PDA

Xem bản đầy đủ : Tư cách tham gia đấu thầu ghi trong đơn dự thầuKaiser999
10-08-2010, 06:53 PM
Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đơn dự thầu trong trường hợp sau là “Đơn dự thầu không hợp lệ”, hỏi đúng hay sai?
Nhà thầu A (Công ty TNHH A), nhà thầu B (Công ty TNHH B) có thỏa thuận liên danh tham gia đấu thầu gói thầu thi công xây dựng (thỏa thuận liên danh được lập theo mẫu, gửi đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu và được đánh giá là hợp lệ). Trong thỏa thuận liên danh, các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: “Liên danh Công ty TNHH A – Công ty TNHH B”. Nhưng trong đơn dự thầu thể hiện nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập. Trong đơn dự thầu, do giám đốc Công ty TNHH A ký, ghi rõ như sau: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà chúng tôi nhận được, chúng tôi, Công ty TNHH A, cam kết thực hiện gói thầu (ghi không đúng với tên gói thầu trong HSMT)…”. Như vậy, đơn dự thầu không thể hiện đúng tư cách tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên, Tổ chuyên gia đánh giá Đơn dự thầu này là không hợp lệ.

nguyenhuutrinh
10-08-2010, 07:08 PM
“Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà chúng tôi nhận được, chúng tôi, Công ty TNHH A, cam kết thực hiện gói thầu (ghi không đúng với tên gói thầu trong HSMT)…”.Tổ chuyên gia đã xử lý hoàn toàn chính xác. Đơn dự thầu không hợp lệ với 2 lý do:
- Ghi không đúng tên nhà thầu tham gia đấu thầu theo mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.
- Ghi không đúng tên gói thầu tham gia đấu thầu theo mẫu quy định của hồ sơ mời thầu.
Hồ sơ dự thầu trên bị loại là đúng với quy định. Tuy nhiên, thực tế tại một số địa phương, một số bên mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ hồ sơ dự thầu, và tôi cũng không hiểu lý do tại sao?

Tính hợp lệ của đơn dự thầu: đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo quy định trong văn bản thoả thuận liên danh

oceanmoney
17-08-2010, 05:26 PM
Đúng như bạn nguyenhuutrinh đã giải thích
Riêng việc hồ sơ dự thầu ghi sai tên gói thầu là hồ sơ dự thầu đã bị loại!

Hồ sơ mời thầu phải bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật Đấu thầu và mẫu hồ sơ mời thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; trong đó phải bao gồm các yêu cầu quan trọng (điều kiện tiên quyết) làm căn cứ để loại bỏ hồ sơ dự thầu, cụ thể như sau:
- Nhà thầu không có tên trong danh sách mua hồ sơ mời thầu hoặc không đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này;
- Nhà thầu không bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 7 của Luật Đấu thầu;
- Nhà thầu tham gia gói thầu tư vấn xây dựng không bảo đảm điều kiện năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
- Không có bản gốc hồ sơ dự thầu;
- Đơn dự thầu không hợp lệ;
- Hồ sơ dự thầu có giá dự thầu không cố định hoặc chào thầu theo nhiều mức giá;
- Hiệu lực của hồ sơ dự thầu không bảo đảm yêu cầu theo quy định trong hồ sơ mời thầu;
- Nhà thầu có tên trong hai hoặc nhiều hồ sơ dự thầu với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh);
- Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Điều 12 của Luật Đấu thầu và khoản 3, khoản 21 Điều 2 của Luật sửa đổi;
- Các yêu cầu quan trọng khác có tính đặc thù của gói thầu.
Nhà thầu vi phạm chỉ một trong số các điều kiện tiên quyết quy định trong hồ sơ mời thầu sẽ bị loại và hồ sơ dự thầu không được xem xét tiếp.
Đơn dự thầu không hợp lệ là như thế nào?

- Tính hợp lệ của đơn dự thầu: đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký hoặc thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo quy định trong văn bản thỏa thuận liên danh;
Như vậy Tổ chuyên gia xử lý như vậy là chính xác.

nguyenminhluong_PMUTL
18-08-2010, 02:10 AM
Tổ chuyên gia đã làm đúng. Tuy nhiên còn phải xét thêm 1 yếu tố khác, đó là trong thỏa thuận liên danh có phân cho công ty A là thành viên đứng đầu liên danh và ủy quyền cho đại diện hợp pháp của Công ty A được ký vào các văn bản liên quan đến HSDT ko. nếu có thì có thể yêu cầu Công ty A làm rõ còn nếu ko thì "chết" là phải rùi.

Kaiser999
18-08-2010, 07:59 PM
Mình xin nói rõ hơn về tình huống đã nêu ra:
- Vấn đề người ký Đơn dự thầu là hợp lệ vì trong thỏa thuận liên danh có ủy quyền cho Giám đốc Cty A ký Đơn dự thầu, ... trừ việc ký hợp đồng nếu trúng thầu.
- Vấn đề sai tên gói thầu thật ra tổ chuyên gia còn nhiều ý kiến khác nhau: vì tên của gói thầu là "Thi công xây dựng khối nhà thi đấu, khối nhà phụ trợ, ..." thuộc công trình trường TH ABC, các hạng mục này chưa phải là toàn bộ công trình, các hạng mục khác thuộc một gói thầu khác. Ở đây nhà thầu dự thầu lại ghi trong Đơn dự thầu là "Thi công xây dựng công trình trường TH ABC". Vđề này do còn chưa rõ nên tạm gác lại, chỉ lấy vấn đề sau để đánh giá Đơn dự thầu là không hợp lệ.
- Tư cách hợp lệ dự thầu phải là "Liên danh Cty TNHH A và Cty TNHH B", trong đơn dự thầu chỉ ghi : "chúng tôi, Cty TNHH A, cam kết thực hiện gói thầu...". Như vậy, đơn dự thầu không thể hiện đúng tư cách tham gia đấu thầu của nhà thầu.
Giải thích thêm: Cty TNHH A không đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện toàn bộ gói thầu, nên thực hiện "liên danh" để đấu thầu. Trong HSDT của nhà thầu còn có một loại giấy tờ khác mà tổ chuyên gia cũng đang phải xem xét, đó là "Giấy ủy quyền" của Giám đốc Cty TNHH B cho Giám đốc Cty TNHH A ký luôn hợp đồng và mọi thủ tục liên quan với chủ đầu tư nếu trúng thầu (cái này chắc phải tìm hiểu thêm về Luật Dân sự quá, không biết ủy quyền như vậy có hợp pháp không vì chỉ có 02 ông ký với nhau).
Tổ chuyên gia muốn làm thật rõ vấn đề này đúng pháp luật bởi vì nhà thầu này có giá dự thầu là thấp nhất nhưng hiện tại nhà thầu đang trễ nhiều hợp đồng với các chủ đầu tư khác.
Xin các chuyên gia chỉ giáo cho, chứ mình có hỏi đến "Cục quản lý Đấu thầu trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư" rồi, mà đến nay đã lâu họ quên trả lời, mà kiểu trả lời nếu có chắc là sẽ hướng dẫn "đọc" Luật Đấu thầu và Nghị định 85/CP quá.

nguyenhuutrinh
18-08-2010, 10:04 PM
Trong HSDT của nhà thầu còn có một loại giấy tờ khác mà tổ chuyên gia cũng đang phải xem xét, đó là "Giấy ủy quyền" của Giám đốc Cty TNHH B cho Giám đốc Cty TNHH A ký luôn hợp đồng và mọi thủ tục liên quan với chủ đầu tư nếu trúng thầu (cái này chắc phải tìm hiểu thêm về Luật Dân sự quá, không biết ủy quyền như vậy có hợp pháp không vì chỉ có 02 ông ký với nhau).Theo quy định hiện tại, trong trường hợp nhà thầu liên danh trúng thầu thì bắt buộc tất cả các thành viên trong liên danh phải ký hợp đồng với chủ đầu tư. Việc ủy quyền như trên là không được phép. Bạn xem lại nhé!

haidaxd2002
20-08-2010, 12:35 AM
trường hợp này, rõ ràng tổ tư vấn đấu thầu loại HSDT của liên danh là đúng vì:
- Nhà thầu A mua HSMT với tư cách là nhà thầu độc lập, sau khi nghiên cứu HS thấy không đủ năng lực nên liên danh và chắc chắn có văn bản thay đổi tư cách (tên) tham gia gói thầu và được CĐT chấp thuận. lúc này tên nhà thầu là LD A-B chính là tên nhà thầu mua HSDT.
- Trong đơn dự thầu chỉ có tên nhà thầu A thì rõ ràng không có tên trong danh sách mua HSDT, bị loại.
đấu thầu là cuộc thi, ai không nghiên cứu kỹ thì rớt, không bàn cãi về giá (mà chưa đưa về 1 mặt bằng chắc gì đã thấp nhất).
Chúc thành công

m0ngc0emkeben
20-08-2010, 09:53 AM
Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá đơn dự thầu trong trường hợp sau là “Đơn dự thầu không hợp lệ”, hỏi đúng hay sai?
Nhà thầu A (Công ty TNHH A), nhà thầu B (Công ty TNHH B) có thỏa thuận liên danh tham gia đấu thầu gói thầu thi công xây dựng (thỏa thuận liên danh được lập theo mẫu, gửi đến bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu và được đánh giá là hợp lệ). Trong thỏa thuận liên danh, các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói thầu này là: “Liên danh Công ty TNHH A – Công ty TNHH B”. Nhưng trong đơn dự thầu thể hiện nhà thầu tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập. Trong đơn dự thầu, do giám đốc Công ty TNHH A ký, ghi rõ như sau: “Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu mà chúng tôi nhận được, chúng tôi, Công ty TNHH A, cam kết thực hiện gói thầu (ghi không đúng với tên gói thầu trong HSMT)…”. Như vậy, đơn dự thầu không thể hiện đúng tư cách tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên, Tổ chuyên gia đánh giá Đơn dự thầu này là không hợp lệ.

Vấn đề này thì cần gì phải bàn cãi nữa. Tổ chuyên gia đấu thầu đánh giá như vậy là quá chuẩn rồi.
- Về "Chúng tôi": Có thể xem xét được vì không rõ, có thể yêu cầu nhà thầu giải thích thêm.
- Ghi sai tên gói thầu: Cái này thì vi phạm điều kiện tiên quyết của HSMT (Theo mẫu HSMT: TT01/2010; 02/2010... mới rồi)

Thân./.

hoanghadvp
27-12-2011, 05:02 PM
Trong trường hợp thay đổi tư cách tham dự thầu mà có văn bản trước thời điểm đóng thầu là hợp lệ thì quá rõ ràng rồi. Nhân tiện đây em xin ý kiến các bác về trường hợp của Công ty em như thế này:
Nhà thầu A mua HSMT, sau 1 thời gian nghiên cứu thấy không đủ khả năng tham dự thầu và gửi cho CĐT 1 văn bản Xin thay đổi tư cách tham dự thầu và đổi tên thành Công ty B mà 2 công ty A và B chẳng liên quan j đến nhau cả, theo các bác thì có thể chấp nhận cho họ thay đổi tư cách tham gia dự thầu ko? Sếp em đang không chấp nhận và bảo em đối chiếu theo Luật hoặc Nghị định, nhưng em chưa tìm ra được, mong các bác giúp đỡ.

3077
03-01-2012, 02:44 PM
Trước giờ có nhiều quan niệm về cái này:

- Có người cho rằng chữ tư cách (tên) của nhà thầu chỉ là VD khi mua nhà thầu tên là CP A, mua xong đổi thành TNHH A thì xin đổi tư cách.
- Có người cho rằng chữ tư cách (tên) của nhà thầu là bao gồm trường hợp trên và cả khi đổi từ độc lập thành liên danh (A + nhà thầu khác).
- Quan điểm mình cho rằng ở đây có thể thay thế hoàn toàn nhà thầu A. Vì sau khi có thông báo cho chủ đầu tư thì việc nhà thầu A hay B tham gia đấu thầu không ảnh hưởng gì cả. Quan điểm khi tổ chức thầu là tìm đc nhà thầu tốt nhất với giá tốt nhất nên việc đăng ký tham gia là open.