PDA

Xem bản đầy đủ : Đo vẽ mặt cắt ngang đường ô tônvm2004
01-10-2010, 04:22 PM
Mình đọc trong quy trình 22TCN263-2000 có ghi
Phạm vi đo đạc tối thiểu phải đảm bảo giới hạn thiết kế khuôn nền đường (đào hoặc đắp) và các công trình liên quan đến đường cũng như giới hạn giải phóng mặt bằng. Nếu như vậy là chỉ quy định về bề rộng tối thiểu cần đo trắc ngang,Còn tối đa thì không nói gì, hoặc phải quy định cụ thể với từng cấp đường.Điều này dẫn đến đơn vị khảo sát có thể thích đo như thế nào cũng được.
Ai có ý kiến hay xin đưa ra để cùng học hỏi nha.

romance85
01-10-2010, 05:33 PM
Đúng rồi đó bạn, đơn vị KS thích đo như thế nào tùy ý họ, miến sao là đúng với địa hình, địa vật,... nói chung là mô tả chân thực khu vực tuyến đi qua.
Còn đo càng rộng thì càng tố chứ sao.
Cái chính là ở bạn, ĐVKS đo rộng còn quyền quyết định là ở Ban mà. Bạn đi nghiệm thu KS thì tùy vào tính chất tuyến đường mà bạn nghiệm thu bề rộng trắc ngang mỗi bên, miễn sao đừng để thiết đi bề rộng chiếm chổ của đường (chân taluy) mà sai khối lượng, vì lúc đó đơn vị TVTK ko chịu trách nhiệm phần KL bên ngoài bề rộng đã nghiệm thu.

TuvanXD246
01-10-2010, 06:39 PM
Mình đọc trong quy trình 22TCN263-2000 có ghi
Phạm vi đo đạc tối thiểu phải đảm bảo giới hạn thiết kế khuôn nền đường (đào hoặc đắp) và các công trình liên quan đến đường cũng như giới hạn giải phóng mặt bằng. Nếu như vậy là chỉ quy định về bề rộng tối thiểu cần đo trắc ngang,Còn tối đa thì không nói gì, hoặc phải quy định cụ thể với từng cấp đường.Điều này dẫn đến đơn vị khảo sát có thể thích đo như thế nào cũng được.
Ai có ý kiến hay xin đưa ra để cùng học hỏi nha.
Trước khi bạn tiến hành khảo sát, bạn phải trình duyệt nhiệm vụ khảo sát (hay còn gọi là đề cương KS) lên chủ đầu tư thẩm định và phê duyệt. Căn cứ vào quy mô tính chất của công trình, chủ đầu tư sẽ duyệt cho bạn được đo phạm vi bao nhiêu.

Chỉ khi nhiệm vụ khảo sát của bạn được phê duyệt, sau này bạn mới có cơ sở để thanh toán. Không đơn giản là muốn làm thế nào cũng được đâu nhé!

truonggiang261287
05-06-2014, 11:21 AM
Xin chào! Cho mình hỏi chút về việc đo vẽ khảo sát mặt cắt ngang trong công trình giao thông có quy định nào về sai số vị trí điểm trên mặt cắt ngang không?

nguyenvantinh01
12-09-2014, 12:51 PM
nhưng với địa vị cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư. Khi sếp hỏi cơ sở đâu mà không cho họ thiết kế rộng hơn hay hẹp hơn thì các bác phải trả lời sao?. Có phải là do địa hình không cần thiết phải rộng hơn hay nhất nhất thiết thế này, thế kia. Nhưng chúng ta đang trao đổi là từng trường hợp cụ thể mà văn bản nào hướng dẫn. Chứ ai mà không biết nhiệm vụ phải phê duyệt rồi mới được thiết kế. Vậy bác trao đổi them nhiệm vụ lập bề rộng đo vẽ là dựa vào cơ sở nào?