
TUy nhiên, kế toán chủ đầu tư lập giấy rút vốn thanh toán 100% giá trị khảo sát và 90% giá trị thiết kế bản vẽ thi công. Kho bạc châp thuận thanh toán và đã chuyển tiền (theo em biết Kho bạc k quan tâm đến PLTT số 1 giá trịđề nghị thanh toán, họ chỉ coi PLTT số 2xác nhận giá trị khối lượng hoản thành theo hợp đồng)
KL: Công tác lưu trữ hồ sơ thanh toán sẽ như thế nào?
1/ Điều chỉnh hợp đồng và PLTT số 1 để thanh toán 100% giá trị khảo sát, 90% giá trị thiết kế bản vẽ thi công.
2/ K cần điều chỉnh hợp đồng mà chỉ ký lại PLTT số 1 để thanh toán 100% giá trị khảo sát, 90% giá trị thiết kế bản vẽ thi công.
Có ai có ý kiến giúp em nếu có hướng giải quyết khác nha, cảm ơn các anh chị!

hoaibackan
17-11-2010, 05:36 PM
cac bac oi cho em hoi ho so quyet toan gui kho bac thi lam nhu the nao ah. ai biet chi giup em voi:))

ks.thanhtan
13-03-2012, 11:48 AM
Giải ngân là gi hả các bác? Các bác trả lời giùm mình nhé. Cám ơn các bác.
Chào bạn, theo tôi hiểu thì giải ngân là việc thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn Ngân sách nhà nước.
Khi giải ngân, chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước. Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát thanh toán theo nguyên tắc chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng thực hiện, định mức, đơn giá, dự toán các loại công việc, chất lượng công trình-kho bạc Nhà nước không chịu trách nhiệm về các vấn đề này. Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ thanh toán và thực hiện thanh toán theo hợp đồng. :)