PDA

Xem bản đầy đủ : Tiêu chuẩn ngành Thủy lợihungvina16
24-01-2008, 11:03 PM
Diễn đàn đã có TCN giao thông sao lại không có Thủy lợi.
Tất cả chúng ta cùng chung tay xây dựng bộ Tiêu chuẩn ngành thủy lợi nào
Bắt đầu post nhé......
Nhờ các Admin biên tập lại cho anh em tham khảo.

hungvina16
29-01-2008, 10:06 PM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi : ( Tiếp theo)..........

hungvina16
16-02-2008, 11:50 AM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)

hungvina16
23-02-2008, 10:00 AM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)
1. Đá xây dựng công trình thủy lợi :
2. Mối gây hại công trình thủy lợi

hungvina16
25-02-2008, 06:22 PM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)

hungvina16
25-02-2008, 10:25 PM
14TCN 130-2002 : Đê biển - tiêu chuẩn thiết kế :
Do dung lượng lớn nên được chia thành 12 file nhỏ , các bạn tải về cả gói ,sau đó giải nén và ghép lại theo thứ tự để được bản hoàn chỉnh:
http://www.box.net/shared/opmy9oh40o
http://www.box.net/shared/kj21zd6o04
http://www.box.net/shared/4580tkzcwk
http://www.box.net/shared/pwhm8ke80c
http://www.box.net/shared/asmfe6plwk
http://www.box.net/shared/x6f0f1l6os
http://www.box.net/shared/zqbytxxwcg
http://www.box.net/shared/rm76e7tsg0
http://www.box.net/shared/6kn3ufmass
http://www.box.net/shared/rf42ezy80w
http://www.box.net/shared/1kpznjq80o
http://www.box.net/shared/a4uyz2z8cw

hungvina16
03-03-2008, 03:19 PM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)

hungvina16
09-05-2008, 11:30 AM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)

huudom
03-06-2008, 10:59 AM
Các bạn tham khảo tiêu chuẩn này xem, có thể áp dụng cho thủy lợi được đấy (tài liệu tải về từ web của Hội đập lớn Việt Nam).

hungvina16
03-06-2008, 11:38 AM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)

huudom
05-06-2008, 05:39 PM
Tiêu chuẩn Thủy lợi (từ web của Hội Đập Lớn Việt Nam)

dn_khanh
01-07-2008, 09:55 AM
"Pác nào có tiêu chuẩn 14TCN 43-85 Tiêu chuẩn thiết kế đường thi công
Rất đang cần!!!"

hungvina16
13-08-2008, 11:29 AM
14TCN 153-2006 Đất XD công trình thủy lợi - Thuật ngũ và định nghĩa.

hungvina16
14-08-2008, 05:47 PM
Danh mục tiêu chuẩn ngành thủy lợi đề nghị hủy bỏ theo QĐ 2258/QĐ-KHCN ngày 28/7/2008 của Bộ NN & PTNT

hungvina16
01-10-2008, 04:10 PM
co ai co 14tcn130 khong send cho em voi em dang can qua bac nao co thi send cho em theo dia chi chien46c1@gmail.com em xin cam on cac bac rat nhieu

Tiêu chuẩn ngành 14TCN130-2002 Thiết kế đê biển , bạn tải ở link sau:
http://www.4shared.com/file/65196851/22e9df36/14_TCN_130-2002_Huong_dan_thiet_ke_De_bien.html

retcl
29-10-2008, 09:19 AM
TCVN 4118-85 tiêu chuẩn thiết kế kênh tưới
TCVN 4118-85 (http://www.box.net/shared/920z5bw0sk)

nguyenduong171
14-11-2008, 10:41 AM
Bộ tài liệu tiêu chuẩn của anh Hungvina16 khá đầy đủ, em xem lướt qua hình như thiếu một tiêu chuẩn, nếu trùng thì mong anh bỏ qua nhé

quyetxd
05-01-2009, 04:32 PM
Bồ sung bộ tiêu chuẩn và quy chuẩn ngành Thuỷ lợi cho các thành viên tham khảo. Hy vọng giúp được công việc cho các bác.Tuy một số có thể trùng lặp với bạn hungvina16 mọi người chú ý nhé.

14TCN100-2001 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2071/14TCN100-2001Thiet-bi-quan-trac-cum-dau-moi-cong-trinh-thuy-loi-Cac-quy-dinh-chu-yeu-ve-thiet-ke-bo-tri-)Thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi.Các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí.


14TCN110-1996 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2072/14TCN110-1996-Chi-dan-thiet-ke-va-su-dung-vai-dia-ky-thuat-de-loc-trong-CTTL)Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong CTTL


14TCN117-1999 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2073/14TCN117-1999-Cua-van-cung-thiet-ke-chet-tao-lap-dat-nghiem-thu-va-ban-giao-Yeu-cau-ky-thuat)Cửa van cung thiết kế, chết tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao- Yêu cầu kỹ thuật


14TCN57-88 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2074/14TCN57-88Thiet-ke-dan-dong-trong-Cong-trinh-thuy-loi)Thiết kế dẫn dòng trong Công trình thủy lợi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2074/14TCN57-88Thiet-ke-dan-dong-trong-Cong-trinh-thuy-loi)


14TCN 59-2002 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2075/14TCN-59-2002-Cong-trinh-thuy-loi-Ket-cau-be-tong-va-Be-tong-cot-thep-Yeu-cau-ky-thuat-thi-cong-va-nghiem-thu)Công trình thủy lợi- Kết cấu bê tông và Bê tông cốt thép-Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu


14TCN82-1995 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2076/14TCN82-1995-Cong-trinh-thuy-loi-Tieu-chuan-ky-thuat-Khoan-phut-xi-mang-vao-nen-da-)Công trình thủy lợi- Tiêu chuẩn kỹ thuật Khoan phụt xi măng vào nền đá.


14TCN90-1995 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2077/14TCN90-1995-Quy-trinh-thi-cong-va-nghiem-thu-khop-noi-bien-dang-)Quy trình thi công và nghiệm thu khớp nối biến dạng.


14TCN116-1999 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2078/14TCN116-1999-Thanh-phan-khoi-luong-khao-sat-dia-hinh-trong-cac-giai-doan-lap-du-an-va-thiet-ke-CTTL)Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế CTTL


14TCN121-2002 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2079/14TCN121-2002-Ho-chua-nuoc-CTTL)Hồ chứa nước CTTL


14TCN23-2002 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2080/14TCN23-2002-Quy-trinh-so-hoa-dien-bien-long-song-)Quy trình sơ hoạ diễn biến lòng sông.

quyetxd
05-01-2009, 04:37 PM
Quy định QL chất lượng CTTL (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2081/Quy-dinh-QL-chat-luong-CTTL)

(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2081/Quy-dinh-QL-chat-luong-CTTL)
14TCN115-2000 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2082/14TCN115-2000-Thanh-phan-noi-dung-va-khoi-luong-Khao-sat-dia-chat-trong-cac-giai-doan-lap-Du-an-va-thiet-ke-CTTL)Thành phần nội dung và khối lượng Khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập Dự án và thiết kế CTTL


14TCN145-2005 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2083/14TCN145-2005-Huong-dan-lap-de-cuong-khao-sat-thiet-ke-CTTL)Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế CTTL


14TCN9-2003 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2084/14TCN9-2003-yeu-cau-ky-thuat-thi-cong-va-nghiem-thu-Kenh-dat)yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu-Kênh đất


Tính toán tường chắn các công trình thủy lợi Năm 1977 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=300/Tinh-toan-tuong-chan-cac-cong-trinh-thuy-loi-Nam-1977)


Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cẫu áo đường oto (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=301/Thi-cong-va-nghiem-thu-lop-mong-cap-phoi-da-dam-trong-ket-cau-ao-duong-oto)


14TCN117-1999 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2035/14TCN117-1999Cua-van-cung-Thiet-ke-che-tao-lap-dat-nghiem-thu-va-ban-giao-Yeu-cau-ky-thuat)Cửa van cung.Thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu và bàn giao:-Yêu cầu kỹ thuật


14TCN116-1999- (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=66&id=2036/14TCN116-1999-Thanh-phan-khoi-luong-khao-sat-dia-hinh-trong-cac-giai-doan-lap-du-an-va-thiet-ke-CTTL)Thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế CTTL

nguyenxuandoi
04-04-2009, 02:05 PM
Ai có Quy phạm kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén QPTL 1-72 Cho em xin với.

arico9
24-06-2009, 06:14 PM
Chào bạn Đào Duy Quan, bạn đã tìm được tài liệu 14TCN-4-85 chưa? Nếu tìm được rồi bạn có thể gửi cho mình theo địa chỉ: Duy_Manh41@yahoo.com được không, mình cũng đang rất cần tài liệu này.
Nếu cậu có các tài liệu: 14TCN-10-85.QPTL.C6.77 và HDTL.C5.78 thì gửi luôn cho mình với nhé. Cám ơn nhiều.

Mr_Thanh
24-06-2009, 08:28 PM
Ai có Quy phạm kỹ thuật đắp đê bằng phương pháp đầm nén QPTL 1-72 Cho em xin với.

Mình có tài liệu này, bạn gửi địa chỉ cụ thể vào hòm thư thanhtran1510@gmail.com mình gửi qua đường bưu điện cho.

an12a3
01-08-2009, 03:14 PM
anh làm ơn có thể chuyển tiêu chuẩn: 14 TCN 195-2006.pdf về file Word để có thể in được. em xin cảm ơn

retcl
07-08-2009, 12:51 PM
Đây là định dạng scan nên chuyển sang word thì chỉ là định dạng ảnh thôi bạn à

Hailong99
20-08-2009, 10:34 PM
Cáitiêu chuẩn TCXDVN 104 -2007 của dn_khanh có mở được đâu?

kienpro
09-09-2009, 10:31 AM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)
1. Đá xây dựng công trình thủy lợi :
2. Mối gây hại công trình thủy lợi
E đang rất cần đề cương Quy trình giám sát thi công đê & kè sông, kè biển.A có bộ nào không cho e tham khảo với! Cảm ơn anh nhiều nhé! Hoặc gửi cho e theo theo mail
kien_nguyen1706@yahoo.com

engdvtdhbk
13-09-2009, 08:41 PM
Mình đang rất cần QPTL C1-78 có ai có thì làm ơn cho mình xin với, mình cảm ơn rất nhiều.

dinhthanhbinh
21-09-2009, 07:15 PM
"Pác nào có tiêu chuẩn 14TCN 43-85 Tiêu chuẩn thiết kế đường thi công
Rất đang cần!!!"
14TCN 43-85 Thiết kế đường thi công công tình thuỷ lợi nằm trong Danh mục tiêu chuẩn ngành thủy lợi đề nghị hủy bỏ theo QĐ 2258/QĐ-KHCN ngày 28/7/2008 của Bộ NN & PTNT chuyển thành tiêu chuẩn cơ sở. (Mình ko hiểu tiêu chuẩn cơ cở này lắm). Mình đang cần quy định về thiết kế độ dốc dọc tối đa của đường thi công. Bạn nào có giúp minh với.
To Dn-khanh: TCXDVN 104-2007 là tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị

nguyentvtn1978
13-10-2009, 11:31 PM
tôi đang cần tài liêu nói về diễn biến dòng sông để TK.các bạn nào có cho tôi xin với nhé.cảm ơn rất nhiều.

nguyentvtn1978
18-10-2009, 10:41 PM
Xin cảm ơn.Nhưng tôi đang cần 14TCN -84-91 về kè bờ.ai có cho tôi xin với

nguyentvtn1978
18-10-2009, 10:44 PM
Ai có tiêu chuẩn 14TCN-84-91 thì cho tôi xin với nhé

Hoangtectit
20-10-2009, 09:52 AM
Tôi đã đăng ký thành viên của diến đàn nhưng không có thư kích hoạt. Vì vậy, tôi không thể tải dữ liệu từ diễn đàn. BQL của diễn đàn hướng dẫn thêm.

Hailong99
30-10-2009, 10:18 AM
Anh hungvina16 oi! Em đang rất cần tài liệu 14TCN-4-85 nhưng tìm hoài không được. Anh có post cho em nhé hay gởi theo địa chỉ mail: daoduyquan0202@yahoo.com.
Thanks!
Bạn nào có 14TCN - 43 - 85 Cho tôi xin nhé! Đang rất cần

ducluuqb07
25-12-2009, 10:04 PM
Tiêu chuẩn ngành thủy lợi ( Tiếp theo..................)
1. Đá xây dựng công trình thủy lợi :
2. Mối gây hại công trình thủy lợi

Các bạn có Tiêu chuẩn ngành 14TCN 182: 2006 về ”Qui trình kỹ thuật khảo sát, phát hiện tổ mối và ẩn họa trong thân đê, đập”. và Tiêu chuẩn ngành 14TCN 89-93 qui định về “Thành phần và khối lượng khảo sát và xử lý mối cho đập đất” không ? Giúp mình với, xin cảm ơn! địa chỉ của mình ducluutlqb@yahoo.com.vn

ducluuqb07
28-12-2009, 09:07 AM
Các bạn có Tiêu chuẩn ngành 14TCN 182: 2006 về ”Qui trình kỹ thuật khảo sát, phát hiện tổ mối và ẩn họa trong thân đê, đập”. và Tiêu chuẩn ngành 14TCN 89-93 qui định về “Thành phần và khối lượng khảo sát và xử lý mối cho đập đất” không ? Giúp mình với, xin cảm ơn! địa chỉ của mình ducluutlqb@yahoo.com.vn

lecanhquy
22-03-2010, 05:42 PM
Ai có QPTL C6 77 gửi em với,em đang cần để làm đồ án tốt nghiệp.
Mail: canhquy.ttt@gmail.com.
EM xin cảm ơn nhiều!

phuctvxdth2010
05-05-2010, 02:50 PM
em cần tiêu chuẩn 14tcn 171-2006 để hoàn thiện hồ sơ, anh có thì cho em xin 1 bản . em xin cảm ơn . email: hongphuc_200787@yahoo.com

nguyenminhtoan
17-05-2010, 04:35 AM
Thanks các bạn đã gửi bộ tiêu chuẩn này, đây là một bọ tiêu chuẩn rất quan trọng trong ngành đường thủy của chúng ta. Thiết kế công trình bảo vệ kè bờ và đê biển là một phần không thể thiếu trong việc phòng chống các ảnh hưởng của các tác động do sóng, gió, bão, lũ. Do vậy TC này có thể nói là rất quan trọng. Một lần nữa mình xin cảm ơn!

phamsylam_thuyloi
02-06-2010, 12:34 PM
co bác nào co tiêu chuẩn thiết kế đê sông, và tiêu chuẩn thiết kế kênh cho em xin với! em đang rất cần
Cảm ơn các bác nhiều!
Địa mail của em là: phamsylam_thuyloi@yahoo.com
DT: 0902220858

hien_thuc_9h3
15-06-2010, 03:56 PM
sao mình tải file của các bạn không được vậy chỉ mình với sao mình tải nó ra mà hình trắng không ah.

hnlan
14-07-2010, 10:46 AM
Các bác tìm hộ tớ file tiêu chuẩn 22TCN 241-98 về công trình chỉnh trị sông với. Tớ tìm thấy 1 bản nhưng nó lại bị mất các hình vẽ và thiếu trang.

lieu_xieu
21-08-2010, 12:07 AM
Gửi các bác 14TCN 165-2006 Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình công trình đê điều. Toàn file ảnh thôi nhìn mờ mờ nhưng được cái hàng hiếm ko có trên mạng, bác nào đang cần thì dùng tạm cũng ok lắm.

btw, không biết ông nào lập ra cái trang khohangtonghop.com, bán tiêu chuẩn thì đắt lòi 15 nghìn 1 file, mà tôi nộp tiền xong, lấy user và pass xong, vào down thì nhận được mỗi dòng lạnh lùng: Tập tin bạn cần tải không tồn tại. Xin vui lòng thử lại!

Thế là thế x nào? 15k/1file cũng được thôi thì nghiến răng, nhưng có thì bán không có thì thôi chứ, ai lại ăn ở thế.

Thanhsona27a
29-10-2010, 11:51 AM
Ai có tiêu chuẩn 14TCN 20-2004 cho tôi xin. gấp lắm:">

Ngo To
11-12-2010, 09:14 AM
em cần tiêu chuẩn 14TCN 195-2006; 196-2006 để hoàn thiện hồ sơ, anh có thì cho em xin 1 bản . em xin cảm ơn . email : Ngoto567@yahoo.com

huynhvantao1978
17-12-2010, 05:06 PM
em không phải chuyên nghành thủy lợi nên khi lập đề cương khảo sát công trình Kiên cố hóa kênh mương không biết đơn vị Tư vấn lập đúng hay không anh chị nào biết chỉ giúp em với

huythuyloi
27-12-2010, 06:09 PM
Hiện nay tôi đang lập cắm mốc ranh giới thu hồi đất khu tái định cư. Bạn nào có định mức quy định quy cách, vị trí cắm mốc cho tôi xin với. Cảm ơn nhiều.

daohoakhach
15-06-2011, 09:08 PM
Sao không tải xuống được vậy các anh ơi ?
Tài liệu này rất và rất hữu ích cho mọi người đang làm công tác xây dựng thủy lợi .

mdbf
25-06-2011, 10:28 AM
Cam on ban da chia se mot khoi kien thuc dang ke, giup cho nhieu nguoi. Rat cam on ban

HCT
23-09-2011, 01:33 AM
Minh đang cần tìm tài liệu nào nói về ta luy đào đất là 30%. Bạn nào có cho mình xin với.

phutdbk
01-02-2012, 05:11 PM
hay lắm! khi nào đụng đến mình sẽ xem. thanh các bác nhiều